help
Affinity adsorption : removal of pharmaceuticals at the source [Boek]
Hofman-Caris, Roberta \ Bauerlein, Patrick \ Buijzer, Edwin de \ Beerendonk, Erwin \ 2019
Many pharmaceuticals are present in urine and feces and end up in wastewater via the toilet. Sewage treatment plants (WWTPs) in general have not been designed to remove pharmaceuticals, and appear to remove only about 70 % of the total amount of phar ...
help
TKI-Project HerCauWer : hergebruik van Coagulant Uit Waterijzer [Boek]
Hofman-Caris, Roberta \ Harmsen, Danny \ Siegers, Wolter \ Brand, Tessa van den \ Beerendonk, Erwin \ 2019
Bij de productie van drinkwater wordt vrijwel altijd een slib gevormd, dat in veel gevallen rijk is aan ijzer. Bij grondwater is dit ijzer van nature aanwezig. Anaeroob grondwater bevat vaak opgelost Fe(II), en wanneer dit in aanraking komt met zuurs ...
help
Datamining voor de zuivering [Boek]
Wols, B.A. \ Korevaar, M. \ Vries, D. \ Beerendonk, E. \ 2019
Binnen het thema Zuivering is een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden die big data biedt voor de drinkwaterzuivering. Dit levert een overzicht op van verschillende toepassingsgebieden, zoals het karakteriseren van waterkwaliteitspar ...
help
TKI project remineralisatie van RO permeaat met kationwisselingsregeneraat : onderzoek naar de mogelijkheden [Boek]
Siegers, Wolter \ Beerendonk, Erwin \ 2019
Oasen werkt aan de ontwikkeling van volstroombehandeling van water door omgekeerde osmose (Reverse Osmosis, RO), waarbij nagenoeg alle stoffen worden verwijderd uit het water. Het conditioneren van het RO permeaat conform drinkwaterstandaarden, wordt ...
help
Nanodeeltjes in de drinkwaterzuivering : meetcampagne, coagulatie-flocculatie en filtratie met actief-kool en zand [Boek]
Bertelkamp, Cheryl \ Bäuerlein, Patrick \ Siegers, Wolter \ Beerendonk, Erwin \ 2018
Coagulatie-flocculatie-sedimentatie en filtratie met zandfilters of actieve kool dragen bij aan de verwijdering van nanodeeltjes zilver en goud (nAg en nAu). Onder de onderzochte omstandigheden zorgt het vooraf verwijderen van natuurlijk organisch ma ...
help
Oppervlaktewater RO met minimale voorzuivering : lab- en pilottesten Nieuwegein 2016 [Boek]
Cornelissen, Emile \ Blankert, Bastiaan \ Wessels, L. Peter \ Beerendonk, Erwin \ 2018
Omgekeerde osmose (reverse osmose of RO) is de meest geschikte technologie voor de behandeling van water uit verschillende bronnen, omdat RO een robuuste barrière vormt voor bijna alle verontreinigingen. Vanwege de robuustheid van RO, kan deze techno ...
help
Regenwater als bron voor drinkwater; productiekosten en milieuaspecten [Boek]
Hofman-Caris, Roberta \ Waal, Luuk de \ Beerendonk, Erwin \ 2018
Productie van drinkwater uit opgevangen regenwater op wijkniveau is iets beter voor het milieu dan centrale drinkwaterzuivering. Dit blijkt uit berekeningen met zowel Total Costs of Ownership (TCO) als Levenscyclusanalyse (LCA) voor twee zuiveringssc ...
help
Treatment of spent cation exchange regenerant with eutectic freeze crystallisation : feasibility study for Demin Water Plant Botlek [Boek]
Ahmad, Arslan \ Beerendonk, Erwin \ Huiting, Hans \ Harmsen, Danny \ Petrutiu, Dragos \ Toussaint, Vincent \ 2017
The goal of the study was to determine the technical and economic feasibility of Eutectic Freeze crystallisation (EFC) to treat the spent cation exchange (CIEX) regenerant at demin water plant Botlek (DWP Botlek). DWP Botlek is the largest deminerali ...
help
Behandeling van reststromen met Eutectic Freeze Crystallisation : marktpotentie en samenvatting pilot onderzoek [Boek]
Beerendonk, Erwom \ 2017
Er is een (groeiende) noodzaak om efficiënte, kosteneffectieve en duurzame opties voor verwerking van zoute afvalstromen te vinden. Een veelbelovende manier om zoute waterige reststromen te verwerken, is om ze te beschouwen als een bron van zouten en ...
help
Actieve hydrodynamische cavitatie voor effectieve slibontsluiting [Boek]
Brand, Tessa van den \ Beerendonk, Erwin \ Snip, Laura \ 2017
Al geruime tijd wordt er naarstig een oplossing gezocht voor de hoge kosten die gepaard gaan met de slibverwerking op een afvalwaterzuiveringsinstallatie. De behandeling van de sliblijn is namelijk verantwoordelijk voor 25% van de totale kosten. Een ...
help
De uitdagingen van bomen op een dak : bomen planten in een volledig onnatuurlijke omgeving. Hoe doe je dat? \ Boomzorg : vakblad voor boomverzorging en boombeheer in de openbare ruimte [Artikel]
Beerendonk, J. \ 2016
Het realiseren van gezond groeiende bomen bovenop het dak van een parkeergarage, midden in het centrum van Leeuwarden, op een intensief gebruikt plein en in een omgeving die vijandig is voor alles wat groeit, dat lijkt onmogelijk. Voor een boomtechni ...
help
Removal of pharmaceuticals from WWTP effluent [Boek]
Hofman-Caris, Roberta \ Siegers, Wolter \ Hofman, Jan \ Beerendonk, Erwin \ 2016
Belang: Voorkomen dat geneesmiddelen en hun metabolieten in oppervlaktewater terechtkomen. Aanpak: Eerst verwijderen van organisch materiaal, daarna geavanceerde oxidatie (AOP). Resultaten: Grote verbetering in efficiëntie AOP. Implementatie: Effecti ...
help
Reductie emissie gewasbeschermingsmiddelen : omzetting van gewasbeschermingsmiddelen met geavanceerde oxidatie : onderzoeksrapport TKI Watertechnologie [Boek]
Rietdijk, Jessy \ Beerendonk, Erwin \ Terwisscha van Scheltinga, Sytse \ Baken, Kirsten \ Harmsen, Danny \ Beerling, Ellen \ Ruijven, Jim van \ Hofman-Caris, Roberta \ 2016
Het doel van dit onderzoek was het beantwoorden van de vraag in hoeverre de kwaliteit van geloosd spuiwater met gewasbeschermingsmiddelen verbetert door het toepassen van (geavanceerde) oxidatietechnieken, en om zicht te krijgen op mogelijke negatiev ...
help
Afbreken van geneesmiddelen kan met veel minder energie \ Water matters : kenniskatern voor waterprofessionals [Artikel]
Wols, B.A. \ Hofman-Caris, C.H.M. \ Beerendonk, E.F. \ Harmsen, D.J.H. \ Remmen, T. van \ 2015
Microverontreinigingen, zoals geneesmiddelen en pesticiden, komen steeds meer voor in waterbronnen. Behandeling in een UV/H2O2-reactor is een manier om ze af te breken, maar dit vraagt veel energie. KWR Watercycle Research Institute heeft in samenwer ...
help
Influence of process conditions and water quality on the formation of mutagenic byproducts in UV/H2O2 processes \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Hofman-Caris, R.C.H.M. \ Harmsen, D.J.H. \ Puijker, L. \ Baken, K.A. \ Wols, B.A. \ Beerendonk, E.F. \ Keltjens, L.L.M. \ 2015
UV/H2O2 processes in drinking water treatment may generate byproducts which cause an increased response in Ames fluctuation assays. As this probably involves a mixture of substances in very low concentrations, it is challenging to identify the indivi ...
help
Arsenic and chromium concentrations and their speciation in groundwater resources and drinking water supply in the Netherlands [Boek]
Ahmad, Asian \ Kools, Stefan \ Schriks, Merijn \ Stuyfzand, Pieter \ Hofs, Bas \ Beerendonk, Erwin \ 2015
De meest recente wetenschappelijke inzichten op toxicologisch gebied zijn samengevat om een beeld te krijgen of herziening van de streefwaarden gewenst is. Daarnaast is met behulp van o.a. de REWAB database (aangeleverd door het RIVM) en een meetcamp ...
help
Identificeren van de bron van fecale besmettingen : verkenning van de mogelijkheden van nieuwe methoden voor het achterhalen van bron van fecale besmettingen [Boek]
Heijnen, Leo \ Beerendonk, Edwin \ 2015
In het grondwater in de waterwingebieden van de DPW bedrijven worden incidenteel aanwijzingen gevonden voor de aanwezigheid van fecale besmettingen. In de meeste gevallen is daarbij niet duidelijk wat de bron van besmetting is. Het kennen van mogelij ...
help
CFD modellering van UV/H2O2 processen [Boek]
Wols, B.A. \ Beerendonk, E. \ 2014
Organische microverontreinigingen komen steeds meer voor in onze waterbronnen. Behandeling van het water met UV/ H2O2 is een van de manieren om de organische microverontreinigingen af te breken. Nadeel van dit proces is echter het hoge energieverbrui ...
help
High recovery reverse osmosis : samenvatting van vijf jaar onderzoek [Boek]
Hofs, Bas \ Beerendonk, Erwin \ 2014
Met membraanfiltratie kunnen bijna alle verontreinigingen uit het water worden gehaald. Eén van de nadelen van het toepassen van membraanfiltratie is de productie van een afvalstroom, het concentraat. In het TTI-W project ‘High recovery reverse osmos ...
help
Literatuurstudie naar mogelijkheden voor het toepassen van UV-C LED lampen in waterzuivering [Boek]
Hofman-Caris, Roberta \ Beerendonk, Erwin \ 2014
Leds voor zichtbaar licht hebben een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt, waarbij hun vermogen en levensduur vele malen groter zijn geworden dan het geval is bij traditionele typen lampen. Indien dit ook voor UV leds geldt, zouden die over een tijd ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.