Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 200

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Beers
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Apeldoornse prikken : Beekherstel in de stad \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Spikmans, F. \ Ganzevles, P. \ Buitink, R \ Beers, P van \ 2019
Brandschoon grondwater uit het Veluwemassief is de bron van tientallen beken die op hun beurt in de IJssel afstromen. Deze beken vormen hoogst bijzondere leefgebieden, waar onder meer de beekprik leeft. Door menselijk toedoen holt de verspreiding van ...
help
Realistische ecologische doelen voor macrofauna in Noord-Brabantse beken \ H2O online [Artikel]
Verdonschot, R. \ Beers, M. \ Samuels, J. \ Brugmans, B. \ Moeleker, M. \ Scheepens, M. \ Laan, I. van der \ Verdonschot, P. \ 2018
In Noord-Brabant worden de ecologische doelen voor de beekmacrofauna vaak niet gehaald. Om de oorzaken hiervan te identificeren, is onderzocht welke kenmerkende soorten voor langzaam stromende laaglandbeken er in het gebied voorkomen en welke verdwen ...
help
Reflexively stumbling towards sustainability: understanding social learning in regional governance networks [Proefschrift]
Sol, Anne Jifke \ 2018
help
Samen delen : visstandonderzoek Chaamse beken \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Beers, M. \ Hoftijzer, M. \ Koole, M. \ 2018
In 2016 is de visstand in de Chaamse beken door zowel de Vissenwerkgroep van Mark & Leij als adviesbureau ATKB onderzocht. De gegevens laten zien dat de vangsten, ondanks de afwijkingen tussen de toegepaste methoden, verrassend veel overeenkomsten ve ...
help
Referenties en maatlatten voor natuurlijke watertypen voor de Kaderrichtlijn Water 2021-2027 [Boek] - Derde druk (2018)
Altenburg, W. \ Arts, G. \ Baretta-Bekker, J.G. \ Berg, M.S. van den \ Broek, T. van den Broek \ Buskens, R. \ Bijkerk, R. \ Coops, H.C. \ Dam, H. van \ Ee, G. van \ Evers, C.H.M. \ Franken, R. \ Higler, B. \ Ietswaart, T. \ Jaarsma, N. \ Jong, D.J. de \ Joosten, A.M.T. \ Klinge, M. \ Knoben, R.A.E. \ Kranenbarg, J. \ Loon, W.M.G.M. van \ Noordhuis, R. \ Pot, R. \ Twisk, F. \ Verdonschot, P.F.M. \ Vlek, H. \ Backx, J.J.G.M. \ Beers, M. \ Buijse, A.D. \ Duursema, G. \ Fagel, M. \ Leeuw, J. de \ Molen, J. van der \ Nijboer, R.C. \ Postma, J. \ Vriese, T. \ Duijts, R. \ Hartholt, J.G. \ Jager, Z. \ Stikvoort, E.C. \ Walvoort, D. \ Herpen, F.C.J. van \ Nieuwerburgh, L.L.J. van \ 2018
Dit rapport is de geactualiseerde versie van het document 'Referenties en maatlatten voor natuurlijke watertypen voor de Kaderrichtlijn Water', dat in het najaar 2012 werd vastgesteld door de Regiekolom. De getalswaarden in dit rapport zijn de doelen ...
help
Nederlandse watersysteemanalyse Merkske [Boek]
Beers, M. \ Coenen, D. \ Keizer, H. \ Lambregts-Van de Clundert, F. \ 2018
Voorliggend document presenteert de uitkomsten van de Nederlandse watersysteemanalyse voor 't Merkske. Hoofdstuk 2 geeft een beschrijving van het plangebied in vogelvlucht en hoofdstuk 3 beschrijft de toegepaste methode. Het resultaat van de analyse ...
help
Watersysteemanalyse Galdersche Beek [Boek]
Beers, M. \ Coenen, D. \ Keizer, H. \ 2018
Waterschap Brabantse Delta heeft voor de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) 25 waterlichamen aangewezen waarvoor doelen zijn vastgelegd. Het waterschap levert veel inspanningen om de KRW-doelen te realiseren, maar de waterlichamen voldoen nog niet ( ...
help
Watersysteemanalyse Boven Donge [Boek]
Beers, M. \ Loeve, R. \ Keizer, H. \ 2018
Voorliggend rapport beschrijft de uitkomsten van de watersysteemanalyse voor de Boven Donge. Hoofdstuk 2 geeft een beschrijving van het plangebied in vogelvlucht en hoofdstuk 3 beschrijft de toegepaste methode. Het resultaat van de analyse komt in ho ...
help
Watersysteemanalyse Beneden Donge [Boek]
Beers, M. \ Coenen, D. \ Keizer, H. \ Tempelaars, J. \ 2018
Voorliggend rapport beschrijft de uitkomsten van de watersysteemanalyse op hoofdlijnen. Voor verdieping wordt verwezen naar de detailanalyses in de bijlagen. Na deze inleiding geeft hoofdstuk 2 een beschrijving van de Beneden Donge en het stroomgebie ...
help
Watersysteemanalyse Aa of Weerijs [Boek]
Beers, M. \ Coenen, D. \ Keizer, H. \ Moll, K. \ 2018
De watersysteemanalyse maakt voor het waterlichaam Aa of Weerijs inzichtelijk hoe de beek er bij ligt, waarom de beek er zo bij ligt en wat de bandbreedte aan mogelijke ontwikkelrichtingen is. De analyse richt zich op 'weten' en vormt de opmaat voor ...
help
Monitoring van vispopulaties met eDNA: de NL-vispopulatiescan als kansrijke benadering \ Water matters : kenniskatern voor waterprofessionals [Artikel]
Kamp, M. van der \ Beers, M. \ Hootsmans, M. \ Wullings, B. \ 2018
Vanuit de Kaderrichtlijn Water (KRW) zijn waterbeheerders verplicht om periodieke monitoring van de visstand uit te voeren. De huidige monitoringspraktijk kent echter beperkingen. De NL-Vispopulatiescan, op basis van eDNA, vormt in potentie een goed ...
help
The negative vs. the positive: a comparative study on the influence of warning logos and promoting logos on the purchase intention [Studentenverslag]
Beers, Geurt van \ 2018
help
Agricultural sector development : guidelines for Aid & Trade Support in Dutch PSD-partner countries [Boek]
Westenbrink, Geert \ Beers, George \ Joosten, Frank \ Dijkxhoorn, Youri \ Broek, Joep van den \ Lee, Jan van der \ Groot, Nico de \ 2017
help
Watersysteemanalyse Strijbeekse beek [Boek]
Coenen, D. \ Oosthoek, J. \ Beers, M. \ 2017
Als pilot heeft de afdeling Kennis & Advies watersysteemanalyses uitgevoerd voor de Strijbeekse beek en het Tonnekreek complex. Voorliggende rapportage beschrijft de resultaten van de analyse voor de Strijbeekse beek, een bovenloop van de Boven Mark, ...
help
Watersysteemanalyse Ligne [Boek]
Beers, M. \ Claassen, T. \ Heemskerk, J. van \ Lambregts-Van de Clundert, F. \ Oosthoek, J. \ 2017
Waterschap Brabantse Delta heeft voor de KRW 25 waterlichamen aangewezen en leverde afgelopen jaren veel inspanningen om de doelen voor deze waterlichamen te halen. Desondanks voldoen de waterlichamen nog niet (volledig) aan de gestelde doelen. Met w ...
help
Watersysteemanalyse Boven Mark [Boek]
Beers, M. \ Coenen, D. \ Keizer, H. \ Lambregts-Van de Clundert, F. \ 2017
Waterschap Brabantse Delta heeft voor de KRW 25 waterlichamen aangewezen en leverde afgelopen jaren veel inspanningen om de doelen voor deze waterlichamen te halen. Desondanks voldoen de waterlichamen nog niet (volledig) aan de gestelde doelen. Met w ...
help
Welke nieuwe businessmodellen geven de landbouw toekomst? [Boek]
Beers, P.J. \ 2016
De land- en tuinbouw staat onder druk. Enerzijds is er een steeds grotere vraag naar voedsel. Een groeiende wereldbevolking, naar zo’n 9 tot 11 miljard mensen in 2050, die ook steeds welvarender lijkt te worden. Een mooie groeimarkt? Of eerder een op ...
help
Referenties en maatlatten voor natuurlijke watertypen voor de kaderrichtlijn water 2015-2021 [Boek] - Tweede druk (2016)
Altenburg, W. \ Arts, G. \ Baretta-Bekker, J.G. \ Berg, M.S. van den \ Broek, T. van den \ Buskens, R. \ Bijkerk, R. \ Coops, H.C. \ Dam, H. van \ Ee, G. van \ Evers, C.H.M. \ Franken, R. \ Higler, B. \ Ietswaart, T. \ Jaarsma, N. \ Jong, D.J. de \ Joosten, A.M.T. \ Klinge, M. \ Knoben, R.A.E. \ Kranenbarg, J. \ Loon, W.M.G.M. van \ Noordhuis, R. \ Pot, R. \ Twisk, F. \ Verdonschot, P.F.M. \ Vlek, H. \ Wolfstein, K. \ Backx, J.J.G.M. \ Beers, M. \ Buijse, A.D. \ Duursema, G. \ Fagel, M. \ Leeuw, J. de \ Molen, J. van der \ Nijboer, R.C. \ Postma, J. \ Pot, R. \ Vriese, T. \ Molen, D.T. van der \ Herpen, F.C.J. van \ Nieuwerburgh, L.L.J. van \ 2016
In het najaar van 2012 werd een geactualiseerde versie van het document Referenties en maatlatten voor natuurlijke watertypen voor de Kaderrichtlijn Water 2015-2021 vastgesteld. Uit het gebruik van deze maatlatten en het programmeren van de Aquokit B ...
help
Kansen voor nieuwe kasconcepten : visie van toekomstgerichte glastuinders op nieuwbouwkassen en klimaatneutraal telen [Boek]
Buurma, Jan \ Beers, Pieter J. \ Smit, Pepijn \ 2016
help
Tot op het molecuul : revolutionaire bemonsteringsmethode blijkt breed inzetbaar \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Herder, J. \ Kranenbarg, J. \ Beers, M. \ Vos, M. de \ Wal, B. van der \ 2016
De methode environmental DNA (eDNA) is de laatste jaren sterk in opkomst. Bij deze methode worden soorten aangetoond door middel van DNA-sporen die ze in het water achterlaten. De eerste toepassingen richtten zich op een enkele doelsoort zoals de gro ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.