Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 80

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Beets
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
De grondwaterstresstest : grootste stressfactor zit onder het oppervlak \ Stadswerk magazine [Artikel]
Beets, W. \ Kinderen, M. der \ 2018
In veel steden en dorpen worden nu stresstesten uitgevoerd. De nadruk ligt daarbij vaak op het doorrekenen van een flinke piekbui. Maar de grootste potentiële schadeposten bevinden zich juist ondergronds. De eerste stap naar een klimaatbestendige inr ...
help
Dweilen voor de kraan open gaat \ H2O online [Artikel]
Beets, W. \ Hagens, E. \ Hagen, M. ten \ 2015
De marge waarin we het grondwater in Nederlandse dorpen en steden het liefst beheersen, is klein. Te lage grondwaterstanden kunnen bodemdaling en droogstand van houten funderingspalen veroorzaken. Te hoge kunnen weer leiden tot water- en vochtoverlas ...
help
Het ontsluiten van databanken met GIS \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Beets, W. \ Oostwoud, D.J. \ 2011
We zijn er inmiddels aan gewend dat eindeloos veel gegevens over de wereld beschikbaar komen via het internet. Niet iedereen beseft echter wat allemaal mogelijk is met deze gegevens. In dit artikel wordt ingegaan op het combineren van en rekenen met ...
help
De praktijk na het meten : databeheer: de (meet)lat hoog leggen \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Beets, W. \ Maasbommel, M. \ 2011
Er wordt door bedrijven, gemeenten en waterschappen veel meetdata verzameld. In peilbuizen hangen dataloggers, in overstorten zijn telemetrische meetsystemen geïnstalleerd en in elke gemeente staat wel een regenmeter, die de neerslag registreert. Wat ...
help
Sensitivity of river discharge to ENSO \ Geophysical research letters [Wetenschappelijk artikel]
Ward, P.J. \ Beets, W. \ Bouwer, L.M. \ Aerts, J.C.J.H. \ 2010
El Niño Southern Oscillation (ENSO) has significant impacts on streamflows around the world. We use a daily discharge dataset to provide a global assessment of the sensitivity of annual mean and flood discharges to ENSO, and a gridded climate dataset ...
help
Gevolgen van de kredietcrisis voor vruchtbaarheid en migratie : themanummer \ Demos [Artikel]
Sobotka, T. \ Skirbekk, V. \ Philipov, D. \ Beets, G.C.N. \ Willekens, F.J. \ Beer, J.A.A. de \ 2009
Naar aanleiding van een recessie schijnt het logisch te zijn om dalende geboortecijfers te verwachten. Nagegaan wordt of die logica stand kan houden. Tevens wordt overzicht gegeven van hetgeen tot nu toe bekend is over de effecten van de huidige cris ...
help
Kinderen in migrantengezinnen : een statistisch portret \ Demos [Artikel]
Valk, H.A.G. de \ Beets, G.C.N. \ 2009
Veel migranten die de afgelopen decennia naar Nederland kwamen namen partner en kinderen mee, lieten deze later overkomen of kregen hier kinderen. Om meer over deze kinderen te weten te komen nam Unicef het initiatief tot een onderzoek in zeven weste ...
help
De landschapselementen van Nationaal Landschap Laag Holland in beeld \ Groen : vakblad voor groen in stad en landschap [Artikel]
Beets, J. \ Oosterbaan, A. \ 2009
De toestand van de kleine landschapselementen is een van de belangrijkste graadmeters voor de toestand van het landschap. Landschapsbeheer Nederland en Alterra hebben de Monitor Kleine Landschapselementen (afgekort MKLE) samen ontwikkeld en vanaf 200 ...
help
Wereld tot 2050 steeds grijzer : grote verschuivingen per regio en per land \ Demos [Artikel]World population ageing 2007
Beets, G.C.N. \ 2008
Nederland vergrijst, Europa vergrijst, de hele mensheid vergrijst. Bijna alle landen vergrijzen, maar niet allemaal in dezelfde mate en in hetzelfde tempo. Op dit moment is Japan het meest en Niger het minst vergrijsde land. In Japan maken de autorit ...
help
Nu een hoger kindertal kan evenwichtige leeftijdsopbouw verstoren \ Demos [Artikel]
Beets, G.C.N. \ 2008
Als een extra beleidsinspanning gericht op een hoger kindertal succesvol zou zijn dan kunnen er ook nadelige gevolgen optreden, bijvoorbeeld een nieuwe, eenmalige geboortegolf.Terwijl de huidige vergrijzing vanzelf eindigt als de naoorlogse geboorteg ...
help
Tweede leg in een tweede nest \ Demos [Artikel]
Beets, G.C.N. \ 2008
Anders dan vaak wordt gedacht hebben meer vrouwen dan mannen kinderen van verschillende partners. Meestal wonen de kinderen van verschillende vaders bij hun moeder. Voor de vaders is dan sprake van een 'tweede nest'. Uit onderzoek blijkt dat de relat ...
help
Naar een landelijk referentiesysteem voor standplaatsbeschrijvingen van aquatische en grondwaterafhankelijke, terrestrische plantengemeenschappen \ Stratiotes [Artikel]
Hommel, P.W.F.M. \ Arts, G.H.P. \ Beets, C.P. \ Schipper, P.C. \ Smolders, A.J.P. \ Waal, R.W. de \ 2007
Voor het terreinbeheer heeft Staatsbosbeheer gekozen voor een benadering waarin ecosystemen centraal staan. Een probleem hierbij is echter dat het vaak niet mogelijk blijkt te achterhalen hoe het gebied in het verleden ecologisch gezien heeft gefunct ...
help
Gezinsomvang in Europa : laag gemiddeld kindertal heeft vele gedaanten \ Demos [Artikel]
Frejka, T. \ Sardon, J.-P. \ Beets, G. \ 2007
In Europa is de gezinsvorming in de loop van de 20ste eeuw sterk veranderd. Tot na de Tweede Wereldoorlog waren grote gezinnen met vier of meer kinderen heel normaal. Onder invloed van de politieke, sociaal-economische en medische ontwikkeling en de ...
help
The geochemistry of freshwater mussels as a proxy for paleo-floods of Rhine and Meuse \ Abstract for 8th Nederlands Aardwetenschappelijk Congres, 24-25 April 2006, Veldhoven [Congresverslag]
Versteegh, E.A.A. \ Troelstra, S.R. \ Vonhof, H.B. \ Beets, C.J. \ 2006
In this study the relationship between water and shell chemistry in the rivers Rhine and Meuse is monitored by placing living mussels in cages in the rivers
help
Vijf manieren om de vergrijzing te lijf te gaan : nieuwe voorstellen van de Europese Commissie \ Demos [Artikel]
Beets, G. \ 2006
De Europese Commissie heeft nieuwe voorstellen bekendgemaakt in een mededeling met als titel 'De demografische toekomst van Europa – probleem of uitdaging?' Volgens de Commissie is de vergrijzende bevolking van Europa een ongekende uitdaging voor de ...
help
Zorgbehoefte stijgt minder snel dan vergrijzing : ouderenzorg over 25 jaar \ Demos [Artikel]
Beets, G.C.N. \ Ekamper, P. \ Wissen, L.J.G. van \ Gaymu, J. \ Festy, P. \ 2006
De 'grijze Europeaan' van morgen is immers niet die van vandaag, want zijn omstandigheden en karakteristieken zullen aanzienlijk zijn veranderd en wel in 'gunstige' zin: de oudere van morgen heeft vaker een partner en kinderen die een helpende hand k ...
help
Social situation observatory : demography monitor 2005 : demographic trends, socioeconomic impacts and policy implications in the European Union [Boek]
Nimwegen, N. van \ Beets, G. \ 2006
help
De invloed van levensloopkenmerken en waardeoriëntaties op vrijwillige kinderloosheid \ Mensch en maatschappij : driemaandelijksch tijdschrift voor anthropologie, psychologie, erfelijksheidsleer, eugenetiek, prae-historie, ethnologie, sociographie, sociologie, criminologie, ethiek en rechtsphilosophie : tevens orgaan van het Nederlandsch Nationaal Bureau voor Anthropologie [Artikel]
Meester, E. de \ Esveldt, I. \ Mulder, C.H. \ Beets, G. \ 2005
In dit onderzoek staat de vraag centraal in hoeverre vrijwillig kinderlozen van ouders verschillen met betrekking tot hun levensloopkenmerken (demografische en sociaal-economische kenmerken) en waardeoriëntaties. Een vernieuwing ten opzichte van eerd ...
help
Misverstanden over vergrijzing : wensenpakket van velen niet te realiseren \ Demos [Artikel]
Beets, G.C.N. \ Fokkema, C.M. \ 2005
Het vergrijzingsproces wordt vaak onvoldoende begrepen waardoor oplossingen worden aangedragen die geen of zelfs een averechts effect hebben. Mensen die een verdere vergrijzing willen tegengaan door te pleiten voor meer kinderen en/of immigranten én ...
help
Stable isotopic records in unionid shells as a paleoenvironmental tool \ Geologie en mijnbouw : orgaan voor officieele mededelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en Kolonien [Artikel]
Verdegaal, S. \ Troelstra, S.R. \ Beets, C.J. \ Vonhof, H.B. \ 2005
Isotope studies were performed on molluscs from Rhine (with sample locations at Montfoort, Vianen and Wijk bij Duurstede) and Meuse (location at Bergen) rivers
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.