Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 50

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Beije
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Herijking en motivering boringsvrije zone Salland Diep [Boek]
Overbeek-te Vaarbeek, Mariska \ Blonk, André \ Beije, Ed \ 2018
Doel van dit onderzoek is het verkrijgen van feitelijke informatie waarmee de begrenzing van de boringsvrije zone Salland Diep kan worden gemotiveerd. De winbare grondwatervoorraden ten behoeve van drinkwater worden daarvoor in kaart gebracht. Tevens ...
help
Verschillende landschapstypen, verschillende natuurtypen \ NatuurKennis [Artikel]
Beije, H. \ Nooren, M. \ 2006
De natuur in Nederland is divers. Duinen, heidevelden, moerassen, bossen en ga zo maar door, ze zijn er in soorten en maten. Maar ze komen niet allemaal overal tegelijk voor. Op regionale schaal hebben we in eerste instantie een 7-tal landschapstypen ...
help
Beekdallandschap \ NatuurKennis [Artikel]
Beije, H. \ Baaijens, G.J. \ Grootjans, A. \ 2006
In de beekdalen hebben zich vanouds subtiele patronen van levensgemeenschappen ontwikkeld, als gevolg van een reeks van gestapelde processen. Zo vindt bijvoorbeeld stroming van beekwater plaats en dat leidt tot wegslijting en afzetting van materiaal, ...
help
Droog zandlandschap \ NatuurKennis [Artikel]
Brouwer, E. \ Vogels, J. \ Beije, H. \ 2006
Een groot deel van het droge zandlandschap ziet er nog ongeveer net zo uit als bij het einde van de laatste ijstijd. Rijkere gronden werden meestal ontgonnen en omgezet in landbouwgrond. In de 19e en 20e eeuw werd een groot deel van de heiden alsnog ...
help
Heuvellandschap \ NatuurKennis [Artikel]
Beije, H. \ Brouwer, E. \ 2006
Het heuvellandschap in Zuid-Limburg is een bijzonder stukje Nederland. Over korte afstanden zijn er grote verschillen in bodem, klimaat en reliëf. Nergens anders in ons land is het landschap zo nadrukkelijk verdeeld in plateaus, hellingen en beekdale ...
help
Laagveen en zeekleilandschap \ NatuurKennis [Artikel]
Beije, H. \ Paulissen, M. \ Lamers, L. \ Verberk, W. \ 2006
Geen regio ligt zo laag en is dus meer ‘Neder'lands dan het laagveen- en zeekleilandschap. Dit lage deel van Nederland is voor een groot deel door veenvorming, zeeafzettingen en inpolderingen op de kaart gezet. De voorheen zeer dynamische processen z ...
help
Nat zandlandschap \ NatuurKennis [Artikel]
Beije, H. \ Baaijens, G.J. \ Duinen, G.J. van \ Jansen, A. \ 2006
In de natte zandlandschappen gaan natte omstandigheden van nature samen met min of meer zure, hooguit zwak gebufferde, condities en voor het merendeel ook met voedselarmoede. Deze combinatie van omstandigheden maakt dat relatief veel van de aanwezige ...
help
Rivierengebied \ NatuurKennis [Artikel]
Beije, H. \ Helmer, W. \ Brouwer, E. \ Leuven, R. \ 2006
Het rivierenlandschap omvat de huidige en voormalige overstromingsvlaktes van Maas, Waal, Rijn en IJssel vanaf de Nederlandse grens tot waar deze rivieren in het IJsselmeer of het zoute estuarium uitmonden. De gebieden zijn rijk aan landschappelijke ...
help
Workshop "De toekomst van heidegebieden in Nederland" \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Beije, H. \ 2005
Op 3 december werd in Ede een workshop georganiseerd over beheren, herstellen en ontwikkelen; en wel theorie en praktijk. Dit artikel geeft een journalistieke impressie
help
Over de grenzen van groen : perspectief voor natuur en landbouw, aan de hand van het gebiedsprofiel in de stroomgebieden van Beerze en Reusel [Boek]
Beije, H. \ 2002
Binnen de reconstructie staan zowel natuur- als landbouwdoelen centraal. Beide functies staan echter soms op gespannen voet met elkaar, met name op het gebied van milieu- en watercondities. Hoe groot deze spanning precies is, is niet altijd duidelijk ...
help
LNV-Waterinstrumentarium [Boek]
Huinink, J. \ Beije, H. \ LNV-Wateroverleg \ 2002
Verdrogingsherstel en vernatting in relatie tot landgebruik als landbouw, recreatie en natuur. Tegen de achtergrond van veranderend ruimtegebruik in Nederland.
help
Gebieds- en natuurgericht milieubeleid : marsroute naar een toetsbaar gebieds- en natuurgericht milieubeleid [Boek]
Beije, H.M. \ Beijer, L. \ Verstraten, F. \ 2000
De studie richt zich op gebiedsgericht milieubeleid en beperkt zich tot één gebiedsfunctie, namelijk natuur en tracht antwoord te geven op de volgende twee vragen: 1. Op welke wijze kan het gebieds- en natuurgericht milieubeleid aan doelmatigheid win ...
help
ExpertVisie milieu : een deskundigenoordeel voor Natuurverkenning '97 [Boek]
Klein, M.H.J. \ Beije, H.M. \ Gleichman-Verheijen, E.C. \ Faber, J.H. \ Latour, J.B. \ 2000
Vanuit het besef dat modellen altijd een vereenvoudiging van de werkelijkheid zijn en onnauwkeurige en zelfs foute uitkomsten kunnen geven, is voor Natuurverkenning '97 ook gebruik gemaakt van velddeskundigheid. Het voorliggende rapport bevat de resu ...
help
Hoogveenonderzoek levert nieuwe inzichten op \ Vakblad natuurbeheer : informatie voor beheerders van natuur, bos en landschap [Artikel]
Beije, H.M. \ 1999
Uit OBN-onderzoek naar de herstelmogelijkheden van hoogvenen begint een veelbelovend beeld te ontstaan van de sleutelfactoren bij hoogveenregeneratie. Artikel uit bijgevoegde OBN nieuwsbrief no. 5
help
Onderzoekvisie OBN : onderzoekvisie en onderzoekprogrammering 1999-2004, Overlevingsplan Bos en Natuur (OBN) [Boek]
Beije, H.M. \ 1999
Onderzoeksvisie waarin het IKC Natuurbeheer de koers aangeeft voor het toekomstig OBN-onderzoek.
help
Zicht op overleven : tien jaar Overlevingsplan bos + natuur [Boek]
Bal, D. \ Beije, H. \ Klein, M. \ 1999
Tien jaar OBN
help
Begrazing : grazen als biologisch fenomeen en als beheersmaatregel [Boek]
Draaijer, L.J. \ Beije, H.M. \ 1996
help
De effecten van de Integrale Notitie Mest- en Ammoniakbeleid op de ammoniakproblematiek in relatie tot natuur en bos in de ecologische hoofdstructuur : natuurperspectief ammoniakbeleid [Boek]
Klein, M.H.J. \ Beije, H.M. \ Bleeker, A. \ 1996
help
Overzicht van begrazing met gedomesticeerde dieren in Nederland \ Bosbouwvoorlichting : informatie over het beheer van het bos, natuur en landschap [Artikel]
Beije, H.M. \ Boer, W.J. den \ Wijnhoven, A.L.J. \ 1996
Overzicht van beherende organisaties, begraasde oppervlakten, soorten grazers en aantallen grazers
help
Begrazing en natuurdoeltypen \ Bosbouwvoorlichting : informatie over het beheer van het bos, natuur en landschap [Artikel]
Al, E.J. \ Beije, H.M. \ 1996
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.