help
The use of the inline bacterial sensors BACMON and BACTcontrol to measure the bacterial water quality [Boek]
Bel, Nikki van \ Rijn, Jeroen van \ Spicker Olesen, Lars \ Højris, Bo \ Dries, Jaap van den \ Appels, Joep \ Penders, Eric \ Schuurman, Jentina \ Huysman, Koen \ Joris, Koen \ Wielen, Paul van der \ Leerdam, Ton van \ 2020
The online microbiological sensors BACTcontrol and BACMON are new, rapid, online methods to determine total bacteria numbers or activity. These methods might be suitable for the online monitoring of any microbial disturbances in different water types ...
help
Aquathermie in Tilburg: warmte en koude uit drinkwater : evaluatie TED-installatie bij Fontys Hogeschool [Boek]
Moerman, A. \ Bel, N. van \ Snip, L.J.P. \ Oesterholt, F.I.H.M. \ 2019
In dit onderzoek zijn de effecten van een TED-installatie in het drinkwaterdistributienet onderzocht. Daarbij zijn in acht genomen (1) de reikwijdte van de opgelegde temperatuurverandering en (2) de eventuele risico’s ten aanzien van de microbiologis ...
help
Klimaatschadeschatter : Rapportage 2019 [Jaarverslag]
Jacobs, C. \ Budding, M. \ Spijker, J. \ Kok, S. \ Bel, M. de \ Jong, D. de \ Kluck, J. \ Harten, F. \ Stoop, B. \ Noome, W. \ Slingerland, E. \ Bosch, P. \ Leuken, J. van \ Troost, S. \ Goosen, H. \ Koekoek, A. \ Bijsterveldt, M. van \ Hofland, S. \ 2019
De warme en droge zomers van 2018 en 2019 braken allerlei records, en we zullen er nog veel vaker mee te maken krijgen. Ook korte hevige regen- en hagelbuien komen steeds vaker voor. De effecten van klimaatverandering hebben verschillende gevolgen. Z ...
help
Milieuwinst en waterkwaliteitseffecten van thermische energie uit drinkwater \ H2O online [Artikel]
Oesterholt, F. \ Bloemendal, M. \ Bel, N. van \ Brand, T. van den \ 2018
Vrijwel alle drinkwaterbedrijven hebben ambities voor een klimaatneutrale bedrijfsvoering. Een aantal drinkwaterbedrijven probeert met opwekking van duurzame energie hun CO2-voetafdruk te verlagen. Een bijzondere manier van energieopwekking is de lev ...
help
Vergelijking scenario’s toekomstige drinkwatervraag [Boek]
Bel, M. de \ Aa, M. van der \ Beekman, J. \ 2018
Afhankelijk van verschillende ontwikkelingen kan het drinkwatergebruik in de toekomst veranderen. Om ook op de langere termijn voldoende drinkwater te kunnen leveren wordt er door de provincies daarom een adaptieve strategie ontwikkeld. De aanwijzing ...
help
Groei en overleving van bacteriën van de coligroep in water en filtermateriaal uit ps. Bergen [Boek]
Bel, Nikki van \ Verschoor, Anthony \ 2018
Bij PWN worden sinds 2011 regelmatig bacteriën van de coligroep aangetroffen in grootvolumemonsters na de snelle zandfilters van pompstations Bergen en Mensink. Om te kunnen inschatten of er risico’s zijn voor (fecale) besmetting is er de vraag of ba ...
help
EMA/PMA-qPCR methodeontwikkeling voor de detectie van infectieuze en nietinfectieuze Adenovirussen in water [Boek]
Bel, Nikki van \ Heijnen, Leo \ Veen, Anita van der \ Kools, Stefan \ 2018
Een nieuwe moleculaire techniek, de EMA/PMA-qPCR, lijkt niet geschikt om infectieuze van niet-infectieuze Adenovirusdeeltjes te onderscheiden en zo mogelijk de Enterovirusanalyse te vervangen in de verplichte Analyse Microbiologische Veiligheid Drink ...
help
Groei van Aeromonas op sediment en dierlijke organismen uit het distributienet van de productielocaties Kralingen, Braakman en Berenplaat van Evides [Boek] - Herziene versie
Bel, Nikki van \ Hornstra, Luc \ 2018
Het is raadzaam om drinkwater te produceren waarin zo min mogelijk sediment en ongewervelde dieren aanwezig zijn en dat een lage groeipotentie heeft. Laboratoriumproeven hebben namelijk laten zien dat Aeromonas kan groeien in water waaraan alleen ong ...
help
Temperatuurafhankelijke groei van Aeromonas in drinkwater [Boek]
Learbuch, Kimberly \ Bel, Nikki van \ Hootsmans, Michiel \ 2018
Het is raadzaam om drinkwater te produceren met zo min mogelijk sediment en voedingsstoffen om zo de groei van Aeromonas in het distributienet te beperken. Laboratoriumproeven hebben laten zien dat een hogere watertemperatuur tot snellere Aeromonas-g ...
help
NKWK Klimaatbestendige Stad : Rapportage Onderzoeksprogramma 2018 [Boek]
Gehrels, H. \ Goosen, H. \ Ven, F. van de \ Brolsma, R. \ Hofland, S. \ Snep, R. \ Bosch, P. \ Pötz,, H. \ Kluck, J. \ Bel, M. de \ Koekoek, A. \ [2018]
Dit rapport van de onderzoekslijn Klimaatbestendige Stad van het Nationaal Kennis- en innovatieprogramma Water en Klimaat (NKWK-KBS) beschrijft twee tools die zijn ontwikkeld ter ondersteuning van gemeenten en andere overheden bij het doorlopen van v ...
help
Microbiologisch veilig water: oude en nieuwe bedreigingen vragen om een hernieuwde aanpak \ H2O online [Artikel]
Bel, N. van \ Smeets, P. \ Roda Husman, A.M. de \ Vermeulen, L. \ Vanysacker, L. \ 2017
Een groot deel van de wereld heeft geen toegang tot microbiologisch veilig drinkwater. Maar ook in landen met veilig drinkwater moeten we alert zijn op ziekteverwekkende virussen en bacteriën in water als dat wordt gebruikt voor recreatie, landbouw o ...
help
Toepasbaarheid van Duits klimaatonderzoek voor de Nederlandse watersector [Boek]
Loon, Arnaut van \ Dorland, Edu \ Hartog, Niels \ Cirkel, Gijsbert \ Bartholomeus, Ruud \ Schans, Martin van der \ Bloemendaal, Martin \ Bel, Nikki van \ Witte, Flip \ 2017
Vergelijking van de uitkomsten van het Duitse onderzoeksprogramma KLIMZUG met de onderzoeksagenda van de BTO themagroep Klimaatbestendige Watersector heeft geresulteerd in het vaststellen van onderbelichte thema’s in collectief drinkwateronderzoek. D ...
help
Verband tussen Aeromonas nagroei en de aanwezigheid van waterpissebedden [Boek]
Bel, Nikki van \ Hup, Kay \ Kolkman, Annemieke \ Brouwer, Anke \ Hijnen, Wim \ Kardinaal, Edwin \ 2017
Aeromonas bacteriën worden beschouwd als nagroeiindicator van het drinkwaterdistributiesysteem en geeft een indicatie van de biologische stabiliteit van het drinkwater. In het Nederlandse drinkwater zijn vlak na de productielocatie de Aeromonasaantal ...
help
Snelle on-line detectie van Enterococcen [Boek]
Bel, Nikki van \ Leerdam, Ton van \ 2016
Wereldwijd is fecale verontreiniging de belangrijkste bedreiging van de gezondheid via water. De belangrijkste parameters voor de bewaking van de drink- en zwemwaterkwaliteit op microbiologische veiligheid zijn Escherichia coli en enterococcen. Deze ...
help
De bruikbaarheid van het concept Zandmotor [Boek]
Oost, Albert \ Lelij, Amrit Cado van der \ Bel, Mark de \ Oude Essink, Gu \ Löffler, M. \ Bruens, Ankie \ Taal, Marcel \ Valk, Bert van der \ Boers, Marien \ Boer, Wiebe de \ 2016
Voorliggend rapport beschrijft de bruikbaarheid van het concept Zandmotor voor het beheer van de Nederlandse kust als alternatief voor reguliere suppleties. Het oordeelover de bruikbaarheid is gebaseerd op ervaringen met de pilot Zandmotor voorafgaan ...
help
Slimmer Meten: effect van 12-24 uur wachttijd na spuien op microbiële verontreiniging in drinkwaterleidingen [Boek]
Bel, Nikki van \ Hornstra, Luc \ 2016
In een pilot distributienet zijn verschillende soorten verontreinigingen en spuiregimes getest. De microbiële verontreiniging bestond uit de wettelijke parameters E. coli en enterococcen en uit MS2 als indicator voor virussen. Na dosering van de micr ...
help
De rol van waterpissebedden bij de vermeerdering van Aeromonas in het drinkwaterdistributiesysteem \ H2O online [Artikel]
Bel, N. van \ Kolkman, A. \ Wielen, P. van der \ Bahlman, J. \ Hijnen, W. \ 2016
In dit onderzoek is de rol van waterpissebedden bij de groei van Aeromonas-bacteriën in het drinkwaterdistributiesysteem bestudeerd. In onderzoek van KWR in samenwerking met de drinkwaterbedrijven Dunea, PWN, Waternet en Evides is vastgesteld dat in ...
help
Vooroeversuppleties in de Oosterschelde : meerwaarde voor ecologie, economie en waterveiligheid \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Veraart, J.A. \ Werners, S.E. \ Tangelder, M. \ Groot, A.M.E. \ Bel, M. de \ Mulder, J.P.M. \ 2016
Vooroeversuppleties kunnen tegelijkertijd bijdragen aan de waterveiligheid en aan de ecologie en economie in de Oosterschelde. Dit artikel bespreekt deze potentiële bijdragen aan de hand van een praktijkervaring en een rekenvoorbeeld. Het laat zien d ...
help
Douchen met regenwater \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Bel, J. \ 2015
Iedere dag gebruiken we per persoon 120 liter drinkwater, maar daarvan gebruiken we minder dan 10 liter voor consumptie en de afwas. Meer dan 110 liter is prima te vervangen door regenwater. En dat is schoon, zacht én gratis.
help
Updated and improved method for flood damage assessment: SSM2015 (version 2) [Boek]
Bruijn, K. de \ Wagenaar, D. \ Slager, K. \ Bel, M. de \ Burzel, A. \ 2015
This report discusses the updated and improved method for flood damage assessment in the Netherlands. The data used in the previous standard flood damage and fatality assessment model was outdated and the method did not comply with the latest knowled ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.