Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 29

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Belgers
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Eetbare stad Almere : een globale inventarisatie van eetbare soorten in de gemeente Almere [Boek]
Visser, Andries \ Dekking, Arjan \ Jansma, Jan Eelco \ Lahr, Joost \ Roosenschoon, Onno \ Grashof-Bokdam, Carla \ Ozinga, Wim \ Ottburg, Fabrice \ Belgers, Dick \ Smidt, Rob \ 2019
Aan Wageningen Universiteit & Research is gevraagd om een onderzoek uit te voeren naar 3 deelvragen: 1). Wat is er in Almere beschikbaar aan eetbaar groen?, 2). Wat is de huidige praktijk van het eetbaar groen en blauw in Almere? en 3). Hoe kan het a ...
help
Veilig met de stroom mee : verbetering stroomafwaartse vismigratie in de Roer \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Gubbels, R. \ Belgers, T. \ 2016
Honderden jaren moet de migratie van vissen in de Roer en tussen Roer en Maas verstoord zijn geweest. In 2007 kwam hieraan een einde. Ter plaatse van de ECI-waterkrachtcentrale in Roermond is een vispassage met een visweer- en visgeleidingsysteem geb ...
help
Vismigratie in de benedenloop van de Roer in de periode 2009-2014 : soortspecifieke migratiekarakteristieken en - patronen : resultaten van zes jaar monitoring bij de ECI waterkrachtcentrale te Roermond [Boek]
Gubbels, R.E.M.B. \ Belgers, M.H.A.M. \ Jochims, H.-J. \ 2016
In voorliggende rapportage zijn de resultaten van de zes onderzoeksjaren geaggregeerd. Na beknopte inleidingen over de Roer, de ECI waterkrachtcentrale, de vispassage, het visweersysteem en de vangconstructies volgt een uitgebreide beschrijving van d ...
help
In de ban van de Waterleliegracht : naar een schone en aantrekkelijke Waterleliegracht in hartje Amsterdam [Boek]
Sol, J. \ Belgers, D. \ 2014
De eerste groene en ecologische wijk in Amsterdam werd 15 jaar geleden op het Gemeentelijke Waterleiding (GWL) terrein gebouwd. De wijk kent een aantal duurzame uitgangspunten, dit onderzoek gaat in op het duurzame waterbeheer en de waterkwaliteit va ...
help
Grensmaas onder de maat \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Brevé, N. \ Moquette, F. \ Vertegaal, D. \ Oyen, H. \ Belgers, T. \ Budé, M. \ 2014
Hoogwaterbescherming, grindwinning en natuurontwikkeling lijken moeilijk verenigbaar. Bij herstelwerk aan de Maas, één van onze grote rivieren, waren er serieuze berichten dat de Grensmaas was veranderd van een vrij natuurlijke rivier in een water me ...
help
Natuurkwaliteit Drentse vennen gaat vooruit \ De levende natuur [Artikel]
Dam, H. van \ Arts, G.H.P. \ Bijkerk, R. \ Boonstra, H. \ Belgers, J.D.M. \ Martens, A. \ 2014
Door de rijkdom aan bijzondere soorten planten en dieren zijn de Drentse vennen van (inter)nationale betekenis. In 18 van deze vennen zijn de laatste decennia flora en fauna gevolgd en zijn veranderingen vastgelegd in relatie tot beïnvloeding en behe ...
help
De bijzondere levensloop van de sluipwesp Acrodactyla quadrisculpta op de schaduwtrekspin Tetragnatha montana (Hymenoptera: ichneumonidae, araneae: Tetragnathidae) \ Nederlandse faunistische mededelingen / Nationaal Natuurhistorisch Museum [Artikel]
Belgers, J.D.M. \ Zwakhals, C.J. \ Helsdingen, P.J. van \ 2013
Sluipwespen van de groep van de Polysphinctini hebben een bijzondere levenswijze. Het vrouwtje van wesp legt een eitje op het achterlijf van een spin. Wanneer het eitje is uitgekomen brengt de larve haar hele leven op het achterlijf van de spin door. ...
help
Monitoring van de vismigratie in de benedenloop van de Roer : waargenomen vissoorten en migratiekalender [Het Roerdal 1] \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Gubbels, R.E.M.B. \ Belgers, M.H.A.M. \ 2013
In 2007 werd in de Roer, ter plaatse van de ECI waterkrachtcentrale te Roermond, een vispassage aangelegd. Hiermee werd de ECI voor het eerst sinds meer dan een eeuw passeerbaar voor vissen die vanuit de Maas de Roer willen opzwemmen. Bovendien werd ...
help
Natuurkwaliteit Drentse vennen opnieuw gemeten : bijna een eeuw ecologische veranderingen [Boek]
Dam, H. van \ Arts, G.H.P. \ Bijkerk, R. \ Boonstra, H. \ Belgers, J.D.M. \ Mertens, A. \ 2013
In 2010-2011 zijn in 18 Drentse vennen inventarisaties uitgevoerd van beïnvloeding en beheer, waterstandsfluctuaties, waterchemie, vegetatie, kiezelwieren, sieralgen en macrofauna. De resultaten worden vergeleken met die van vergelijkbare inventarisa ...
help
Herintroductie van de Atlantische zalm in het Roersysteem : overzicht van de resultaten van een meerjarig kweek- en uitzetprogramma [Het Roerdal 2] \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Belgers, T. \ Gubbels, R. \ 2013
Eind negentiende eeuw was de Atlantische zalm (Salmo salar) geheel uitgestorven in de Roer. In de jaren negentig van de vorige eeuw werden in de Duitse middenloop paaibedden ontdekt van grote zalmachtigen. Dot was voor Duitse hengelsporters de trigge ...
help
De Nederlandse bijen \ Bijenhouden : maandblad voor bijenhouders / Nederlandse Bijenhoudersvereniging [Artikel]
Belgers, D. \ 2013
Het Jaar van de Bij (2012) was een groot succes. Alom aandacht voor zowel de honingbij als de wilde bij. Bijenhotels rezen het afgelopen jaar als paddenstoelen uit de grond; veel mensen weten nu het verschil tussen honingbij, wilde (solitaire) bij en ...
help
Ontwikkeling en evaluatie van technieken ter verlaging van stofconcentraties in varkensstallen = Development and evaluation of techniques to mitigate dust concentrations in pig houses [Boek]
Winkel, A. \ Belgers, J. \ Peters, B. \ Vermeij, I. \ Ellen, H.H. \ 2012
Dit rapport beschrijft een onderzoeksproject waarin een selectie van vijf technieken ter verlaging van stofconcentraties in varkensstallen werd gedemonstreerd, geoptimaliseerd en geëvalueerd op hun stofreducerend potentieel en jaarlijkse kosten.
help
De zuidelijke halmboktor Calamobius filum (Coleoptera: Cerambycidae) nu ook in Nederland aangetroffen \ Entomologische berichten : maandblad [Artikel]
Belgers, J.D.M. \ 2012
De boktor Calamobius filum wordt nieuw gemeld voor de Nederlandse fauna. De vondst in de provincie Gelderland sluit geografisch aan op het naar het noorden en westen uitbreidende areaal in Duitsland. Calamobius filum is een van de weinige Nederlandse ...
help
Mogelijke effecten van geneesmiddelen in effluent op aquatische organismen [Boek]
Roessink, I. \ Fait, G. \ Belgers, J.D.M. \ Boerwinkel, M.C. \ 2012
Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het waterschap Regge en Dinkel. In dit onderzoek wordt met de beschikbare internationale literatuur en een experimentele studie onderzocht of er mogelijke effecten op populaties van aquatische organismen te ...
help
Zonder de gewone sachembij, Anthophora plumipes (Hymenoptera, Apidae), geen Sitaris muralis (Coleoptera, Meloidae) in Nederland \ Entomologische berichten : maandblad [Artikel]
Belgers, J.M. \ Teunissen, A.P.J.A. \ 2012
In Nederland komen tien oliekervers (Meloidae) voor. Slechts één daarvan is voor zijn voortbestaan afhankelijk van de gewone sachembij, Anthophora plumipes: Sitaris muralis. Sinds 2006 is er in Nederland sprake van en toename van meldingen van S. mur ...
help
De stofluis Philotarsus parviceps nieuw voor Nederland (Psocoptera : Philotarsidae) \ Entomologische berichten : maandblad [Artikel]
Zuijlen, J.W.A. van \ Belgers, J.D.M. \ 2011
In Nederland wordt aan de insectenorde Psocoptera (stofluis) weinig aandacht besteed. Er zijn dan ook nog meer soorten voor Nederland te verwachten dan nu bekend zijn. Hier wordt de soort Philotarsus parviceps voor het eerst voor Nederland gemeld. De ...
help
Interessante waarnemingen van boor- en prachtvliegen in Nederland (Diptera: Tephritidae,Ulidiidae) \ Nederlandse faunistische mededelingen / Nationaal Natuurhistorisch Museum [Artikel]
Smit, J.T. \ Belgers, J.D.M. \ 2011
Van de verspreiding van boor- en prachtvliegen in Nederland is nog maar weinig bekend. In dit artikel worden waarnemingen van 17 soorten boorvliegen en drie soorten prachtvliegen behandeld. Het gaat hierbij of om zeldzame het gaat hierbij of om zeldz ...
help
De visstand in de benedenloop van de Roer \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Belgers, M.H.A.M. \ Gubbels, R.E.M.B. \ Schaik, V.A. van \ Jochims, H.J. \ 2011
Sinds het einde van de vorige eeuw heeft de Roer zich als gevolg van de toegenomen waterkwaliteit, morfologische verbeteringen en het opheffen van migratieknelpunten, zowel in Nederland als in Duitsland, ontwikkeld tot misschien wel het soortrijkste ...
help
Effects of chronic exposure to low-level herbicide concentrations in mesocosms : theme: water framework directive BO-06-006-001 [Poster]
Arts, G. \ Belgers, D. \ Buijse, L. \ Boonstra, H. \ Rhenen-Kersten, C. \ Sinkeldam, J. \ [2009]
Poster met informatie uit onderzoek naar de effecten op lange termijn van lage concentraties herbiciden op mesocosmossen
help
Risk assessment for submerged macrophytes : theme: risk assessment procedures for pesticide registration BO-06-010-001 [Poster]
Arts, G. \ Belgers, D. \ Brock, T. \ [2008]
Despite their important role in aquatic ecosystems, submersed aquatic macrophytes are only poorly addressed in the Environmental Risk Assessment procedures for pesticides. Tests with submersed macrophytes are only required for herbicides if risks to ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.