help
Teelt van Waddenwier : zeewier in bassins aan de wal \ Aquacultuur [Artikel]
Bent, G. van der \ 2016
Duurzaam en milieuvriendelijk geteeld zeewier. Op Texel is Waddenwier er in geslaagd een bijzondere kwaliteit zeewier te telen op het land. Het smaakt een beetje naar truffels!
help
Bevordering bodemgezondheid in sierteelt op duinzandgrond : BO-31.03-001-012 [Presentatie]
Os, G. van \ Bent, J. van \ Breeuwsma, S. \ Roelofs, P. \ 2015
Resultaten van diverse maatregelen tegen het wortellesieaaltje Pratylenchus penetrans op duinzandgrond.
help
Alternatieve fosfaat-arme organische materialen voor de bollenteelt : effect op organisch stof gehalte en bodemvruchtbaarheid [Boek]
Os, G. van \ Lans, A. van der \ Bent, J. van der \ 2015
Een voldoende hoog organisch stofgehalte in de bodem is nodig voor een goede bodem- en waterkwaliteit en een optimale teelt. Dit rapport beschrijft de resultaten van een tweejarige veldproef op duinzandgrond naar de effecten van fosfaat-arme alternat ...
help
Werkgroep Bodempathogenen en Bodemmicrobiologie : samenvattingen van de presentaties gehouden op 30 oktober 2014 in Micropia \ Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO [Artikel]
Loznik, B. \ Oosterkamp, P. \ Quist, C. \ Helder, J. \ Os, G. van \ Bent, J. van der \ Breeuwsma, S. \ Boer, M. de \ Roelofs, P. \ Agtmaal, M. van \ 2014
Dit artikel omvat samenvattingen van presentaties op 30 oktober 2014 over de volgende drie onderwerpen: Het optimaliseren van bemesting in de landbouw met behulp van bacteriën. Dure grondbehandeling tegen Prathylenchus snel terugverdiend. De voorraad ...
help
Soil biodiversity and disease suppression in relation to organic matter management [Poster]
Os, G. van \ Bloem, J. \ Reuler, H. van \ Bent, J. van der \ Berg, W. van den \ [ca. 2014]
In the Netherlands, flowerbulbs are grown on sandy soil with low soil organic matter content and fast SOM degradation. This soil is very conducive to soil borne diseases. Addition of organic matter may stimulate the soil microflora and enhance diseas ...
help
Bodemweerbaarheid en andere bodemparameters \ Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO [Artikel]
Os, G.J. van \ Bent, J. van der \ 2013
In veldproeven is aangetoond dat verhoging van het organisch stofgehalte leidt tot verbetering van de bodemweerbaarheid tegen Pythium, M. hapla en P. penetrans. Op basis van de onderzoeksresultaten hebben tien bollentelers uit Noord-Holland de vraag ...
help
Geïntegreerde beheersstrategie Pythium in bolgewassen [Boek]
Boer, M. de \ Vreeburg, P. \ Breeuwsma, S. \ Bent, J. van der \ Roelofs, P. \ 2013
Pythium is een grondgebonden schimmel die in diverse bolgewassen, maar vooral bij hyacint en krokus, veel schade veroorzaakt door wortelrot. Dit wortelrot leidt tot slechte groei van de bol en dus tot opbrengstderving. Er is momenteel één fungicide ( ...
help
Bodemgezondheid in de sierteelt [Poster]
Boer, M. de \ Os, G. van \ Breeuwsma, S. \ Bent, J. van der \ Boer, A. de \ Runia, W. \ Korthals, G. \ [2012]
Poster met informatie over onderzoek naar het beheersen van bodemziekten in de vollegronds sierteelt sector.
help
Organische stof in de sierteelt op zand; Kwantiteit en Kwaliteit [Poster]
Boer, M. de \ Os, G. van \ Bent, J. van der \ Breeuwsma, S. \ [2012]
Goed organisch stof management is essentieel voor o.a. een goede bodemweerbaarheid, nutriënten levering, vochtvasthoudend vermogen en bufferend vermogen van de bodem. PPO Bloembollen ontwikkelt adviezen voor telers op het gebied van organisch stof kw ...
help
Bodemgezondheid in de sierteelt op zandgrond : thema: Doorontwikkelen duurzame gewasbescherming BO-12.03-003.01-001.16 [Poster]
Boer, M. de \ Breeuwsma, S. \ Lans, A. van der \ Bent, J. van der \ Korthals, G. \ [2011]
In de vollegronds sierteelt sector (bloembollenteelt, boomkwekerij, vaste planten en zomerbloemen) spelen diverse problemen met bodemschimmels, bodeminsecten en plantpathogene aaltjes. Er zijn momenteel onvoldoende effectieve maatregelen. In de versc ...
help
Bodemgezondheid in de sierteelt op zandgrond [Poster]
Boer, M. de \ Breeuwsma, S. \ Os, G. van \ Lans, A. van der \ Bent, J. van der \ Korthals, G. \ 2011
Informatieposter over bodemgezondheid in de sierteelt op zandgrond/ In de vollegronds sierteelt op zand (bloembollenteelt, vaste planten en zomerbloemen) spelen diverse problemen met bodemschimmels, bodeminsecten en plant-pathogene aaltjes. Er zijn m ...
help
Bestrijding Botrytis in bollen; alternatieven of een verlaagde dosering effectief en verantwoord? \ Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO [Artikel]
Boer, M. de \ Breeuwsma, S. \ Lans, A. van der \ Bent, J. van der \ Buitenwerf, B. \ 2010
Op dit moment spuiten de meeste telers op wekelijkse basis tegen Botrytus. PPO Bloembollen heeft onderzoek gedaan naar stadium-afhankelijke dosering en naar het gebruik van een alternatief gewasbeschermingsmiddel van natuurlijke oorsprong (GNO). De r ...
help
Kernrot in tulp: de rol van stro- en bollenmijten [Poster]
Duyvensteijn, R. \ Salm, R. van der \ Lommen, S. \ Breeuwsma, S. \ Bent, J. van der \ Boer, M. de \ Gude, H. \ [2010]
Poster over kernrot bij tulpen. Deze ziekte wordt veroorzaakt doordat mijten meeldraden aantasten (meeldraadnecrose). Vervolgens groeien vaak schimmels op die aangetaste meeldraden waardoor bloemnecrose ontstaat. Hierbij gaat de gehele bloem verloren ...
help
Prijswinnend groen piepschuim \ Kennis online : Wageningen UR-onderzoek voor LNV [Artikel]
Bent, A. van der \ 2010
Het meest innovatieve mkb-bedrijf van Nederland is Synbra, aldus innovatienetwerk Syntens, tijdschrift bizz en NL Octrooicentrum. Het bedrijf dankt die eer aan zijn groene piepschuim ofwel BioFoam. Onderzoekers van Wageningen UR Food & Biobased Resea ...
help
Bestrijding Black Mold in geoculeerde rozenteelt 2008-2009 [Boek]
Duyvesteijn, R. \ Smits, A. \ Werd, R. de \ Breeuwsma, S. \ Bent, J. van der \ Meijer, B. \ Kohrman, E. \ Wijk, D. van \ Boer, M. de \ 2010
Black Mold (Chalaropsis thielavioides) is een schimmel die in 2007 veel schade heeft veroorzaakt in de struikrozen. De schimmel infecteert de oculatiewond met als gevolg dat het oculatieoog niet aanslaat. Op sommige percelen ging tot wel 70% van de e ...
help
Organisch stof gehalte en ziektewering in grond [Poster]
Os, G. van \ Bent, J. van der \ 2010
Poster met onderzoeksinformatie naar de relatie tussen het organische stofgehalte in de bodem en ziektewering tegen bodemgebonden ziekten en plagen.
help
Bestrijding van valse meeldauw in zonnebloemen [Boek]
Duyvesteijn, R. \ Breeuwsma, S. \ Bent, J. van der \ Helm, F. van der \ Slootweg, C. \ Boer, M. de \ 2010
Valse meeldauw is het grootste ziekteprobleem in de zonnebloementeelt. Het wordt veroorzaakt door de oömyceet Plasmopara halstedii, een bodemgebonden ziekte. Valse meeldauw kan tot tien jaar in de grond overleven als rustspore. In de bodem kan valse ...
help
Duurzaam telen verhoogt bodemweerbaarheid : GoeddoorGrond [Poster]
Os, G. van \ Bent, J. van der \ [2010]
Bacteriën en schimmels in de grond kunnen ziekten en plagen onderdrukken, de zogenaamde bodemweerbaarheid. Deze poster gaat over het effect van duurzaam telen op de bodemweerbaarheid.
help
Black mold in rozenteelt onderzoek 2010 [Poster]
Duyvesteijn, R. \ Smits, A. \ Breeuwsma, S. \ Bent, J. van der \ Boer, M. de \ 2010
Poster een onderzoek naar de bestrijding van de schimmelziekte Black Mold in de rozenteelt. Het effect van systematische middelen is getest onder kas- en veldomstandigheden. In dit onderzoek bleek heen enkel middel in staat de schimmelziekte te bestr ...
help
organisch stof en bodemweerbaarheid [Poster]
Os, G. van \ Bent, J. van der \ [2010]
Bacteriën en schimmels in de grond kunnen ziekten en plagen onderdrukken, zgn. bodemweerbaarheid of ziektewering. Organische stof is voedsel voor dit bodemleven. Vraag van het samengevatte onderzoek was of een hoger organische stof gehalte leidt tot ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.