Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 42

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Bentem
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Bellenbeluchting in oxidatiesloten [Boek]
Bentem, A.G.N. van \ Dijk, E. van \ Icke, O. \ 2018
Dit rapport bevat de resultaten van een onderzoek naar het toepassen van bellenbeluchting in de oxidatiesloten van rwzi's. Het geeft goede aanknopingspunten voor het ontwerpen van deze energiezuinige vorm van beluchting. De meest effectieve maatregel ...
help
Nereda-technologie heeft steile leercurve \ H2O online [Artikel]
Roest, H. van der \ Bentem, A. van \ Uijterlinde, C. \ Man, A. de \ 2016
De waterschappen die verantwoordelijk zijn voor vijf Nederlandse Nereda®-installaties die worden ingezet bij de zuivering van huishoudelijk afvalwater, werken samen aan optimalisatie van de technologie. Dit gebeurt in het kader van het programma SOON ...
help
Nereda-technologie heeft steile leercurve \ Water matters : kenniskatern voor waterprofessionals [Artikel]
Roest, H. van der \ Bentem, A. van \ Uijterlinde, C. \ Man, A. de \ 2016
De waterschappen die verantwoordelijk zijn voor vijf Nederlandse Nereda®-installaties die worden ingezet bij de zuivering van huishoudelijk afvalwater, werken samen aan optimalisatie van de technologie. Dit gebeurt in het kader van het programma SOON ...
help
Nereda®: succesvolle nederlandse ontwikkeling van een duurzame en kosteneffectieve zuiveringstechnologie [Boek]
Roest, H.F. van der \ Bentem, A.G.N. van \ 2016
In een uniek samenwerkingsverband tussen STOWA, TUDelft, Royal HaskoningDHV en zeven Nederlandse waterbeheerders is met ondersteuning van de Stichting Toegepast Wetenschappelijk onderzoek (STW) en de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) het N ...
help
Nabezinktank modellering met het geavanceerde CFD model FAST2D blijkt effectief \ WT-afvalwater [Artikel]
Icke, O. \ Bentem, A. van \ Dijk, E. van \ Leusden, M. van \ 2013
FAST2D is een gevalideerd CFD-model voor de modellering van het complexe slibbezinkingsproces in nabezinktanks. FAST2D kan een nuttig hulpmiddel zijn om problemen in nabezinktanks te analyseren en op te lossen, maar ook om de werking van de nabezinkt ...
help
Voorkomen van slibuitspoeling uit nabezinktanks door alternatieve slibbuffering [Boek]
Bentem, A.G.N. van \ Dijk, E.J.H. van \ 2013
Het doel van het onderzoek betreft het inventariseren en uitwerken van de mogelijkheden voor alternatieve slibbuffering op communale zuiveringsinstallaties onder Nederlandse omstandigheden. Allereerst is hiertoe een inventarisatie gedaan van de in Ne ...
help
Optimalisatie energiekosten in de afvalwaterketen : sturing op energietarieven [Boek]
Dijk, E.J.H. van \ Bentem, A.G.N. van \ Heijkoop, N.W. \ 2013
Dit rapport bevat de resultaten van een studie naar de mogelijkheden om de energiekosten op rwzi's te verlagen, vooral door het kosteneffectiever inzamelen, transporteren en behandelen van afvalwater, met name in de nachtelijke uren. Hierdoor kan een ...
help
Energiezuinige beluchterregelingen \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Rekswinkel, E. \ Bentem, A. van \ 2012
Vanuit de Energiefabriek, een samenwerkingsverband van Nederlandse waterschappen, is gevraagd hoe een energiezuinige beluchterregeling er uit ziet. De achterliggende gedachte is dat de beluchting de bulk (50-60%) van de energie verbruikt op een rwzi. ...
help
Slibuitspoeling op rwzi's: cold cases [Boek]
Bentem, A.G.N. van \ 2012
Rwzi’s hebben soms te maken met te hoge zwevende-stofconcentraties in het effluent, door slibuitspoeling vanuit de nabezinktanks. STOWA heeft in 2009 onderzoek verricht bij rwzi’s die hiermee te maken hebben om de oorzaken te achterhalen en op basis ...
help
Inventarisatie en evaluatie energiezuinige beluchterregelingen [Boek]
Bentem, A.G.N. van \ Rekswinkel, E. \ 2012
Vanuit 'De Energiefabriek', een samenwerkingsverband tussen de Nederlandse Waterschappen, is de vraag gesteld “Wat is een energiezuinige beluchter regeling?” Op basis van deze vraag is een inventariserende enquête onder de waterschappen uitgevoerd om ...
help
Effect of temperature shocks on membrane fouling in membrane bioreactors \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Brink, P. van den \ Satpradit, O.-A. \ Bentem, A. \ Zwijnenburg, A. \ Temmink, H. van \ Loosdrecht, M. \ 2011
Temperature is known to influence the biological performance of conventional activated sludge systems. In membrane bioreactors (MBRs), temperature not only affects the bioconversion process but is also shown to have an effect on the membrane performa ...
help
Energiezuinige retourslibregelingen in de praktijk \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Bentem, A. van \ Augustijn, M. \ 2011
Het retourslibgemaal verbruikt 5 tot 10% van de energie op een rwzi. In de praktijk blijkt echter dat op veel rwzi's meer retourslib wordt verpompt dan nodig is. Door het retourslib op een slimmere wijze te verpompen kan daarom een interessante energ ...
help
Inventarisatie praktijkcases energiezuining retourslib [Boek]
Bentem, A.G.N. van \ Dijk, E.J.H. van \ 2011
Het retourslibgemaal verbruikt 5 tot 10% van de energie op een rwzi. In de praktijk blijkt dat op veel rwzi’s meer retourslib wordt verpompt dan nodig is. Door het retourslib op een slimmere wijze te verpompen kan daarom een interessante energiebespa ...
help
'Energiebesparing op rwzi's is een kwestie van goed regelen' : [thema Afvalwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Bentem, A. van \ Schagen, K. van \ 2010
De waterschappen willen zowel energie als kosten besparen. Met het verbeteren van de procesregelingen van een rwzi kunnen beide doelstellingen worden verenigd. De ontwikkelingen op het gebied van monitoren en automatisering maken het mogelijk om betr ...
help
Beluchters en zandfilters profiteren van slimme niveauregeling op de rwzi Bennekom \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Bentem, A. van \ Wagemaker, R. \ Koning, M. de \ Kleef, D. van \ Koelewijn, J.-W. \ 2010
In beluchtingstanks met oppervlaktebeluchting wordt soms een regelbare overlaat toegepast om het waterniveau in de beluchtingstank constant te houden te houden en de afvoer naar de nabezinktanks te reguleren. Dit klinkt eenvoudig, maar blijkt in de p ...
help
OC-metingen in omloopsystemen; een theoretische analyse \ Afvalwaterwetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van afvalwater en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Bentem, A. van \ Bruin, B. de \ 2009
De meting van de zuurstofinbreng in een niet volledig gemende beluchtingstank leidt vaak tot discussies, met name in het buitenland. In Nederland kennen we de STORA-richtlijn uit 1980, waarin een duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen volledig ge ...
help
Ruimte maken voor krimp : ontwerpen voor minder mensen : resultaten en aanbevelingen uit Ontwerplab Krimp [Boek]
Graaf, K. de \ Bentem, A. van \ Rijn, J. van \ 2009
Met algemene bevindingen en concrete voorbeelden maakt de publicatie duidelijk hoe kan worden ingespeeld op bevolkingskrimp, welke rol architecten, stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten hierbij kunnen spelen, hoe draagvlak wordt verkregen en we ...
help
Ontwikkelingen rond ontwerp en beheer MBR voor huishoudelijk afvalwater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Bentem, A. van \ Evenblij, H. \ Geraats, B. \ Kruit, J. \ Voorthuizen, E. van \ Uijterlinde, C. \ 2008
Het gebruik van MBR-technologie voor de zuivering van communaal afvalwater heeft zich de afgelopen tien jaar sterk ontwikkeld in binnen- en buitenland. In Nederland is in 2000 door de waterschappen en de STOWA een onderzoeksprogramma ontwikkeld voor ...
help
Mogelijkheden en grenzen van het actiefslibproces \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Nieuwenhuijzen, A.F. van \ Bentem, A.G.N. van \ Reitsma, B. \ Buunen, A.H.M. \ 2008
Het actiefslibproces wordt in Nederland zeer veel toegepast bij de behandeling van stedelijk afvalwater. Het is zowel hydraulisch als biologisch een flexibel en kosteneffectief systeem, met het vermogen om zonder (veel) chemicaliën nutriënten als fos ...
help
The limits and ultimate possibilities of technology of the activated sludge process \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
Nieuwenhuijzen, A.F. van \ Bentem, A.G.N. van \ Buunen, A. \ Reitsma, B.A. \ Uijterlinde, C.A. \ 2008
The Dutch research organisation STOWA initiated a research project entitled “The Boundaries of the Activated Sludge Process” to investigate the possibilities and limitations of activated sludge processes to improve the effluent quality. The study aim ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.