help
Grenzen natuurherstel in zicht : externe review OBN-onderzoek droog zandlandschap \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Berendse, F. \ 2017
De dramatische effecten van de extreem hoge stikstofdepositie in het droog zandlandschap zijn versterkt door eenzijdige, lokale herstelmaatregelen, waarbij niet alleen stikstof, maar ook veel andere voedingsstoffen zijn afgevoerd. Dat is een van de n ...
help
Large herbivores as a driving force of woodland-grassland cycles : the mutual interactions between the population dynamics of large herbivores and vegetation development in a eutrophic wetland [Proefschrift]
Cornelissen, Perry \ 2017
help
Tussen idealisme en wetenschap : van dood land naar levende natuur [Boek]
Berendse, Frank \ 2016
help
Wilde apen : natuurbescherming in Nederland [Boek] - Eerste druk.
Berendse, F. \ Stumpel, Suzette \ Stichting Uitgeverij Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging. \ 2016
Pleidooi voor meer natuur en minder landbouw.
help
Klimaatverandering : wat zijn de gevolgen? [Boek]
Berendse, F. \ 2015
De discussie over de vraag of het klimaat wel of niet verandert is niet meer aan de orde. Het klimaat ís veranderd en de gevolgen daarvan zijn voor iedereen te zien. In dit cahier brengen we in kaart wat de consequenties zijn van de klimaatveranderin ...
help
The value of field margins for farmland birds [Proefschrift]
Kuiper, M.W. \ 2015
De afgelopen 60 jaar is de landbouw sterk geïntensiveerd. Dit bracht veranderingen teweeg in zowel de agrarische werkzaamheden als de samenstelling van het landschap: het gebruik van bestrijdingsmiddelen en (kunst)mest nam toe, percelen werden groter ...
help
Moths in illuminated nights : articificial night effects on moth ecology [Proefschrift]
Geffen, K.G. van \ 2015
Almost all terrestrial species on earth have evolved to be active in a certain part of the day, and as a result are adapted to certain light conditions. Diurnal species are active under high light intensities (the period known as the photophase, i.e. ...
help
The ecology and psychology of agri-environment schemes [Proefschrift]
Dijk, W.F.A. van \ 2014
Het agrarisch natuurbeheer in slootkanten staat centraal, met als doel de diversiteit aan plantensoorten langs slootkanten toe te laten nemen. De afgelopen tien jaar hebben namelijk verschillende onderzoeken aangetoond dat tot nu toe de effectiviteit ...
help
Zii-prrih: vogels nader bekeken \ Nieuwe Veluwe [Artikel]
Berendse, M. \ 2014
Kan één enkele vogelsoort een kunstenaar tot in lengte van dagen inspireren? Martin Brandsma verpandde zijn hart aan de klapekster, Hans Waanders aan de ijsvogel. Die beperking blijkt rijke oeuvres voort te brengen. Nauwkeurig is gekeken naar de natu ...
help
Klimaatverandering en natuur : een verkenning van risico’s, kansen en aangrijpingspunten voor klimaatadaptatiebeleid [Boek]
Braakhekke, W. \ Berendse, F. \ Jong, M. de \ Kreveld, A. van \ Winden, A. van \ 2014
In 2016 zal het Ministerie van Infrastructuur en Milieu de Nationale Adaptatie Strategie presenteren. Daarin wordt voor verschillende thema’s aangegeven hoe Nederland zich het beste kan voorbereiden op de gevolgen van klimaatverandering. In deze rapp ...
help
Met een app de natuur beleven [thema kleinschalige innovaties groenblauwe ruimte] \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Vullings, L.A.E. \ Berendse, F. \ Franke, G.J. \ Landegent, R. \ 2014
Een mobiele applicatie (app) die je de weg wijst tijdens een mooie wandeling of fietstocht door de natuur en daarbij extra luister- en beeldmateriaal over voorkomende planten, bloemen en vogels levert om de natuurbeleving te vergroten. Dàt is het res ...
help
'Herbronnen' op de Wageningse Berg \ Nieuwe Veluwe [Artikel]
Berendse, M \ 2013
De manifestatie Beelden op de Berg in Wageningen viert deze zomer haar tiende editie. Veertien kunstwerken reflecteren op het thema Re(Source): over authenticiteit en manipulatie. Resultaat: een prikkelende wandeling langs installaties en films die j ...
help
Onbeperkt houdbaar: advies voor een nieuw natuurbeleid in Nederland! [toekomst voor de natuur, dl. 2] \ De levende natuur [Artikel]
Berendse, F. \ Leeuwen, B.H. \ Arts, B.J.M. \ Bade, T. \ Kuks, S.M.M. \ 2013
In mei 2011 ontving Illka Hanski uit handen van de Zweedse koning Karel Gustaaf de prestigieuze Crafoord prize. Hij kreeg de prijs voor zijn bijdrage aan de wiskundige theorie die de effecten van oppervlakte en versnippering van natuur op de populati ...
help
Pesticiden en biodiversiteit in het Europese landbouwgebied 'Silent Spring, 50 jaar later' \ Entomologische berichten : maandblad [Artikel]
Berendse, F. \ Geiger, F. \ 2013
In de laatste 50 jaar is de biodiversiteit op landbouwgronden in Europa snel achteruit gegaan. Twaalf van de vijftien vogelsoorten die karakteristiek zijn voor het agrarische landschap van Midden-Nederland zijn in de periode 1973-2002 met meer dan 50 ...
help
Vegetated dune and swale formation on barrier islands [Brochure]
Groot, A.V. de \ Berendse, F. \ Riksen, M.J.P.M. \ Baas, A.C.W. \ Slim, P.A. \ Dobben, H.F. van \ Stroosnijder, L. \ [2012]
Occasionally, new dunes and swales (primary dune slacks) develop on the Wadden islands. Often, this is related to sand banks welding to the shore. The formation of these dune areas affects biodiversity, sediment exchange, and coastal defence by actin ...
help
Release of CO2 and CH4 from lakes and drainage ditches in temperate wetlands \ Biogeochemistry : an international journal [Wetenschappelijk artikel]
Schrier-Uijl, A.P. \ Veraart, A.J. \ Leffelaar, P.A. \ Berendse, F. \ Veenendaal, E.M. \ 2011
Shallow fresh water bodies in peat areas are important contributors to greenhouse gas fluxes to the atmosphere. In this study we determined the magnitude of CH4 and CO2 fluxes from 12 water bodies in Dutch wetlands during the summer season and studie ...
help
Open brief over het huidige natuurbeleid [Brief]
Olff, H. \ Aerts, R. \ Berendse, F. \ [ca. 2011]
Als gevolg van de economische crisis kiest het kabinet voor zware en disproportionele bezuinigingen op de rijksbudgetten voor natuur. Het gaat om 300 miljoen per jaar op een bedrag van 500 miljoen, een reductie van maar liefst 60%! Het oorspronkelijk ...
help
Pleisterplaats van de verbeelding \ Nieuwe Veluwe [Artikel]
Berendse, M. \ 2011
Hoe geef je een gebied terug aan de natuur zonder haar industriële sporen uit te wissen? Kunstenaar Jan van IJzendoorn werd een specialist in het beantwoorden van de vraag. Over kijken, ontmoeten en de helende werking van de tijd.
help
Natuur in Nederland [Boek]
Berendse, F. \ Hazenbroek, E. \ Smit, R. \ cop. 2011
Dit boek presenteert in één uitgave alles wat je wilt weten over de Nederlandse natuur: planten, dieren en landschappen, samenhang en ontstaansgeschiedenis, landgebruik en wandelmogelijkheden. De auteur schreef dit boek in de traditie van de klassiek ...
help
Natuur : zoals ze is en zoals wij die kunnen ervaren \ Nieuwe Veluwe [Artikel]
Berendse, M. \ 2011
Al meer dan vijftig jaar maakt Herman de Vries de zintuigen vrij en vraagt hij onze aandacht. Voor de wind op een stille dag, de stenen onder onze voeten of het gefladder van een vlinder. Zijn tachtigste verjaardag wordt gevierd met verschillende ten ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.