help
Drivers, barriers and interventions for food waste behaviour change: a food system approach [Boek]
Zeinstra, Gertrude \ Haar, Sandra van der \ Bergen, Geertje van \ 2020
help
Exploring the effects of a healthy school lunch on cognitive performance in Dutch primary school children within the Healthy School Lunch project [Boek]
Dijkstra, Coosje \ Haar, Sandra van der \ Bergen, Geertje van \ Kleef, Ellen van \ Vingerhoeds, Monique \ 2020
Het project de 'Gezonde Schoollunch' (TKI AF-16098) onderzoekt de haalbaarheid en het effect van een verzorgde gezonde schoollunch op de basisschool in Nederland. In de eerste fase van het onderzoek hebben we onderzocht wat het draagvlak is van versc ...
help
Seasonal and diel variation in greenhouse gas emissions from an urban pond and its major drivers \ Limnology and oceanography [Artikel]
Bergen, T.J.H.M. van \ Barros, N. \ Mendonça, R. \ Aben, R.C.H. \ Althuizen, I.H.J. \ Huszar, V. \ Lamers, L.P.M. \ Lürling, M. \ Roland, F. \ Kosten, S. \ 2019
Naast rivieren, plassen en sloten blijken ook stadsvijvers veel bij te dragen aan broeikasgasuitstoot. In deze vijvers komen bubbels met het broeikasgas methaan naar het oppervlak. En dit zal alleen nog maar meer toenemen bij hogere temperaturen. De ...
help
Waterzuivering en biomassaproductie: complementaire waterzuivering met planten en dieren – Fase 1 [Boek]
Schuijt, L. \ Bergen, T. van \ Verdonschot, P. \ Smolders, F. \ Lamers, L. \ 2018
Binnen het project Aquafarm wordt onderzoek gedaan naar de combinatie van waterzuivering en biomassaproductie. Het doel van Aquafarm is om op basis van natuurlijke omzettingsprincipes een productieketen van hoogwaardige bouwstoffen te verwezenlijken ...
help
Geleerde lessen en verkenning naar geschikte maatregelen maalgebied De Tol : naar aanleiding van de wateroverlast op 28 juli 2014 [Boek]
Kleinveld, E. \ Smorenburg, P. \ Dijk, E. van \ Bergen, M. van \ 2016
In dit rapport zijn de maatregelen naar aanleiding van de wateroverlastsituatie in juli 2014 beschreven. Dit rapport laat zien welke lessen wij hebben geleerd van de wateroverlast en op welke manier wij deze hebben opgenomen in onze dagelijkse werkza ...
help
Post-Deltaprogramma van lange termijn adaptatie terug naar het 'nu' \ Water governance [Artikel]
Bergen, J. van \ Brugge, R. van de \ Ellen, G.-J. \ Heijden, F. van der \ Nijburg, C. \ Wijnties, M. \ 2015
In de vorige editie van het tijdschrift voor Watergovernance gaven Marius Schwartz en Ivette Meijerink aan wat er voor nodig is om de Kustcommunity, het landelijk platform dat dit najaar is opgericht als opvolger van het Deltaprogramma Kust, te laten ...
help
Vervennootschappelijking in de Vlaamse land- en tuinbouw [Boek]
Bergen, D. \ Demuynck, E. \ Samborski, V. \ 2015
Meer en meer land- en tuinbouwbedrijven nemen de vorm aan van een vennootschap. Deze zogenaamde vervennootschappelijking houdt onder meer verband met de schaalgrootte en de schaalvergroting van de Vlaamse land- en tuinbouw en de stijgende kapitaalsbe ...
help
Potentieel voor Vlaamse meerwaardevleeskippen, met een blik op Nederland en Duitsland [Boek]
Bergen, D. \ 2015
Met dit rapport spelen we in op een vraag van het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) over het potentieel in Vlaanderen/België voor meerwaardevleeskippen. Om het kader te creëren, vertrekt deze verkenning van het marktpotentieel van ...
help
Europese vergelijking van enkele bedrijfseconomische indicatoren van de Vlaamse landbouw (2008-2012) [Boek]
Bergen, D. \ Tacquenier, B. \ 2015
Dit focusrapport presenteert de resultaten van de Europese vergelijking van een aantal voor de Vlaamse landbouw belangrijke (bedrijfs)economische parameters.
help
Schaalgrootte en schaalvergroting in de Vlaamse land-en tuinbouw [Boek]
Vuylsteke, A. \ Bergen, D. \ Demuynck, E. \ 2014
Omdat het schaalvergrotingsproces op termijn de structuur van de Vlaamse land- en tuinbouw sterk beïnvloedt, heeft het Departement Landbouw en Visserij een rapport omtrent de fenomenen schaalgrootte en schaalvergroting opgesteld. Het rapport kan als ...
help
Hoornloos nog te vroeg \ Boerderij. Editie rundveehouderij [Artikel]
Bergen, H. van \ 2014
Voor veiligheid boer moet onthoornen toegestaan blijven. Hoornloos fokken is alternatief, maar er zijn nog te weinig stieren in de breedte. Column van Hans van Bergen, melkveehouder in Oeffelt (N.-Br.).
help
Crowdfunding zit er muziek in voor de vlaamse land- en tuinbouwer? [Boek]
Bergen, D. \ 2014
Crowdfunding of financiering door het grote publiek is een nieuwe manier om geld bijeen te krijgen voor de realisatie van een bepaald project. Het is een concept waarbij vele kleine investeerders en/of belanghebbenden bereid zijn om kleine bedragen t ...
help
Uitdagingen voor de Vlaamse landbouw : een verkenning van bepalende externe veranderingen [Boek]
Bergen, D. \ Vervloet, D. \ Van Gijseghem, D. \ 2014
De land- en tuinbouw wordt voortdurend geconfronteerd met nieuwe ontwikkelingen en uitdagingen. Als ondernemer proberen landbouwers daar zo goed mogelijk mee om te gaan. Dat hoort met name tot de permanente zorg om het bedrijf op de gewenste koers te ...
help
Stadsboeren in Nederland : professionalisering van de stadsgerichte landbouw [Boek]
Metaal, R. \ Thompson, E. \ Kolpa, E. \ Bergen, J. van \ Aaftink, R. \ Schans, J.W. van der \ Fonteijne, S. de la \ Schouw, J. \ Bulthuis, I. \ Graaf, P. de \ Westra, J. \ 2013
De economische en financiële context in beeld van stadsboeren in Nederland, inzicht in de ruimtelijke kwaliteit en ecologische kansen, en de stadsgerichte landbouw in een breder maatschappelijk perspectief.
help
Milieucertificering in het kader van het GLB : ideeën voor equivalentiemaatregelen uit onze buurlanden [Boek]
Bergen, D. \ 2013
Als bredere kaderschets is in eerste instantie aandacht besteed aan het potentiële nut van gecertificeerde milieumanagementsystemen voor de verschillende directe betrokkenen en hoe ze geïntegreerd kunnen worden in de bredere werking van een landbouwb ...
help
A mathematical model for removal of human pathogenic viruses and bacteria by slow sand filtration under variable operational conditions \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Schijven, J.F. \ Bergen, H.H.J.L. Van den \ Colin, M. \ Dullemont, Y. \ Hijnen, W.A.M. \ Magic-Knezev, A. \ Oorthuizen, W.A. \ Wubbels, G. \ 2013
Slow sand filtration in drinking water production removes pathogenic microorganisms, but detection limits and variable operational conditions complicate assessment of removal efficiency. Therefore, a model was developed to predict removal of human pa ...
help
Planten en ouderenzorg [Boek]
Duijn, B. van \ Bergen, S. van \ Nethe, A. \ Jansen, J. \ Klein Hesselink, J. \ 2013
In het project is een experiment uitgevoerd waarbij eerst in de leefomgeving van 65+ers in de ouderenwoning/kamersituatie, de omstandigheden van het binnenklimaat zijn gemeten. Op basis van deze gegevens zijn de voor deze omgeving meest geschikte luc ...
help
EU-benchmarking en vergelijking van enkele bedrijfseconomische indicatoren voor de belangrijkste bedrijfstypes in Vlaanderen (2005-2009) [Boek]
Bergen, D. \ Tacquenier, B. \ 2012
In het Vlaamse toekomstplan “Vlaanderen in Actie” om tegen 2020 tot de 5 meest performante regio’s van Europa te behoren, is ook een passage over landbouw opgenomen: “In 2020 heeft Vlaanderen een performante landbouw die de vergelijking met de Europe ...
help
Succes heeft vele vaders : fokkersvisie \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Bergen, H. van \ 2012
Holstein verdringt het Fries-Hollandse ras. Dat is in feite maar goed ook, want achterop raken bij de Amerikanen is een slecht vooruitzicht.
help
Moet ik SBI-code collega checken bij uitruil personeel? \ Vakblad voor de bloemisterij [Artikel]
Bergen, J. van \ Lier, B. van \ 2012
Tijdens pieken in de teelt leen ik personeel in van een collega en in rustige tijden leen ik personeel uit aan een collega. De gewerkte uren breng ik in rekening bij mijn collega of ik ontvang een factuur over de ingeleende uren. Moet ik hiervoor ook ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.