help
Het Masterplan Agroforestry : Advies voor het realiseren van een schaalsprong van agroforestry in Nederland [Boek]
Luske, B. \ Bestman, M. \ Veluw, K. van \ Prins, E. \ Rombouts, P. \ 2020
help
Natte teelten voor het veenweidengebied : verkenning van de mogelijkheden van lisdodde, riet, miscanthus en wilg [Boek]
Bestman, Monique \ Geurts, Jeroen \ Ega, Youri \ Houwelingen, Karel van \ Lenssinck, Frank \ Koornneef, Anna \ Pijlman, Jeroen \ Vroom, Renske \ Eekeren, Nick van \ 2019
De keuze om het veenweidengebied natter te maken wordt als noodzakelijk gezien om bodemdaling en de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. De vraag is: zijn er teelten die zich daarvoor lenen? Daarvoor is vanaf 2016 een onderzoekstraject gestart ...
help
Emergency measures against feather pecking [Boek]
Niekerk, Thea van \ Jong, Ingrid de \ Krimpen, Marinus van \ Reuvekamp, Berry \ Tuijl, Otto van \ Bestman, Monique \ 2017
help
Notmaßnahmen gegen Federpicken [Boek]
Niekerk, Thea van \ Jong, Ingrid de \ Krimpen, Marinus van \ Reuvekamp, Berry \ Tuijl, Otto van \ Bestman, Monique \ 2017
help
Lessons learnt- agroforestry for organic and free-range egg production in the Netherlands [Boek]
Bestman, M. \ 2017
The AGFORWARD research project (January 2014-December 2017), funded by the European Commission, is promoting agroforestry practices in Europe that will advance sustainable rural development. The project has four objectives: 1. to understand the conte ...
help
Kwaliteit van appelbomen en appels in kippenuitlopen : groeiseizoen 2016 [Boek]
Timmermans, Bart \ Bestman, Monique \ 2017
Kippenuitlopen worden steeds vaker ingericht met steeds grotere aantallen bomen. In het project ‘Bomen voor Buitenkippen’ (2012-2015) kwam fruitteelt naar voren als een geschikte beplanting voor in de kippenuitloop. Fruitbomen zijn echter niet goedko ...
help
Natte teelten: plant- en zaai methoden van lisdodde \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Geurtz, J. \ Vroom, R. \ Fritz, C. \ Pijlman, J. \ Bestman, M. \ Eekere, N. van \ Houwelingen, K. van \ Lenssinck, F. \ 2017
Lisdodde is een veelbelovend gewas voor natte teelten in Nederland, met verschillende interessante toepassingen. De kosten en kans van slagen van de aanleg van een lisdoddeperceel op een melkveebedrijf zijn dan van essentieel belang. Daarom is in het ...
help
Monitoring van functionele agrobiodiversiteit in de melkveehouderij: ontwikkeling van KPI's [Boek]
Zijlstra, J. \ Blokland, P. W. \ Eekeren, N. van \ Migchels, G. \ Polman, N. \ Bestman, M. \ 2017
help
Uitval van bedrijfsmatig gehouden kippen door toedoen van roofvogels [Boek]
Bestman, Monique \ 2016
In Nederland hadden in 2012 naar schatting 5.9 miljoen leghennen een buitenuitloop tot hun beschikking. Deze werden gehouden op zowel gangbare vrije uitloop bedrijven als op biologische bedrijven. Pluimveehouders zien dat roofvogels kippen doden en n ...
help
Geschiktheid van de Kringloopwijzer als beleidsinstrument : expert judgement [Boek]
Bestman, Monique \ Erisman, Jan Willem \ 2016
In opdracht van de Nederlandse Zuivelorganisatie (NZO) en Natuur & Milieu heeft het Louis Bolk Instituut de geschiktheid beoordeeld van de Kringloopwijzer als beleidsinstrument voor het reguleren van de fosfaatproductie en grondgebondenheid van de me ...
help
Wilde vogels in de kippenuitloop \ De pluimveehouderij [Artikel]
Bestman, M.W.P. \ Wagenaar, J.-P. \ 2016
De kippenuitloop dient aantrekkelijk te zijn voor kippen, maar mag niet uitnodigend zijn voor wilde (water)vogels wegens het risico op overdracht van AIvirus. Het Louis Bolk Instituut onderzocht de relatie tussen de aanwezigheid van wilde vogels in k ...
help
Wilde vogels in en bij kippenuitlopen in relatie tot beplanting en landschap [Boek]
Bestman, Monique \ Wagenaar, Jan-Paul \ 2016
help
Resultaat onderzoek bio ook interessant voor gangbaar \ De pluimveehouderij [Artikel]
Bestman, M. \ Verwer, C. \ Heerkens, J. \ 2016
Resultaten van Europees onderzoek naar management en dierenwelzijn op biologische bedrijven is ook voor gangbare bedrijven relevant om de dieren gezond en productief te houden.
help
Kwaliteit van appelbomen en appels in kippenuitlopen [Boek]
Timmermans, Bart \ Bestman, Monique \ 2016
Dit rapport is het resultaat van onderzoek op twee biologische pluimveebedrijven met een professioneel aangelegde en beheerde appelboomgaard. De onderzoeksvragen waren: 1. Zijn er verschillen in boomgezondheid in relatie tot de afstand tot de stal? 2 ...
help
Kip in 't fruit, boom in de uitloop : samenwerking fruittelers en pluimveebedrijven biedt kansen \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Bestman, M. \ Bloksma, J. \ Manintveld, A. \ 2015
Biologische pluimveehouders, fruittelers en een walnotenboomkweker onderzochten mogelijke samenwerking. Hoe kan fruit- en boomteelt worden ingepast in de pluimveehouderij, wat levert samenwerking voor ieder op en waar zitten de aandachtspunten. Ook z ...
help
Bomen voor buitenkippen [Boek]
Bestman, M. \ [2015]
Als er bomen of andere beplanting in de uitloop staan, gaan er meer kippen naar buiten, lopen ze verder weg van de stal en zie je minder verenpikschade. Er is dus minder afwijkend gedrag. Buiten kunnen de kippen stofbaden, zonnebaden en groen en inse ...
help
Miscanthus in de kippenuitloop [Presentatie]
Bestman, M. \ 2015
Presentatie met veel foto's van de teelt van miscanthus in de uitloop van drie pluimveebedrijven.
help
Kippen en fruitteelt - ervaringen uit Nederland [Presentatie]
Bestman, M. \ 2015
De voor- en nadelen van de aanplant van fruitbomen op een kippenbedrijf. Schema van aanplanten en onderhoud van de bomen. De oogst kan verwerkt worden of direct afgezet. De kippen hebben een beschaduwde uitloop en afleiding en de eieren kunnen met me ...
help
Geiten in de Leemkuilen : effect op vegetatie en diergezondheid [Boek]
Bestman, Monique \ Verwer, Cynthia \ Stoffelsma, Maaike \ 2015
Natuurgebied ‘De Leemkuilen’ bevindt zich tussen Tilburg en ’s Hertogenbosch. De eigenaar, Brabants Landschap, wil dat het aantrekkelijk wordt voor boomkikkers. Ze willen dat doen door bomen te verwijderen en bramen te behouden. Machinaal of met de h ...
help
Fruitteelt in de kippenuitloop: zelf doen, uitbesteden of samenwerken \ De pluimveehouderij [Artikel]
Bestman, M. \ Manintveld, A. \ Bloksma, J. \ 2015
De laatste jaren neemt de interesse voor beplanting van de kippenuitloop toe. En beplanting die zichzelf terugverdient in de vorm van fruit is een aantrekkelijke optie. De eerste ervaringen met fruitbomen in de kippenuitloop wijzen uit dat er meer bi ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.