help
Handreiking zonnevelden : Toepassing van de Overijsselse zonneladder en kwaliteitsimpuls zonnevelden [Boek]
Beukema, B. \ Stoffer, H. \ Weerd, T. de \ Schilt, F. \ Jong, P. de \ 2020
De handreiking is opgebouwd in twee delen. Deel 1 bevat de essentie van het beleid voor (de kwaliteitsimpuls) zonnevelden samengevat. Het hoofdstuk gaat in op de zonneladder en de vier principes van het provinciaal kwaliteitsbeleid. Deel 2 bevat een ...
help
‘In the hole’, gevangen in leem : een leemsculptuur in de Tuinen van Appeltern \ Oase : tijdschrift voor vrienden van natuurrijke tuinen, parken en plantsoenen [Artikel]
Beukema, E. \ 2017
Bij het ontwerp van mijn festivaltuin in de Tuinen van Appeltern was het al vrij snel duidelijk: ik wilde leem gebruiken, een oermateriaal dat hoort bij de oervorm die ik in gedachten had. Een organisch object, associaties oproepend met vulkanen, ber ...
help
Standaardlijst van Nederlandse namen van de Europese amfibieën en reptielen : een update naar de situatie in 2016 \ RAVON : reptielen amfibieën vissen / Stichting RAVON [Artikel]
Speybroeck, J. \ Stumpel, A. \ Beukema, W. \ Bok, B. \ Creemers, R. \ Delft, J. van \ Strijbosch, H. \ Voort, J. Van Der \ 2016
Ruim tien jaar geleden verscheen een standaardlijst van Nederlandse namen van Europese amfibieën en reptielen (Strijbosch et al., 2005) die ook werd toegepast in de West-Europese KNNV-veldgids van Stumpel & Strijbosch (2006) en de Nederlandse herpeto ...
help
Veldgids [Boek]
Strijkstra, Roel \ Heijden, Edwin van der \ Kampinga, Greetje \ Verbeek, Steven \ Schut, Jasper \ Hezel, Roy van \ Boer, Jan Willem de \ Oosten, Harold van \ Beukema, Roelf \ Meer, Menno van der \ 2016
In deze veldgids staat een grote hoeveelheid informatie die aangeeft op welke manier het waterschap het beste beheer- en onderhoudswerk kan uitvoeren in lijn met de Flora- en faunawet. De gids is zo veel mogelijk praktijkgericht en helpt bij het herk ...
help
Natura 2000-beheerplan Lauwersmeer (8) [Boek]
Beukema, K. \ Dienst Landelijk Gebied. \ Staatsbosbeheer. \ 2016
Het Lauwersmeer is aangewezen als Natura 2000-gebied onder de Vogelrichtlijn vanwege de aanwezigheid van open water, moerassen en graslanden die als geheel het leefgebied vormen van een aantal in artikel 4 van de Richtlijn bedoelde vogelsoorten. De N ...
help
Megaschade door minimonsters : schade al meer dan € 80 miljoen \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Beukema, E. \ Esselink, W. \ Oppewal, J. \ Poelsma, B. \ 2015
Een ongekende veldmuizenplaag teistert Friesland. Nu bestrijden heeft amper zin, zeggen deskundigen. Een volgende ramp voorkomen is de boodschap. Maar hoe?
help
Sturen op ruimtelijke kwaliteit in Overijssel : ontwikkelingsruimte versterkt natuur en landschap \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Beukema, B. \ Stoffer, H.J. \ Veen, M.P. van \ 2015
Wat vinden de inwoners van Overijssel belangrijk aan hun leefomgeving? Naast werkgelegenheid hechten ze veel belang aan behoud van natuur en landschap. Dat stelt de provincie Overijssel voor de vraag waar de balans tussen economische groei en kwalite ...
help
De stap van bedrijfsleider naar ondernemer \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Beukema, E. \ 2015
Toen Gert van Beek het varkensproefbedrijf van Wageningen UR in 2006 kon overnemen, twijfelde hij niet. Nu is het een succesvolle SPF-kernfokkerij.
help
Kiezen voor samenwerking in plaats van dure investeringen \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Beukema, E. \ 2014
De honderdjarige mengvoercoöperatie Isidorus ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet. Sturen op kosten en efficiency staat hoog in het vaandel.
help
Komst wolf 'kost' 500 schapen : sector nog niet bezig met beschermingsmaatregelen \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Beukema, E. \ 2014
De oproep om ons voor te bereiden op de komst van de wolf vindt nog maar weinig weerklank. Veehouders wachten af wat komen gaat.
help
Slopen of nieuwe bestemming : vrijkomende bedrijfsgebouwen zijn groeiend probleem \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Beukema, E. \ Oppewal, J. \ 2014
De komende jaren komen enorme oppervlaktes aan agrarische bedrijfsruimte vrij. Voor een groot deel is geen bestemming. Leegstand dreigt.
help
Boerin belangrijker dan ooit : studie: van gezinsbedrijf naar familieonderneming \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Beukema, E. \ Oppewal, J. \ 2014
Invloed van vrouwen groeit sterk. Tegelijk werkt de boerin meer dan ooit buitenshuis. Nieuw onderzoek schetst ingrijpende veranderingen op gezinsbedrijf.
help
Atmospheric rivers causing precipitation in the Netherlands? : atmospheric rivers over the last 30 years [Studentenverslag]
Beukema, Inge \ 2014
Atmospheric rivers (ARs) are common atmospheric features that transport water vapour and are called rivers, as some transport as much water as the Amazon River. Along the west coast of Europe and the USA the rivers are forced to rise and thereafter t ...
help
Using stochastic population process models to predict the impact of climate change \ Journal of sea research [Wetenschappelijk artikel]
Meer, J. van der \ Beukema, J.J. \ Dekker, R. \ 2013
More than ten years ago a paper was published in which stochastic population process models were fitted to time series of two marine polychaete species in the western Wadden Sea, The Netherlands (Van der Meer et al., 2000). For the predator species, ...
help
'We zijn dicht bij een soort drone-besturing' : zomercollege \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Beukema, E. \ 2013
Agrarische ICT en informatiemanagement-systemen ontwikkelen zich razendsnel. Maar het is nog een groot probleem om alles aan elkaar te koppelen. Adrie Beulens, oud-hoogleraar Toegepaste informatiekunde aan Wageningen Universiteit, is ervan overtuigd ...
help
Steun voor jonge boer : 'vergrijzing bedreigt voedselzekerheid' \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Beukema, E. \ 2012
Brussel is bezorgd om het geringe aantal jonge boeren. De EU wil extra steun voor die groep. Nederlandse deskundigen relativeren het probleem.
help
Evenwicht in keten herstellen : discussie over invulling gedragscode \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Beukema, E. \ 2012
De kortingseis van Albert Heijn heeft veel protest veroorzaakt. Behalve de supermarkten lijken alle partijen het eens: het evenwicht is zoek.
help
Boeren & buren : kerstthema \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Snoo, E. de \ Beukema, E. \ Welink, M. \ Graumans, K. \ Jong, M. de \ Kamp, M. \ Midde, J. van \ 2012
Een boer kan niet meer om zijn buur heen volgens Rabobank, belangenorganisaties en vergunningverleners. Draagvlak hebben in de omgeving wordt een productievoorwaarde. Eerst buurten dan bouwen.
help
Bedrijfsbeëindiging is worsteling : goede voorbereiding ontbreekt vaak \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Beukema, E. \ 2012
Bedrijfsopvolgers zijn er steeds minder; uiteindelijk is stoppen dan de enige oplossing. Een degelijke voorbereiding kan financiële problemen voorkomen.
help
Libellen in de duinen: dynamiek en droogte \ De levende natuur [Artikel]
Beukema, J.J. \ Manger, R. \ 2012
Hoewel er tientallen soorten libellen in onze duinen worden aangetroffen, zijn duingebieden bepaald geen optimaal habitat voor deze insecten. Voor libellen is permanente aanwezigheid van voldoende oppervlak aan open water een levensvoorwaarde. In onz ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.