help
Aligning business processes and IT of multiple collaborating organisations [Proefschrift]
Kassahun, Ayalew \ 2017
help
De agrofoodsector heeft robots hard nodig: White paper [Boek]
Beulens, Adrie \ Henten, Eldert van \ IJsselmuiden, Joris \ Jongebloed, Peter \ Kampers, Frans \ Kooistra, Lammert \ Kootstra, Gert \ Maas, Jelle \ Meijer, Desirée \ Nieuwenhuizen, Jeroen van den \ Pekkeriet, Erik \ Zedde, Rick van der \ 2015
help
'Kinderen met hoge zuivelinname eten doorgaans gezonder' \ Voedingsmagazine : tijdschrift voor artsen en dietisten [Artikel]
Beulens, J. \ 2015
Wat zegt het veel of weinig eten van zuivelproducten over de rest van het voedingspatroon van kinderen en adolescenten? Joline Beulens onderzocht het op basis van gegevens uit de Voedselconsumptiepeiling (VCP).
help
ICT in de Nederlandse sierteelt : een analyse van de huidige situatie en uitdagingen voor de virtualisering van sierteeltnetwerken [Boek]
Verdouw, C. \ Beulens, A. \ 2013
Het DaVinc3i project onderzoekt hoe de Nederlandse sierteeltsector in het virtuele handelsnetwerk zijn leidende concurrentiepositie in wereldwijde sourcing en afzet van bloemen en planten in Europa kan versterken. Informatie- en communicatietechnolog ...
help
Innovatie en future internet : virtualisatie en internet of things zijn meer dan modewoorden [Rede]
Beulens, A.J.M. \ 2013
Rede bij het afscheid als hoogleraar in Toegepaste Informatiekunde aan Wageningen University op 28 februari 2013.
help
Business intelligence in de sierteeltsector : analyse, generieke aanpak en praktijk voorbeeld [Boek]
Beulens, Adrie J.M. \ Bloemhof-Ruwaard, Jacqueline M. \ Snels, Joost C.M.A. \ 2010
In het project Business Intelligence (BI) in de Sierteelt, dat ingediend is bij Pieken in de Delta Zuidvleugel in 2006, staat de uitwisseling van operationele gegevens tussen partners in de keten (ketentransparantie) en het intelligente gebruik daarv ...
help
Business process modeling in horticultural supply chains [Presentatie]
Verdouw, C.N. \ Beulens, A.J.M. \ Trienekens, J.H. \ Wolfert, J. \ 2010
Powerpoint presentation on Business Process Modeling in Horticulture Supply Chains. The presentation was given during the 28th International Horticultural Congress in Lisboa in August 2010.
help
ICT in Dutch horticulture: state of the art and future challenges [Poster]
Verdouw, C. \ Wolfert, S. \ Beulens, A. \ [2010]
Poster over Informatie- en Communicatie Technologie in de Nederlandse tuinbouw: Hoever zijn we en wat zijn de uitdagingen voor de toekomst.
help
Evaluation "Toolbox Value Creation" (WP-101) [Boek]
Beulens, A. \ Hofstede, G.-J. \ Korver, S. \ Vorst, J.G.A.J. van der \ Mommaas, H. \ 2010
Evaluation of a TransForum project based on a limited capacity and a straightforward idea: innovations in a production network are enhanced by adopting a perspective that combines 1) a whole-chain multiinput, multi-output perspective on all processes ...
help
Tuinbouw Integraal Digitaal (TID) : inventarisatie, analyse en programmavoorstel [Boek]
Verloop, C.M. \ Verdouw, C.N. \ Wolfert, J. \ Beulens, A.J.M. \ Dijkxhoorn, Y. \ Snels, J.C.M.A. \ Splinter, G.M. \ 2009
In dit rapport wordt de huidige situatie op het gebied van integrale digitale informatievoorziening in de tuinbouwsector in kaart gebracht en geanalyseerd. Vervolgens worden de contouren geschetst van een mogelijk programma voor verbetering en integr ...
help
A learning tool for sustainability at a mixed ecological farm [Presentatie]
Wolfert, J. \ Goewie, E.A. \ Beulens, A.J.M. \ Scholten, H. \ Lantinga, E.A. \ Oomen, G.J.M. \ [ca. 2008]
help
Matige alcoholconsumptie aan te bevelen voor de preventie van een hartinfarct \ Nederlands tijdschrift voor geneeskunde [Artikel]
Beulens, J.W.J. \ Bots, M.L. \ Grobbee, D.E. \ 2007
Argumenten voor matige alcoholconsumptie ter preventie van een hartinfarct
help
A methodology to support multidisciplinary model-based water management \ Environmental modelling & software [Artikel]
Scholten, H. \ Kassahun, A. \ Refsgaard, J.C. \ Kargas, T. \ Gavardinas, C. \ Beulens, A.J.M. \ 2007
Quality assurance in model based water management is needed because of some frequently perceived shortcomings, e.g. a lack of mutual understanding between modelling team members, malpractice and a tendency of modellers to oversell model capabilities. ...
help
Modelling demand-driven chain networks using multiple CODPs [Presentatie]
Verdouw, C.N. \ Beulens, A.J.M. \ Bouwmeester, D. \ Trienekes, J.H. \ 2006
Presentation about modelling demand-driven chain networks using multiple CODPs
help
Exploring the use of multi-agent systems for interactive multi-actor spatial planning [Proefschrift]
Ligtenberg, A. \ 2006
Multi-Agent Systems (MAS) lijken een bijdrage te kunnen leveren aan het beter modelleren en begrijpen van de complexiteit van een interactief multiactor ruimtelijk planningsproces. De belangrijkste doelstelling van dit onderzoek was daarom het verken ...
help
NL regieland : organisatorisch innoveren in regie: fact finding en analyse [Boek]
Engelbart, F.W.G.A. \ Beulens, A.J.M. \ 2006
help
In-situ produktie van bacteriocines als bioconserveringsmethode [Boek]
Beulens, A. \ 2005
help
Reference-data modelling for tracking and tracing [Proefschrift]
Dorp, C.A. van \ 2004
help
Traceerbaarheid gemodelleerd \ Voedingsmiddelentechnologie : actueel tijdschrift voor de voedingsmiddelenindustrie in de Benelux [Artikel]Bijbehorende website
Dorp, K.J. van \ Beulens, A. \ 2004
Geavanceerde geautomatiseerde systemen die op het niveau van ketennetwerken gegevens kunnen uitwisselen, zijn belangrijk bij het realiseren en garanderen van voedselveiligheid. Communicatieproblemen door slecht op elkaar aansluitende systemen van bed ...
help
Dynamic modelling of inter-organisational information management systems and relationships in food chains \ Dynamics in chains and networks : proceedings of the sixth international conference on chain and network management in agribusiness and the food industry (Ede, 27-28 May 2004) [Hoofdstuk uit boek]
Storer, C.E. \ Soutar, G.N. \ Trienekens, J.H. \ Beulens, A.J.M. \ Quaddus, M.A. \ 2004
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.