help
Omgevingskwaliteit als provinciale missie \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Roncken, P.A. \ Beunen, R. \ 2017
In de afgelopen eeuw is de rijksoverheid zich steeds nadrukkelijker met de inrichting van Nederland en de kwaliteit van ruimte, natuur en landschap gaan bemoeien. Aan die ontwikkeling is in het afgelopen decennium een eind gekomen. En het ruimtelijke ...
help
Dealing with private property for public purposes : an interdisciplinary study of land transactions from a micro-scale perspective [Proefschrift]
Holtslag-Broekhof, Sanne \ 2016
help
Rijksprojecten: hét natuurinclusieve werken? : een analyse van relaties tussen rijksprojecten en de Rijksnatuurvisie [Boek]
Pleijte, M. \ Beunen, R. \ During, R. \ 2016
In de Rijksnatuurvisie ‘Natuurlijk Verder’ zijn de concepten natuurcombinaties en natuurinclusiefgeïntroduceerd. In deze studie is nagegaan of rijksoverheden in rijksprojecten zelf met natuurcombinaties ennatuurinclusief werken en welke mogelijkhede ...
help
Kloosterburen geeft geen krimp : kennis-machtrelaties en de rollen van onderzoekers: themanummer over kennisco-creatie in wetenschapswinkelprojecten \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Aalvanger, A. \ Beunen, R. \ 2015
Burgerinitiatieven mobiliseren steeds vaker wetenschappers en wetenschappelijke kennis ten behoeve van de plan- en besluitvorming over het gebruik en de inrichting van het landschap. Aan de hand van het wetenschapswinkelproject ‘Kloosterburen geeft g ...
help
Op pad met... Jolanda van Hasselt in Zundert : themanummer over kennisco-creatie in wetenschapswinkelprojecten \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Beunen, R. \ Hazeleger, B. \ 2015
Jolanda van Hasselt heeft de ambitie om de biodiversiteit van het intensief gebruikte landschap in Zundert te vergroten. Ze verdient haar brood als boomteler, is actief binnen de coöperatieve boomkwekerijvereniging Treeport en zat jarenlang in het be ...
help
Kennis in actie voor het landschap : themanummer over kennisco-creatie in wetenschapswinkelprojecten \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Beunen, R. \ Dekker, J.N.M \ Duineveld, M. \ During, R. \ Luttik, J. \ Straver, G.H.M.B. \ 2015
Burgerinitiatieven op het terrein van natuur- en landschapsbeheer, traditioneel het domein van overheden, nemen in aantal toe. Wat betekent dat voor de rol van kennis en van kennisproducenten op deze terreinen? Daar is nog maar weinig empirisch onder ...
help
Het Nederlandse onderzoek naar Natura 2000 \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Jongman, R.H.G. \ Beunen, R. \ Bouwma, I.M. \ Dekker, J.N.M. \ 2015
Natura 2000 vormt de kern van het natuurbeleid van de EU. Voor de implementatie ervan is veel onderzoek gedaan, ook in Nederland. In dit artikel analyseren we de thema's die zijn onderzocht en geven een voorschot op een onderzoekagenda voor meer same ...
help
Understanding trust : longitudinal studies on trust dynamics in governance interactions [Proefschrift]
Vries, J.R. de \ 2014
Vertrouwen speelt een belangrijke rol in ons dagelijks leven. De meeste afspraken die we direct of indirect maken worden niet vastgelegd en zijn gebaseerd op vertrouwen. Maar ook in het nieuws wordt vertrouwen vaak genoemd, met name gerelateerd aan p ...
help
Verkeersonderzoek Haarlem-Noord : een onderzoek naar verkeersdoorstroming en leefbaarheid [Boek]
Beunen, R. \ Hoofwijk, H. \ Ridder, S. de \ 2014
Dit rapport presenteert de resultaten van een onderzoek naar de noodzaak voor het verdubbelen van de Vondelweg in Haarlem Noord. Op basis van een analyse van de intensiteiten van het autoverkeer en de capaciteiten van kruispunten wordt geconcludeerd ...
help
Het mobiliseren en benutten van bovenlokaal burgerinitiatief : de zoektocht naar nieuwe manieren van samenwerking om de leefbaarheid in Noord-Holland te vergroten [Boek]
Aalvanger, A. \ Beunen, R. \ 2014
De actieve inzet van burgers draagt bij aan de leefbaarheid van het platteland. De provincie Noord-Holland ziet de inzet van burgers zelfs steeds meer als een voorwaarde om duurzame oplossingen te vinden voor vraagstukken op het gebied van mobiliteit ...
help
The role of a vision-document in the process of spatial development [Studentenverslag]
Hoogen, P. van den \ 2014
This research is carried out to understand the role of a vision-document in the process of spatial development. To be able to better understand this role three case studies (in the areas ‘Het Groene Woud’, ‘De Noordelijke Maasvallei’ and ‘De Groote P ...
help
The importance of reflexivity in planning and design education [Boek]
Beunen, R. \ Van Assche, K. \ Duineveld, M. \ 2013
This is a special edition of a Wageningen University Working Papers in Evolutionary Governance Theory (EGT). EGT offers a new perspective on the way markets, institutions and societies evolve together. It can be of use to anyone interested in market ...
help
Open akkers en boomteelt rond Oirschot, behoud door ontwikkeling [Boek]
Schaap, B. \ Beunen, R. \ Aalvanger, A. \ Dolders, T. \ 2013
Stichting Behoud Erfgoed Oirschot (SBEO) heeft zich ten doel gesteld om de open en bolle akkercomplexen rond Oirschot te beschermingen in het licht van huidig en toekomstig landgebruik. De rol van de boomteelt is voor SBEO een belangrijk onderdeel va ...
help
Visitor management in regional governance of tourism and recreation [Studentenverslag]
Aker, M. van den \ 2013
Managers of infrastructure and nature- and landscape conservation are concerned about the increasing number of visitors, which influence the pressure on tourism infrastructure and nature. In addition, conservationists mention the insufficient impleme ...
help
Embedding spatial quality: the case of national canals in the Netherlands [Studentenverslag]
Franssen, G.H.L.M. \ 2013
This thesis researches how spatial quality can be embedded in guidelines for future canal projects in the Netherlands through analysing scientific debates, policy debates and communities of practise.
help
Voluntary re-allotment in the Netherlands : a case study about the processes of voluntary re-allotment in Heusden, Epe-Vaassen and Kempen-Broek [Studentenverslag]
Kool, S. \ 2013
This research focuses on processes of voluntary re-allotment. The research draws on three cases, which are three areas wherein voluntary re-allotment takes place; In Heusden, Epe-Vaassen and Kempen-Broek. The research shows that trust as well as inst ...
help
Story telling in the office market: a research to the underlying causes that have shaped the developments in the Dutch office market [Studentenverslag]
Graaf, A.C.M. van de \ 2013
help
Reflexivity : planners en ontwerpers op de sofa voor een meer academische planning- en ontwerp onderwijs \ Topos : periodiek over landschapsarchitectuur, ruimtelijke planning en sociaal-ruimtelijke analyse [Artikel]
Beunen, R. \ Duineveld, M. \ Assche, K. van \ 2012
Een belangrijke vraag die veel studenten, docenten en afgestudeerden bezig houdt, is in hoeverre de opleiding Landschapsarchitectuur en Ruimtelijk Planning aansluit bij de praktijk en of veranderingen in die praktijk wel tijdig worden vertaald naar h ...
help
The consequences of the economic crisis on property developments at greenfield locations [Studentenverslag]
Heegde, H. ter \ 2012
The economic crisis that originated in 2008 has its impact upon different aspects in society, including the land use planning field. This thesis focuses upon the specific profession of property development that makes part of the overarching science o ...
help
Understand conflict development process : a case study in Natura 2000 site: uiterwaarden Neder-Rijn [Studentenverslag]
Hu, H. \ [2012]
In the past decades spatial planning developed toward a more participatory or communicative style. It proceeds by involving and coordinating different perspectives in order to reach final consensus among those participants. This research wants to pro ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.