Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 114

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Beusekom
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Een eerste kennismaking met onderwaterdrones in Indonesië \ H2O online [Artikel]
Boogaard, F. \ Lima, R. de \ Setyorini, D. \ Beusekom, M. \ Nooy, C. \ Graaf, R. de \ 2017
Een consortium van Indonesische en Nederlandse organisaties is begonnen met een grootschalig internationaal onderzoek naar oplossingen voor de slechte kwaliteit van oppervlaktewater in Soerabaja, Indonesië. Hierbij worden innovatieve participatieve m ...
help
Laat je niet leiden door het groene-bolletjes syndroom \ Vitale groene stad : inspiratiebron voor infra, bouw, groen [Artikel]
Beusekom, L. van \ 2016
Wie een boom plant, maakt niet alleen de keuze voor de boomsoort. Essentiëler is de vraag hoeveel ruimte je de betreffende boom meegeeft. Wil je deze veertig jaar laten staan, dan zal een plantgat van 2x2 meter hoogstwaarschijnlijk worteldruk gaan ge ...
help
Meer inzicht in de waarde van groen : TEEB-stad na twee jaar: de praktijk \ Vitale groene stad : inspiratiebron voor infra, bouw, groen [Artikel]
Beusekom, L. van \ 2015
Een extra boom in het nabijgelegen park kan de vastgoedwaarde van aangrenzende huizen met 7% verhogen. De TEEB stad-tool maakt dit inzichtelijk. Het berekent de economische waarde van groenblauwe oplossingen voor de verschillende baathouders in een g ...
help
Riet en ruimte voor de roerdomp [Boek]
Winden, J. van \ Beusekom, R. van \ Huigen, P. \ 2015
Voor de roerdomp was ons zompige laagland eeuwenlang een paradijselijk oord. De bevolking kende hem maar al te goed en was bekend met zijn mysterieuze roep. De roerdomp is een bijzondere vogel, perfect aangepast aan rietland met zijn verenkleed. Hij ...
help
Geospatial video tracking for enhanced situational awareness [Studentenverslag]
Beusekom, L. van \ 2015
Even in this age where sensors are abundantly available, situational awareness (SA, perceiving and understanding what is happening) is far from certain. The objective of this study is therefore to investigate the potential of geospatial video trackin ...
help
Woorden over de wildernis : oude en nieuwe visies op de natuur [Boek]
Beusekom, F. van \ Roos, R. \ cop. 2014
Een bundel essays, impressies en verhalen over ‘de wildernis in Nederland’. In deze publicatie een ruime keus uit eerder gepubliceerde verhalen naast vele nieuwe stukken. Wat is de visuele kracht van het beeld van wildernis tegenover de zeggingskrach ...
help
Maatschappelijk verbinding het doel : verslag paneldiscussie Nationale Groendag \ Vitale groene stad : inspiratiebron voor infra, bouw, groen [Artikel]
Beusekom, L. van \ 2014
‘Groen verbindt’ was de rode draad door de Nationale Groendag 2014 in Groningen. Groen verbindt gemeenten, bedrijven, ondernemers, kennisinstellingen en burgers met elkaar. Dit was niet altijd zo, merkt hoofdspreker Kees Jan de Vet, lid directieraad ...
help
Publiek-private samenwerking toverwoorden voor Vondelpark \ Vitale groene stad : inspiratiebron voor infra, bouw, groen [Artikel]
Beusekom, L. van \ 2014
‘Dat wat gratis is, heeft voor de meeste mensen geen waarde’, stelt Jan Kienhuis, voorzitter van Vereniging Vrienden van het Vondelpark (VVVP) en keynote op de Nationale Groendag 2014. Met een jaarlijks bezoekersaantal van 14 miljoen is het Vondelpar ...
help
Toevlucht voor de tapuit : bescherming van een bijzondere trekvogel [Boek]
Turnhout, C. van \ Beusekom, R. van \ Nijssen, M. \ Oosten, H. van \ 2014
De tapuit staat op de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels en wordt sterk bedreigd. Maar als je de tapuit wilt beschermen moet je wel weten hoe. Met deze brochure hebben Sovon, Stichting Bargerveen, Vogelbescherming, gesteund door het Kennisnetwerk ...
help
Zijn bedreigde duin- en kustvogels nog te redden? \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Voorbergen, A. van \ Beusekom, R. van \ 2014
De populaties van veel soorten duin- en kustvogels zijn de afgelopen decennia fors in omvang afgenomen. Enkele soorten staan zelfs op het punt om te verdwijnen uit Nederland. Vogelbescherming Nederland is bezorgd over de toekomst van deze kwetsbare g ...
help
Carex colchica J. Gay : kilometervreter \ Gorteria : mededelingenblad ten dienste van de floristiek en het vegetatie-onderzoek van Nederland [Artikel]
Koopman, J. \ Beusekom, C.F. van \ Poelstra, W. \ Zijlstra, O.G. \ 2013
Carex colchica J. Gay werd eind april 2012 massaal aangetroffen in droge, zandige wegbermen tussen Hardenberg (Overijssel) en Coevorden (Drenthe) over een lengte van meer dan tien kilometer. Deze soort is ergens eind april gemakkelijk te traceren van ...
help
Herwaardering van een vergeten bodemverbeteraar : steenmeel voor bodemvruchtbaarheid en klimaatdoelstellingen landbouw \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Rietra, R.P.J.J. \ Beusekom, M. van \ Bergsma, H. \ 2012
Nieuwe ideeën brengen mensen op de been. Vanuit verschillende invalshoeken zijn we bezig steenmelen toe te passen op bodems: om bodems vruchtbaarder te maken, om klimaatdoelstellingen van de agrarische sector te behalen, en om ontwikkelingslanden mee ...
help
Door zacht weer veel kieviten en goudplevieren in Nederland \ Nature Today [Artikel]
Beusekom, R. van \ 2012
Op dit moment verblijven grote aantallen kieviten en goudplevieren in Nederland. Dit is het gevolg van het zachte winterweer, waardoor deze vogels niet verder hoeven te trekken. De grote hoeveelheden regen van de laatste tijd zorgen er bovendien voor ...
help
Stop de Verblekering! [opinie] \ De levende natuur [Artikel]
Saris, F.J.A. \ Beusekom, C.F. van \ 2011
Volgens de kolommen in kranten en vele natuurbeschermingstijdschriften heeft de natuurbescherming vooral een bezuinigingsprobleem. Maar er is veel meer aan de hand. Rechts Nederland werkt aan een afrekening met de natuurbescherming zoals die sinds ja ...
help
Alarm voor de Rode Amerikaanse rivierkreeft!: ingezonden brief + reactie \ De levende natuur [Artikel]
Beusekom, C.F. van \ Koese, B. \ 2011
Reactie op het artikel van Koese (2011): Gravende rivierkreeften. Het betoog is: de effecten van de soort op het aquatisch ecosysteem is in het artikel sterk onderbelicht.
help
Welluidend riet \ Vogels : tijdschrift over vogels en vogelbescherming [Artikel]
Beusekom, R. van \ 2010
In zomers rietland barst het van de vogels. Dit is het rijk van rietzangers en rietzangvogels. Grote en kleine karekiet, rietgors, baardmannetje en snor, sprinkhaanzanger en rietzanger: allemaal zingen ze in het riet. Alleen de rietzanger draagt zijn ...
help
Vijf trommelaars in het woud \ Vogels : tijdschrift over vogels en vogelbescherming [Artikel]
Beusekom, R. van \ 2010
Spechten zijn echte boomvogels. Toch is de ene specht de andere niet. Van de 5 echte spechten, die Nederland telt, vormen 3 het groepje 'bonte': de grote, de kleine en de middelste bonte specht. Daarnaast zijn er nog de groene en de zwarte specht
help
Ontgonnen verleden - Landschappen en deellandschappen [Boek]
Haartsen, A. \ Beusekom, E. van \ Lantschap, Adviesbureau voor landschap en cultuurhistorie \ 2010
Deze uitgave biedt de meer dan gemiddeld geïnteresseerde een overzicht op hoofdlijnen van de historische geografie van Nederland als geheel, haar acht landschapstypen en de nader te onderscheiden 20 deellandschappen die Nederland rijk is. Dit rapport ...
help
Werkt natuurbrug Groene Woud ook voor amfibieën? \ De levende natuur [Artikel]
Grift, E.A. van der \ Ottburg, F.G.W.A. \ Snep, R.P.H. \ Ingen, H.J. van \ Beusekom, C.H.H.M. van \ 2010
Natuurbrug Groene Woud is het eerste ecoduct in Nederland dat natte gebieden met elkaar verbindt. Bijzonder is dat de grondwaterstand op het brugdek kan worden geregeld. Maar werkt deze natuurbrug ook? Worden de kansen voor soorten van natte milieus ...
help
Ontgonnen verleden - Regiobeschrijvingen provincie Overijssel [Boek]
Haartsen, A. \ Storms, E. \ Beusekom, E. van \ Lantschap, Adviesbureau voor landschap en cultuurhistorie \ 2009
Het geografische informatiesysteem Cultgis is ontwikkeld in het monitoringsprogramma Meetnet Landschap, en is onderdeel van de Kennisinfrastructuur Cultuurhistorie (KICH). Het drieluik historische geografie, historische bouwkunst en archeologie staat ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.