help
Programmaplan ORK-IV slim investeren en uitlegbaar veilig : Ontwikkelingsprogramma Regionale Keringen (ORK) [Boek]
Hoogendoorn, Dianne \ Biemans, Robin \ 2020
De opbouw van dit Programmaplan ORK-IV is als volgt. Hoofdstuk een, de Inleiding, beschrijft de aanleiding voor dit plan, de opgave waarvoor men gesteld staat, de doelstelling van het plan, het beoogd resultaat, en welke randvoorwaarden er gelden voo ...
help
Integrale risicoanalyse: De volgende stap in omgaan met wateroverlast? \ Water matters : kenniskatern voor waterprofessionals [Artikel]
Kolen, B. \ Bronda, R. \ Wentholt, L. \ Biemans, R. \ Vreugdenhil, H. \ 2020
Het waterbeheer in Nederland kent vanouds drie domeinen: veiligheid (waterkeringen), stedelijke watersystemen en watersystemen voor het landelijk gebied. Waterschappen, gemeenten en provincies en het rijk spelen in elk domein ieder hun eigen, onderli ...
help
Manifest voor een groen Gelderland [Brochure]
Terhürne, R. \ Biemans, M. \ 2018
Gelderland is ontzettend groen. De Veluwe is groen. Rivierenland is groen. De Achterhoek is groen. En al die andere stukjes Gelderland zijn groen. Zelfs de steden zijn behoorlijk groen. Dat is een belangrijke reden waarom Gelderlanders hier zo graag ...
help
De watersnoodmedaille in het Koninkrijk der Nederlanden : fotoatlas [Boek]
Biemans, R.W.H. \ Boetier, H.M. \ 2018
Nederland kent een lange geschiedenis als het gaat om de strijd tegen het water. Een strijd die in het verleden vaak gepaard ging met ijver, moed en zelfopoffering. Na het ontstaan van het Koninkrijk der Nederlanden (in 1815) ontstond een ontwikkelin ...
help
Lespakket voor het primair onderwijs : bijen in de buurt [Boek]
Kathmann, M. \ Biemans, A. \ Lomans, J. \ Witte, E. \ [ca. 2018]
help
Programmaplan ORK-III : verder bouwen op een goed fundament : Ontwikkelprogramma Regionale Keringen (ORK) [Boek]
Laarman, Dianne \ Biemans, Robin \ Timmermans, Ferdi \ 2018
Dit programmaplan ORK III is een concrete invulling en uitwerking van de nieuwe visie op regionale keringen ‘Verder Bouwen op een Goed Fundament’ die in 2017 uitkwam.
help
Nudging the snack bar : how nudges and occasion influence buying intention in the fast food environment [Studentenverslag]
Biemans, Patricia \ 2017
In order to stimulate the intake of vegetables in a fast food environment, a nudge can be applied. Nudging is changing choice structures in order to stimulate consumers to make better decisions, without forcing certain outcomes or incentives. To dete ...
help
Pilot onder startende leraren : De toegevoegde waarde van online intervisie \ Van twaalf tot achttien [Artikel]
Biemans, H. \ Wallenaar, M. \ 2016
Met het project Begeleiding Startende Leraren (BSL) stimuleert het Ministerie van OC&W de samenwerking tussen voscholen en (universitaire) lerarenopleidingen met als doel de professionele ontwikkeling van startende leraren te versterken en voortijdig ...
help
High levels of individual and feed forward learning foster employee-driven entrepreneurship and innovativeness : policy brief [Boek]
Lans, Thomas \ Biemans, Harm \ Baggen, Yvette \ 2015
help
Opportunity competence contributes to successfully leveraging ideas for entrepreneurship and innovativeness in enterprises : policy brief [Boek]
Lans, Thomas \ Biemans, Harm \ Baggen, Yvette \ 2015
help
Employee-driven innovation/entrepreneurship and Lifelong Learning : thematic report [Boek]
Baggen, Yvette \ Biemans, Harm \ Lans, Thomas \ 2015
help
LLLight'in'Europe : lifelong learning innovation growth & human capital tracks in Europe : synthesis report [Boek]
Ederer, Peer \ Li, Haizheng \ Lubyova, Martina \ Brandi, Ulrik \ Iannone, Rosa Lisa \ Greiff, Samuel \ Mainert, Jakob \ Kretzschmar, André \ Wiederhold, Simon \ Woessmann, Ludger \ Holford, John \ Melo, Susana \ Castellazzi, Silvia \ Lans, Thomas \ Biemans, Harm \ Baggen, Yvette \ Babos, Pavol \ Studena, Ivana \ Nedelkoska, Ljubica \ 2015
help
Op weg naar leerwinst : WURKS- 1 onderzoeksprogramma 2011-2013 : competenties voor het groene kennissysteem – deel I [Boek]
Biemans, H. \ Gulikers, J. \ Oonk, C. \ Wel, M. van der \ Leereveld, G. \ Frijters, S. \ Born, T. van der \ 2013
In de afgelopen twee jaren heeft de leerstoelgroep Educatie- en competentiestudies (ECS) van Wageningen UR in nauwe samenwerking met partijen uit het groene onderwijs vijf projecten uitgevoerd in het kader van het WURKSonderzoeksprogramma ‘Competenti ...
help
Temperatuurstrategieën in geconditioneerde kassen : effecten op groei, ontwikkeling en onderliggende processen bij tomaat [Boek]
Dieleman, A. \ Gelder, A. de \ Janse, J. \ Eveleens, B. \ Lagas, P. \ Elings, A. \ Qian, T. \ Steenhuizen, J. \ Biemans, R. \ cop. 2012
In de jaren 2003 tot 2007 is het aantal bedrijven waarop (semi)gesloten geteeld wordt geleidelijk toegenomen. Op alle bedrijven bleken echter vragen te bestaan over de reacties van het gewas op het nieuwe klimaat. Daarom is in 2008 door Wageningen UR ...
help
Evaluation of an economics classroom experiment as a teaching method [Studentenverslag]
Korver, J. \ 2012
Interest in experimental economics is increasing and with it the use of classroom experiments. In undergraduate economics classes, the possibility of a positive teaching effect of classroom experiments has been shown. Students taught using experiment ...
help
Nieuwe bouwstenen : WURKS-1 onderzoeksprogramma Competentiegericht leren in de groene onderwijskolom [Brochure]
Biemans, H. \ Gulikers, J. \ Boetzkes, P. \ Wel, M. van der \ cop. 2011
help
Regulatie van het leren van leerlingen uit het voortgezet onderwijs [Studentenverslag]
Kuipers, D. \ 2009
help
De stad vanuit mensen gedacht... samenwerking tussen opvoeders en stedebouwkundigen \ Topos : periodiek over landschapsarchitectuur, ruimtelijke planning en sociaal-ruimtelijke analyse [Artikel]
Biemans, R. \ 2009
Rini Biemans is een aantal jaren als arts werkzaam geweest, heeft vervolgens een praktijk als kunstenaar opgebouwd en is sinds 1997 als projectontwikkelaar gestart en heeft zijn huidige praktijk ontwikkeld. Hij werkt in Rotterdam bij het bureau Creat ...
help
Climate Change and Global water resources [Presentatie]
Ludwig, F. \ Kabat, P. \ Alcamo, J. \ Voss, F. \ Biemans, H. \ Vliet, M. van \ Franssen, W. \ Hadelland, I. \ Clark, D. \ 2009
Fulco Ludwig (2009). Climate Change and Global Water Resources, presented at the Holland Climate House on December 11, COP15, Copenhagen (Wageningen University). How will climate change affect global water resources?
help
Over inspireren en competentiegericht leren in het groen [Boek]
Biemans, H. \ Boetzkes, P. \ Gulikers, J. \ Schaafsma, S. \ Verstegen, J. \ Wesselink, R. \ cop. 2008
Om de ontwikkelingen in het groene onderwijs en de groene sector te ondersteunen heeft de leerstoelgroep Educatie- en competentiestudies (ECS) van Wageningen UR vanaf 2003 tot en met 2007 in opdracht van WUR, Groene Kennis Coöperatie en Ministerie va ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.