help
Marten Nico Bierman: natuurwezens in de jaarrekening? \ Dynamisch perspectief / Vereniging voor Biologisch-dynamische Landbouw [Artikel]
Bierman, M.N. \ 2016
‘Natuurwezens in de jaarrekening? Kijk maar uit, straks moeten we nog loonbelasting voor ze gaan betalen’, zei iemand tegen me tijdens de winterconferentie in 2015. Die uitspraak inspireerde me om vooral op dit onderwerp door te gaan.
help
Dynamisch portret : kruidenkwekerij Het Blauwe Huis : ‘teelt in levende grond is een voorwaarde voor goede kwaliteit' \ Dynamisch perspectief / Vereniging voor Biologisch-dynamische Landbouw [Artikel]
Bierman, M.N. \ 2016
Specerijen-, kruiden- en theemengsels, bouillonpoeder, knoflook- en kruidenzout. Vermoedelijk heeft elke lezer van dit artikel wel eens iets van Het Blauwe Huis geproefd. De kruidenkwekerij in Ruinerwold is ruim 35 jaar in ontwikkeling en blijft vern ...
help
Hoe giftig zijn ammonia en nitraat voor snoekbaars? \ Aquacultuur [Artikel]
Schram, E. \ Roques, J.A.C. \ Kuijk, T. van \ Abbink, W. \ Heul, J. van \ Vries, P. de \ Bierman, S. \ Vis, H. van de \ Flik, G. \ 2014
In intensieve recirculatiesystemen lopen vissen het risico blootgesteld te worden aan ammonia en nitraat. Hoe hoog mogen de nitraat- en ammoniaconcentratie zijn zonder dat dit negatieve effecten heeft op de vissen? IMARES onderzocht dit in samenwerki ...
help
Schone consumptie aal door groeiverdunning van kleine wilde aal [Boek]
Kotterman, M. \ Bierman, S. \ 2013
Dit rapport beschrijft hoe kleine wilde aal, gevangen in de gesloten gebieden, kan uitgroeien tot grote aal die aan de consumptie-normen voldoet. Door groei van een aal onder schone omstandigheden neemt de biomassa toe, maar de hoeveelheid verontrein ...
help
Schatting percentage schone wolhandkrab in de gesloten gebieden [Boek]
Kotterman, M. \ Lee, M. van der \ Bierman, S. \ 2012
In dit rapport wordt het percentage geschat van de wolhandkrabvangst van beroepsvissers in het gesloten gebied die onder de waarde van 8 pg/g ligt en wel voor consumptie geschikt zou zijn. Het ministerie van EL&I wil daarbij dat voor het gehele geslo ...
help
Vet als een Nederlandse aal : nieuwe inzichten over het vetgehalte van aal in relatie tot het trekgedrag \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Kotterman, M. \ Bierman, S. \ 2012
De achteruitgang van de aalstand blijft de gemoederen bezighouden. Het dalende vetgehalte in deze bijzondere vissoort zou daarbij een negatief effect op de voortplanting hebben. Recent onderzoek van IMARES en RIKILT laat echter een ander beeld zien.
help
PMR monitoring natuurcompensatie voordelta perceel vis: jaarrapport 2010 [Boek]
Tulp, I.Y.M. \ Damme, C.J.G. van \ Beare, D.M. \ Bierman, S.M. \ 2012
In juni 2008 is een Bodembeschermingsgebied ingesteld als compensatie voor de negatieve effecten (verlies habitat type 1110) door de aanleg van de Tweede Maasvlakte. Naar verwachting zal de instelling van dit gebied leiden tot een lokale toename van ...
help
Evaluation of the Dutch Eel Management Plan 2009-2011 [Boek]
Bierman, S.M. \ Tien, N. \ Wolfshaar, K.E. van de \ Winter, H.V. \ Graaf, M. de \ 2012
Evaluatie van het Nederlandse aalbeheerplan: maatregelen hebben geleid tot een substantiële verbetering van de overleving; positieve effecten op de aalpopulatie kunnen pas na vele jaren zichtbaar worden en blijven onzeker, omdat de aal pas na vele ja ...
help
Field test for mortality of eel after passage through the newly developed turbine of Pentair Fairbanks Nijhuis and FishFlow Innovations [Boek]
Winter, H.V. \ Bierman, S.M. \ Griffioen, A.B. \ 2012
Sterfte van vis tijdens het passeren van turbines in waterkrachtcentrales is een wereldwijd probleem, met name voor migrerende vissoorten. In deze studie testen we een nieuw type turbine die is ontwikkeld om visvriendelijk te zijn door Pentair Fairba ...
help
Report on the eel stock and eel fishery in the Netherlands in 2011 [Boek]
Graaf, M. de \ Bierman, S.M. \ 2012
In dit rapport wordt een uitgebreid Engelstalig overzicht gegeven van de toestand van de aal en de aalvisserij in Nederland, zoals dat jaarlijks aan de aalwerkgroep van ICES/EIFAAC wordt gepresenteerd. In de samenvatting wordt een Nederlandstalige, v ...
help
Hoe giftig is nitraat voor Afrikaanse meerval? \ Aquacultuur [Artikel]
Schram, E. \ Roques, J.A.C. \ Abbink, W. \ Yokohama, Y. \ Spanings, T. \ Vries, P. de \ Bierman, S. \ Vis, H. van de \ Flik, G. \ 2012
In een recirculatiesysteem kan de nitraatconcentratie hoog oplopen. Hoe hoog mag de nitraatconcentratie worden zonder dat dit negatieve effecten heeft op de vissen? IMARES onderzocht dit in samenwerking met de Radbaoud Universiteit Nijmegen voor Afri ...
help
Proefproject marktbemonstering aal : voortgang 2010 [Boek]
Keeken, O. van \ Bierman, S. \ Wiegerinck, H. \ Goudswaard, K. \ Kuijs, E. \ 2011
In 2007 heeft de Europese Unie een Aalherstelplan aangenomen. In de nationale beheersplannen moet hiervoor worden aangegeven welke maatregelen voor herstel van het aalbestand worden ingevoerd en welke effecten die maatregelen op het aalbestand zullen ...
help
Evaluatie van effecten van een visserij op pootaal in het rivierengebied op de ontwikkeling van de bovenstroomse aal populatie en de aaldoelstellingen [Boek]
Bierman, S. \ Graaf, M. de \ 2011
Aal uit het gebied van de benedenrivieren bevat hoge gehalten aan contaminanten, waaronder dioxine en dioxineachtige pcb's, zodanig veel dat deze aal op basis van de warenwet niet in de markt mag worden afgezet. Aalvissers uit het benedenrivierengebi ...
help
Shortlist masterplan wind : effect of piling noise on the survival of fish larvea (pilot study) [Boek]
Bolle, L.J. \ Jong, C.A.F. de \ Bierman, S. \ Haan, D. de \ Huijer, T. \ Kaptijn, D. \ Lohman, M. \ Tribuhl, S. \ Beek, P. van \ Damme, C.J.G. van \ Berg, F. van den \ Heul, J. van der \ Keeken, O. van \ Wessels, P. \ Winter, E. \ 2011
Vissen kunnen letale schade ondervinden aan de zwemblaas of andere organen door blootstelling aan harde impulsgeluiden zoals onderwater heigeluid. Er zijn echter nog vrijwel geen gedetailleerde dosisrespons studies beschikbaar, dit geldt m.n. voor de ...
help
Bepaling percentage aal onder de totaal-TEQ limiet in de voor aalvangst gesloten gebieden [Boek]
Kotterman, M. \ Bierman, S. \ Lee, M.K. van der \ Hoogenboom, L.A.P. \ Schobben, J.H.M. \ 2011
In de voor aalvangst gesloten gebieden is het gemiddelde gehalte van totaal-TEQ (ToxicEQuivalents; een maat voor de dioxine-achtige toxiciteit) in aal, gemeten in de jaarlijkse monitoring, normoverschrijdend. Op basis hiervan heeft de Staatsecretaris ...
help
Uittrek schieraal gesloten gebieden [Boek]
Graaf, M. de \ Bierman, S.M. \ Wolfshaar, K.E. van de \ 2011
Schieraal migreert naar de Sargasso Zee om zich voort te planten. De aallarven drijven vervolgens met de stroming de Atlantische oceaan over naar Europa en verspreiden zich over de Nederlandse binnenwateren via b.v. de Nieuwe waterweg of de sluizen i ...
help
Discard sampling of Dutch bottom-trawl fisheries in 2009 and 2010 [Boek]
Helmond, A.T.M. van \ Uhlmann, S.S. \ Overzee, H.M.J. van \ Bierman, S.M. \ Bol, R.A. \ Nijman, R.R. \ 2011
In the European Union, the collection of discard data is enforced through the Data Collection Regulation or Framework (DCR/DCF) of the European Commission (EC). To comply with this ruling, approximately ten trips of discard-intensive beam-trawlers ar ...
help
Report on the eel stock and eel fishery in the Netherlands in 2010 [Boek]
Graaf, M. de \ Bierman, S.M. \ 2011
Onderliggend rapport bevat het overzicht van de toestand van de aalstand in Nederland dat in de zomer van 2011 is opgesteld. De tijdreeksen in dit rapport lopen tot en met 2010, met uitzondering van de glasaalintrek waarvoor gegevens tot en met het v ...
help
Kennisdocument harder [Boek]
Hammen, T. van der \ Overzee, H. van \ Bierman, S. \ Quirijns, F. \ 2010
Samenvatting van de kennis over de biologie van en de visserij op de in Nederland voorkomende harders (diklip-, dunlip- en goudharder). Er is aandacht voor de biologie, levenscyclus en verspreiding, de vangstgegevens en de aquacultuur
help
Kennisdocument Zeebaars [Boek]
Bierman, S. \ Overzee, H. van \ Hammen, T. van der \ Quirijns, F. \ 2010
Samenvatting van de kennis over de biologie van en de visserij op de in Nederland voorkomende zeebaars (Decentrarchus labrax). Er is aandacht voor de biologie, levenscyclus en verspreiding, de vangstgegevens en de aquacultuur. Tenslotte wordt een kor ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.