help
Lysine requirement of growing-finishing pigs: a dose-response study [Boek]
Peet-Schwering, C.M.C. van der \ Bruininx, E. \ Gerritsen, R. \ Binnendijk, G.P. \ Bikker, P. \ 2020
help
Amino acid and energy requirements of growing-finishing pigs kept under low and high sanitary conditions [Boek]
Peet-Schwering, C.M.C. van der \ Verheijen, R.G.J.A \ Binnendijk, G.P. \ Jansman, A.J.M. \ 2020
The present study was performed to evaluate the effects of dietary energy source (starch vs fat) and of increased levels of dietary energy and essential amino acids (EAA), related to the assumed increased EAA and energy requirements in immune stimula ...
help
The possible side-effect of two different drinking water additives on control of the poultry red mite : the effect of suppleting the products Alphamites DW and Hensupp+ on the Dermanyssus gallinae adult’s ability to produce eggs and the ability of nymphs of Dermanyssus gallinae to moult [Boek]
Mul, M.F. \ Binnendijk, G.P. \ Riel, J.W. van \ Wikselaar, G.P. van \ 2019
Op legpluimveebedrijven worden drinkwateradditieven gebruikt om de natuurlijke weerstand van de hen te bevorderen. Deze middelen lijken als neveneffect een effect te hebben op de levenscyclus van de vogelmijt Dermanyssus gallinae; enerzijds doordat d ...
help
Effect van split-feeding bij biologisch gehouden leghennen op de fosforexcretie en schaalkwaliteit [Boek]
Krimpen, M.M. van \ Binnendijk, G.P. \ Emous, R.A. van \ 2018
Dit rapport beschrijft de resultaten van een studie naar het effect van split-feeding op productieresultaten, eischaalkwaliteit en fosforexcretie van biologisch gehouden leghennen. Uit deze studie blijkt dat split-feeding toegepast kan worden om de f ...
help
Effect van ledverlichting op dragende zeugen en gespeende biggen [Boek]
Kluivers-Poodt, M. \ Binnendijk, G. \ Houthuijs, M. \ 2018
In deze studie is middels een steekproef in Noord-Brabant en Gelderland in de praktijk op 48 varkensbedrijven het geurverwijderingsrendement van een luchtwasser bepaald. De steekproef omvatte zowel chemische, combi- als biologische wassers. Daarnaast ...
help
Plasma in diets for weaned pigs [Boek]
Bikker, P. \ Verheijen, R.J.G.A. \ Binnendijk, G.P. \ 2018
help
Rekentool voor het bepalen van de effecten van voer- en management-maatregelen op de ammoniakemissie bij varkens: ontwikkeling en validatie [Boek]
Aarnink, Andre \ Pas, Loes van de \ Peet-Schwering, Carola van der \ Hol, Annemieke \ Binnendijk, Gisabeth \ Le Dinh, Phung \ Hafner, Sasha \ Ogink, Nico \ 2018
help
Het effect van een verhoogde rustplaats op het gebruik en het gedrag bij opfok vleeskuikenouderdieren [Boek]
Emous, R.A. van \ Gunnink, H. \ Binnendijk, G.P. \ 2017
help
Effect van voersamenstelling op bijtgedrag bij varkens [Boek]
Peet-Schwering, Carola van der \ Dirx, Nienke \ Kluivers-Poodt, Marion \ Binnendijk, Gisabeth \ Bolhuis, Liesbeth \ Peet, Geert van der \ 2017
help
Groepskraamsysteem: ontwikkeling van zeugen, biggen en vleesvarkens bij spenen op 4 of 9 weken leeftijd = Group housing for lactating sows: development of pigs raised in a multi-suckling system and weaned abruptly at an age of 4 weeks or gradually at an age of 9 weeks [Boek]
Peet-Schwering, C.M.C. van der \ Nieuwamerongen, S.E. van \ Bolhuis, J.E. \ Binnendijk, G.P. \ Soede, N.M. \ 2017
Op Varkens Innovatie Centrum Sterksel is het effect onderzocht van twee speenstrategieën op de ontwikkeling (groei, voeropname, gezondheid, spelgedrag en beschadigend gedrag) van biggen uit een groepskraamsysteem met vijf zeugen en haar biggen. In de ...
help
Meetrapport Eckeltsebeek 2008 & 2009, t.b.v. KRW-monitoring en strategische projectmonitoring [Boek]
Basten, T. \ Binnendijk, E. \ Mil, J.A.J. van \ 2016
help
Meetrapport Aalsbeek 2015 [Boek]
Binnendijk, E. \ 2016
De Aalsbeek is een waterlichaam voor de Kaderrichtlijn Water (KRW). Monitoringsgegevens worden gebruikt voor de driejaarlijkse operationele monitoring (OM). OM-monitoring wordt uitgevoerd als een waterlichaam dreigt het gestelde doel niet te halen bi ...
help
Meetrapport Eckeltsebeek 2008, t.b.v. KRW-monitoring en strategische projectmonitoring [Boek]
Basten, T. \ Binnendijk, E. \ Mil, J.A.J. van \ 2016
In dit rapport presenteert het Waterschap Peel en Maasvallei de resultaten van biologische en waterkwaliteitsmonitoring voor de Eckeltsebeek, in het meetjaar 2008 en 2009. De Eckeltsebeek wordt gemeten vanuit monitoringsbehoefte vanuit de kaderrichtl ...
help
Meetrapport Loobeek / Afleidingskanaal 2007, nulmeting strategische projectmonitoring plus operationele monitoring KRW [Boek]
Basten, T. \ Binnendijk, E. \ Mil, J.A.J. van \ 2016
In dit rapport presenteert het Waterschap Peel en Maasvallei resultaten van biologische en waterkwaliteits monitoring voor de Loobeek en het Afleidingskanaal, in het meetjaar 2007. De Loobeek en het Afleidingskanaal worden gemeten vanuit monitoringsb ...
help
Meetrapport Boschmolenplas 2015 [Boek]
Binnendijk, E. \ 2016
Tussen Heel en Grathem ligt de Boschmolenplas. De Boschmolenplas in de jaren ’80 gegraven t.b.v. zand- en of grindwinning. De Boschmolenplas is in het voorjaar van 2015 op twee locaties bemonsterd op macrofauna.
help
Meetrapport Aalsbeek en Schelkensbeek 2009, t.b.v. KRW-monitoring [Boek]
Basten, T. \ Binnendijk, E. \ Mil, J.A.J. van \ 2016
Samen vormen de Aalsbeek en de Schelkensbeek één waterlichaam. De monitoringsgegevens worden gebruikt voor de driejaarlijkse operationele monitoring (OM). OM-monitoring wordt uitgevoerd als een waterlichaam dreigt het gestelde doel niet te halen binn ...
help
Meetrapport Roggelsebeek 2009, t.b.v. KRW-monitoring [Boek]
Basten, T. \ Binnendijk, E. \ Mil, J.A.J. van \ 2016
De monitoringsgegevens worden gebruikt voor de driejaarlijkse operationele monitoring (OM) voor de kaderrichtlijn water. OM-monitoring wordt uitgevoerd als een waterlichaam dreigt het gestelde doel niet te halen binnen de gestelde termijn. De monster ...
help
Meetrapport Lollebeek 2009, t.b.v. strategische project monitoring [Boek]
Basten, T. \ Binnendijk, E. \ Mil, J.A.J. van \ 2016
In dit rapport presenteert het Waterschap Peel en Maasvallei de resultaten van de nulmeting (meting voor herinrichting) van biologische en chemische waterkwaliteitsparameters voor de Lollebeek. De Lollebeek wordt gemeten vanuit monitoringsbehoefte va ...
help
Houden van varkens met een intacte staart: invulling van stap 1 van de Verklaring van Dalfsen:demonstratieproject, praktijknetwerk en internationale samenwerking [Boek]
Peet, Geert van der \ Kluivers-Poodt, Marion \ Dirx, Nienke \ Hoofs, Anita \ Peet-Schwering, Carola van der \ Binnendijk, Gisabeth \ Ursinus, Nanda \ Bolhuis, Liesbeth \ 2016
Op VIC Sterksel is een demonstratie uitgevoerd gericht op de vraag of het mogelijk is varkens te houden met intacte staart in voor de praktijk gangbare huisvesting. Het onderzoek heeft veel inzicht opgeleverd in het houden van varkens met intacte sta ...
help
Effect van voersamenstelling bij drachtige lacterende zeugen en voerniveau begin dracht op reproductie en conditie [Boek]
Peet-Schwering, C.M.C. van der \ Verheijen, R. \ Binnendijk, G.P. \ Soede, N.M. \ 2016
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.