help
Erosion of sand at high flow velocities : an experimental study [Proefschrift]
Bisschop, Frederik \ Rhee, C. van \ Miedema, S.A. \ Visser, P.J. \ 2018
The safety level of a dike is expressed in terms of risk. Risk is defined as the product of the probability of inundation of a polder (after failure of a dike) and the expected damage (casualties, economic damage and damage to the infrastructure) cau ...
help
Effect van een kruidenextract op berengeur, agressief en seksueel gedrag bij biologische varkens [Boek]
Vermeer, Herman \ Mens, Annemarie \ Seesink, Iris \ Blanken, Klaas \ Adameji, Oluwapelumi \ Bos, Pieter \ Bisschop, Herman \ 2017
Op een biologisch varkensbedrijf is een proef met 273 beren uitgevoerd. De helft van deze beren kreeg een kruidenmengsel via het drinkwater, de andere helft niet. Het kruidenmengsel bleek het sexuele gedrag en de berengeur niet te beïnvloeden. Beiden ...
help
Veiligheid Nederland in Kaart 2 : overstromingsrisico Maasdal Limburg [Boek]
Bisschop, C. \ 2015
Veiligheid Nederland in Kaart 2 (VNK2) is het project dat overstromingsrisico’s in Nederland in kaart brengt. De rekenmethode van VNK2 maakt het mogelijk overstromingskansen te berekenen. Door het combineren van doorbraakkansen, overstromingswijzen e ...
help
Grensoverschrijdend aanbod van personeel : verschuivingen in nationaliteit en contractvormen op de Nederlandse arbeidsmarkt 2001-2011 [Boek]
Berkhout, E. \ Bisschop, P. \ Volkerink, M. \ 2014
Zowel het aantal arbeidsmigranten als het aantal flexibele arbeidsrelaties is de laatste jaren duidelijk toegenomen. De stroom arbeidsmigranten lijkt zowel een belangrijke oorzaak alsook het gevolg te zijn van de toegenomen flexibilisering van de arb ...
help
Geotechnische ondergrond zeewering krijgt extra aandacht \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Bisschop, F. \ Kwakman, L. \ Ursem, M. \ 2010
Geotechnisch onderzoek wijst uit dat de stabiliteit van de huidige Hondsbossche en Pettemer Zeewering onder extreme belastingen niet voldoet aan de nieuwe randvoorwaarden, die gelden bij versterking van de waterkering. Bij het onderzoek was er bijzon ...
help
Actuele aandachtspunten plantgoed narcis \ BloembollenVisie [Artikel]
Bisschop, B. \ 2009
Narcissenplantgoed vormt de basis voor een gezonde oogst in 2010. De komende weken zijn daarin bepalend. In het adviesgesprek met de ondernemer wordt de beste strategie uitgestippeld. Enkele aandachtspunten zijn bewaartemperatuur, fusariumbestrijding ...
help
Praktijkproef fluïderen bij drukken damwandplanken : risico's bij toepassing in hoofdwaterkering : dossier: Funderingen \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Burg, K.J. van der \ Bisschop, F. \ Ursem, M. \ Haan, F. de \ 2008
In het voorjaar van 2008 is begonnen met de uitvoering van een dijkversterking langs de Nederlek. In de voorbereiding is een praktijkproef uitgevoerd met het drukken van de damwanden om te kijken of fluïderen noodzakelijk is en welke invloed dit heef ...
help
Probabilistische aanpak maakt risico's ondergrond expliciet \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Kwakman, L \ Bisschop, F. \ Bruin, R.J. \ Jonkers, G. \ 2007
De traditionele rekenmethodiek geeft bij het bouwen op zettinggevoelige ondergrond slechts beperkt inzicht in de onzekerheden en risico's. Probabilistisch rekenen vermindert deze beperking voor een groot deel, waardoor het mogelijk is om een afgewoge ...
help
Energiestromen tulp en hyacint [Boek]
Wildschut, J. \ Kok, M. \ Bisschop, B. \ 2006
De projectdoelstellingen zijn: 1) Het actualiseren en beter in kaart brengen van de energiestromen voor teelt (gas en elektra) en broei (elektra) van tulpen. 2) Het actualiseren en beter in kaart brengen van de energiestromen (gas en elektra) voor te ...
help
ILG competitie in aantocht : bent u er klaar voor? \ Landwerk : tijdschrift voor de inrichting van het landelijk gebied [Artikel]
Koenraadt, R. \ Bisschop, L. \ 2006
Rijk en provincies willen snel doelen realiseren in het landelijk gebied. Het Investeringsbudget Landelijk Gebied moet daarvoor zorgen. Maar gemeenten, waterschappen en andere gebiedspartners staan voor de uitvoering van de betreffende projecten. Hoe ...
help
Beperken van restzetting betaalt zich op termijn terug \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Bisschop, R.F. \ Dolfsma, R.H. \ 2005
In West-Nederland speelt de ondergrond een grote rol tijdens en na het bouwrijp maken voor openbare voorzieningen, zoals woonwijken, kantoorparken, wegen en sportterreinen. Door de aanwezigheid van sterk samendrukbare veen- en kleilagen ontstaan zett ...
help
Psychosocial resources and the consequences of specific chronic diseases in older age : the longitudinal aging study Amsterdam [Proefschrift]
Bisschop, M.I. \ 2004
help
Gas in baggerspeciedepots [Boek]
Bisschop, F.G. \ Kamerling, G.E. \ 2003
help
Duurzame energiescan, een goed begin is het halve werk : gemeenten enthousiast over actiegericht advies \ ROM magazine : Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer [Artikel]
Sjerps - Koomen, L. \ Schulte, B. \ Bisschop, F. \ 2000
help
Beoordeling waterbodems : beschouwing consequenties onderzoeksresultaten [Boek]
Kamerling, G.E. \ Bisschop, F.G. \ 2000
Het rapport vormt de samenvatting van 4 jaar onderzoek van AKWA in samenwerking met WL/Delft Hydraulics. Het geeft een overzicht van recent verworven kennis die kan worden toegepast bij de beoordeling van eco-toxicologische risico’s bij waterbodems, ...
help
Liquid chromatographic determination of free glumatic acid in soup, meat product and Chinese food : method of analysis \ De ware(n)-chemicus : Nederlands tijdschrift voor algemeen levensmiddelenonderzoek [Artikel]
Bisschop, E. \ Spiegelenberg, W.J. \ 1995
Chromatografische analysemethode voor het bepalen van het glutaminezuurgehalte van voedingsmiddelen. De methode is reeds toepasbaar voor soepen, vleesprodukten en Chinese maaltijden
help
Praktijkresultaten van K.I. bij konijnen \ Kontaktblad N.O.K. / Nederlandse Organisatie van Konijnenhouders [Artikel]
Bisschop, H.J. \ Steenland, E.M. \ 1990
Op 5 konijnenbedrijven zijn gedurende 2 maanden gegevens met betrekking tot K.I. verzameld met dit onderzoek is getracht een indruk te geven van de mogelijkheden van K.I. Daarnaast zijn enkele effekten van verschillende situaties bij het toepassen va ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.