Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 125

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Blanken
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Gasvormige emissies uit vrijloopstallen met houtsnipperbodems : ammoniak-, lachgas- en methaanemissie op stalniveau [Boek]
Dooren, H.J.C. van \ Hol, J.M.G. \ Blanken, K. \ Galama, P.J. \ 2019
Measurements of emission of ammonia, methane and laughing gas from compost bedded pack barnsfor dairy cows are presented. Ammonia emission was reduced by 31% but methane emissionincreased by 34% and emission of laughing gas were 14 times higher than ...
help
Fosfaatvormen in melkveemest en potentieel voor terugwinning [Boek]
Timmerman, M. \ Regelink, I.C. \ Verdoes, N. \ Kupers, G. \ Blanken, K. \ 2018
In dit rapport zijn de resultaten beschreven van het onderzoek naar fosfaatvormen en potentieel van fosfaatterugwinning uit melkveemest. Op verschillende melkveebedrijven met verschillende type mestscheiders en uitmestsystemen zijn monsters genomen v ...
help
Plymouth Rocks in Nederland \ Kleindier magazine : avicultura fokkersbelangen : voor liefhebbers van konijnen, cavia's, kleine knagers, hoenders, dwerghoenders, sier-, en watervogels en sierduiven [Artikel]
Blanken, B. den \ 2018
help
Handboek melkveehouderij 2017/18 [Boek]
Remmelink, G. J.. \ Blanken, Klaas \ Middelkoop, Jantine van \ Ouweltjes, Wijbrand \ Wemmenhove, Harm \ 2017
help
Maatschappelijke kosten en baten van overwinterende ganzen in Noord-Nederland [Boek]
Buij, R. \ Jansman, H. \ Clement, J. \ Schrijver, R.A.M. \ Melman, Th.C.P. \ Koffijberg, Kees \ Blanken, Harm \ Martens, Susan \ 2017
help
Effect van een kruidenextract op berengeur, agressief en seksueel gedrag bij biologische varkens [Boek]
Vermeer, Herman \ Mens, Annemarie \ Seesink, Iris \ Blanken, Klaas \ Adameji, Oluwapelumi \ Bos, Pieter \ Bisschop, Herman \ 2017
Op een biologisch varkensbedrijf is een proef met 273 beren uitgevoerd. De helft van deze beren kreeg een kruidenmengsel via het drinkwater, de andere helft niet. Het kruidenmengsel bleek het sexuele gedrag en de berengeur niet te beïnvloeden. Beiden ...
help
Effect of Comfort Slat Mats with and without valves on ammonia emission from dairy housing : case control measurements at Dairy Campus Leeuwarden [Boek]
Dooren, H.J.C. van \ Zonderland, J.L. \ Blanken, K. \ Bokma, S. \ 2016
help
On farm development of bedded pack dairy barns in The Netherlands : gaseous emissions bedding [Boek]
Dooren, H.J.C. van \ Galama, P.J. \ Blanken, K \ 2016
help
Zeewier en natuurlijk kapitaal : kansen voor een biobased economy [Boek]
Burg, Sander van den \ Jak, Robbert \ Smits, Marie-Jose \ Blaeij, Arianne de \ Rood, Trudy \ Blanken, Harm \ Martens, Susan \ 2016
Grootschalige zeewierteelt in de Noordzee is nog niet rendabel als alleen de waarde van de productiedienst - het zeewier zelf - wordt meegenomen. Zeewierteelt kan echter diverse andere ecosysteemdiensten leveren. Met het denkmodel Natuurlijk Kapitaal ...
help
Achtergronddocument zeewier en natuurlijk kapitaal : kansen voor een biobased economy [Boek]
Burg, Sander van den \ Jak, Robbert \ Smits, Marie-Jose \ Blaeij, Arianne de \ Rood, Trudy \ Blanken, Harm \ Martens, Susan \ 2016
De verkenning naar de ecosysteemdiensten van zeewierteelt is een onderdeel van het onderzoeksprogramma Natuurlijk Kapitaal Nederland van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). In dit rapport de verslagen van een aantal workshops.
help
Natuurlijk kapitaal als bron voor verdere vergroening van het GLB [Boek]
Melman, D. \ Doorn, A. van \ Buij, R. \ Gerritsen, A. \ Heide, M. van der \ Bos, E. \ Martens, S. \ Blanken, H. \ Holt, H. ten \ 2015
Onderzocht is in hoeverre het waarderen en verzilveren van ecosysteemdiensten, de zogenaamde TEEB-benadering, bruikbaar is voor het genereren van mogelijkheden voor verdere vergroening van het GLB vanaf 2020. Hier zijn twee gebieden bij betrokken: Sa ...
help
Effect stalklimaat en drogestofgehalte mest op de ammoniakemissie uit vleeskuikenstallen [Boek]
Harn, J. van \ Aarnink, A. \ Blanken, K. \ Ogink, N. \ 2015
De vorming van ammoniak uit het strooisel in vleeskuikenstallen is afhankelijk van verschillende factoren zoals het klimaat (zowel in als buiten de stal), het drogestofgehalte van de uitgescheiden mest, en het drogestofgehalte, het ammoniumgehalte, d ...
help
Nieuw stelsel agrarisch natuurbeheer : ex ante evaluatie provinciale natuurbeheerplannen [Boek]
Melman, D. \ Doorn, A. van \ Schotman, A. \ Zee, F. van der \ Blanken, H. \ Martens, S. \ Sierdsema, H. \ Smidt, R. \ 2015
De (ontwerp-)provinciale natuurbeheerplannen, onderdeel van het stelsel ANLb-2016, zijn geanalyseerd op hun doelbereik voor het beleid rond agrarisch natuurbeheer. Gehanteerde criteria zijn: aandacht voor soorten uit het landelijke doelenkader (67 so ...
help
Ammoniakvorming in mestdroogsystemen op legpluimveebedrijven met mestbandbeluchting = Ammonia production in manure drying systems at layer farms with manure belt aeration [Boek]
Winkel, A. \ Blanken, K. \ Ellen, H.H. \ Ogink, N.W.M. \ 2014
In deze studie is onderzocht of de ammoniakemissie uit mestdroogsystemen kan worden beperkt door stalmest voor te drogen tot ca. 55% drogestof. Uit recent emissieonderzoek is gebleken dat de emissie van fijnstof uit pluimveestallen substantieel kan w ...
help
Dossier Q-koorts [Dossier]
Blanken, J.H. \ [ca. 2013]
De dierziekte Q-koorts wordt veroorzaakt door de bacterie Coxiella burnetii. Bijna alle gangbare boerderijdieren kunnen de ziekte oplopen, net als huisdieren, knaagdieren en vogels. Q-koorts is een zoönose. Dat betekent dat besmetting van dier naar m ...
help
Vrijloopstal Wiersma [Boek]
Galama, P. \ Dooren, H.J. van \ Boer, H. de \ Ouweltjes, W. \ Smolders, G. \ Blanken, K. \ Poelarends, J. \ 2013
Dit rapport beschrijft onderzoek naar diergezondheid en welzijn, emissie van broeikasgassen, arbeid en economie, voedselveiligheid en bodemvruchtbaarheid op een praktijkbedrijf met een experimentele vrijloopstal. Het ligbed bestond uit een laag compo ...
help
Maatregelen ter vermindering van fijnstofemissie uit de pluimveehouderij: validatie van een oliefilmrobot op een leghennenbedrijf = Measures to reduce fine dust emission from poultry houses: validation of an oil spraying robot on a layer farm [Boek]
Winkel, A. \ Huis in't Veld, J.W.H. \ Nijeboer, G.M. \ Blanken, K. \ Schilder, H. \ Hattum, T.G. van \ Ogink, N.W.M. \ 2013
In dit onderzoek zijn de emissiereducties vastgesteld van een oliefilmrobot door validatiemetingen op een leghennenbedrijf met stallen met grondhuisvesting.
help
Geld verdienen aan energie van het dak \ Veehouderij Techniek [Artikel]
Blanken, K. \ 2012
Zonnepanelen zijn populair onder melkveehouders. Eén op de zes ondernemers overweegt binnen twee jaar te investeren in een installatie voor zonne-energie. De grote oppervlaktes stal- en schuurdaken bieden dan ook unieke mogelijkheden om een deel van ...
help
Dossier Campylobacter [Dossier]
Blanken, J.H. \ [ca. 2012]
Dossier over Campylobacter, een darmbacterie die via besmet voedsel een darminfectie kan veroorzaken.
help
Evaluatie plateaustal vleesvarkens = Evaluation two-level pen for finishing pigs [Boek]
Vermeer, H.M. \ Vermeij, I. \ Blanken, K. \ Verheijen, R. \ 2012
Een plateau in een varkensstal biedt mogelijkheid voor extra ruimte. Vleesvarkens gebruiken het plateau vooral als ligruimte. Een optimale uitvoering van het systeem is essentieel voor een goed gebruik van het plateau. De doelstelling van dit onderzo ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.