help
Green Challenges: systeemaanpak biologische plaagbestrijding met gebruik van functionele biodiversiteit. Deel 2, Eenjarige zomerbloeiers [Boek]
Kruidhof, Marjolein \ Bloemhard, Chantal \ Heide, Hessel van der \ Catalá-Senent, Laura \ Shrestha, Kriti \ Messelink, Gerben \ Salm, Caroline van der \ 2020
De lage plaagtolerantie, het totaaloogst systeem, de korte teeltduur en de koele teeltomstandigheden in eenjarige zomerbloeiers zijn een uitdaging voor biologische bestrijding. Het doel van het hier beschreven onderzoek was het ontwerpen en testen va ...
help
Green Challenges: de ziekte- en plaagdichte kas [Boek]
Beerling, Ellen \ Baeza, Esteban \ Bloemhard, Chantal \ Holstein-Saj, Renata van \ Messelink, Gerben \ Leiss, Kirsten \ Pham, Khanh \ Salm, Caroline van der \ 2020
Preventie is een belangrijke pijler in het beheersen van ziekten en plagen in de kas. Dit rapport geeft een overzicht van de verschillende invalsroutes, het belang van deze routes en methoden en mogelijkheden om introductie van ziekten en plagen in d ...
help
Groenbeheer en plaag(bestrijdende) insecten nabij kassen in de gemeente Westland [Boek]
Grashof-Bokdam, Carla \ Messelink, Gerben J. \ Ozinga, Wim \ Holstein-Saj, Renata van \ Bloemhard, Chantal \ Woelke, Joop \ Meeuwsen, Henk \ 2019
In dit project is gekeken naar het effect van regulier beheer in bermen ten opzichte van natuurlijk beheer in de Poelzone in de gemeente Westland op de populaties van plaaginsecten, hun natuurlijke vijanden en waardplanten van deze groepen. Locaties ...
help
Green Challenges : systeemaanpak biologische plaagbestrijding met gebruik van functionele biodiversiteit. Deel 1, Chrysant [Boek]
Kruidhof, Marjolein \ Bloemhard, Chantal \ Catalá-Senent, Laura \ Shah, Parth \ Shinde, Anup \ Messelink, Gerben \ Salm, Caroline van der \ 2019
The goal of the research described in the report was designing and testing a systems approach for pest control in chrysanthemum on the basis of functional biodiversity. The low pest tolerance, harvest of the complete plants and the short cropping cyc ...
help
Exploring opportunities to induce epizootics in greenhouse aphid populations [Presentatie]
Dinu, M.M. \ Bloemhard, C.M.J. \ Holstein-Saj, R. van \ Messelink, G.J. \ 2016
Entomopathogenic fungi are considered to be an important factor regulating pest insect populations and one of the best candidates for biological control of aphids.
help
Nieuwe methoden van bestrijding van bodemplagen in de glastuinbouw en zomerbloemen [Poster]
Kruidhof, M. \ Vijverberg, R. \ Woelke, J. \ Bloemhard, C. \ Holstein-Saj, R. \ Leman, A. \ [2016]
Doel van dit onderzoek is het ontwikkelen van bestrijdingsmethoden voor Lyprauta en Proceroplatus muggenlarven (“potwormen”) en het beperken van vraatschade aan Phalaenopsis orchideeën. Hiervoor wordt eerst meer basiskennis ontwikkelt over de biologi ...
help
Alternatieven voor neonicotinoïden in de sierteelt onder glas : bestrijding van tabakswittevlieg en bladluis in kuipplanten en perkgoed [Boek]
Messelink, Gerben \ Vijverberg, Roland \ Bloemhard, Chantal \ Leman, Ada \ 2016
De bestrijding van plantzuigende insecten in de glastuinbouw zoals bladluis, wittevlieg, cicaden, wol-, dop- en schildluis en schadelijke wantsen, leunt nog sterk op inzet van insecticiden die behoren tot de neonicotinoïden. Het gebruik van deze midd ...
help
Geïntegreerde bestrijding van plagen in de sierteelt onder glas : een syteembenadering met preventieve biologische bestrijding als basis [Boek]
Messelink, Gerben \ Leman, Ada \ Ghasemzadeh, Somayyeh \ Bloemhard, Chantal \ Holstein-Saj, Renata van \ Vijverberg, Roland \ Muñoz-Cárdenas, Karen \ Rijn, Paul van \ 2016
De bestrijding van plagen zoals in de sierteelt onder glas wordt met het smaller wordende pakket van chemische gewasbeschermingsmiddelen steeds lastiger. Alternatieve manieren van bestrijding met biologische middelen of natuurlijke vijanden biedt per ...
help
Flowering plants for supporting hoverflies in greenhouse crops [Factsheet]
Bloemhard, C. \ Messelink, G. \ 2016
help
Geïntegreerde aanpak van bodemplagen in de buitenteelt van bloemen [Boek]
Bloemhard, Chantal \ Kromwijk, Arca \ Kruidhof, Marjolein \ 2016
De focus van dit project lag op de bestrijding van engerlingen (larven van de roestbruine bladsprietkever Serica brunnea) in de teelt van trekheesters en emelten (larven van langpootmuggen; Tipulidae) in de teelt van Campanula’s. Het doel was hierbij ...
help
Nieuwe methoden voor bestrijding van bodemplagen in de glastuinbouw en zomerbloemen [Poster]
Kruidhof, M. van \ Bloemhard, C. \ Leman, A. \ 2015
Bodemplagen vormen een zeer diverse groep van insecten en andere geleedpotigen en kunnen in verschillende gewassen in de glastuinbouw problemen geven. Recentelijk is een nieuwe PPS “Nieuwe methoden voor bestrijding van bodemplagen in de glastuinbouw ...
help
Mogelijkheden voor bladluisbestrijding met schimmels [Poster]
Messelink, G. van \ Holstein-Saj, R. van \ Dinu, M.M. \ Bloemhard, C. \ 2015
Doelstelling: Bepalen welke soorten entomopathogene schimmels het meest kansrijk zijn voor de bestrijding van bladluizen in kasteelten en wat de randvoorwaarden zijn voor een geslaagde bestrijding. Poster van PlantgezondheidEvent 12 maart 2015.
help
Toplaag voor stimulatie bladroofmijten tegen trips in Alstroemeria [Poster]
Bloemhard, C. \ Messelink, G. \ Garcia, N. \ [2015]
Californische trips, Frankliniella occidentalis, is een groot probleem in de sierteelt onder glas. Het onderzoek met toplagen heeft laten zien dat het mogelijk is om tot een betere bestrijding van trips te komen door roofmijten in het gewas te onders ...
help
Verkennen van nieuwe mogelijkheden voor de bestrijding van wortelduizendpoot in de glastuinbouw [Boek]
Kruidhof, Marjolein \ Bloemhard, Chantal \ 2015
In het najaar van 2014 werden veel slateelt-bedrijven geconfronteerd met een grote uitval van planten en veel schade. Bij verschillende bedrijven werd ook wortelduizendpoot gesignaleerd. In een verkennend project is daarom de bestaande kennis over wo ...
help
Biodiversiteit onder glas : voedsel voor luizenbestrijders [Boek]
Janmaat, L. \ Bloemhard, C. \ Kleppe, R. \ [2014]
In het praktijknetwerk 'Biodiversiteit onder glas' is door glastuinders geëxperimenteerd met bloemen in en rond de kas. Al dan niet in combinatie met bankerplanten zoals granen. Deze brochure is gemaakt om kennis over bloemen en biologische bestrijde ...
help
Bouwstenen voor een systeemaanpak voor tripsbestrijding : rapportage toplagen, instandhouden roofwantsen en Lure & Infect [Boek]
Grosman, A. \ Linden, A. van der \ Bloemhard, C. \ Holstein-Saj, R. van \ Tol, R. van \ Messelink, G. \ [2014]
Californische trips, Frankliniella occidentalis, is een groot probleem in de sierteelt onder glas. In dit rapport zijn de resultaten weergeven van onderzoek aan toplagen voor roofmijten, bankerplanten voor Orius en een “Lure & infect-systeem” voor vo ...
help
Biologische bestrijding van bladluis in paprika [Poster]
Messelink, G. \ Kok, L. \ Bloemhard, C. \ Hoogerbrugge, H. \ Schelt, J. van \ [2013]
Posterpresentatie over onderzoek naar het ontwikkelen van een robuust biologisch bestrijdingssysteem voor bladluis in paprika met inzet van (nieuwe) generalistische predatoren en maatregelen die verstoring van sluipwespen door hyperparasitoïden beper ...
help
Nieuwe sluipwespen tegen turkse mot, Chrysodeixis chalcites, in paprika [Boek]
Grosman, Amir \ Bloemhard, Chantal \ Wageningen Universiteit en Research Centrum. Glastuinbouw \ Productschap Tuinbouw \ Koppert, Biological Systems \ [2013]
De Turkse mot, C. chalcites, geeft schade in de paprikateelt van voor- tot najaar. In het verleden werden vooral spontaan in de kas optredende bestrijders of bestrijders van verwante soorten in het onderzoek meegenomen. Dit gaf onvoldoende resultaat. ...
help
Verkenning van mogelijkheden voor plantweerbaarheid tegen bladluis in paprika [Boek]
Messelink, G. \ Bloemhard, C. \ Kok, L. \ cop. 2013
Het doel van dit onderzoek was om maatregelen te vinden waarmee bladluis in paprika via de plant geremd kan worden. Hoewel er in de literatuur duidelijke aanwijzingen zijn dat de plantweerbaarheid verhoogd kan worden, is dit niet naar voren gekomen i ...
help
New natural enemies against the tomato looper (Chrysodeixis chalcites) [Presentatie]
Grosman, A. \ Bloemhard, C. \ Kok, L. \ Timmer, R. \ 2012
Powerpointpresentatie over natuurlijke vijanden van de Turkse mot die mogelijk ingezet kunnen worden bij de biologische bestrijding.
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.