help
Agroforestry - Klimaatneutraal voedsel produceren? : plant je een boom dan plant je duurzaamheid \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Blok, A. \ Veluw, K. van \ 2019
Duurzaam, milieubewust, klimaatneutraal, natuurinclusief of kringlooplandbouw. Het zijn veel gebruikte begrippen. Implementatie van de onderliggende uitgangspunten leiden wellicht tot agroforestry. Bomen blijken een onmisbare schakel in een duurzaam ...
help
Op naar precisielandbouw 2.0 : eindrapport PPS PL2.0 2015-2019 topsectorproject AF-14275 [Boek]
Kempenaar, Corné \ Dijk, Chris van \ Hermans, Geert \ Steele-Dun, Susan \ Sande, Corné van de \ Verschoore, Jeroen \ Wal, Tamme van der \ Roerink, Gerbert \ Visser, Juriaan \ Kamp, Jan \ Blok, Pieter \ Polder, Gerrit \ Wolf, Jan van de \ Jalink, Henk \ Bulle, Annette \ Meurs, Bert \ Michielsen, Jean-Marie \ Zande, Jan van de \ Hoving, Idse \ Riel, Johan van \ Holshof, Gertjan \ Boheemen, Koen van \ Evert, Frits van \ Riemens, Marleen \ Keizer, Paul \ Schnabel, Sabine \ Egmond, Fenny van \ Walvoort, Dennis \ Janssen, Henk \ La Riviėre, Inge \ Kocks, Corné \ Pot, Alfred \ 2019
De publiek private samenwerking (PPS) ‘Op naar precisielandbouw 2.0’ (PL2.0) is een R&D project van de topsector AgriFood. Het project is gestart in 2015 met doorlooptijd van 4 jaar. Voor u ligt het eindrapport. In deze PPS werkten ruim 20 private be ...
help
Biochar as a carrier : Trichoderma harzianum on Biochar to promote disease suppression in strawberry [Boek]
Blok, Chris \ Diaz, Andrea \ Oud, Nina \ Streminska, Marta \ Huisman, Ming \ Khanh, Pham \ Fryda, Lydia \ Visser, Rianne \ 2019
In opdracht van het ministerie van economische zaken onderzoekt ECN (Energie Centrum Nederland, een onderdeel van TNO) de energieproductie uit hernieuwbare organische bronnen. Pyrolyse en gassificatie zijn technieken waarmee groen aardgas en platform ...
help
Ontwatering van thermofiel slib : onderzoek naar verbetering van ontwaterbaarheid [Boek]
Berkhof, David \ Korving, Leon \ Blok, Jeroen \ Sjoukes, Rob \ Castañares, Laura \ Maghanay, Patrisha \ Prodănescu, Alexandra \ 2018
Op rwzi Bath vond in de periode van april 2016 tot en met december 2016 aanvullend pilot onderzoek plaats naar het thermofiel vergisten met een pilot. Tijdens dit onderzoek zijn diverse deelonderzoeken uitgevoerd, zoals de mogelijkheid voor stikstofw ...
help
Naar gesloten water- en nutriëntenkringlopen in de glastuinbouw [Boek]
Beerling, E. \ Os, E. van \ Blok, C. \ Voogt, W. \ Ruijven, J. van \ Leyh, R. \ [ca. 2018]
help
Noord-Nederland Circulair: Routekaart naar een circulair Noord-Nederland [Boek]
Roemers, G. \ Veele, W. \ Blok, M. \ Jurgens, S. \ Kamminga, C. \ 2018
Het Grondstofstromenonderzoek dat voor u ligt geeft een basis voor verder handelen. Het onderzoek laat zien dat op de onderzochte domeinen bouw-, chemie, landbouw- en afvalverwerkende sector er kansen liggen voor bedrijven, overheden, kennisinstellin ...
help
Opslag organische potgrondcomponenten : onderzoek : Wageningen Universiteit & Research \ Onder glas [Artikel]
Blok, C. \ 2018
Organische potgrond kan tijdens opslag deels worden afgebroken door micro-organismen. In de potgrond industrie wordt daar rekening mee gehouden door protocollen te hanteren voor de opslag van venige en ander organische materialen.
help
Precisietechnologie Tuinbouw: PPS Autonoom onkruid verwijderen : eindrapportage [Boek]
Hemming, Jochen \ Blok, Pieter \ Ruizendaal, Jos \ 2018
Werkpakket 2 van het programma Precisietechnologie Tuinbouw richt zich op autonoom onkruid verwijderen. Dit eindrapport omvat vier deliverables: D2.1 Module herkenning rode sla operationeel, D2.2 Module rechtgeleiding op basis van vision gereed, D2.3 ...
help
Precisietechnologie Tuinbouw: PPS Autonoom onkruid verwijderen : D2.4 Literatuurstudie spectrale reflectie-eigenschappen van planten en onkruiden : D2.5 Lab en veldexperimenten spectrale reflectie-eigenschappen van planten en onkruiden [Boek]
Blok, Pieter \ Hemming, Jochen \ Holterman, Henk-Jan \ Michielsen, Jean-Marie \ Ruizendaal, Jos \ 2018
Dit rapport omvat de twee deliverables van het onderzoeksproject “autonoom onkruid verwijderen” die horen bij het thema hyper- en multispectrale onkruiddetectie. In de literatuur van de 10 tot 15 jaar zijn voldoende aanwijzingen te vinden dat er op b ...
help
Ontwikkeling en validatie van computer vision technologie ten behoeve van een broccoli oogstrobot [Boek]
Blok, Pieter M. \ Tielen, Antonius P.M. \ 2018
help
Opties voor een adequaat beoordelingskader voor grondwaterkwaliteit : normen en instrumentarium voor de beoordeling van de grondwaterkwaliteit in de Omgevingswet [Boek]
Swartjes, F.A. \ Schijven, J.F. \ Smit, C.E. \ Blok, T. \ Otte, P.F. \ 2017
De zorg voor de kwaliteit van het grondwater valt nu onder de Wet bodembescherming, maar gaat in de toekomst deel uitmaken van de Omgevingswet. Vanwege deze overgang worden de regels voor het beheer van de grondwaterkwaliteit op termijn herzien. Het ...
help
Aanbieding rapport ‘aard van het beestje’ : kamerbrief [Brief]
Blok, S.A. \ 2017
Aanbiedingsbrief behorende bij het rapport "Aard van het beestje".
help
Contourenbrief Houdverbod [Brief]
Blok, S.A. \ 2017
Minister Blok (VenJ) stuurt een contourenbrief over het strafrechtelijk houdverbod van dieren naar de Tweede Kamer.
help
Circular economy and environmental priorities for business [Boek]
Kerkhof, Annemarie \ Quant, Maurice \ Srivastav, Preeti \ Neelis, Maarten \ Blok, Cornelis \ 2017
Companies start implementing the circulair economy to improve the bottom line, mitigate risks in the supply chain and strengthen competitive advantage. Despite some companies already capitalizing on these business drivers, most find it difficult to i ...
help
Input/Output: hoeveelheid en volume compost in de champignonkweek [Boek]
Leyh, Romain \ Blok, Chris \ 2017
In een eerder project bleek al dat de compostlaag sterk bepaald hoeveel opbrengst behaald wordt, ondanks het toevoegen van hemicellulose als extra koolstofbron. Dit project beschrijft een proef die op twee andere wijzen laat zien op welke manier de c ...
help
Phosphorus and calcium requirements of growing pigs and sows [Boek]
Bikker, P. \ Blok, M.C. \ 2017
help
Vergelijking tussen emissieloze teelt op steenwol en kokos : waterefficiënte Emissieloze Kas [Boek]
Os, Erik van \ Ruijven, Jim van \ Janse, Jan \ Beerling, Ellen \ Staaij, Marieke van der \ Leyh, Romain \ Blok, Chris \ Kaarsemaker, Ruud \ 2017
help
Hydroponic Green Farming Initiative : increasing water use efficiency by use of hydroponic cultivation methods in Jordan : final report [Boek]
Blok, Chris \ Os, Erik van \ Daoud, Raed \ Waked, Laith \ Hasan, Ala’a \ 2017
Hydroponic Green Farming Initiative was executed in Jordan. Wageningen UR Greenhouse Horticultureanalysed the present situation at hydroponic farmers with the aim to adapt and to improve where possibleand to disseminate results and knowledge to other ...
help
Table ‘Standardized ileal digestibility of amino acids in feedstuffs for poultry’ [Boek]
Blok, M.C. \ Dekker, R.A. \ 2017
help
Amount and amino acid composition of basal endogenous protein losses at the terminal ileum of broilers [Boek]
Blok, M.C. \ Jansman, A.J.M. \ Makkink, C.A. \ 2017
In this report literature data on endogenous ileal protein and amino acid losses in broilers are reviewed. The aim was to propose an estimated value for the flow of basal endogenous protein at the terminal ileum and to determine the amino acid compos ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.