help
Innovatieproject Hondsbossche Duinen : eindrapportage, definitief 0.1 [Boek]
Bodde, Willem \ Huiskes, Rik \ IJff, Stéphanie \ Kramer, Henk \ Kuiters, Loek \ Lagendijk, Georgette \ Leenders, Jakolien \ Ouwerkerk, Sonja \ Scholl, Michaela \ Smit, Marije \ Smits, Nina \ Stuurman, Roelof \ Valk, Bert vd \ Verheijen, Anne \ Vries, Daisy de \ Wegman, Carolien \ 2019
In 2015 is de Hondsbossche en Pettemer Zeewering (HPZ) versterkt met 35 miljoen kubieke meter zand. Dit gebied heet nu de ‘Hondsbossche Duinen (HD)’. Het ontwerp bestaat uit een zachte ondiepe vooroever (strand) met verschillende soorten duinhabitats ...
help
Innovatieve kustversterking in de Hondsbossche Duinen \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Ouwerkerk, S. \ Leenders, J. \ Bodde, W. \ Lagendijk, G. \ IJff, S. \ 2018
Ter versterking van de kust zijn de Hondsbossche Duinen (HD) aangelegd. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) koos voor een zandige oplossing vanwege voordelen voor de veiligheid en ontwikkeling van ruimtelijke kwaliteit. Studie laat zien ...
help
Monitoringsrapportage 2017 HPZ innovatieproject, document v0.1 [Boek]
Bodde, Willem \ Jansen, Maarten \ Smit, Marije \ Scholl, Michaela \ Lagendijk, Georgette \ Kuiters, Loek \ Vries, Daisy de \ Kramer, Henk \ Smits, Nina \ Leenders, Jakolien \ 2018
In hoofdstuk 2 wordt de opzet van het monitoringsprogramma beschreven en wat de stand van zaken is met betrekking tot de activiteiten. In hoofdstuk 3 en 4 worden de eerste resultaten gepresenteerd van respectievelijk thema B2 (geometrieontwikkeling) ...
help
Innovatieproject Hondsbossche Duinen : B2-P2: Analyse effecten maatregelen [Boek]
Bodde, W.P. \ Leenders, J.K. \ Verheijen, A.H. \ Wegman, C. \ 2018
De resultaten van de analyse van de geometrie-ontwikkeling worden beschreven in de voorliggende rapportage: B2P2 - Analyse effecten maatregelen. De analyse vindt plaats aan de hand van de volgende onderzoeksvragen: (I) Hoe groot is het totale zandvol ...
help
HPZ Innovatieproject : Thema C3 Verstuiving [Boek]
IJff, S. \ Arens, B. \ Bodde, W. \ 2018
In 2015 is de Hondsbossche en Pettemer Zeewering versterkt met 30 miljoen kubieke meter zand. Dit gebied heet nu de ‘Hondsbossche Duinen’. Hiermee kunnen zowel veiligheid als ruimtelijke kwaliteit worden gerealiseerd. Het ontwerp bestaat uit een zach ...
help
Optimalisatie veiligheidsontwerp Hondsbossche Duinen : memorandum [Boek]
Leenders, J. \ Wegman, C. \ Bodde, W. \ Verheijen, A. \ 2018
Doelstelling van het uitgevoerde onderzoek is te onderzoeken of er op het gebied van waterveiligheid optimalisatiemogelijkheden zijn aan te wijzen als met de huidige kennis van zaken gekeken wordt naar het ontwerp en de ontwerpeisen van de inmiddels ...
help
Monitoringsrapportage HPZ innovatieproject, groeidocument v0.1 [Boek]
Bodde, Willem \ Groot, Alma de \ Smits, Nina \ Huiskes, Rik \ Vries, Daisy de \ Kuiters, Loek \ Leenders, Jakolien \ Brandenburg, Peter \ Wittebrood, Marloes \ Goessen, Petra \ 2017
Binnen het Ecoshape innovatieproject Hondsbossche en Pettemer Zeewering (HPZ)1 wordt onderzocht welke verbeteringen mogelijk zijn in de aanleg van zandige kustversterkingen met de focus op veiligheid, ecologie en beleving. Het project richt zich daar ...
help
Inventarisatie optimalisatiemogelijkheden kustversterking HPZ : memorandum [Boek]
Leenders, J. \ Bodde, W. \ Smit, M. \ 2016
Hoofdstuk 2 geeft een inleiding op de eolische processen en daarmee een begrippenkader van termen en processen die in het document worden gehanteerd. In Bijlage A is ook een begrippenlijst opgenomen. In Hoofdstuk 3 verkennen we vier onderzoeksrichtin ...
help
'Het kan allemaal best een beetje minder' \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Bodde, R. \ Hogenkamp, W. \ 2013
Nieuwe inzichten en toepassingen maken dat het antibioticumgebruik in de melkveehouderij omlaag kan met behoud van dierenwelzijn
help
'Eerst de afzet rond, dan pas produceren' \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Bodde, R. \ 2012
Jan Franken denkt in concepten. Voor zijn keten van restaurants gaat hij Marchigiana's fokken en afmesten op een speciaal kruidenrijk grasmengsel.
help
Zeugen krijgen meer bewegingsvrijheid : Eurotier varkenshouderij \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Bodde, R. \ Hogenkamp, W. \ Hooven, M. ten \ Koeleman, E. \ Linde, A.-M. van der \ 2012
Opsluiten van zeugem in boxen staat ter discussie. Op Eurotier is de trend meer bewegingsvrijheid voor zeugen én maximale automatisering in de stal.
help
'De groene economie is dominant, die kant gaat het op' \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Bodde, R. \ Oppewal, J. \ 2012
Flexibiliteit en meer oog voor de consument en markt. Dat is wat de agrosector nodig heeft volgens Ruud Huirne, de kersverse directeur Food & Agri bij Rabobank.
help
Veehouderij moet duurzaam : antibioticagebruik is eerste speerpunt \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Bodde, R. \ Esselink, W. \ 2011
Alleen als de veehouderij verduurzaamt heeft ze toekomst. Dierenwelzijn en volksgezondheid moeten alle keuzes bepalen, adviseert de commissie van Doorn.
help
Helft melkkoeien komt nooit in de stal \ Boerderij. Editie rundveehouderij [Artikel]
Bodde, R. \ 2011
Mandy John verdubbelde haar bedrijf door twee kralen te bouwen. 's Winters gaat daar de helft van haar koeien in. dat bevalt beter dan in de ligboxstal.
help
Fosfaat is goed te sturen : helft fosfaatuitstoot komt uit gras \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Beekman, J. \ Bodde, R. \ 2011
Bij de ruwvoerteelt is nog veel mogelijk om de mineralenuitstoot te verminderen. Ook een hogere levensproductie verbetert de fosforbenutting.
help
Boer ontkomt niet aan zware keuzes \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Bodde, R. \ Dokter, H. \ Oppewal, J. \ Tholhuijsen, L. \ 2010
Economisch herstel in grillige markten, mar ook strengere regels en verhit maatschappelijk debat: boeren staan voor lastige keuzes
help
Eigenzinnig strateeg die handelt vanuit win-win \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Bodde, R. \ 2010
Veehouderij Huibert Groeneveld zette zijn erfpacht om in eigendom en verplaatste naar een nieuwe locatie. De financiering liep op naar €2,= per liter.
help
Groei? non merçi : genoeg aan 140 koeien \ Boerderij melkvee 100 plus : uitdagend magazine voor topondernemers in de melkveehouderij [Artikel]
Bodde, R. \ 2010
De vier maten in gaec La Ville Volette melken een quotum van ruim 1 miljoen kilo. Droogte dwingt tot bijna tot bijna jaarrond winterrantsoen. Toch is de kritische kostprijs laag. Verdere groei is echter geen streven, want het inkomen is hoog genoeg.
help
Woongenot wordt megabedrijf \ Boerderij. Editie rundveehouderij [Artikel]
Bodde, R. \ 2009
In 15 jaar tijd van 3,5 naar 1.500 hectare en van 30 naar 600 stuks vleesvee (limousins) in nieuwe stallen, gefinancieerd vanuit de cashflow. Een stormachtige groei voor het echtpaar Buist uit Noordlaren (Gr.) De afgebrande boerderij met land die ze ...
help
Meer managen, minder handwerk \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Bodde, R. \ 2009
De van Rooijens bouwden een nieuwe ligboxenstal. Door meer koeien te houden en te investeren in voer- en melkrobots daalt de kostprijs en komt arbeid vrij
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.