help
Eén vraagspecificatie voor negen Brabantse gemeenten \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Boekema, M. \ Fens, A. \ Kouwenberg, R. \ 2011
Bij de aanbesteding voor de aanleg van het gezamenlijke grondwatermeetnet hebben de Brabantse gemeenten één vraagspecificatie op de markt gezet. De opdrachtverstrekking bleef in handen van elke afzonderlijke gemeente, maar de aannemer krijgt te maken ...
help
Het samen foerageren van Brilduikers en Kokmeeuwen \ Het Vogeljaar : tijdschrift voor vogelstudie en vogelbescherming [Artikel]
Hulscher, J. \ Boekema, E. \ 2009
Vogels kunnen bij het zoeken naar voedsel voordeel hebben van het gedrag van andere dieren. Het gezamenlijk foerageren van brilduikers en kokmeeuwen is een ander bekend verschijnsel. Over dit gedrag, dat ook in het Lauwersmeer regelmatig kan worden w ...
help
Biopark Terneuzen: een duurzaam en innovatief toonbeeld voor Zuidwest-Nederland \ Agribusiness clusters: bouwstenen van de regionale biobased economy? [Hoofdstuk uit boek]
Gijzen, M. \ Timmer, F. \ Dagevos, J. \ Boekema, F.W.M. \ 2009
In dit artikel wordt de ontwikkeling van het Biopark Terneuzen uiteengezet. Het cluster heeft alle potentie om zich verder te ontwikkelen als duurzaam en innovatief toonbeeld voor Zuidwest-Nederland. Het cluster gelokaliseerd in de Zeeuws-Vlaamse Kan ...
help
Biopark Terneuzen : een innovatief en duurzaam cluster \ Geografie [Artikel]
Boekema, F. \ Gijzen, M. \ Timmer, F. \ Dagevos, J. \ 2008
Het straatbeld van Sluiskil wordt nu nog bepaald door de rokende pijpen van kunstmestfabriek Yara. Straks worden de restwarmte en CO2 opgevangen en elders verwerkt. Om Zeeuws-Vlaanderen een economische impuls te geven, zet de regio in op de ontwikkel ...
help
Grensoverschrijdende innovaties : succes- en faalfactoren \ Geografie [Artikel]
Gijzen, M. \ Boekema, F. \ Linders, L. \ 2008
Door creatieve combinaties van bedrijven, overheden, intermediairs en kennisinstellingen komen innovatieprojecten van de grond, zoals Food Valley in Wageningen en Shipping Valley in Zuid-Holland. Het subsidieprogramma INTERREG richt zich op innovatie ...
help
Zangactiviteit het jaar rond aan de stadsrand van Groningen \ Het Vogeljaar : tijdschrift voor vogelstudie en vogelbescherming [Artikel]
Boekema, E. \ 2005
Vrijwel alle zangvogels zingen actief in het voorjaar gedurende een periode van een maand of twee tot vijf. Sommige zangvogels zijn ook in najaar en winter te horen. Om verschillen in het verloop in zangactiviteit systematischer in beeld te krijgen, ...
help
De cultuur van de lokale economie, de economie van de lokale cultuur [Boek]
Ernste, H. \ Boekema, F. \ 2005
De laatste jaren is er een opmerkelijke belangstelling voor de wederzijdse relaties tussen economie en cultuur. Regelmatig zien we dat steden en stedelijke ontwikkeling in een opzienbarende stroomversnelling komen vanwege culturele objecten en ‘event ...
help
Kenniseconomie en regionale ontwikkeling : van groeipool tot innovatief milieu \ Geografie [Artikel]
Hospers, G.J. \ Wiel, E. van de \ Boekema, F. \ 2004
Elke regio die wil meetellen, investeert in kenniseconomie. Kennis, innovatie en regionale ontwikkeling liggen in elkaars verlengde. Terwijl beleidsmakers nadruk leggen op de hardware van regionale kenniseconomie, leggen geografen meer nadruk op de s ...
help
Theoretische en empirische aspecten van plattelandsvernieuwing [Boek]
Boekema, F. \ Brussel, J. van \ 2003
help
Westerscheldetunnel : op weg naar nieuwe economische dynamiek in een Nederlands-Vlaamse grensregio? [Boek]
Boekema, F. \ Kuijpers, E. \ 2001
help
Nieuwe ideeën in Nederlands ruimtelijk onderzoek : grotestedenbeleid, transport en infrastructuur [Congresverslag]
Boekema, F. \ Graaff, W. de \ 2000
help
Regonale data : vraag, aanbod en toepassing [Boek]
Graaff, W. de \ Boekema, F. \ 1997
help
Lokaal economisch beleid : nieuwe ideeen in Nederlands ruimtelijk onderzoek : papers van de RSA Nederland dag 1996 [Boek]
Boekema, F. \ Kamann, D.J. \ Graaff, W. de \ 1996
help
De Nederlandse industrie : ontwikkeling, spreiding en uitdaging [Boek] - 2e, herz. dr.
Atzema, O.A.L.C. \ Wever, E. \ Boekema, F.W.M. \ Houtum, H.J. van \ Lambooy, J.G. \ 1994
help
Lokale initiatieven : naar een nieuwe conceptie van regionale ontwikkelingen in theorie en praktijk [Proefschrift]
Verhoef, L.H.J. \ Boekema, F.W.M. \ 1986
D.m.v. theoretische en praktische kennis wordt getracht een nieuwe conceptie over regionaal-economische ontwikkeling te construeren. In de theorie die hieromtrent wordt ontvouwd krijgen bepaalde veronderstelde maatschappelijke veranderingen en techno ...
help
Vogels van de provincie Groningen [Boek]
Boekema, E.J. \ Glas, P. \ Hulscher, J.B. \ 1983
help
Broedvogelinventarisatie Zuidelijk Westerkwartier [Boek]
Boekema, E. \ Cate, C. ten \ 1975
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.