help
Vogelrichtlijnrapportage 2013-2018 van Nederland : status en trends van soorten [Boek]
Kleunen, A. van \ Roomen, M. van \ Winden, E. van \ Hornman, M. \ Boele, A. \ Kampichler, C. \ Zoetebier, D. \ Sierdsema, H. \ Turnhout, C. van \ 2020
In dit rapport wordt verslag gedaan van de bepaling van de statusinformatie van vogels in Nederland voor Annex B van de Vogelrichtlijnrapportage 2013-2018. De rapportage wordt zes-jaarlijks uitgevoerd als verplichting onder de Europese Vogelrichtlijn ...
help
Broedvogels in Nederland in 2017 [Boek]
Boele, Arjan \ Bruggen, Joost van \ Hustings, Fred \ Koffijberg, Kees \ Vergeer, Jan-Willem \ Meij, Tom van der \ Boer, Vincent de \ Deuzeman, Symen \ Diek, Harvey van \ Jong, Albert de \ Kleunen, André van \ Marx, Lara \ Schoppers, Jan \ Teunissen, Wolf \ Turnhout, Chris van \ Zoetebier, Dirk \ Jeugd, Henk van der \ 2019
help
Broedvogels in Nederland in 2018 [Boek]
Boele, Arjan \ Bruggen, Joost van \ Hustings, Fred \ Koffijberg, Kees \ Vergeer, Jan-Willem \ Meij, Tom van der \ Boer, Vincent de \ Deuzeman, Symen \ Diek, Harvey van \ Jong, Albert de \ Kleunen, André van \ Marx, Lara \ Schoppers, Jan \ Teunissen, Wolf \ Turnhout, Chris van \ Zoetebier, Dirk \ Jeugd, Henk van der \ 2019
Dit rapport vat de belangrijkste resultaten samen van het landelijke Meetnet Broedvogels in 2018.
help
Broedvogels in Nederland in 2016 [Boek]
Boele, Arjan \ Bruggen, Joost van \ Slaterus, Roy \ Vergeer, Jan-Willem \ Meij, Tom van der \ Deuzeman, Siemen \ Kleunen, André van \ Koffijberg, Kees \ Marx, Lara \ Teunissen, Wolf \ Schoppers, Jan \ Turnhout, Chris van \ Zoetebier, Dirk \ Jeugd, Henk van der \ 2018
help
Church and community mobilisation : analysing inclusion and empowerment of socially marginalized people in villages in Tanzania [Studentenverslag]
Boele, Emma \ 2018
help
Broedvogels in Nederland in 2015 [Boek]
Boele, Arjan \ Bruggen, Joost van \ Hustings, Fred \ Koffijberg, Kees \ Vergeer, Jan-Willem \ Meij, Tom van der \ 2017
help
Broedvogels in Nederland in 2016 [Boek]
Boele, Arjan \ Bruggen, Joost van \ Slaterus, Roy \ Vergeer, Jan-Willem \ Meij, Tom van der \ 2017
help
Advies over correcties en bijstellingen van Natura 2000-doelen : achtergronddocument bij het rapport Advies over de Natura 2000 doelensystematiek en Natura 2000-doelen [Boek]
Kleunen, A. van \ Roomen, M. van \ Janssen, J.A.M. \ Kuiters, A.T.. \ Winden, E. van \ Boele, A. \ Schmidt, A.M. \ Vreeswijk, T. van \ 2017
In dit rapport is onderzocht of de Natura 2000-doelen op landelijk en gebiedsniveau gecorrigeerd en/of bijgesteld moeten worden.
help
Broedvogels in Nederland in 2014 [Boek]
Boele, Arjan \ Bruggen, Joost van \ Hustings, Fred \ Koffijberg, Kees \ Vergeer, Jan-Willem \ Meij, Tom van der \ 2016
help
Beleidsmonitoring van vogels in het kader van ANLb in 2016: verantwoording en eerste evaluatie [Boek]
Vogel, Rob \ Boele, Arjan \ Hornman, Menno \ Teunissen, Wolf \ Turnhout, Chris van \ Vergeer, Jan-Willem \ Zoetebier, Dirk \ 2016
help
Broedvogels in Nederland in 2013 \ Broedvogels in Nederland in ... / [SOVON Vogelonderzoek Nederland in samenw. met het Centraal Bureau voor de Statistiek] [Jaarverslag]
Boele, A. \ Bruggen, J. van \ Hustings, F. \ Koffijberg, K. \ Vergeer, J.-W. \ Meij, T. van der \ 2015
Het monitoren van broedvogels door Sovon Vogelonderzoek Nederland (Sovon) begon in de jaren zeventig met twee atlasprojecten. Vanaf 1984 is een deel van het onderzoek, naar min of meer algemene broedvogelsoorten, met de komst van het Broedvogel Monit ...
help
Kolonievogels en zeldzame broedvogels in Nederland in 2010 en 2011 \ Limosa [Artikel]
Boele, A. \ Hustings, F. \ Bruggen, J. van \ Dijk, A. van \ Vergeer, J.W. \ Plate, C. \ 2014
Sinds 1992 brengen vele broedvogeltellers jaarlijks de Nederlandse kolonievogels en zeldzame broedvogels in kaart. Zo ook in 2010 en 2011, twee jaren volgend op relatief koude winters. Enkele vorstgevoelige soorten leden daardoor verliezen, een zuide ...
help
Tussen wad en Vaals : nachtvlinderestafette 2013 \ Vlinders [Artikel]
Boele, K. \ 2014
In 2012 lanceerden Stichting Natuurkampeerterreinen en DE Vlinderstichting een nachtvlinderestafette. In 2013 kwam er een vervolg. Uiteindelijk zijn er 42 nachtvlindernachten aangeboden. Het bracht in totaal 1422 bezoekers bijeen voor het waarnemen v ...
help
Broedvogels in Nederland 2012 \ Broedvogels in Nederland in ... / [SOVON Vogelonderzoek Nederland in samenw. met het Centraal Bureau voor de Statistiek] [Jaarverslag]
Boele, A. \ Bruggen, J. van \ Dijk, A.J. van \ 2014
Het Meetnet Broedvogels is onderdeel van het Netwerk Ecologische Monitoring. Het Meetnet Broedvogels vindt plaats in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en wordt uitgevoerd door Sovon Vogelonderzoek Nederland in samenwerking met onder a ...
help
Broedvogels in Nederland in 2011 \ Broedvogels in Nederland in ... / [SOVON Vogelonderzoek Nederland in samenw. met het Centraal Bureau voor de Statistiek] [Jaarverslag]
Boele, A. \ Bruggen, J. van \ Dijk, A.J. van \ 2013
Nederland is door zijn afwisselende landschap met droge en natte natuur en zijn relatief milde klimaat een belangrijk broedgebied voor veel bijzondere vogelsoorten. Tegelijkertijd kent Nederland een hoge bevolkingsdichtheid en verstedelijking. Dit sc ...
help
Beleef de nacht!: Nachtvlinderestafette 2012 \ Vlinders [Artikel]
Boele, K. \ 2012
Langzaam rolt het duister over het Noord-Friese platteland. Een blauwe reiger protesteert luidruchtig maar de zon is onverbiddelijk. Dan flitsen twee sterke lampen op, de nacht wordt weer dag. Kinderen krioelen rond een laken in een pas gemaaid weila ...
help
De steltkluut als broedvogel in Nederland in 1990-2011 \ Limosa [Artikel]
Boele, A. \ 2012
De hier beschreven periode (1990-2011) sluit aan op een uitgebreid artikel waarin een overzicht is opgenomen van alle broedgevallen en broedpogingen in 1931-1989 . Het eerste broedgeval in Limburg in ruim een halve eeuw leverde waarschijnlijk drie vl ...
help
Zwarte Ibissen in Nederland: merken we iets van de toename in Zuid-Europa? \ Limosa [Artikel]
Boele, A. \ Winden, E. van \ 2012
De enige in Nederland voorkomende donkere ibis heet dan wel 'zwart', maar de Engelse (Glossy Ibis), Franse (Ibis Falcinelle) en wetenschappelijke soortnamen (Plegadis falcinellus), die 'glanzende ibis' betekenen, geven eigenlijk een veel mooiere omsc ...
help
Broedvogels in Nederland in 2010 \ Broedvogels in Nederland in ... / [SOVON Vogelonderzoek Nederland in samenw. met het Centraal Bureau voor de Statistiek] [Jaarverslag]
Boele, A. \ Bruggen, J. van \ Dijk, A. van \ 2012
Nederland is door zijn afwisselende landschap met droge en natte natuur en zijn milde klimaat een belangrijk broedgebied voor veel bijzondere vogelsoorten. Tegelijkertijd kent Nederland een hoge bevolkingsdichtheid en verstedelijking. Dit schept bijz ...
help
Kolonievogels en zeldzame broedvogels in Nederland in 2008 en 2009 \ Limosa [Artikel]
Boele, A. \ Dijk, A.J. van \ Hustings, F. \ Bruggen, J. van \ Koffijberg, K. \ Vergeer, J.W. \ Plate, C. \ 2011
In 2008 en 2009 gingen weer vele broedvogeltellers op pad om kolonievogels en zeldzame broedvogels in kaart te brengen. Een activiteit die vanaf 1992 jaarlijks plaatsvindt en naarmate tijdreeksen langer worden, nog steeds aan waarde wint. Tot de mees ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.