help
Removal and recovery of phophonate antiscalants [Proefschrift]
Boels, L. \ 2012
In reverse osmosis (RO) desalination processes, the use of phosphonates prevents scaling, thus allowing for a higher product water recovery, which increases the efficiency of the process. However, a major concern associated with their use in RO desal ...
help
Boerderijen in en om Noordhorn, Zuidhorn en Briltil [Boek]
Hofman, J. \ Teelken, A.W. \ Beuse, A. \ Boels, H. \ cop. 2009
Beschrijving van boerderijen, vooraf gegaan door artikelen over: De landbouw in Zuidhorn vóór 1800 (H. Boels), De landbouw in Zuidhorn van 1800-2000 (J. Dijkstra); Over de bouw van boerenplaatsen (C.G. Reinders); Leven op de boerderij in vroeger tijd ...
help
Hoven van Ede(n) \ Monumenten [Artikel]
Boels, C. \ 2008
Korte beschrijving van een aantal groene monumenten in de gemeente Ede; o.a. Kernhem, Hoekelum, Luntersch Buurtbosch, De Born, De Scheleberg, Mens en Samenleving en Eder Kuil.
help
Een schepping van toppers \ Monumenten [Artikel]
Boels, C. \ 2008
Ontstaansgeschiedenis van het Landgoed De Hoge Veluwe, nu Nationaal Park De Hoge Veluwe, dat tussen 1909 en 1921 is aangelegd in opdracht van het echtpaar Kröller-Müller.
help
ENBB : beoordeling Enkadrain op stortplaatsen i.r.t. levenduur van 100 jaar [Boek]
Boels, D. \ Breen, J. \ Ommeren, C. van \ Zon, W. van der \ 2007
Afdichtingsmateriaal Enkadrain dient als bovenafdekking van stortplaatsen. De mat dient als alternatief voor de drainage die in het Stortbesluit is voorgeschreven. Het uitgangspunt voor een levensduur van 100 jaar is dat de hemelwaterafvoer gedurende ...
help
Onderbouwing kwaliteitsborging HYDROSTAB : aanvullend veld-, laboratorium- en modelonderzoek [Boek]
Boels, D. \ Bril, J. \ 2006
Hydrostab bestaat uit reststoffen en waterglas voor de afdichting van stortplaatsen. Vrije CaO uit bijgemengde vliegassen reageren met puzzolane stoffen tot CSH-gel. Hydrostab gaat minstens 100 jaar mee als initieel minstens 20 g CSH per kg ds ontsta ...
help
Uit de mest- en mineralenprogramma's : sturen op nitraat: ontwikkeling en toetsing van nitraatindicatoren [Brochure]
Boels, D. \ 2005
Nederland moet aan de doelstelling van EU-Nitraat Richtlijn voldoen en ondermeer een grondwaterkwaliteit realiseren die overeenkomt met een nitraatgehalte < 50 mg/l. Er is een traject ingezet om N-verliezen te beperken, maar desondanks zouden vanaf 2 ...
help
Uit de mest- en mineralenprogramma's : sturen op nitraat: de boer als milieumanager [Brochure]
Boels, D. \ 2005
In dit infoblad wordt aangegeven op welke wijze gebruik kan worden gemaakt van deze Nmin indicator om het gemiddeld nitraatgehalte van het grondwater op een landbouwbedrijf te bepalen. De basis daarvoor is een set van relaties tussen Nmin (najaar) en ...
help
Duurzaamheid Hydrostab: een veldonderzoek en een prognose [Boek]
Boels, D. \ Bril, J. \ Hummelink, E. \ Boersma, O. \ 2005
De afdichtende werking van Hydrostab, 8 jaar na aanleg op een proefveld blijkt nog onverminderd aanwezig en voldoet ruim aan de eisen van het Stortbesluit. Ook van enige verandering van de vochtinhoud is geen sprake. Uit een analyse van processen en ...
help
Durability of Hydrostab : a field investigation and prognosis [Boek]
Boels, D. \ Bril, J. \ Hummelink, E. \ Boersma, O. \ 2005
Eight years after installation on a test site, the enclosing properties of Hydrostab are undiminished and satisfy the requirements of the Dutch Decree on Soil Protection for Disposal to Landfill (“Stortbesluit” 1993). Also no change was found in the ...
help
Scenariostudie KRW-grondwater [Boek]
Bolt, F. van der \ Leenders, D. \ Boels, D. \ Boesten, J. \ Bonten, L. \ Merkelbach, R. \ Römkens, P. \ Schoumans, O. \ 2005
In deze studie is verkend wat de consequenties van de KRW zijn in situaties waarin diffuse bronnen in het landelijk gebied de grondwaterkwaliteit bedreigen. De nutriënten stikstof, fosfaat en kalium en zware metalen (koper, zink, cadmium en lood) zij ...
help
Uit de mest- en mineralenprogramma's : sturen op nitraat: regionale nitraat monitoring [Brochure]
Boels, D. \ Roelsma, J. \ 2005
Voor regionale monitoring van de nitraatconcentratie van het bovenste grondwater is door het project Sturen op Nitraat voor zand- en lössgronden een monitoringconcept ontwikkeld dat gebruik maakt van een indicator voor de schatting van de nitraatconc ...
help
Over het gebruik van de indicator Nmin in de praktijk [Boek]
Hees, E.M. \ Rougoor, C.W. \ Well, E.A.P. van \ Boels, D. \ 2004
Samen met boeren zijn gebruiksopties van de Nmin-najaar indicator voor het nitraatgehalte van het bovenste grondwater ontwikkeld en beoordeeld. Geïdentificeerde opties zijn: (1) inzet op uitspoelinggevoelige gronden binnen het generiek beleid, (2) ge ...
help
Milieumonitoring in het landelijk gebied: kan het beter? [Boek]
Verdouw, C.N. \ Boels, D. \ 2004
De belangrijkste informatiebronnen voor monitoring van bodem- en grondwaterkwaliteit zijn in hun onderlinge samenhang beoordeeld op effectiviteit (mate waarin data nodig zijn voor informatievoorziening) en efficiëntie (alleen overlap en mate van inte ...
help
Omgaan met bodemverontreiniging in het landelijk gebied \ De levende natuur [Artikel]
Waarde, J.J. van der \ Boels, D. \ Hopman, M.C.G. \ 2004
Bodemverontreiniging kan leiden tot ecologische effecten en risico's voor plant en dier. Soms moeten er daarom maatregelen worden getroffen. In de praktijk van natuurbeheer en natuurontwikkeling is er nog veel onduidelijkheid over hoe deze effecten b ...
help
Najaarsbodemnitraatvoorraad als prestatie-index voor limitering van de N-uitspoeling in Baden-Württemberg : verslag van een werkbezoek [Boek]
Boels, D. \ 2003
Sinds 1988 voert Baden-Württemberg een stringent beleid om in ca. 360.000 ha beschermings-gebieden de nitraat-N-emissies terug te dringen. Uitgangspunten zijn gebiedsgedifferentieerde beperkingen ten aanzien van N-bemesting die is gebaseerd op behoef ...
help
Van meten naar weten : een inventarisatie van informatiebronnen voor natuur en milieu [Boek]
Verdouw, C.N. \ Boels, D. \ 2003
help
Are trisoplast barriers sustainable? : an evaluation of old barriers in landfill caps [Boek]
Boels, D. \ Melchior, S. \ Steinert, B. \ 2003
Trisoplast is a mineral barrier material composed of sand, bentonite (>10.7%) and a non biodegradable polymer. Its permeability is less than 3 x 10 -11 m.s-1 , which in general is not seriously affected by external physical-chemical influences. Triso ...
help
Investigation of the functional lifetime of TRISOPLAST in relation to chemical compositions of pore water solutions in barriers [Boek]
Boels, D. \ 2003
Trisoplast is a mixture of sand, bentonite and a polymer, used amongst others as landfill cover as well as barriers. Its permeability is generally lower than 1-2 x 10-11 m.s-1. Trisoplast keeps its functionality even in contact with different kinds o ...
help
Actief bodembeheer in de Krimpenerwaard : meer inzicht in verontreinigde ophogingen en dempingen : thema: Ecotech \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Boels, D. \ 2001
In de Krimpenerwaard is onderzoek gedaan naar verontreinigde locaties in het landelijk gebied: ophogingen en dempingen met verontreinigd materiaal. Er is een methode ontwikkeld om de risico's te bepalen van verschillende soorten dempingen en om de ve ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.