help
Identification of mutagenic and endocrine disrupting compounds in surface water and wastewater treatment plant effluents using highresolution effect-directed analysis \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Zwart, N. \ Jonker, W. \ Broek, R. ten \ Boer, J. de \ Somsen, G. \ Kool, J. \ Hamers, T. \ Houtman, C.J. \ Lamoree, M.H. \ 2020
Effect-directed analysis (EDA) has shown its added value for the detection and identification of compounds with varying toxicological properties in water quality research. However, for routine toxicity assessment of multiple toxicological endpoints, ...
help
eDNA onderzoek benedenloop Geul [Boek]
Boer, M. de \ Emmerik, W.A.M. van \ 2020
Doel van dit onderzoek is door middel van eDNA analyse aan te tonen of de exotische grondels al stroomopwaarts van de sifon onder het Julianakanaal, en de molen bij de molenweg in Meerssen in de Geul voorkomen.
help
De linden op Huis te Manpad \ De tuinbaas : kwartaalblad van het Gilde van Tuinbazen [Artikel]
Boer, K. de \ 2020
In dit artikel wordt verteld op welke wijze de 280 jaar oude lindebomen op het voorplein en naast het Huis te Manpad konden worden vervangen, Hoe nieuwe bomen uit stekmateriaal van de ouderbomen zijn verkregen.
help
Rekenregels van de KringloopWijzer 2019 : achtergronden van BEX, BEA, BEN, BEP en BEC: actualisatie van de 2018-versie [Boek]
Dijk, W. van \ Schröder, J.J. \ Šebek, L.B. \ Oenema, J. \ Conijn, J.G. \ Vellinga, Th.V. \ Boer, J. de \ Haan, M.H.A. de \ Verloop, J. \ 2020
help
Afbreeksnelheid van organische stof uit runderdrijfmest: effecten van dosering, zoutgehalte en herkomst mest en grond [Boek]
Boer, Herman de \ 2020
help
Bemonsteringsprotocol vaste mest bij continue mestverwerking [Boek]
Derikx, P.J.L. \ Boer, E. \ 2020
Sinds 2017 is het verplicht om vaste mest met mestcode 13 of 43 en mengsels waarin dezemestcodes voorkomen, door een onafhankelijke monsternemer op vrachtniveau te laten bemonsteren. In inrichtingen waar op continu basis mest verwerkt wordt, volgens ...
help
Belevings- en gebruiksonderzoek Buijtenland van Rhoon 2019: nulmeting omtrent het recreatief functioneren [Boek]
Goossen, C.M. \ Boer, T.A. de \ 2020
Tussen Rhoon en Barendrecht ligt het Buijtenland Van Rhoon. Uit een online-enquête met 1009 respondenten blijkt dat 71% van de inwoners de naam Buijtenland van Rhoon niet kent en niet weet waar het ligt. 42% recreëert er weleens. Op basis van het o ...
help
Pyrolyse ter bepaling van de kwaliteit van organische stof in mest [Boek]
Boer, Herman de \ Brolsma, Karst \ Fleurkens, Bas \ Schoonbergen, Anneke \ Vliet, Petra van \ 2020
help
Klimaatverandering: kunstgrasonderhoud tijdens steeds mildere winteromstandigheden \ Fieldmanager : vakblad voor sportveldbeheer [Artikel]
Boer, B. de \ 2020
Kunstgrasonderhoudsbedrijf Silica Nova voert met regelmaat werkzaamheden uit in het geboorteland van kind-klimaatactiviste Greta Thunberg aan ‘klimaatonvriendelijke’ kunstgrasvelden. We vragen eigenaar Bastiaan Doornewaard niet naar zijn oordeel over ...
help
Drie SMG-machines voor reiniging kunstgrasvelden \ Fieldmanager : vakblad voor sportveldbeheer [Artikel]
Boer, B. de \ 2020
De introductie van de robotreiniger TR500 maakte de Fieldmanager-redactie nieuwsgierig naar meer SMG-kunstgrasreinigers die Van Leeuwen uit Duitsland importeert. In de werkplaats wierpen we een blik op de drie andere Duitse paradepaardjes die het Ben ...
help
Geen ronddrijvende microplastics en overtollig regenwater op Helmonds sportcomplex \ Fieldmanager : vakblad voor sportveldbeheer [Artikel]
Boer, B. de \ 2020
In dit artikel nemen we u mee naar de nieuwe sport- en (be)leefcampus De Braak in Helmond. Daar werd onder twee kunstgrasvoetbalvelden een Waber-systeem geïnstalleerd. Waber staat hierbij voor 'waterberging'. Microplasticdeeltjes kunnen zich moeilijk ...
help
Maasheggenvlechters proberen acht fonkelnieuwe klapzaagjes uit : Gebruikerstest \ De hovenier : vakblad voor alle hoveniers [Artikel]
Boer, B. de \ 2020
Een week voorafgaand aan het NK Maasheggenvlechten kwam in Oeffelt een achttal teams bijeen om hun vaardigheden in het vlechten van meidoorns te oefenen. Dat doen ze wel vaker. Ditmaal kregen ze ook de kans om verschillende modellen klapzaagjes uit t ...
help
Watervogeltellingen in het Benedenrivierengebied in 2018/19 [Boek]
Boer, Vincent de \ Slaterus, Roy \ Boudewijn, Theo \ 2020
In telseizoen 2018/19 zijn – voor het vijfde jaar op rij – in opdracht van Rijkswaterstaat maandelijks tellingen uitgevoerd door medewerkers van Sovon en Bureau Waardenburg in het Benedenrivierengebied. Dit rapport beoogt een algemeen overzicht te ge ...
help
Colostrum feeding and calf welfare assessment: the first steps to a better future [Proefschrift]
Barry, John \ 2020
help
Bestek in beeld: 300 essen rooien \ Boomzorg : vakblad voor boomverzorging en boombeheer in de openbare ruimte [Artikel]
Boer, B. de \ 2020
In dit magazine starten we een redactionele artikelenreeks over bestekken. Daarbij gaan we elke keer in op een zo veelzijdig mogelijk bestek. De redactie stelt verschillende kanten van het te behandelen bestek aan de orde: het bestek zelf, de opdrach ...
help
Towards efficient use of resources in food systems : exploring circular principles and strategies [Proefschrift]
Kernebeek, Heleen van \ 2020
help
Monitoring CELLU2PLA : het winnen van cellulose uit rioolwater voor de productie van bioplastic [Boek]
Neef, Remmie \ Post, Gerrit \ Boer, Bob de \ Goosens, Fabienne \ Odegard, Ingrid \ Vergeer, Robert \ Jaspers, Diederik \ 2020
Dit onderzoek bevat de resultaten van een onderzoek waarin een jaar lang op rwzi Beemster de effecten zijn gemeten van het terugwinnen van cellulose ten behoeve van de productie van de biobased plastic PLA, op het zuiveringsproces. Uit dit onderzoek ...
help
Essen: de wijkers van de jaren twintig \ Boomzorg : vakblad voor boomverzorging en boombeheer in de openbare ruimte [Artikel]
Boer, B. de \ 2020
Net voor de decenniumwisseling werden in Sint-Michelsgestel nog even driehonderd essen gerooid. Tienduizenden exemplaren in het hele land gingen hen voor, de afgelopen jaren. Niet alleen aan wegen en lanen zorgt de essentaksterfte (ETS) voor narighei ...
help
Provinciaal beleid voor maatschappelijke betrokkenheid bij natuur - het beleid nader bekeken in 8 casussen : achtergrondstudie bij de Tweede Lerende Evaluatie Natuurpact [Boek]
Bouwma, Irene \ Kamphorst, Dana \ Doren, Didi van \ Boer, Tineke de \ Buijs, Arjen \ Goossen, Martin \ Donders, Josine \ Frissel, Joep \ Broekhoven, Saskia van \ Mensink, Viktor \ Zee, Friso van der \ 2020
De provincies hebben sinds 2013 hun beleid voor het versterken van maatschappelijke betrokkenheid bij natuur verder ontwikkeld. In het kader van de Tweede Lerende Evaluatie van het Natuurpact is in dit onderzoek gekeken naar provinciale beleidsstrate ...
help
Insight into low-frequency high-magnitude mass movement events using novel luminescence methods in the Pokhara valley [Nepal] [Studentenverslag]
Boer, Anna Maartje de \ 2020
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.