help
Quarantainemaatregelen bij vondst van een Q-organisme in Nederland \ Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO [Artikel]
Wubben, J. \ Gaag, D.J. van der \ Boesveld, H. \ Elberse, I. \ 2019
De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) houdt als National Plant Protection Organization (NPPO) toezicht op de plantge­zondheid in Nederland. Het doel is om te voor­komen dat (potentiele) quarantaineorganismen Nederland binnenkomen en zich ...
help
Inventarisatie van de zeggekorfslak in Noord-Brabant [Boek]
Boesveld, Arno \ Kalkman, Vincent J. \ 2016
help
Let op de kleintjes : slakkenbeheer in Natura 2000-gebieden \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Boesveld, A. \ Leeuwen, S. van \ Boer, J.H. de \ Gmelig Meyling, A. \ 2014
Je ziet de krantenkoppen al voor je: Natuurorganisatie vernietigt belangrijke populatie beschermde dieren. ‘Hoe is dat nou mogelijk?’ denk je dan. Toch is het niet ondenkbaar en zelfs af en toe realiteit. In dit artikel willen we laten zien welke beh ...
help
Schorsbewonende slakken in Nederland : een voorkeur voor oude, knoestige bomen \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Boesveld, A. \ Boer, J. de \ Neckheim, T. \ 2014
Het natuurbeheer is vaak sterk gericht op andere organismen dan slakken. Daardoor wordt geregeld ongewild en onnodig schade toegebracht aan slakkenpopulaties, ook als het om zeldzame en beschermde soorten gaat. In dit artikel focussen we op schorsbew ...
help
Natuurbeheer, bescherming en biotoopeisen van drie bijzondere Nederlandse slakken : de Nauwe korftslak, de Zeggekorfslak en de Platte schijfhoren \ De levende natuur [Artikel]
Boesveld, A. \ Gmelig Meyling, A.W. \ Bruyne, R.H. de \ 2011
Wist u dat in Nederland slakken leven waarbij natuurbeschermers en gebiedsbeheerders fluwelen handschoenen nodig hebben? Vast niet. Maar u kunt gerust zijn; ze zijn niet giftig en ook de hoeveelheid slijm die ze produceren is minimaal. Toch is die sp ...
help
Verkenning herstel kleinschalige lijnvormige infrastructuur Heuvelland [Boek]
Wallis de Vries, M. \ Boesveld, A. \ Bosman, W. \ Reemer, M. \ Regelink, J. \ Rossenaar, A.-J. \ Schaminée, J. \ Veling, K. \ 2009
Kalkgraslanden en hellingbossen zijn voorbeelden van soortenrijke natuur in het Limburgse Heuvelland. In het kader van OBN is een verkennend overzicht van natuurwaarden van lijnvormige elementen gemaakt, met een visie op mogelijk herstel van natuur i ...
help
Inhaalslag verspreidingsonderzoek Mollusken van de Europese Habitatrichtlijn : resultaten van het inventarisatiejaar 2008 : Nauwe korfslak Vertigo angustior [Boek]
Boesveld, A. \ Gmelig Meyling, A.W. \ Lente, I. van \ 2009
De Nauwe korfslak is beschermd door de Europese Habitatrichtlijn en de nationale natuurwetgeving. Het primaire doel van de gevraagde onderzoeken is om zowel de actuele als de potentiële verspreiding van de soorten in kaart te brengen op een schaalniv ...
help
Inhaalslag verspreidingsonderzoek Mollusken van de Europese Habitatrichtlijn : resultaten van het inventarisatiejaar 2008 : Zeggekorfslak Vertigo moulinsiana [Boek]
Boesveld, A. \ Gmelig Meyling, A.W. \ Bruyne, R.H. de \ 2009
Het verspreidingsonderzoek naar de Zeggekorfslak is nog niet afgerond en het precieze voorkomen is nog nog niet uit alle gebieden in detail bekend. Er is echter wel voldoende informatie om te kunnen stellen dat de laagveen/plassengebieden waarschijnl ...
help
Inhaalslag verspreidingsonderzoek Mollusken van de Europese Habitatrichtlijn : resultaten van het inventarisatiejaar 2008 : Platte schijfhoren Anisus vorticulus [Boek]
Boesveld, A. \ Gmelig Meyling, A.W. \ Lente, I. van \ 2009
Vanwege de beschermde status van de Platte schijfhoren heeft het Ministerie van LNV (via Gegevensautoriteit Natuur) Stichting ANEMOON verzocht een vervolgonderzoek te doen naar de verspreiding van de weekdieren (mollusken) van de Europese Habitatrich ...
help
Evapotranspiration models in greenhouse [Boek]
Fazlil Ilahi, W.F. \ 2009
The expansion of greenhouse cultivation all over the world had lead to the need for reliable crop evapotranspiration (ETc) estimation to encounter better yield and crop quality, water scarcity and environmental aspects. There are various methods avai ...
help
Inhaalslag verspreidingsonderzoek Mollusken van de Europese Habitatrichtlijn : resultaten van het inventarisatiejaar 2007 - Nauwe korfslak Vertigo angustior [Boek]
Boesveld, A. \ Gmelig Meyling, A.W. \ 2008
Vanwege de beschermde status van de Nauwe korfslak heeft het Ministerie van LNV juni 2007 opdracht verleend aan Stichting ANEMOON tot het uitvoeren van vervolgonderzoek naar de verspreiding van de weekdieren van de Europese Habitatrichtlijn. In dit r ...
help
Inhaalslag verspreidingsonderzoek Mollusken van de Europese Habitatrichtlijn : resultaten van het inventarisatiejaar 2007 - Zeggekorfslak Vertigo moulinsiana [Boek]
Boesveld, A. \ Gmelig Meyling, A.W. \ 2008
De Zeggekorfslak is beschermd door de Europese Habitatrichtlijn en de nationale natuurwetgeving (Flora- en faunawet en Natuurbeschermingswet 1998). De Nederlandse overheid is door de EU onder meer voor de taak gesteld om de ‘staat van instandhouding’ ...
help
Inhaalslag verspreidingsonderzoek Mollusken van de Europese Habitatrichtlijn : resultaten van het inventarisatiejaar 2007 - Platte schijfhoren Anisus vorticulus [Boek]
Gmelig Meyling, A.W. \ Boesveld, A. \ 2008
Vanwege de beschermde status van de Platte schijfhoren heeft het Ministerie van LNV juni 2007 opdracht verleend aan Stichting ANEMOON tot het uitvoeren van vervolgonderzoek naar de verspreiding van de weekdieren van de Europese Habitatrichtlijn. In d ...
help
Behoud van populaties van de Nauwe korfslak (Vertigo angustior) in het kader van het Herstelplan Hollands Duin [Boek]
Boesveld, A. \ Gmelig Meyling, A.W. \ Bruyne, R.H. de \ cop. 2007
In het kader van het zogenaamde Life Duinen Noordwijk-project zullen door Staatsbosbeheer op een veertiental locaties beheersingrepen worden uitgevoerd in de duingebieden Berkheide te Wassenaar, de Coepelduinen ten noorden van Katwijk en de duinen va ...
help
Inhaalslag verspreidingsonderzoek Mollusken van de Europese Habitatrichtlijn : resultaten van het inventarisatiejaar 2006 - Zeggekorfslak Vertigo moulinsiana [Boek]
Boesveld, A. \ Gmelig Meyling, A.W. \ Bruyne, R.H. de \ 2007
help
Inventarisatie van de landslakken van Noord-Brabant (Mollusca: gastropoda) \ Nederlandse faunistische mededelingen / Nationaal Natuurhistorisch Museum [Artikel]
Boesveld, A. \ 2006
In Nederland komen ruim 400 soorten weekdieren voor, waarvan er ruim 100 tot de landslakken horen. Hoewel er in Nederland veel onderzoek aan landslakken wordt gedaan, zijn er slechts weinig faunistische overzichten van grotere gebieden. In 2003 en 20 ...
help
Inventarisatie van de landslakken van de Zeeuwse kust, met de nadruk op de nauwe korfslak Vertigo angustior (Mollusca: gastropoda) \ Nederlandse faunistische mededelingen / Nationaal Natuurhistorisch Museum [Artikel]
Boesveld, A. \ 2006
De Zeeuwse kuststreek is een rijk gebied voor landslakken. Er komen veel soorten voor die gebonden zijn aan duinbiotopen, waaronder diverse zuidelijke nieuwkomers. In 2005 heeft de auteur de gehele kuststrook van Zeeland onderzocht op het voorkomen v ...
help
Inventarisatie van de landslakken van Noord-Brabant [Boek]
Boesveld, A. \ 2005
De landslakkenfauna van deze provincie is de afgelopen decennia nauwelijks onderzocht en een extra inventarisatie-inspanning in deze provincie werd dringend nodig geacht
help
Overwinteringsgedrag van de nauwe korfslak Vertigo angustior (Mollusca) \ Nederlandse faunistische mededelingen / Nationaal Natuurhistorisch Museum [Artikel]
Boesveld, A. \ 2005
In de periode 2004-2005 doet de auteur in het kader van het Atlasproject Nederlandse Mollusken onderzoek naar de slakkenfauna van Noord-Brabant en Zuid-Holland. Dit heeft al diverse interessante vondsten en waarnemingen opgeleverd. In Zuid-Holland we ...
help
Regulated deficit irrigation in fruit crops : better yield with less water \ ...International congress on irrigation and drainage [: transactions] = ...Congres international des irrigations et du drainage [: actes] [Artikel]
Boesveld, H. \ Boshuizen, A. \ Maas, R. van der \ 2005
A decision support system IRRY was developed and introduced in fruit production in The Netherlands and resulted in 73% of the growers changing its irrigation practice. Water sdavings of 37% was achieved over six years
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.