help
Begroeide gevels op de onderzoekstafel : actuele onderzoeksresultaten gevelbegroeiingen 5e Duitse gevelbegroeiingssymposium \ Dak & gevel groen : vakblad voor intensieve en extensieve daktuinen en gevelbegroening [Artikel]
Bohemen, H. van \ 2013
Gedurende de laatste jaren worden in Duitsland jaarlijks twee internationale symposia georganiseerd waar presentaties plaatsvinden over nieuwe ontwikkelingen op het gebied van groene daken, respectievelijk groene wanden. Het deelnemen aan deze sympos ...
help
Ecosysteemdenken bevorderen! : groene daken en gevels: pleidooi voor een integratie van natuur en techniek \ Dak & gevel groen : vakblad voor intensieve en extensieve daktuinen en gevelbegroening [Artikel]
Bohemen, H. van \ 2012
Er zijn vele manieren om de betekenis van groene daken en groene gevels te beschrijven. Men kan kijken naar de bijdrage aan bijvoorbeeld het stadsklimaat, de waterhuishouding, de verbetering van de luchtkwaliteit, de gezondheid van mensen of naar de ...
help
Eco-engineering : een symbiose van harde en zachte systemen [Boek] - 1e dr
Bohemen, H. van \ Boomen, R. van den \ 2012
In dit boek wordt een aantal voorbeelden van eco-engineering uitgewerkt, o.a.: een ecosysteembenadering van ons afvalwater door middel van onder meer het toepassen van kleinschalige waterzuiveringssystemen; stedelijke landbouw of stadslandbouw: hoe k ...
help
Groene daken 2.0 : Duitse workshop belicht de toekomst van groene daken en gevels \ Dak & gevel groen : vakblad voor intensieve en extensieve daktuinen en gevelbegroening [Artikel]
Bohemen, H. van \ 2012
De oppervlakte aan groene daken (en groene gevels) neemt voortdurend toe door een hogere waardering van de positieve werking, zoals verlaging van hittestress, vermindering van de afvoer van regenwater en verbetering van de leefomgevingkwaliteit. Naar ...
help
Gezonde scholen rukken op : duurzame schooldak- en gevellandschappen \ Dak & gevel groen : vakblad voor intensieve en extensieve daktuinen en gevelbegroening [Artikel]
Bohemen, H. van \ 2011
Het duurzaam ontwerpen van schoolgebouwen neemt toe. In dit artikel leggen we het accent op het ontwerp, de inrichting en het beheer en onderhoud van groene daken en groene gevels die ook een rol kunnen vervullen bij de opvoeding en het onderwijs.
help
National Green Roof Student Conference : verslag van tweedaagse groenedakenconferentie in Sheffield \ Dak & gevel groen : vakblad voor intensieve en extensieve daktuinen en gevelbegroening [Artikel]
Bohemen, H. van \ 2011
Op 16 en 17 mei 2011 vond in Sheffield de 1st National Green Roof Student Conference plaats. Doel van de conferentie: enerzijds om een overzicht te krijgen van in Engeland lopende universitaire onderzoeken (met name door 22 MSc-studenten en promovend ...
help
Vergroenen van de versteende omgeving in de stad? : ecosysteemdenken en natuurtechniek in de stedelijke omgeving \ Boomzorg : vakblad voor boomverzorging en boombeheer in de openbare ruimte [Artikel]
Bohemen, H. van \ 2010
In deze bijdrage wordt aandacht besteed aan de ontwikkeling en betekenis van goed aangelegd en onderhouden groen, verschillende vormen van natuurtechniek en de toepassingen van natuurtechniek, mede in relatie tot bomen, klimaatbeheersing en luchtvero ...
help
Groene daken en het veranderde klimaat : impressies World Green Roof Congres \ Dak & gevel groen : vakblad voor intensieve en extensieve daktuinen en gevelbegroening [Artikel]
Bohemen, H. van \ 2010
Op 15 en 16 september vond in Londen het tweede, door livingroofs.org en CIRIA (Construction Industry Research and Information Association) georganiseerde wereldcongres plaats over groene daken en groene gevels, met het accent op de betekenis ervan i ...
help
Quantifying the deposition of particulate matter on climber vegetation on living walls : special issue: BioGeoCivil Engineering \ Ecological engineering : the journal of ecotechnology [Artikel]
Ottelé, M. \ Bohemen, H.D. van \ Fraaij, A.L.A. \ 2010
Onderzoek naar de lawaaibestrijding door middel van groene geluidswalllen beplant met Hedera helix langs snelwegen in Nederland en langs bosgebieden.
help
Zijn we echt op de goede weg met 'Voorkomen, mitigeren en compenseren' bij infrastructuur en gebiedsontwikkeling? [Boek]
Bohemen, H. van \ [2009]
Aanleiding van dit essay is de manier waarop de landelijke politiek de laatste tijd besluiten neemt, wil nemen of heeft genomen waarbij weinig rekening wordt gehouden met zowel de mens als de natuur en het landschap op een integrale manier. In dit es ...
help
Road crossing connections \ Landscape ecology in the Dutch context : nature, town and infrastructure [Hoofdstuk uit boek]
Bohemen, H.D. van \ 2007
The author starts with a description of the impact of roads and traffic on nature, their impacts on habitat fragmentation and the potential of defragmentation. He describes technical and financial backgrounds of overpasses and underpasses to reduce b ...
help
Roadside verges : integration of road infrastructure in the landscape \ Landscape ecology in the Dutch context : nature, town and infrastructure [Hoofdstuk uit boek]
Bohemen, H.D. van \ 2007
Firstly this article describes the flora, vegetation and fauna of roadside verges and subsequently focuses on their opportunities for new nature. The integration of road infrastructure in the landscape has a history of accommodating the users into ad ...
help
Ecological engineering bewijst nut in civiele techniek \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Bohemen, H. van \ 2006
Een uitleg volgt over het nut van toepassing van ecological engineering bij de aanleg van civieltechnische werken. Een set van 10 principes, waarvan een opsomming volgt, kan dienst doen als leidraad bij het toepassen van ecological engineering
help
Een praktische set van ecological engineering principles : natuurtechniek en civieltechnische werken \ Groen : vakblad voor groen in stad en landschap [Artikel]
Bohemen, H.D. van \ 2005
In deze bijdrage wordt een overzicht gegeven van natuurtechnische mogelijkheden om de relatie tussen aanleg, beheer en onderhoud enerzijds en natuur, milieu en landschap anderzijds te versterken. De auteur promoveerde op dit onderwerp (Delft, 2004)
help
Basisregistraties adressen en gebouwen : dweilen met de kraan dicht \ VI matrix [Artikel]
Bohemen, A. van \ 2005
De basisregistratie trad drie jaar geleden in werking. Desondanks is driekwart van de gemeenten terughoudend met het (verplichte) gebruik. Naar de implementatie van de basisregistraties voor adressen (BRA) en Gebouwen (BGR) heeft Quarant in opdracht ...
help
The influence of road infrastructure and traffic on soil, water, and air quality \ Environmental management [Artikel]
Bohemen, H.D. van \ Janssen - van de Laak, W.H. \ 2003
Polluting substances are spread as a consequence of the construction and use of roads. This article provides a summary of the substances with which traffic pollutes the environment on a local, regional and global level. The mechanisms of dispersion o ...
help
Natuurtechniek en waterstaatswerken \ Het Vogeljaar : tijdschrift voor vogelstudie en vogelbescherming [Artikel]
Bohemen, H.D. van \ 1995
In deze bijdrage wordt op basis van enkele verschenen publikaties aangegeven hoe en waar natuurtechnische maatregelen bij planning, ontwerp, aanleg en beheer kunnen worden toegepast
help
Stadsecologie van muurbloem tot straatmadelief \ Natura : orgaan der Nederlandse natuurhistorische vereniging [Artikel]
Bohemen, H. van \ 1995
Een enigsins aangepaste versie van een toespraak over de betekenis van stadsecologie, tijdens de presentatie van het boek 'Van muurbloem tot straatmadelief' van de hand van T. Denters, R. Ruesink en B. Vreeken
help
Natuur over wegen = Nature across motorways [Boek]
Bekker, H. \ Hengel, B. van den \ Bohemen, H. van \ Mutsaers, F. \ Gardenier, M. \ Broek, V. van den \ 1995
help
Versnippering - ontsnippering : beleid en onderzoek bij Verkeer en Waterastaat [thema ontsnippering] \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Bohemen, H.D. van \ Vries, J.G. de \ Padmos, C.J. \ 1994
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.