help
Vissen onder de scanner : Kunstmatige intelligentie toegepast in visherkenning \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Beelen, P. \ Bok, D. \ 2019
Nederland telt ongeveer 200 verschillende vissoorten. Hiervan leven er circa 70 in het zoete water en de overige 130 in kust- en zeewater. Ondanks duidelijke visherkenningsgidsen is het niet altijd eenvoudig deze soorten op naam te brengen. Met de vi ...
help
Standaardlijst van Nederlandse namen van de Europese amfibieën en reptielen : een update naar de situatie in 2016 \ RAVON : reptielen amfibieën vissen / Stichting RAVON [Artikel]
Speybroeck, J. \ Stumpel, A. \ Beukema, W. \ Bok, B. \ Creemers, R. \ Delft, J. van \ Strijbosch, H. \ Voort, J. Van Der \ 2016
Ruim tien jaar geleden verscheen een standaardlijst van Nederlandse namen van Europese amfibieën en reptielen (Strijbosch et al., 2005) die ook werd toegepast in de West-Europese KNNV-veldgids van Stumpel & Strijbosch (2006) en de Nederlandse herpeto ...
help
Het hoorcollege is passé \ Resource : weekblad voor Wageningen UR [Artikel]
Bok, J. \ Sikkema, A. \ Ramaker, R. \ 2013
De Nijmeegse hoogleraar klinische psychologie Jan Derksen is de ‘surfende, gapende, etende en pratende’ studenten zat. In de Volkskrant pleitte hij voor online colleges. Want studenten dwingen om te luisteren is niet meer van deze tijd. ‘Geef student ...
help
Stelling: het storten van bagger in diepe zandwinputten is nadelig voor de visstand \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Bok, D. \ Weijman, R. \ 2010
Het storten van bagger in diepe zandwinputten lijkt een eenvoudige en goedkope oplossing voor het baggerprobleem. Deze zandwinputten zijn echter ook onderdeel van het leefmilieu voor vissen. Kun je dan zo maar bagger gaan storten? De deskundigen vers ...
help
Scoutwijzer [Boek]
Jong, M. de \ Vlaswinkel, M. \ Bok, N. van der \ Dieleman, W. \ [ca. 2010]
Dit document is een FAB-scoutwijzer. FAB staat voor Functional Agrobiodiversity. Het biedt een handleiding in het veld. Tijdens scouting in het veld wordt de boer met deze scoutwijzer in de hand snel wijzer! De wijzer is voor boeren die op zoek naar ...
help
Protocol ULO-bewaring & Celcontrole [Boek]
Bok, D. \ 2009
Fruit wordt geoogst in de periode eind augustus tot en met november. Om het jaarrond te kunnen leveren, wordt het opgeslagen in fruitkoelhuizen. Uiteraard mag dat niet ten koste gaan van de kwaliteit. Het fruit wordt daarom geconditioneerd bewaard on ...
help
Hoe bacteriën samenwerken : bionavigator voor het fermentatieproces \ Voedingsmiddelentechnologie : actueel tijdschrift voor de voedingsmiddelenindustrie in de Benelux [Artikel]
Sieuwerts, S. \ Smid, E. \ Wouters, J. \ Bok, F. de \ 2009
Producten die ontstaan door fermentatie van een mengsel van micro-organismen kunnen dankzij nieuwe technieken beter worden onderzocht. Geavanceerde computersimulaties, een snelle methode voor het detecteren van vluchtige verbindingen en een techniek ...
help
Volatile organic sulfur compounds in anaerobic sludge and sediments: biodegradation and toxicity \ Environmental toxicology and chemistry : an international journal : a monthly publication of the Society of Environmental Toxicology and Chemistry [Artikel]
Leerdam, R.C. van \ Bok, F.A.M. de \ Lomans, B.P. \ 2006
A variety of environmental samples was screened for anaerobic degradation of methanethiol, ethanethiol, propanethiol, dimethylsulfide, and dimethyldisulfide. All sludge and sediment samples degraded methanethiol, dimethylsulfide, and dimethyldisulfid ...
help
Begraafplaatsen bij kastelen \ Monumenten [Artikel]
Bok, L.A.H. \ 2005
help
Het land van Lely : reisboek in 103 stukken [Boek]
Bok, P. de \ Boomen, T. van den \ 2005
Een reisboek, met korte verhalen vanuit heel Nederland, onderverdeeld naar provincie. Het voert langs polders, parken, kanalen, begraafplaatsen, bossen, monumenten en wegen. Zo ontstaat een beeld van Nederland
help
Beheer en onderhoud van monumentale begraafplaatsen [Boek]
Bus, M. \ Snoodijk, D. \ Attema, Y. \ Bok, L. \ Reus, C. de \ 2005
help
Mest- en mineralenkennis voor de praktijk : bemestingsstrategie voor akkerbouw op kleigronden [Boek]
Smit, B. \ Bok, N. van der \ 2005
help
Mest- en mineralenkennis voor de praktijk : stikstoflevering uit de bodem [Boek]
Smit, B. \ Bok, N. van der \ 2005
help
Mest- en mineralenkennis voor de praktijk : teelt en stikstof-effect van groenbemesters [Boek]
Schröder, J. \ Bok, N. van der \ 2005
In het nieuwe mestbeleid gelden gebruiksnormen voor stikstof, fosfaat en dierlijke mest. Daarvoor is het nodig de giften van mest en kunstmest te beperken en beter te benutten. Groenbemesters kunnen bijdragen aan die betere benutting via tal van mech ...
help
Mest- en mineralenkennis voor de praktijk : voorjaarstoediening van dierlijke mest op klei in de akkerbouw [Boek]
Dekker, P. \ Bok, N. van der \ 2005
help
Mest- en mineralenkennis voor de praktijk : zorg voor de fosfaattoestand op lange termijn [Boek]
Ehlert, P. \ Bok, N. van der \ 2005
help
Waar heden en verleden elkaar raken! \ Monumenten [Artikel]
Bok, L. \ 2004
help
Kennisdag Natuur 2003 : wat willen we weten en waarom? [Boek]
Wagenmakers, P. \ Dijkstra, J. \ Bok, R. \ Roosjen, M. \ 2004
De thema’s die in op deze dag behandeld zijn: · Implementeren (inter-)nationale afspraken. · Versterken groene diensten. · Draagvlak voor stedelijke natuur. · Effectiviteit van natuurbeleid. · Leefbaarheid en bereikbaarheid. · Soorten en habitat. · N ...
help
De boom der kennis draagt vele vruchten! - Advies Kennisstrategie Natuur voor Mensen (NvM) [Boek]
Bok, R. \ Dijkstra, J. \ 2003
help
Interspecies electron transfer in suspended and aggregated methanogenic propionate degrading consortia \ Granulation and auto-immobilisation processes in wastewater treatment : papers of the farewell seminar of dr. ir. Look Hulshoff Pol, June 28, 2002, Wageningen, The Netherlands [Hoofdstuk uit boek]
Bok, F.A.M. de \ Plugge, C.M. \ Stams, A.J.M. \ 2002
Propionate is a key intermediate in the conversion of complex organic matter under methanogenic conditions. Oxidation of propionate to acetate is energetically unfavorable under standard conditions. Therefore, micro organisms are only able to gain en ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.