help
Levenswerk amateurarcheologie veilig in Leiden \ Nieuwe Veluwe [Artikel]
Dubbeldam, R. \ Bomhof, P.J. \ 2012
Om de bijzondere archeologische collectie van amateurarcheoloog Eduard Zuurdeeg te zien, moet je naar Leiden. In het Rijksmuseum van Oudheden ligt zijn resultaat van zestig jaar graven en zoeken in de Veluwse bodem. Sigarendoosjes vol pijlpunten en s ...
help
De nieuwe ammoniakwet is zo slecht nog niet \ Agrarisch recht / Stichting De Pacht [Artikel]
Bomhof, L. \ 2002
Beoordeling van de nieuwe Wet Ammoniak en Veehouderij op milieuaspecten en op landbouwbelangen
help
Het ontwerp-Besluit glastuinbouwbedrijven \ Agrarisch recht / Stichting De Pacht [Artikel]
Bomhof, L. \ 2001
Een aantal voorschriften van het ontwerp-Besluit wordt nader bekeken. Het Besluit wordt de opvolger van het Besluit Tuinbebedrijven Milieubeheer en het Lozingenbesluit Glastuinbouw Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren
help
De betekenis van de milieumelding voor de landbouw \ Agrarisch recht / Stichting De Pacht [Artikel]
Bomhof, L. \ 2001
Op 1 oktober 2000 is het meldingenstelsel in de milieuwetgeving gewijzigd. De aanleiding was dat de bestuursrechter geen melding toestond bij een geringe toename van de milieubelasting, ook al paste die toename binnen de vergunning. Ook kende de best ...
help
Recente ontwikkelingen in het agrarisch milieurecht: een terug- en vooruitblik \ Agrarisch recht / Stichting De Pacht [Artikel]
Bomhof, L. \ 1998
Recente ontwikkelingen in het ammoniakbeleid, het stankbeleid en in het beleid voor opslag van vaste meststoffen
help
Het Gein : levensloop van een rivier [Boek]
Beukeboom, J. \ Carasso, D. \ Carasso - Kok, M. \ Slofstra, J. \ Bomhof, H. \ 1998
Contains: Clercq, D.C. de,Een verdwenen en vergeten 'mennistenhemel' [: Amsterdamse doopsgezinde buitenplaatsen langs het Gein]. - p. 110-121; Beukeboom, J., M. Carasso - Kok & G. van Schaick,Het boerenerf. - p. 154-167
help
Het stankbeleid voor de veehouderij \ Agrarisch recht / Stichting De Pacht [Artikel]
Bomhof, L. \ 1996
Uitleg van wat de landelijke normering voor de stankproblematiek inhoudt
help
Besluit tuinbouwbedrijven met bedekte teelt \ Agrarisch recht / Stichting De Pacht [Artikel]
Bomhof, L. \ 1996
Uitleg van het besluit met de consequenties voor de tuinders
help
Het Besluit akkerbouwbedrijven Wet milieubeheer \ Agrarisch recht / Stichting De Pacht [Artikel]
Bomhof, L. \ 1994
Sinds 1 april 1994 bestaat voor akker- en tuinbouwbedrijven met open grondteelt de mogelijkheid om vrijstelling te krijgen van de vergunningplicht van de Wet milieubeheer. Bijzonderheden worden gegeven omtrent dit vrijstellingsbesluit
help
De handhaving van het Besluit melkrundveehouderijen Hinderwet; een lastige opgave \ Agrarisch recht / Stichting De Pacht [Artikel]
Bomhof, L. \ 1992
Op 1 augustus 1991 werd voor melkrundveehouderijen een algemene maatregel van bestuur van kracht op grond van art. 2a Hinderwet. De handhaafbaarheid van deze a.m.v.b. wordt op grond van praktijkervaringen bezien
help
De uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van de Wet Milieubeheer; een overdenking vanuit de rechtspraktijk \ Agrarisch recht / Stichting De Pacht [Artikel]
Bomhof, L. \ 1992
help
Ontwikkelingen in het milieurecht : bijdragen ter gelegenheid van de oprichting van het Centrum voor Milieurecht aan de Universiteit van Amsterdam [Boek]
Aalders, M.V.C. \ Addink, G.H. \ Bomhof, L. \ Koeman, N.S.J. \ 1987
help
[Hinderwet] \ Tijdschrift voor milieu en recht [Artikel]
Bomhof, L. \ 1981
Drie auteurs laten vanuit verschillende invalshoeken over de, voor de praktijk zo belangrijke Hinderwet hun licht schijnen
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.