Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 171

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Boonstra
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Voortgangsrapportage Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer : bijdrage aan Jaarverslag Plattelandsontwikkelingsprogramma 2018 [Boek]
Boonstra, F.G. \ Nieuwenhuizen, W. \ 2019
Begin 2016 stond er een eerste versie van het nieuwe stelsel Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer. Sindsdien is hard gewerkt door het rijk, de provincies, RVO, BIJ12, BoerenNatuur, de agrarische collectieven en andere betrokkenen bij het ANLb om het ...
help
Evaluatie programma landbouwstructuurversterking Overijssel [Boek]
Boonstra, F.G. \ Os, J. van \ Prins, H. \ Rijk, P.J. \ Vogelzang, T.A. \ 2019
help
Duurzame beloning coöperatiebestuurders \ Cooperatie : kwartaaluitgave van de Nationale Cooperatieve Raad voor Land- en Tuinbouw [Artikel]
Boonstra, J.T. \ Nuland, A. van \ 2019
De coöperatie is een vereniging van leden die samen een onderneming drijven. Daarin verschilt de coöperatie van andere ondernemingen. Net als andere ondernemingen worden veel coöperaties geleid door een professionele directie. In een aantal gevallen ...
help
Duurzaamheid, waar gaat dat eigenlijk over? : wat kunnen we leren van neonicotinoïden en bijen? \ Boom in business [Artikel]
Boonstra, H. \ 2018
In het debat over duurzame landbouw gaat het vaak uitsluitend over milieu, klimaat of natuur. Duurzaamheid is echter breder dan deze milieuaspecten.
help
Aanpak evaluatie stelselvernieuwing agrarisch natuurbeheer : uitgangspunten en opties voor een beleidsevaluatie [Boek]
Boonstra, F.H. \ Melman, Th.C.P. \ Nieuwenhuizen, W. \ Gerritsen, A.L. \ 2018
Dit rapport beschrijft methodische uitgangspunten, overwegingen en opties die benut kunnen worden bij het ontwikkelen van een concrete aanpak voor een ex post evaluatie van de stelselvernieuwing agrarisch natuurbeheer. Geconcludeerd wordt dat een ler ...
help
Oeso aanbeveling over water \ Water governance [Artikel]
Boonstra, C. \ Lindert, E. van \ Uijterlinde, R. \ 2017
Na twee jaar consultaties en onderhandelen heeft de OESO Raad op 13 december 2016 de Aanbeveling over Water aangenomen (OECD Recommendation of the Council on Water, hierna de OESO Water Aanbeveling genoemd).
help
Even voorstellen: de modderschildpad : de Mississippi modderschildpad \ Dibevo-vakblad : het vakblad voor de ondernemers in de gehele gezelschapsdieren-, tuinartikelen- en hengelsportbranche [Artikel]
Fleminks, F. \ Boonstra, J. \ 2017
Roodwang-, geelwang- en geelbuikschildpadden staan op de Unielijst en mogen niet meer gehouden of verhandeld worden. Er geldt weliswaar een overgangsregeling voor mensen die deze dieren al bezitten, maar je kunt ze dus niet meer te koop aanbieden in ...
help
Welke doppen spoelen er aan? : resultaten van het allereerste onderzoek naar plastic doppen vervuiling op onze stranden [Boek]
Boonstra, M. \ Hest, F. van \ 2017
Dagelijks worden er miljarden plastic doppen gedraaid en lessen geopend. Veel van deze doppen belanden in onze zeeën en op onze stranden. Zeezoogdieren, vogels en vissen zien plastic doppen aan voor voedsel en dit kan leiden tot verstopping met mogel ...
help
Kennisdoorwerking : learning by doing & doing by learning [Studentenverslag]
Boonstra, Y. \ 2017
Deze scriptie is het resultaat van een masteronderzoek naar kennisdoorwerking: het als organisatie leren van kennis die in een tijdelijke organisatie gegenereerd en gemanaged wordt. In dit onderzoek is het proces van kennisdoorwerking in kaart gebrac ...
help
Zicht op structuur [Boek]
Sollie, Susan \ Cusell, Casper \ Senerpont Domis, Lisette de \ Mandemakers, Jeroen \ Boon, Susanne \ Boonstra, Melanie \ Vermulst, Cees-Jan \ 2017
De ecologische sleutelfactoren vormen een denkkader voor het uitvoeren van een ecologische watersysteemanalyse. Ze geven inzicht in het ecologisch functioneren van het watersysteem en in belangrijke stuurknoppen voor ecologisch herstel. Het project Z ...
help
Agricultural policy objectives on productivity, climate change adaptation and mitigation : policy assessment for the Netherlands [Boek]
Polman, Nico \ Michels, Rolf \ Boonstra, Carla \ Theune, Elmar \ Venema, Gabe \ Reinhard, Stijn \ Velden, Nico van der \ Silvis, Huib \ Vrolijk, Maarten \ 2017
help
Lerende evaluatie van het Natuurpact : naar nieuwe verbindingen tussen natuur, beleid en samenleving [Boek]
Folkert, Rob \ Boonstra, Froukje \ 2017
Natuur en samenleving zijn sterk met elkaar verweven. Kijk alleen maar naar de rol van natuur in de vrijetijdsbesteding van de Nederlanders, en naar waar zich de meest populaire vakantiebestemmingen bevinden. Maar denk ook aan het effect dat natuur h ...
help
Drentse beken nader bekeken : veranderingen in kiezelalggemeenschappen in beken van het Drents plateau 1923-2016 [Boek]
Verweij, G.L. \ Boonstra, H. \ Torenbeek, R. \ Wolters, G. \ Bijkerk, R. \ 2017
In dit onderzoek is van 25 locaties de soortensamenstelling van de kiezelalgengemeenschap onderzocht en geëvalueerd. Hiervoor zijn in totaal 93 monsters gebruikt uit de perioden 1923 – 1939, rond 2004 en uit 2016. In Hoofdstuk 2 wordt een beschrijvin ...
help
Quick scan knelpunten in bestuurlijke en wettelijke afspraken natuur in de grote wateren [Boek]
Boonstra, Froukje \ Pleijte, Marcel \ 2017
In deze notitie bespreken we eerst de doel- en vraagstelling van deze quick scan. Daarna volgen de aanpak en aanpassingen daarin gedurende de uitvoering van de quick scan. We vervolgen met de bevindingen over de bestuurlijke en wettelijke afspraken o ...
help
De volgende stap : sturen met maatschappelijke energie in het natuurdomein [Boek]
Steen, M. van der \ Scherpenisse, J. \ Jong, I. de \ Boonstra, F. \ Arnouts, R. \ 2016
help
Voorbeelden van groene zelforganisatie : achtergrondrapport bij het essay 'De volgende stap : verder met het sturen met maatschappelijke energie in het natuurdomein' [Boek]
Arnouts, R.C.M. \ Boonstra, F.G. \ 2016
Deze casestudy geeft inzicht in de ontwikkeling van drie maatschappelijke initiatieven in het natuurdomein: de Levende Tuin, Tijdelijke Natuur en Red de Rijke Weide. Rond alle drie de initiatieven ontwikkelen zich krachtige discoursen over nieuwe mog ...
help
Systeemverantwoordelijkheid in het natuurbeleid : input voor agendavorming van de Balans van de Leefomgeving 2014 [Boek]
Boonstra, F.G. \ Gerritsen, A.L. \ 2016
Het Rijk is systeemverantwoordelijke voor natuur. Maar over de inhoud van het begrip systeemverantwoordelijkheidbestaat geen eenduidigheid. Er zijn bovendien verschillende manieren waaropsysteemverantwoordelijkheid in de praktijk vorm krijgt. In de r ...
help
Natuur in provinciale coalitieakkoorden [Boek]
Kuindersma, Wiebren \ Boonstra, Froukje \ Kamphorst, Dana \ 2015
help
Bronnen van inspiratie : verkennende analyse van vijf jaar bronnenonderzoek in Zuid-Limburg [Boek]
Boonstra, H. \ Dam, H. van \ Bijkerk, R. \ Wanink, J.H. \ 2015
Bronnen zijn plaatsen waar grondwater op natuurlijke wijze uit de bodem treedt. Ze komen voor langs hellingen van reliëfrijke landschappen met ondoorlatende bodemlagen in de ondergrond. Bronnen vormen bijzondere milieus met een zeer gelijkmatige toes ...
help
Vernieuwing in het provinciaal natuurbeleid : vooronderzoek voor de evaluatie van het Natuurpact [Boek]
Kuindersma, W. \ Boonstra, F.G. \ Arnouts, R.A. \ Folkert, R. \ Fontein, R.J. \ Hinsberg, A. van \ Kamphorst, D.A. \ 2015
In dit rapport staat het provinciaal natuurbeleid van na de decentralisatie van 2011/2011 centraal. Het natuurbeleid van de twaalf provincies is vergeleken aan de hand van vijf thema’s: (1) Natuurnetwerk Nederland; (2) agrarisch natuurbeheer; (3) soo ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.