Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 71

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Borger
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Ontginning Eemmoeras : discussiedossier \ Tijdschrift voor waterstaatsgeschiedenis / [uitg. van de Vereniging voor Waterstaatsgeschiedenis] [Artikel]
Bont, C. de \ Zeiler, F.D. \ Mijnssen-Dutilh, M. \ Borger, G.J. \ 2014
Naar aanleiding van de discussie die ontstond in de vorige aflevering , geheten "Een discussie met twee historisch geografen" wordt nu een uitgebreider aandacht besteed aan de ontstaansgeschiedenis van Eemland.
help
Demon-reactor rwzi Apeldoorn draait stabiel \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Meulenkamp, R. \ Borger, A. \ Visser, F. \ 2011
Op rwzi Apeldoorn is een overschot aan te verwijderen stikstof ontstaan als gevolg van centralisatie van de slibvergisting en -ontwatering en het vergisten van externe organische reststromen. In verband hiermee heeft Waterschap Veluwe besloten het st ...
help
SHARON steekt de grens over \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Teunissen, M. \ Borger, A. \ 2011
Als reactie op de strenger wordende stikstofeisen aan het effluent van een rioolwaterzuiveringsinstallatie is circa 20 jaar geleden een technologie ontwikkeld voor het behandelen van de stikstofrijke deelstroom, die ontstaat bij het ontwateren van ui ...
help
Van Groningen tot Zeeland : geschiedenis van het cultuurhistorisch onderzoek naar het kustlandschap [Boek]
Borger, G.J. \ Breuker, P. \ 2010
Deze bundel biedt een rijke verscheidenheid aan studies over de geschiedenis van het landschapsonderzoek langs de Nederlandse kust in de negentiende en twintigste eeuw. Tot ongeveer 1880 baseerden onderzoekers hun interpretaties vooral op literatuurs ...
help
DEMON - innovatieve rejectiewater behandeling [: thema Innovatieve technieken] \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Meulenkamp, R. \ Borger, A. \ 2009
Bij de rwzi te Apeldoorn wordt gewerkt aan een extra slibgistingsinstallatie. Naast het eigen zuiveringsslib wordt ook het slib van andere zuiveringen en andere energierijke afvalstoffen vergist. Het uitgegiste slib wordt vervolgens ontwaterd met sli ...
help
OC-meting: onbekend maakt onbemind? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Borger, A. \ Clevering-Loeffen, P. \ Augustijn, M. \ Uijterlinde, C. \ 2009
Het verminderen van het energieverbruik door rioolwaterzuiveringsinstallaties kreeg de afgelopen jaren steeds meer aandacht. Uit diverse studies bleek dat de beluchting substantieel bijdraagt aan het energieverbruik van de totale rwzi. InfoMil bereke ...
help
Ontginningsgeschiedenis van de West-Nederlandse veengebieden [boekbespreking] \ Historisch geografisch tijdschrift [Artikel]
Borger, G.J. \ 2009
Bespreking van de dissertatie van De Bont (Wageningen, 2008), getiteld "Vergeten land, ontginning, bewoning en waterbeheer in de Westnederlandse veengebieden"
help
Handreiking OC-meting in de praktijk [Boek]
Borger, A. \ STOWA \ 2009
Beluchting draagt substantieel bij aan het totale energieverbruik van een rwzi. Een efficiënt beluchtingssysteem kan dat energieverbruik daarom flink verlagen. Om de mate van efficiëntie te kunnen berekenen, is het nodig een zogenoemde OC-meting uit ...
help
Handleiding bij de rekentools voor de OC en de alfa-factor [Boek]
Borger, A. \ STOWA \ 2009
Handleiding voor de rekentools om de Oxygen Capacity (OC) en de alfa-factor te berekenen. De handleiding is overgenomen uit het STOWA-rapport 'Handreiking OC-meting in de praktijk' (STOWA 2009-15). De tools waarnaar verwezen wordt, staan in de bijlag ...
help
Werking combi-usbf op de rwzi wijk bij Duurstede [Boek]
Pluijm, J.L.P.M. van der \ Borger, A.R. \ STOWA \ 2009
De combi-USBF technologie (Upflow Sludge Blanket Filtration) werd in de jaren ’90 ontwikkeld als alternatieve, ruimtebesparende slib-waterscheidingstechnologie. De technologie zou de plaats in kunnen nemen van de traditionele nabezinktanks. Dit rappo ...
help
Wat drijft Microthrix parvicella in Dordrecht? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Borger, A. \ Mulder, M. \ Marsman, D. \ Houwelingen, J. van \ 2008
De verbouwde rioolwaterzuiveringsinstallatie Dordrecht heeft in de afgelopen twee winters te maken gekregen met drijflaagvorming, die werd veroorzaakt door de groei van Microthrix parvicella. Vaak wordt voor de bestrijding van deze draadvormende bact ...
help
Veen-vis-zout : landschappelijke dynamiek in de zuidwestelijke delta van de Lage Landen [Boek]
Kraker, A.M.J. de \ Borger, G.J. \ 2007
In oktober 2004 vond een studiedag plaats aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, die werd georganiseerd door het Instituut voor Geo- en Bioarcheologie. Op deze dag werden de thema's veevis-zout aan de orde gesteld als samenhangend geheel van een in ...
help
Het verdwenen veen en de toekomst van het landschap [Rede]
Borger, G.J. \ 2007
Na een inleidende beschouwing van kennistheoretische aard wordt in deze rede een overzicht gegeven van de oude en nieuwe inzichten met betrekking tot de bewoning van het veen in het Nederlandse kustgebied. Aan de hand van de actuele dynamiek van het ...
help
Hollanders en het water : twintig eeuwen strijd en profijt - Deel II [Boek]
Beukers, E. \ Borger, G.J. \ 2007
Hollanders en het water: strijd en profijt. Al eeuwenlang vormen ze een hecht paar. Vreemd is dat niet. Nog steeds stuit je bijna overal in Holland op sloten, meren, grachten, plassen en rivieren, of op de zee. Al dat water heeft sinds mensenheugenis ...
help
Een kwart eeuw Historisch-Geografisch Tijdschrift en de historische geografie \ Historisch geografisch tijdschrift [Artikel]
Borger, G.J. \ 2007
In de 25 jaar van zijn bestaan heeft het tijdschrift zich een eigen plaats verworven. Terugblikkend op de inhoud wordt geschetst wat de betekenis is geweest van het tijdschrift. Vervolgens komt de auteur van dit artikel met een beleidsadvies: treed s ...
help
Veen-vis-zout: een multidisciplinaire uitdaging voor toekomstig onderzoek \ Veen-vis-zout : landschappelijke dynamiek in de zuidwestelijke delta van de Lage Landen [Hoofdstuk uit boek]
Kraker, A.M.J. de \ Borger, G.J. \ 2007
Zoals elk onderzoek en elke wetenschappelijke gedachtewisseling, heeft ook de studiedag Veen-Vis-Zout meer vragen opgeworpen dan beantwoord. Maar de richting waarin het onderzoek zich in de toekomst dient te bewegen, is scherper bepaald. Methodologis ...
help
Van waterrat tot landrot : de betekenis van het water in de Hollandse samenleving van de twintigste eeuw \ Deel II [Hoofdstuk uit boek]
Borger, G.J. \ 2007
Sinds het einde van de negentiende eeuw is de blikrichting in Holland steeds verder afgedwaald van het water. De gemiddelde bewoner van de Hollandse laagvlakte beseft inmiddels niet meer dat hij een onderdeel is van het waterprobleem en voelt zich er ...
help
Landschap in ruimte en tijd : liber amicorum aangeboden aan prof.dr. Guus J. Borger bij gelegenheid van zijn 65e verjaardag en zijn afscheid als hoogleraar in de historische geografie aan de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit [Boek]
Beenakker, J.J.J.M. \ Borger, G.J. \ 2007
Op 30 september 2007 bereikte prof. dr. Guus Borger de leeftijd van 65 jaar en neemt hij afscheid als hoogleraar historische geografie aan de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit Amsterdam. In dit liber amicorum schrijft een groot aant ...
help
Bouwen in beschermde stadsgezichten \ Rooilijn : mededelingen van het Planologisch en Demografisch Instituut, Universiteit van Amsterdam [Artikel]
Borger, G.J. \ 2006
Sinds de Monumentenwet van 1961 kent Nederland beschermde stads- en dorpsgezichten. Vaak is het voor de betrokkenen onduidelijk of in het beschermde gezicht de nadruk ligt op het behoud van het culturele erfgoed of op de ruimtelijke ontwikkeling van ...
help
Evidence for medieval salt-making by burning eel-grass (Zostera marina L.) in the Netherlands \ Geologie en mijnbouw : orgaan voor officieele mededelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en Kolonien [Artikel]
Geel, B. van \ Borger, G.J. \ 2005
During an excavation in 1995 in the Waardpolder (embanked in 1844), north of Kolhorn two cross sections were made through an isolated, elongated body of in situ peat which was covered by marine deposits. During the excavation subfossil layers of Zost ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.