Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 69

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Borgstein
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Terreinbeherende organisaties en verdienmodellen : algemeen fonds of kans? [Boek]
Borgstein, M.H. \ 2017
De rijksoverheid schroeft de publieke financiering voor natuuronderhoud, -beheer en -ontwikkeling terug en tegelijkertijd vindt decentralisatie van taken naar de provincie plaats met gevolgen voor financi ering. Dit betekent dat Terreinb eheren de or ...
help
The role of local perceptions and priorities in establishing sustainable livelihood opportunities around Mt Mulanje, Malawi [Studentenverslag]
Borgstein, Clemmie \ 2017
help
De rol van Vereniging Buitenstad in het Almeerse groen : hoe kunnen burgers en groene organisaties samen de kwaliteit en de identiteit van het stadslandschap versterken? [Boek]
Vijn, Marcel \ Borgstein, Marien \ 2016
help
Ruimte in regels voor natuur en biodiversiteit : een inventarisatie van knelpunten voor innovatieve ondernemers [Boek]
Burg, Sander van den \ Borgstein, Marien \ Bogaardt, Marc-Jeroen \ Kistenkas, Fred \ 2016
help
Brazil mapping report [Boek]
Esparta, Adelino Ricardo J.. \ Borgstein, Edward \ Schmidt, Thilo \ Souza, Aurelio \ Nardelli, Aurea M. B.. \ Martins, Susian C.. \ Pimentel, Gustavo \ 2016
Part 1: White paper on low-carbon technologies in Brazil; Part 2: Biogas and biomethane; Part 3: Energy efficiency in buildings; Part 4: Solid waste management; Part 5: Solar energy; Part 6: Renewable energy from biomass; Part 7: Energy efficiency in ...
help
Klinkende munt slaan uit natuur vergt gerichte aanpak \ Milieu : opinieblad van de Vereniging van Milieuprofessionals [Artikel]
Heide, M. van der \ Borgstein, M. \ Hendriks, K. \ 2016
Met hun natuurterreinen hebben natuurorganisaties potentieel een groot kapitaal in eigendom. Via talloze ecosysteemdiensten kan de samenleving immers de vruchten van al dit natuurlijk kapitaal plukken, denk aan waterzuivering, koolstofopslag, belevin ...
help
Aan tafel! : samenwerken aan groen, groei en gastvrijheid : lessen uit Green Deals Natuur & Gastvrijheid [Boek]
Berkers, R. \ Borgstein, M.H. \ Emonts, Tanja \ Hillebrand, J.H.A. \ 2016
Al een aantal jaren zet STIRR zich in om de combinatie van groen en groei in de gastvrijheidssector te stimuleren. Dit doen ze omdat ze ervan overtuigd zijn dat juist in deze sector uitstekende kansen liggen om economische groei te laten samengaan me ...
help
Financiering van bestaande natuur : praktijkcasus ‘Weerribben-Wieden’ [Boek]
Heide, C.M. van der \ Hendriks, C.M.A. \ Borgstein, M.H. \ 2016
Met hun natuurterreinen hebben natuurorganisaties een schat aan natuurlijk kapitaal in eigendom. De waarde van dit kapitaal is van enorm belang – niet alleen voor deze organisaties zelf maar vooral ook voor de maatschappij. Mensen plukken via talloze ...
help
Blauwe groei : duurzame bedrijvigheid opde Noordzee : perspectieven uit een scenarioanalyse [Boek]
Burg, Sander van den \ Bolman, Bas \ Borgstein, Marien \ Valk, Olga van der \ Vos, Birgit de \ Selnes, Trond \ 2016
Door een groeiend belang van nieuwe maritieme sectoren neemt de bestuurlijke drukte op zee toe. In dit project is een kwalitatieve scenarioanalyse uitgevoerd om te beschrijven hoe de gebeurtenissen zich in de toekomst kunnen ontvouwen, om risico’s te ...
help
Natuur en economie verbinden op landgoederen: van belemmeringen naar handelingsopties [Boek]
Borgstein, M.H. \ Vijn, M. \ 2015
help
Naar nieuwe verdienmodellen op een landgoed met pachters [Boek]
Vijn, M. \ Borgstein, M. \ Alebeek, F. van \ Migchels, G. \ 2015
De financiering door overheden van het behoud en beheer van natuur en landschap staat onder druk. Dat dwingt landgoedeigenaren om op zoek te gaan naar extra inkomensbronnen om de kwaliteiten van natuur en landschap op hun landgoed op niveau te kunnen ...
help
Bedrijven InvesteringsZone : een mogelijk financieringsinstrument voor investeren in de bedrijfsomgeving [Boek]
Borgstein, M. \ Polman, N. \ [2015]
De Experimentenwet Bedrijven InvesteringsZones biedt ondernemers de mogelijkheid om binnen een gezamenlijke Bedrijven InvesteringsZone (BIZ) een fonds in te stellen voor de uitvoering van gezamenlijke doelen in de openbare ruimte, aanvullend op wat d ...
help
Bedrijven InvesteringsZone : kansen voor de gastvrijheidseconomie in het buitengebied [Boek]
Borgstein, M. \ Polman, N. \ 2014
Voor de gastvrijheidssector in het buitengebied is de kwaliteit van de toeristisch-recreatieve infrastructuur en bijbehorende marketing belangrijk. Deze vaak gemeenschappelijk gebruikte voorzieningen zijn cruciaal om de beleving van natuur en landsch ...
help
Bouwstenen voor de Kennisagenda Natuurlijk! Ondernemen [Boek]
Burg, S. van den \ Borgstein, M. \ Blaeij, A. de \ Vader, J. \ Reinhard, S. \ 2014
Kern van de Rijksnatuurvisie 2014 is een omslag in denken: van natuur beschermen tégen de samenleving naar natuur versterken mét de samenleving: natuur en economie profiteren van elkaar. De visie geeft een beeld van de rol die het Rijk, de provincies ...
help
Leren van beleidsinstrumenten voor ondernemen met natuur [Brochure]
Boonstra, F.G. \ Fontijn, R.J. \ Wielen, P. van der \ Borgstein, M.H. \ 2014
Deze brochure is gebaseerd op bevindingen uit het project Leren van Beleidsinstrumenten voor Ondernemen met Natuur deel uitmakend van het beleidsondersteunend onderzoek van het ministerie van EZ. Aanleiding vormde de zoektocht naar nieuwe rollen van ...
help
Verzilveren Helders erfgoed : verbinden loont, maar gaat niet vanzelf [Boek]
Polman, N. \ Dijkshoorn, M. \ Borgstein, M. \ cop. 2013
Den Helder heeft een rijkdom aan cultureel erfgoed en een bijzondere en gevarieerde natuur. Het landschap kent een grote dynamiek, en de sporen daarvan zijn nog goed herkenbaar. Dat landschap is in de 19e eeuw vastgelegd door de aanleg van de zeedijk ...
help
Advies BIZ-buitengebied : samen investeren in de gastvrijheidseconomie [Boek]
Blaeij, A. de \ Polman, N. \ Borgstein, M. \ Theune, E. \ Wielen, P. van der \ Graaff, R. de \ cop. 2012
Dit advies is geschreven als antwoord op een vraag van het ministerie van EL&I naar de mogelijkheden van bedrijveninvesteringszones (BIZ) voor de gastvrijheidseconomie in het buitengebied. Alle bedrijven die profiteren van recreanten en toeristen zij ...
help
Zorg en onderwijs verrijken recreatie \ Kennis online : Wageningen UR-onderzoek voor LNV [Artikel]
Borgstein, M. \ 2011
Bij Buitengoed de Panoven (Zevenaar) komen mensen uit drie verschillende hoeken bij elkaar die elkaar nog niet kennen: zorg, onderwijs en recreatie. het innovatieve zit in het proces van samenwerking. ' Andere bedrijven kunnen ervan leren en er hun v ...
help
Kwalitatieve monitor Systeeminnovaties verduurzaming landbouw : percepties over voortgang, knelpunten en handelingsopties voor functionele agrobiodiversiteit, gesloten voer-mest kringlopen en integraal duurzame stallen [Boek]
Borgstein, M.H. \ Groot, A.M.E. \ Bos, E.J. \ Gerritsen, A.L. \ Wielen, P. van der \ Kolk, J.W.H. van der \ 2010
Om inzicht te krijgen in de verduurzaming van de landbouw, is het nodig om, naast cijfers, een beeld te hebben van bewegingen binnen de sector. In dit rapport zijn percepties rondom duurzaamheid, voortgang, knelpunten en handelingsopties beschreven a ...
help
Verduurzaming van de landbouw: de kernpunten in 2010 [Boek]
Kolk, J.W.H. van der \ Duinhoven, G. van \ Boone, J.A. \ Borgstein, M.H. \ 2010
Dit onderzoek richt zich op drie zorgvuldig gekozen systeeminnovaties omdat hiermee duurzaamheidssprongen over de sectoren heen in brede zin kunnen worden onderzocht. Daaruit is een groot aantal percepties naar voren gekomen. Drie knelpunten kwamen b ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.