Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 1690

 • help
 • uw selectie
 • export
  U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Bos
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Vogelakkers : het effect op de biodiversiteit en de landbouwkundige inpasbaarheid [Boek]
Wiersma, Popko \ Luske, Boki \ Bos, Jules \ Hakkert, Jitty \ Ottens, Henk Jan \ Postma, Madeleine \ Klaassen, Raymond \ Timmermans, Bart \ Zanen, Marleen \ 2019
help
Biogene riffen in de Noordzee : actuele en potentiële verspreiding van rifvormende schelpdieren en wormen [Boek]
Bos, Oscar G. \ Coolen, Joop W.P. \ Wal, Jan Tjalling van der \ 2019
Vanuit het beleid is er behoefte aan ruimtelijke informatie over actuele en potentiële voorkomens van een aantal rifbouwende soorten in de Nederlandse Noordzee in verband met bescherming (Kaderrichtlijn Mariene Strategie, Natura 2000, OSPAR) en de g ...
help
Biobased plastics 2019 [Boek] - Derde herziene druk
Molenveld, Karin \ Bos, Harriëtte \ 2019
help
Environmental Dairy Design for 2020 (EDD20) : ontwerpen voor huisvestingssystemen van melkvee met lage ammoniakemissie [Boek]
Puente-Rodríguez, Daniel \ Bos, A.P. \ 2019
De ambitie van het (publiek-privaat partnerschap) Environmental Dairy Design for 2020 project was om de ammoniakemissie in melkveehouderijsystemen te reduceren tot minder dan 3 kilogram per dierplaats per jaar. Dit onderzoek laat zien dat het theoret ...
help
Biomassa voor de circulaire economie : alles wat je wilde weten over biomassa maar nooit durfde te vragen [Boek]
Groenestijn, J. van \ Harmsen, P. \ Bos, H. \ 2019
Nederland en de meeste andere landen willen het gebruik van koolstofhoudende fossiele grondstoffen zoals aardolie, steenkool en aardgas verminderen. De twee belangrijkste motivaties hiervoor zijn de klimaatproblematiek en de eindigheid van de voorrad ...
help
Grassen waarop we kunnen vertrouwen in een hete zomer \ De hovenier : vakblad voor alle hoveniers [Artikel]
Bos, O. \ 2019
De droogte van 2018 heeft er flink in gehakt in de graswereld. Waar geel het nieuwe groen leek te worden, was bruin de trend in de zomer en het najaar van 2018. Roodzwenk stelde velen teleur, Engels raaigras verraste positief. Rietzwenk deed wat het ...
help
Mogelijke toekomstbeelden natuurinclusieve landbouw : uitwerking van toekomstbeelden ten behoeve van de transitieopgave naar natuurinclusieve landbouw [Boek]
Gies, Edo \ Doorn, Anne van \ Bos, Bram \ Os, Jaap van \ 2019
help
Fotogids mesopelagische vissen : Noordoost Atlantische Oceaan = Photo guide mesopelagic fish : North East Atlantic Ocean [Boek]
Schilling, B. \ Couperus, A.S. \ Bos, O.G. \ 2019
help
Grassen waarop we kunnen vertrouwen in een hete zomer \ Greenkeeper : vakblad voor greenkeeping [Artikel]
Bos, O. \ 2019
De droogte van 2018 heeft er flink in gehakt in de graswereld. Waar geel het nieuwe groen leek te worden, was bruin de trend in de zomer en het najaar van 2018. Roodzwenk stelde velen teleur, Engels raaigras verraste positief. Rietzwenk deed wat het ...
help
Achtergrondrapportage Programmeringsstudies Landbouw, Water en Voedsel: Noordzee en Visserij [Boek]
Smith, S. \ Steins, N.A. \ Bogaart, L. van den \ Bos, O.G. \ Maarse, M. \ Rijn, J. van \ Schadeberg, A.. \ Tamis, J. \ Tatman, S. \ 2019
Deze Achtergrondrapportage hoort bij twee andere, afzonderlijke programmeringsstudies: Duurzame Noordzee (Steins et al., 2019) en Visserij (Smith et al., 2019). Deze programmeringsstudies schetsen een beeld van de onderzoeks- en innovatieopgaven die ...
help
Tussenevaluatie Grondig boeren voor Water : fase 2: 2017 - 2018 [Boek] - 0.1/Finale versie
Korevaar, Hein \ Gielen, Jaap \ Bos, Albert-Jan \ Domhof, Bianca \ Essen, Everhard van \ Brink, Cors van den \ 2019
Door intensieve begeleiding van deelnemers wordt gestreefd naar schoner grondwater als bron voor drinkwater. Hierbij staan centraal: doelbereik met betrekking tot nutriënten in het bovenste freatische grondwater in de intrekgebieden van de Drentse gr ...
help
Klimaatbuffers combineren natuuropgaven met waterberging en vastlegging van broeikasgassen \ Water matters : kenniskatern voor waterprofessionals [Artikel]
Veraart, J. \ Klostermann, J. \ Hattum, T. van \ Buuren, M. van \ Sterk, M. \ Bos, B. \ Vertegaal, P. \ Janmaat, R. \ 2019
Door klimaatverandering groeit de noodzaak om met concepten zoals klimaatbufferaanpak aan de slag te gaan. Met de evaluatie van drie klimaatbufferprojecten worden de leerpunten voor toekomstige projecten in beeld gebracht.
help
The effectiveness of sustainability labels in promoting sustainable food choices : a discussion of various sustainability labels formats and topics : a systematic review [Studentenverslag]
Bos, S. \ 2019
In today’s life, environmental resources are limited, while the human population keeps on growing. The earth has to provide us in the long term, so a sustainable approach to handle natural resources is needed. Sustainable food consumption can be stim ...
help
Biomass for the Circular Economy : Everything you wanted to know about biomass but were afraid to ask [Boek]
Groenestijn, J. van \ Harmsen, P. \ Bos, H. \ 2019
We have compiled this booklet with the aim of providing an overview and, where possible, guidelines for policy and entrepreneurship. It offers an overview of the types of biomass and biomass availability on the scale of the Netherlands, Europe and th ...
help
Antimicrobiële resistentie en residuen van diergeneesmiddelen (antibiotica) in een circulaire veehouderij : tegengaan van verspreiding via mest en milieu [Boek]
Puente-Rodríguez, Daniel \ Bos, A.P. \ Lahr, Joost \ Hoeksma, Paul \ 2019
In Nederland is een groot reservoir aan mest dat als bron van antimicrobiële resistentie (AMR) en of antibiotica en andere residuen van antimicrobiële middelen kan werken. Dit kan niet alleen gevolgen voor de volksgezondheid hebben maar ook voor de ...
help
Spot on: het landschap als vestigingsvoorwaarde [Boek]
Bootsma, Jeroen \ Henk, Baas \ Bos, Ernst \ Gerretsen, Paul \ Nefs, Merten \ Geuze, Adriaan \ Nijhuis, Steffen \ Veen, An van \ Boeschoten, Harry \ 2018
help
Regenbestendige Gebiedsontwikkeling : thematische Studie voor Ruimte voor de Stad : Katern 3: Juridisch instrumentarium [Boek]
Spaan, K. \ Goedbloed, D. \ Schaart, N. \ Stam, S. \ Heijnen, K. \ Gecaj, A. \ Bos, P. \ Sonnen, G. \ Koppers, B. \ [ca. 2018]
Dit laatste katern juridisch instrumentarium geeft inzicht op welke wijze het realiseren van regenwaterberging juridisch vastgelegd en geborgd kan worden. Dit geeft concrete aanwijzingen voor het juridisch organiseren van het regenwaterbestendig ontw ...
help
Regenbestendige Gebiedsontwikkeling : thematische Studie voor Ruimte voor de Stad : Katern 1: Beleidskaders en programma’s [Boek]
Spaan, K. \ Goedbloed, D. \ Schaart, N. \ Stam, S. \ Heijnen, K. \ Gecaj, A. \ Bos, P. \ Sonnen, G. \ Koppers, B. \ [ca. 2018]
Hierin komen de beleidsmatige kaders aan de orde die van invloed zijn op een klimaatadaptieve inrichting van de stad. Voor Amsterdam is daarbij het Gemeentelijk Rioleringsplan Amsterdam 2016-2021 het belangrijkste document. Naast veel andere zaken li ...
help
Regenbestendige Gebiedsontwikkeling : thematische Studie voor Ruimte voor de Stad : Katern 2: Regenbestendige gebiedsontwikkeling [Boek]
Spaan, K. \ Goedbloed, D. \ Schaart, N. \ Stam, S. \ Heijnen, K. \ Gecaj, A. \ Bos, P. \ Sonnen, G. \ Koppers, B. \ [ca. 2018]
In dit katern wordt ingegaan op regenbestendige gebiedsontwikkeling; van planvorming tot uitvoering. De werkwijze om tot een regenbestendig gebied te komen wordt hierin toegelicht en geïllustreerd met voorbeelden en maatregelen die de voorkeur hebben ...
help
RECON : reef effect structures in the North Sea, islands or connections? : summary report revised [Boek]
Coolen, J.W.P. \ Jak, R.G. \ Weide, B.E. van der \ Cuperus, J. \ Luttikhuizen, P. \ Schutter, M. \ Dorenbosch, M. \ Driessen, F. \ Lengkeek, W. \ Blomberg, M. \ Moorsel, G. van \ Faasse, M.A. \ Bos, O.G. \ Dias, I.M. \ Spierings, M. \ Glorius, S.G. \ Becking, L.E. \ Schol. \ Crooijmans, R. \ Boon, A.R. \ Pelt, H. van \ Kleissen, F. \ Gerla, D. \ Degraer, S. \ Lindeboom, H.J.. \ 2018
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.