help
Quantifying the effects of anthropogenic heat sources on the water temperature in the drinking water distribution system [Studentenverslag]
Bos, L. van den \ 2020
The temperature of drinking water is an important parameter, affecting physical, chemical, biological and aesthetic properties of the water. Currently, measurements exceeding the legal limit of 25ᵒC at the tap are exceptional. However, there are reas ...
help
Evaluation of OSPAR recommendations for endangered and/or declining species and habitats in the Netherlands [Boek]
Bos, Oscar G. \ Tamis, Jacqueline E. \ 2020
help
Evaluatie van OSPAR aanbevelingen voor bedreigde en/of achteruitgaande soorten en habitats in Nederland [Boek]
Bos, Oscar G. \ Tamis, Jacqueline E. \ 2020
help
Textiles for circular fashion. Part 1, Fibre resources and recycling options [Boek]
Harmsen, Paulien \ Bos, Harriëtte \ 2020
help
Een grasveld moet ademen! \ Greenkeeper : vakblad voor greenkeeping [Artikel]
Bos, E. \ 2020
Vrijwel alle sportvelden worden minimaal eens per jaar belucht met een messenbeluchter, een pennenbeluchter of een schudbeluchter om de gasuitwisseling, de lucht- en waterhuishouding of de doorwortelbaarheid te verbeteren. We koppelen de term ‘beluch ...
help
Gezonde sportgrasvelden zonder gewasbeschermingsmiddelen \ Fieldmanager : vakblad voor sportveldbeheer [Artikel]
Lommen, J. \ Veenenbos, M. \ Arends, H. \ Bos, E. \ 2020
Beheerders van sportgrasvelden passen al decennia geïntegreerde bestrijding van onkruiden, insecten en schimmels toe. De noodzaak daarvoor wordt alleen maar groter. Vanaf 1 april 2020 geldt een verbod: alleen in enkele situaties en als het echt onver ...
help
De terugkeer van de witsnuiten \ Vlinders [Artikel]
Bos, G. \ Grunsven, R. van \ 2020
Nog maar twee jaar geleden werd de oostelijke witsnuitlibel als uitgestorven beschouwd in Nederland en dat gold eerder ook voor de sierlijke witsnuitlibel. Inmiddels zijn ze allebei terug en is Nederland weer in het gelukkige bezit van vijf soorten w ...
help
Programma van Eisen van de leghen 2020 : ontwerpen voor een goed dierenwelzijn [Boek]
Weeghel, Ellen van \ Jong, Ingrid de \ Niekerk, Thea van \ Bos, Bram \ 2020
In dit rapport worden de behoeften van leghennen en de eisen die de dieren aan hun gehouden omgeving stellen weergegeven in een zogenoemde Programma van Eisen. Er wordt nadere uitleg gegeven over de achterliggende literatuurstudie en het gebruik van ...
help
Geschiktheid zeewindparken voor maricultuur en passieve visserij : een kwantitatieve beoordeling van de kansrijkheid van de gebieden voor de potentiële productiviteit van een selectie aan commercieel interessante soorten [Boek]
Bogaart, Lisanne van den \ Wal, Jan Tjalling van der \ Tonk, Linda \ Bos, Oscar \ Coolen, Joop \ Poelman, Marnix \ Vergouwen, Sophie \ Duren, Luca van \ Janssen, Henrice \ Timmermans, Klaas \ 2020
In de Nederlandse Exclusieve Economische Zone (EEZ) zijn windparken gepland op diverse locaties. Door de windparken ontstaan nieuwe kansen voor multifunctioneel gebruik zoals maricultuur en niet-bodemberoerende visserij met passieve vistuigen. Deze s ...
help
Configuraties voor aquathermie: de afwegingen boven water [Boek]
Dehens, Joram \ Kruit, Katja \ Noij, Lieke \ Bos, Simon \ 2020
De beslisboom in dit rapport leidt de initiatiefnemer van een aquathermieproject door een groot aantal keuzes, met een kansrijke opstelling als resultaat. Deze configuratie kan de gebruiker vervolgens laten doorrekenen en vergelijken met mogelijke an ...
help
Transition pathways - analyzing transitions in food systems : a synthesis of seven case studies [Boek]
Dengerink, Just \ Roo, Nina de \ Dijkshoorn-Dekker, Marijke \ Bos, Bram \ Hetterscheid, Bas \ Kraan, Marloes \ Bonnand, Johann \ Haas, Wim de \ Linderhof, Vincent \ 2020
help
Vogel- en Habitatrichtlijnrapportage 2019 [Boek]
Adams, Annemiek \ Bijlsma, Rienk-Jan \ Bos, Gerdien \ Clerkx, Sandra \ Janssen, John \ Kleunen, André van \ Remmelts, Wilmar \ Rooijen, Nils van \ Schaminée, Joop \ Schmidt, Anne \ Swaay, Chris van \ Wijnhoven, Sander \ Woestenburg, Martin \ Aar, Mies van \ 2020
In deze brochure worden de rapportages in twee delen beschreven. In het eerste deel wordt een landelijk overzicht gegeven van de staat van instandhouding van habitattypen en soorten van de Habitatrichtlijn en de status en trends in verspreiding en po ...
help
Een kwartier langs de rivier \ Vlinders [Artikel]
Bos, G. \ Poot, M. \ 2020
Libellen zijn een boeiende en spannende soortgroep en er zijn dan ook veel mensen die zich bezighouden met libellen kijken of fotograferen. Vaak worden plekken bezocht waar veel soorten bij elkaar te vinden zijn. De rivierrombout, die als enige libel ...
help
Nature-inclusive design: a catalogue for offshore wind infrastructure : technical report [Boek]
Hermans, A. \ Bos, O.G. \ Prusina, I. \ 2020
help
Nieuw Nederlands weiden : De drie stappen van Nieuw Nederlands Weiden [Brochure]
Philipsen, B. \ Lenssinck, F. \ Jong, K. de \ Hin, K.J. \ Mekkelholt, W. \ Bos, A.J. \ Beer, M. de \ Scheepers, R. \ [2020]
Nieuw Nederlands Weiden is de oplossing voor melkveehouders die meer vers gras willen omzetten naar melk, maar wel met een eenvoudig en goed inpasbaar systeem. Nieuw Nederlands Weiden is overzichtelijk voor zowel de melkveehouder en de koe, omdat voo ...
help
Cost-benefit analysis of invasive muskrat control in the Netherlands : Complete removal as financially rational strategy \ Water governance [Artikel]
Zappeij-Ploeger, S. \ Pot, M.T. \ Bos, D. \ 2020
Door graverij in waterkeringen bedreigen muskusratten de Nederlandse waterveiligheid en daarom wordt de soort al sinds de vestiging in 1941 bestreden. Recente Europese wetgeving met betrekking tot invasieve exoten verplicht de lidstaten van de EU om ...
help
Aquathermieviewer - Onze warmte zit in ons water \ Geo-info : tijdschrift voor geo-informatie Nederland [Artikel]
Bos, S. \ Schaik, M. van \ 2020
Nederland moet van het gas af en daarmee komt een einde aan een jarenlange traditie om gas als belangrijkste warmtebron te gebruiken. Maar waar halen we de ‘nieuwe’ warmte dan vandaan? Water is een kansrijke bron. Ruim 50% van onze toekomstige landel ...
help
Zonder netverzwaring maximaal hernieuwbare energie produceren : ontwerpen voor melkveehouderij en akkerbouw om meer hernieuwbare energie te produceren door energieproductie op het eigen bedrijf flexibel te benutten [Boek]
Visser, Andries \ Bos, Bram \ Gollenbeek, Luuk \ Migchels, Gerard \ Stortelder, Johan \ Veefkind, Wouter \ Voort, Marcel van der \ 2020
help
Transition pathways - contours of an analytical framework [Boek]
Elzen, Boelie \ Haas, Wim de \ Wigboldus, Sjerp \ Bos, Bram \ Dijkshoorn-Dekker, Marijke \ 2020
help
Chemievrij beheer is vooral een planningsprobleem : Het wordt niet gemakkelijker, maar in de kern is chemievrij sportveldbeheer goed te overzien \ Fieldmanager : vakblad voor sportveldbeheer [Artikel]
Bos, E. \ 2019
Vanaf 2020 mogen op sportvelden in principe geen chemische herbiciden, fungiciden en insecticiden meer worden toegepast. Over uitzonderingen op de regel is nog geen duidelijkheid. Met zekerheid is te zeggen dat sportvelden zonder inzet van deze midde ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.