help
Naam Griekse feta-kaas weer beschermd : Nieuwsgaring in de wetgeving 1/2003 \ Voedingsmiddelentechnologie : actueel tijdschrift voor de voedingsmiddelenindustrie in de Benelux [Artikel]
Botma, Y. \ 2003
De Griekse autoriteiten kwamen in 1994 tot het inzicht dat de op Griekse wijze bereide feta-kaas als uniek te beschouwen is in vergelijking met de andere feta-producerende EU-landen
help
20 jaar Nieuwsgaring : wetgeving \ Voedingsmiddelentechnologie : actueel tijdschrift voor de voedingsmiddelenindustrie in de Benelux [Artikel]
Botma, Y. \ 2003
Terugblik op een aantal belangrijke en specifieke onderwerpen die de afgelopen twintig jaar in "Nieuwsgaring in de wetgeving" verschenen zijn
help
Passeerplaatsen voor landbouwverkeer : sober maar duurzaam veilig alternatief voor parallelwegen \ Verkeerskunde : maandblad van de ANWB [Artikel]
Jaarsma, C.F. \ Beunen, R. \ Ark, R.G.A. van \ Botma, H. \ 2003
help
Agricultural vehicles and sustainable safe road traffic : solving conflicts on arterial highways \ Transport reviews : a transnational transdisciplinary journal [Artikel]
Jaarsma, C.F. \ Botma, H. \ Ark, R.G.H. van \ Willems, G.P.A. \ 2003
help
Etiket doorstraalde waren meestal correct \ Voedingsmiddelentechnologie : actueel tijdschrift voor de voedingsmiddelenindustrie in de Benelux [Artikel]
Botma, Y. \ 2003
Er werden heel weinig doorstraalde producten in de handel aangetroffen die niet waren geëtiketteerd
help
Wetgeving \ Voedingsmiddelentechnologie : actueel tijdschrift voor de voedingsmiddelenindustrie in de Benelux [Artikel]
Botma, Y. \ 2002
Regelgeving met betrekking tot mycotoxinen; controleprogramma en maximumgehalten voor specerijen die een hoog aflatoxinengehalte hebben. Vervolgens over de Europese wetgeving die vooralsnog een falend proces is door toename van het aantal nationale r ...
help
Discussienota novel foods : nieuwsgaring in de wetgeving 11/2002 \ Voedingsmiddelentechnologie : actueel tijdschrift voor de voedingsmiddelenindustrie in de Benelux [Artikel]
Botma, Y. \ 2002
Onder NVI's in de zin van de verordening (1997) vallen producten die rechtstreeks of indirect zijn bereid op basis van genetische modificatie. Daarnaast betreft het een categorie producten die bestaan uit of geïsoleerd zijn uit micro-organismen, schi ...
help
Nieuwe ontbijtrichtlijnen : nieuwsgaring in de wetgeving 5/2002 \ Voedingsmiddelentechnologie : actueel tijdschrift voor de voedingsmiddelenindustrie in de Benelux [Artikel]
Botma, Y. \ 2002
De nieuwe ontbijtrichtlijnen van de EG-Commissie hebben vooral betrekking op de etikettering van de categorie vruchtensappen
help
Dioxinelimieten aangescherpt : nieuwsgaring in de wetgeving 6/2002 \ Voedingsmiddelentechnologie : actueel tijdschrift voor de voedingsmiddelenindustrie in de Benelux [Artikel]
Botma, Y. \ 2002
De maximumgehalten en actiedrempel volgens aanbeveling zijn in een tabel weergegeven
help
Strategie voor biowetenschap en -technologie : nieuwsgaring in de wetgeving 7/2002 \ Voedingsmiddelentechnologie : actueel tijdschrift voor de voedingsmiddelenindustrie in de Benelux [Artikel]
Botma, Y. \ 2002
Europa staat voor de keuze van of een actief en verantwoord beleid voeren of het beleid dat anderen hebben uitgezet accepteren. De Europese Commissie kiest de eerste optie. Drie vraagstukken zijn genoemd waarop de Commissie een antwoord tracht te vin ...
help
Vlees EG-gedefinieerd : nieuwgaring in de wetgeving 3/2002 \ Voedingsmiddelentechnologie : actueel tijdschrift voor de voedingsmiddelenindustrie in de Benelux [Artikel]
Botma, Y. \ 2002
Etiketteringsvoorschriften worden steeds ingewikkelder. Vanaf 1 januari 2003 wordt het handelsverkeer in producten die niet voldoen aan de richtlijn verboden
help
Nieuwe groep ingrediënten : nieuwsgaring in de wetgeving 4/2002 \ Voedingsmiddelentechnologie : actueel tijdschrift voor de voedingsmiddelenindustrie in de Benelux [Artikel]
Botma, Y. \ 2002
In een tabel zijn vergunningen vermeld met de aanvrager, de toepassing en het land binnen Europa
help
Etikettering wordt aangepast : nieuwsgaring in de wetgeving 1/2002 \ Voedingsmiddelentechnologie : actueel tijdschrift voor de voedingsmiddelenindustrie in de Benelux [Artikel]
Botma, Y. \ 2002
De uitbreiding en wijziging van ingrediënteninformatie die vooral gericht is op bestanddelen die allergie kunnen veroorzaken. De wijzigingen betreffen het schrappen van de 25%-regel en het vermelden van een lijst van allergenen die op het etiket moet ...
help
Zuiverheidseisen additieven compleet : nieuwsgaring in de wetgeving 2/2001 \ Voedingsmiddelentechnologie : actueel tijdschrift voor de voedingsmiddelenindustrie in de Benelux [Artikel]
Botma, Y. \ 2001
help
De commissaris vertelt verder : nieuwsgaring in de wetgeving 3/2001 \ Voedingsmiddelentechnologie : actueel tijdschrift voor de voedingsmiddelenindustrie in de Benelux [Artikel]
Botma, Y. \ 2001
Vragen van Europese parlementariërs over: veldproeven met genetisch gemodificeerde organismen; verrijkte levensmiddelen; herkomst voedselingrediënten, beschermde aanduidingen en biotechnologie
help
Voedseldoorstraling in impasse : nieuwsgaring in de wetgeving 11/2001 \ Voedingsmiddelentechnologie : actueel tijdschrift voor de voedingsmiddelenindustrie in de Benelux [Artikel]
Botma, Y. \ 2001
Kern van de impasse is de uitbreiding van de positieve lijst levensmiddelen en ingrediënten die mogen worden doorstraald. De tijdrovende medebeslissingsprocedure
help
Regulering medicinale kruiden nodig \ Voedingsmiddelentechnologie : actueel tijdschrift voor de voedingsmiddelenindustrie in de Benelux [Artikel]
Botma, Y. \ 2001
In een tabel is de situatie in 5 EU-landen vermeld, in de overige lidstaten loopt deze sterk uiteen
help
Up-date verontreinigingen in levensmiddelen : wetgeving \ Voedingsmiddelentechnologie : actueel tijdschrift voor de voedingsmiddelenindustrie in de Benelux [Artikel]
Botma, Y. \ 2001
Een korte uiteenzetting over het begrip voedselverontreiniging; het zelfbeschikkingsrecht van de EU-lidstaten; nitraten en aflatoxinen; de nieuwe verordening
help
Ggo's in het milieu \ Voedingsmiddelentechnologie : actueel tijdschrift voor de voedingsmiddelenindustrie in de Benelux [Artikel]
Botma, Y. \ 2001
Genetisch gemodificeerde organismen in het milieu en de nieuwe richtlijn 2001/18/EG (2). Een samenvatting van de overwegingen die hier aan voorafgingen over nut, noodzaak en doel
help
Waarschuwing op pluimveevlees \ Voedingsmiddelentechnologie : actueel tijdschrift voor de voedingsmiddelenindustrie in de Benelux [Artikel]
Botma, Y. \ 2001
Via etikettering op verpakt pluimveevlees wordt de consument gewaarschuwd op besmettingsgevaar
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.