help
Aan de slag met circulaire woningbouw : vuistregels voor ontwerp en uitvoering [Boek]
Visser, H. \ Anink, D. \ Bouwens, C. \ Bouwmeester, H. \ 2019
Deze publicatie toont inspirerende voorbeelden en geeft praktische vuistregels voor circulair bouwen waarmee opdrachtgevers en opdrachtnemers in de woningbouw aan de slag kunnen.
help
Proactief beverbeheer : voorkomen is beter dan genezen \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Dijkstra, V. \ Bekker, H. \ Bouwens, S. \ 2017
Sinds 1988 is de bever aan een gestage opmars bezig in ons land. Over enkele jaren komt de bever waarschijnlijk in alle provincies voor. Als ‘ecosystem engineer’ heeft de bever een positief effect op de biodiversiteit. Maar in sommige gevallen kunnen ...
help
Waterefficiënte emissieloze kas: optimaal telen [Poster]
Beerling, E. \ Bouwens, P. \ Kaarsemaker, R. \ Lee, A. \ Lier, G. van der \ Blok, C. \ Os, E. van \ Ruijven, J. van \ [2015]
Aanpassen recept van bemesting bij emissieloos telen per element. Interval tussen analyses zo kort mogelijk houden.
help
Stevige dijken door verticale drainage : de waterontspanner : thema Water \ Civiele techniek : onafhankelijk vaktijdschrift voor civiel ingenieurs werkzaam in weg- en waterbouw, planologie, utiliteitsbouw en offshore [Artikel]
Langhorst, O. \ Bouwens, B. \ 2015
Hoe kun je een dijk versterken zonder dat het een enorme impact heeft op het omliggende landschap? Advies- en ingenieursbureau Movares bedacht samen met Waterschap Rivierenland een innovatieve oplossing: de Waterontspanner.
help
KD09P09 - Bart Bouwens - De Waterontspanner [Video]
Bouwens, B. \ STOWAvideo \ 2012
Presentatie op de 6de Kennisdag Inspectie Waterkeringen 2009 met een uitleg over een nieuwe methode: de waterontspanner. Waterontspanners zijn zand- of grindpalen, die tot in de watervoerende zandlaag van de dijk reiken en in verbinding staan met het ...
help
Goudse Julianasluis krijgt tweede sluiskolk \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Bouwens, B.H. \ Montijn, J. \ 2011
Aan de uitbreiding van de Julianasluis in Gouda met een tweede sluiskolk gaat een intensief traject van risicobeheersing vooraf. Het voorontwerp brengt de risico's in kaart, waaronder de beschadiging van de huidige sluis en ernstige hinder voor het w ...
help
Lessen voor het Deltaprogramma en het Deltafonds: zwakke schakels, sterke aanpak \ RO : ruimtelijke ontwikkeling magazine [Artikel]
Bouwens, N. \ Ark, R. van \ 2010
Bij de prioritaire zwakke schakels aan de kust is veiligheid nadrukkelijk gekoppeld aan ruimtelijke kwaliteit. Deze integrale aanpak met een regierol voor provincies en de inbreng van gemeenten biedt waardevolle lessen voor lopende en toekomstige ver ...
help
'Waterontspanner’ beperkt gevolgen van dijkversterking : alternatieve oplossing voor zware steunberm [dossier waterbouwkunde] \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]Bijbehorende website
Langhorst, O.S. \ Bouwens, B.H. \ Damen, P.J.M. \ Duinen, A. van \ 2009
Waterschap Rivierenland moet voor 2015 de Lekdijk tussen Nieuw-Lekkerland en Groot-Ammers over een lengte van bijna 12 kilometer versterken. Bij de eerste toetsing van de primaire waterkeringen werd dit dijkvak afgekeurd. Niet omdat de dijk te laag i ...
help
Speelnatuur en veiligheid : richtlijnen en aanbevelingen voor terreinbeheerders [Boek]
Visser, B.M. \ Baaij, G.B.J. de \ Bouwens, S. \ 2008
Spelen in en met de natuur is in vele opzichten goed voor de ontwikkeling van kinderen. Om in te kunnen spelen op deze maatschappelijke behoefte aan meer speelnatuur hadden beheerders behoefte aan meer richtlijnen betreffende aansprakelijkheden en ve ...
help
Outputgestuurd onderhoudscontract verbetert werkwijze \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Bouwens, B.H. \ Couwenberg, F.A.T. \ Leijenhorst, E. van \ Leur, M.F.A. van \ 2007
Rijkswaterstaat en ProRail doen de eerste ervaringen op met zogenaamde outputgestuurde onderhoudscontracten. De focus ligt hierbij op het uiteindelijk functioneren van de infrastructuur
help
Met groen meer stad : nieuwe impulsen voor stedelijk groen [Boek]
Bouwmeester, H. \ Bouwens, C. \ Dullemen, K. van \ 2006
help
Huishoudwater exit? : niet het kind met het badwater weggooien \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Bouwens, C. \ 2003
De afgelopen tijd is flinke commotie ontstaan rond het huishoudwaternet. Staatssecretaris Van Geel van VROM verbood twee weken geleden de grootschalige levering van huishoudwater door de waterleidingbedrijven. In de Tweede Kamer moet na het vakantier ...
help
Koudwatervrees : SEV over de mogelijkheden voor huishoudwatersystemen \ Gezond bouwen en wonen : kwartaaltijdschrift voor wetenschappelijke, vaktechnische, kunstzinnige en praktische aspecten van de bio-, en eco-logische architectuur, het mens- en milieuvriendelijk ontwerpen, bouwen en wonen [Artikel]
Bouwens, C. \ 2003
De SEV (Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting) is van mening dat er binnen de huishoudwatersystemen onderscheid moet worden gemaakt naar de gebruikte waterbron, en dat er binnen de hemelwatersystemen nog verdere product- en systeeminnovatie plaats ...
help
Nationaal pakket duurzame stedebouw \ Handboek ruimtelijke ordening en milieu [Artikel]
Gelinck, A.F. \ Bouwens, C.J.C. \ 2002
help
Schoon water in de stad \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kalker, T. \ Bouwens, C. \ Tjallingii, S. \ 2001
Bij duurzaam stedelijk waterbeheer hoort schoon water; beperking van diffuse emissies speelt daarbij een belangrijke rol. Het Platform Diffuse Bronnen in de provincie Utrecht selecteerde een aantal voorbeeldprojecten en mogelijke maatregelen in de pr ...
help
Lijnen door het Brabantse land : 200 jaar verkeersinfrastructuur in Noord-Brabant 1796 - 1996 [Boek]
Bouwens, B. \ Corten, J.P. \ Hooff, G. van \ 1997
help
Uitgesteld ouderschap : een onderzoek naar de maatschappelijke consequenties van het uitstel van de geboorte van het eerste kind [Boek]
Bouwens, A. \ 1996
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.