help
Bodemverzuring als aanjager van eikensterfte : gevolgen voor herstelmaatregelen \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Lucassen, E.C.H.E.T. \ Aben, R. \ Smolders, A.J.P. \ Bobbink, R. \ Diggelen, J.H.M. van \ Roosmalen, M. van \ Boxman, D. \ Berg, L. van den \ Roelofs, J.G.M. \ 2014
In het januari-nummer van het Vakblad stond een artikel over de eikensterfte in Nederland. In een enquête suggereerden terreinbeheerders kaalvraat en extreme weersomstandigheden als belangrijkste oorzaken van de sterfte. Stichting het Limburgs Landsc ...
help
Meldingen van voedselinfecties en -vergiftigingen in 2012 \ Infectieziekten bulletin / uitg. van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) [Artikel]
Friesema, I.H.M. \ Jong, A.E.I. de \ Boxman, I.L.A. \ Pelt, W. van \ 2014
In september 2013 werd het rapport Registratie voedselinfecties en -vergiftigingen bij de NVWA en het CIb, 2012 gepubliceerd.(1) Dit rapport geeft een overzicht van de in Osiris geregistreerde individuele gemelde patiënten en uitbraken van voedselinf ...
help
Handreiking overstromingsrisicoparagraaf : een handreiking bij het verantwoorden en meenemen van overstromingsrisico's in de ruimtelijke planvorming [Boek]
Neuvel, J.M.M. \ Boxman, A.M.C. \ Stoffer, H.J. \ 2011
Het doel van de overstromingsrisicoparagraaf is een bewustere afweging van risico’s van waterveiligheid door ambtenaren en bestuurders die betrokken zijn bij ruimtelijke planvorming op gemeentelijk niveau. Naast het vergroten van het bewustzijn trach ...
help
Tool om norovirusuitbraken gerelateerd aan voedsel te selecteren \ Infectieziekten bulletin / uitg. van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) [Artikel]
Verhoef, L. \ Boxman, I. \ Duizer, E. \ Schegget, R. ter \ Chardon, J. \ Koopmans, M. \ 2011
Norovirus is een van de meest voorkomende veroorzakers van uitbraken van gastro-enteritis in Nederland. Hoewel persoon-op-persoontransmissie het meest voorkomt, wordt norovirus vaker dan gedacht overgedragen via voedsel. Na introductie van het virus ...
help
Monitoring proefprojecten plaggen in naaldbos van de arme zandgronden : eindrapportage 2011 [Boek]
Kemmers, R.H. \ Delft, S.P.J. van \ Boxman, A.W. \ Veerkamp, M.T. \ 2011
In het kader van Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit (OBN) heeft de Unie van Bosgroepen het proefproject “Plaggen in naaldbos op arme zandgronden” in uitvoering genomen. Omdat een dergelijke proefmaatregel monitoringplichtig is, werd in 2005 opdra ...
help
Besmettingsroutes van hepatitus A : voedselveiligheid & kwaliteit \ Voedingsmiddelentechnologie : actueel tijdschrift voor de voedingsmiddelenindustrie in de Benelux [Artikel]
Boxman, I. \ Ober, H.J. \ Duizer, E. \ Koopmans, M. \ 2010
Een recente uitbraak van het hepatitis A-virus werd veroorzaakt door halfgedroogde tomaten. Maar ook andere landbouwbouwproducten kunnen besmet raken met het virus. Wat zijn de mogelijke besmettingsroutes en hoe kan de industrie voorkomen dat zij bes ...
help
Norovirussymposium: bruikbare onderzoeksresultaten voor de praktijk \ Infectieziekten bulletin / uitg. van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) [Artikel]
Verhoef, L. \ Beersma, T. \ Boxman, I. \ Duizer, E. \ Duynhoven, Y. van \ Friesema, I. \ Götz, H. \ Jager, C. de \ Koopmans, M. \ 2008
Norovirusepidemieën komen veelvuldig voor en zijn vaak lastig te bestrijden. Tijdens een symposium werd ingegaan op de epidemiologie, incidentie en diagnostiek van het norovirus. Speciale aandacht was er voor uitvoerbare en effectieve bestrijdingsmaa ...
help
Wederom een lekker taartje met een ongewenst staartje \ Infectieziekten bulletin / uitg. van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) [Artikel]
Kerkhof, J.H.T.C. van den \ Loeke, N.A.J.M. te \ Vennema, H. \ Boxman, I.L.A. \ 2007
In juli 2006 werd bij GGD Zuid-Holland Zuid vrijwel tegelijkertijd een drietal voedselinfecties gemeld met als belangrijkste verschijnselen braken en diarree, klinisch suspect voor norovirus. Voedselanamnese van de 3 uitbraken afgenomen door de GGD w ...
help
Bos onder dak : langetermijneffecten van stikstofdepositie in bos \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Boxman, D. \ 2007
Is stikstofverzadiging in een bos omkeerbaar als je de stikstofdepositie vermindert? En zal het ecosysteem zich dan ook herstellen? Om dat te onderzoeken werd in 1989 vanuit Universiteit Nijmegen begonnen met het monitoren van de depositie, samen met ...
help
Gastro-enteritis na nieuwjaarslunch \ Infectieziekten bulletin / uitg. van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) [Artikel]
Dijk, G. van \ Maat, A.T.J. \ Bogaard, N. van den \ Boxman, I.L.A. \ Loeke, N.A.J.M. te \ 2006
Na een feestelijke nieuwjaarslunch voor docenten van een middelbare school, wordt melding gemaakt van een grootschalige voedselinfectie. Van de 150 docenten zijn er circa 60 ziek geworden. Zij hebben klachten van overgeven en diarree. Reden voor de G ...
help
Biogeochemical constraints on the ecological rehabilitation of wetland vegetation in river floodplains \ Hydrobiologia [Artikel]
Lamers, L.P.M. \ Loeb, R. \ Antheunisse, A.M. \ Miletto, M. \ Lucassen, E.C.H.E.T. \ Boxman, A.W. \ Smolders, A.J.P. \ Roelofs, J.G.M. \ 2006
The European policy for river management during peak discharge periods is currently changing from exclusion strategies (reinforcement of dykes) to allowing a more natural situation by creating more floodplain space to reduce water levels during peak ...
help
The world's greatest : een essay over landschap, architectuur en grootheidswaanzin [Studentenverslag]
Boxman, O. \ 2005
help
Changing lanes : een ontwerp voor het Maas-Waalkanaal in 2030 [Boek]
Niesten, M.F.A.O. \ Boxman, O.J.J. \ 2004
help
Virusdetectie in schelpdieren uit de Oosterschelde en import gebieden. Norovirus in oesters als bron voor een uitbraak in 2001 \ De ware(n)-chemicus : Nederlands tijdschrift voor algemeen levensmiddelenonderzoek [Artikel]
Boxman, I.L.A. \ Loeke, N.A.J.M. te \ Tilburg, J.J.H.C. \ 2004
Norovirussen zijn een veel voorkomende oorzaak van gastro-enteritis en zijn betrokken bij talrijke uitbraken van voedselinfecties. Het doel van deze studie was om schelpdieren uit Nederlandse kustgebieden en schelpdieren geïmporteerd uit Europese lan ...
help
Uitvoering van vernattingsmaatregelen op praktijkschaal 1997-2003 : referentie project Koelbroek [Boek]
Boxman, A.W. \ Bartelink, H.H. \ Bossenbroek, P. \ Kemmers, R.H. \ Stortelder, A.H.F. \ 2003
Dit rapport beschrijft de vernattingsmaatregelen in het OBN referentieproject “Het Koelbroek” van 1997-2003. In het kader van het Overlevingsplan Bos en Natuur (OBN) zijn natte bossen met hoofdfunctie natuur geïnventariseerd en zijn bedreigingen als ...
help
Is stikstofverzadiging in Nederlandse bossen omkeerbaar? \ Vakblad natuurbeheer : informatie voor beheerders van natuur, bos en landschap [Artikel]
Boxman, A.W. \ 2002
Nederlandse bosecosystemen zijn door de hoge stikstofdepositie uit de atmosfeer veranderd van stikstofbeperkt in stikstofverzadigd. Dit leidt tot een verstoorde mineralenbalans in de bodem, vitaliteitsproblemen van de vegetatie en nitraatuitspoeling ...
help
Hoe natter, hoe beter? : de invloed van het waterpeil bij maatregelen tegen verdroging in elzenbroekbossen \ Vakblad natuurbeheer : informatie voor beheerders van natuur, bos en landschap [Artikel]
Boxman, A.W. \ Stortelder, A.H.F. \ 2000
help
Referentie project Koelbroek : beschrijving van de uitgangssituatie in 1997 en uitvoering van maatregelen op praktijkschaal [Boek]
Boxman, A.W. \ 2000
help
Modelling the response of soil and soil solution chemistry upon roofing a forest in an area with high nitrogen deposition \ Hydrology and earth system sciences [Artikel]
Salm, C. van der \ Groenenberg, B.J. \ Boxman, A.W. \ 1998
help
Nitrogen saturation experiments (NITREX) in coniferous forest ecosystems in Europe : a summary of results \ Environmental pollution [Artikel]
Tietema, A. \ Boxman, A.W. \ Bredemeier, M. \ 1998
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.