help
NVM Agrarisch & Landelijk Vastgoedbericht [Boek]
Braks, P. \ Brans, S. \ Silvis, H. \ Voskuilen, M. \ 2018
Deze publicatie schetst een beeld van de ontwikkelingen in het agrarisch en landelijk vastgoed die zich in het jaar 2017 hebben voorgedaan. Voor dit Agrarisch & Landelijk Vastgoedbericht (A&LV bericht) wordt ingegaan op grondgebonden landbouw, glastu ...
help
Bestrijding van inheemse muggen in Nederland : mogelijkheden en uitdagingen [Boek]
Braks, M. A. H.. \ Stroo, C. J.. \ 2016
help
Muggenbestrijding in Nederland : risico's en bestrijding van exotische muggen \ Nederlands tijdschrift voor geneeskunde [Artikel]
Brandwagt, D.A.H. \ Stroo, C.J. \ Braks, M.A.H. \ Fanoy, E.B. \ 2015
Steekmuggen spelen wereldwijd een belangrijke rol bij de verspreiding van zogenoemde vector-overdraagbare ziekten. In Nederland komen muggensoorten voor die in staat zijn infectieziekten over te dragen. De laatste 50 jaar heeft dit niet geleid tot ui ...
help
Staat van zoönosen 2014 [Boek]
Zomer, T. \ Kramer, T. \ Sikkema, R. \ De Rosa, M. \ Valkenburgh, S. \ Friesema, I. \ Roest, H.-J. \ Giessen, J. van der \ Kerkhof, H. van den \ Kortbeek, T. \ Pelt, W. van \ Braks, M. \ Maassen, K. \ 2015
De Staat van zoönosen geeft jaarlijks een overzicht van infectieziekten die overgaan van dier op mens, de zogenoemde zoönosen. Het gaat om de mate waarin meldingsplichtige zoönosen voorkomen en de ontwikkelingen daarvan op de lange termijn. Hierbij b ...
help
Japanse encefalitis in Zuid-Europa? \ Tijdschrift voor diergeneeskunde [Artikel]
Cleton, N. \ Koopmans, M. \ Braks, M. \ Maanen, K. van \ Reusken, C. \ 2014
In 2012 werd in Noord-Italië een fragment van genoom van het Japanse encefalitisvirus (JEV) geïsoleerd uit steekmuggen van de soort Culex pipiens die waren gevangen in 2010 en 2011. JEV komt voor in delen van Oceanië en Zuid- en Zuidoost-Azië. Het is ...
help
Effecten klimaat op gezondheid : actualisatie voor de Nationale Adaptatiestrategie (2016) [Boek]
Wuijts, S. \ Vros, C. \ Schets, F.M. \ Braks, M.A.H. \ 2014
Klimaatverandering kán de volksgezondheid beïnvloeden. De consequenties daarvan kunnen onder bepaalde omstandigheden groot zijn. Zo kunnen hittegolven, die meer ziekte- en sterfgevallen tot gevolg hebben, vaker voorkomen en vorstperioden juist minder ...
help
Hoe een modelleur een mug vangt - het nut van wiskundige modellen voor het bestuderen en bestrijden van vector-overgedragen ziekten \ Entomologische berichten : maandblad [Artikel]
Braks, M. \ Fischer, E. \ Hartemink, N. \ 2011
Vector-overgedragen ziekten zijn infectieziekten die worden overgedragen door vectoren, meestal anthropoden, zoals muggen, knutten en teken. De laatste jaren is de aandacht voor deze ziekten toegenomen. Aanleidingen hiervoor zijn bijvoorbeeld de uitb ...
help
Tekenoverdraagbare aandoeningen: meer (dan) Lyme? \ Infectieziekten bulletin / uitg. van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) [Artikel]
Sprong, H. \ Braks, M. \ Fonville, M. \ Tijsse-Klasen, E. \ Takumi, K. \ 2011
Het aantal gerapporteerde gevallen van acute ziekte van Lyme neemt gestaag toe sinds 1994. De toename van het aantal tekenbeten is hiervoor de meest logische verklaring. Hoe komt het dat het aantal tekenbeten toeneemt en hoe kunnen tekenbeten worden ...
help
Bestrijding exotische muggensoorten in Nederland \ Dierplagen informatie : wetenswaardigheden en actualiteiten [Artikel]
Braks, M. \ Scholte, E.J. \ 2010
Het is voor het eerst in 60 jaar (sinds de malariabestrijding in de jaren 50 van de vorige eeuw) dat er in Nederland steekmuggen met behulp van biociden buiten in de leefomgeving bestreden worden. Het betreft de bestrijding van die exotische muggenso ...
help
Emzoo: naar een humaan-veterinaire aanpak van zoönotische bedreigingen \ Tijdschrift voor diergeneeskunde [Artikel]
Langelaar, M. \ Braks, M. \ Giessen, J. van der \ 2009
help
Emzoo: naar een gezamenlijke, humaan-veterinaire aanpak van zoönotische bedreigingen \ Infectieziekten bulletin / uitg. van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) [Artikel]
Langelaar, M. \ Braks, M. \ Giessen, J. van der \ 2009
Dierreservoirs zijn een belangrijke bron van opduikende infectieziekten. Hoewel het praktisch onmogelijk is om de volgende ‘opduikende’ zoönose te voorspellen, zijn er wel factoren te benoemen die inzicht kunnen bieden uit welke hoek de grootste risi ...
help
Symposium Dutch Society for Wildlife Health: gezond wild is goed voor de volksgezondheid \ Infectieziekten bulletin / uitg. van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) [Artikel]
Braks, M. \ 2007
In dit bericht een verslag van de presentaties die werden gehouden tijdens het symposium dat op 22 juni 2007 door de Dutch Society for Wildlife Health (DSWH) was georganiseerd. Kennis over de gezondheid en welzijn van dieren in het wild is van belang ...
help
Meerjarenplan gewasbescherming [Boek]
Braks, G.J.M. \ 1989
help
Regelingen inzake het verplaatsen van de produktie van dierlijke meststoffen (Wet verplaatsing mestproduktie) [Boek]
Braks, G.J.M. \ 1989
help
Het tijdschrift Voeding en het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij \ Voeding : maandblad van de Stichting Voeding Nederland = Netherlands journal of nutrition [Artikel]
Braks, G.J.M. \ 1989
De activiteiten en verantwoordelijkheden van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij op het gebied van voedselvoorziening. Na een tekort aan voedsel rond de oorlogsjaren ligt het accent nu op het bevorderen van een evenwichtige keuze do ...
help
Toekomst voor de natuur [Boek]
Braks, G.J.M. \ Aart, P.J.M. van der \ Woldhek, S. \ Stichting Natuur en Milieu \ [ca. 1988]
Symposium Stichting Natuur en Milieu
help
Kwaliteit produkt, produktiewijze en milieu bepalend voor bedrijfsvoering \ De pluimveehouderij [Artikel]
Braks, G.J.M. \ 1988
Kwaliteit van het produkt is van elementair belang voor onze concurrentiepositie en is een niet meer weg te denken factor in de belangstelling van de consument. De overheid zal door middel van kwaliteitsbesluiten voor de diverse produkten en via stim ...
help
Ontwerp - besluit houdende regels voor verplaatsing mestproduktie en houdende uitzonderingen van de regels bij verkleining van de oppervlakte (Verplaatsingsbesluit Meststoffenwet) [Boek]
Braks, G.J.M. \ 1986
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.