Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 162

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Bremer
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
De staat van de biodiversiteit in Overijssel [Boek]
Bremer, P. \ Dielissen, E. \ Dinther, B. van \ Lassche, A. \ Scholte Albers, P. \ Hoekstra, F. \ Gedeputeerde Staten van Overijssel \ 2019
In Overijssel komen veel planten, dieren en leefgebieden (habitats) voor. Maar hoe staat het daar nu mee? Op verzoek van Provinciale Staten (motie Bakker c.s 20.06.2018) hebben wij een eerste, beperkt, overzicht gemaakt van de staat van de biodiversi ...
help
Rupsen oranjetipje in je tuin \ Vlinders [Artikel]
Bremer, P. \ 2019
In de jaren negentig vond in Zwolle onderzoek plaats naar de verspreiding van het oranjetipje (Anthocharis cardamines). In totaal werden enkele honderden waarnemingen doorgegeven. Elk jaar werd de waarnemers ook gevraagd om waarnemingen van rupsen do ...
help
Leefgebied van Smient in Natura 2000-gebied Rijntakken [Boek]
Kleyheeg, Erik \ Bremer, Loes van den \ 2018
Provincie Gelderland heeft Sovon gevraagd om het leefgebied van de Smient in Natura 2000-gebied Rijntakken nauwkeuriger in beeld te brengen. Betere informatie over het habitatgebruik van Smienten moet als toetsingskader kunnen dienen voor bevoegd gez ...
help
Leefgebied van Smient in Natura 2000-gebied Rijntakken [Boek]
Kleyheeg, Erik \ Bremer, Loes van den \ 2018
help
Blauwgrasland in Overijssel : ontwikkelingen in de afgelopen kwart eeuw : achtergrond bij een Overijssels Feit [Boek]
Bremer, P. \ 2017
Blauwgraslanden behoren tot de meest bijzondere elementen van de Overijsselse natuur vanwege de vele bijzondere plant- en diersoorten, waaronder blonde zegge en aardbeivlinder. Dankzij de realisatie van het Natuur Netwerk Nederland, NNN, voorheen EHS ...
help
Voorstudie Jaar van de Huiszwaluw 2018 [Boek]
Bremer, Loes van den \ Turnhout, Chris van \ Schekkerman, Hans \ 2017
help
Analyse Natura 2000-doelensystematiek op basis van beheerplannen van de Natura 2000-gebieden : achtergronddocument bij het rapport Advies over de Natura 2000 doelensystematiek en Natura 2000-doelen [Boek]
Vreeswijk, T. van \ Schmidt, A.M. \ Kleunen, A. van \ Bremer, L. van den \ 2017
Het doel van dit onderzoek is het evalueren van de toepassing van de Natura 2000-doelensystematiek in de beheerplannen.
help
Evaluation of biomass enhancing practices in the Yatenga region of Burkina Faso [Studentenverslag]
Bremer, Jori \ 2016
help
Als je vlinders ziet... schijnt de zon \ Mooi Gelderland / Stichting het Geldersch Landschap en Stichting Vrienden der Gelderse Kasteelen [Artikel]
Bremer, R. \ 2015
Nog altijd krijgt bioloog Kars Veling (54) vlinders in zjin buik van het oranjetipje. Als kleine jongen werd hij verliefd op de kleine dagvlinder in het natuurgebied de Regulieren, bij hem om de hoek. De passie is sindsdien gegroeid en gegroeid.
help
Lang leve de heg \ Mooi Gelderland / Stichting het Geldersch Landschap en Stichting Vrienden der Gelderse Kasteelen [Artikel]
Bremer, R. \ 2015
Op steeds meer plaatsen in Gelderland zijn 's winters professionele heggenvlechters in de weer met het planten van nieuwe of het onderhouden van bestaande heggen. Dat is opvallend, want het ambacht was bijna verdwenen.
help
Proficiency test for allergens in food 2014 [Boek]
Bremer, M.G.E.G. \ Alamenou, P. \ Elbers, I.J.W. \ 2015
In the autumn of 2014 a proficiency test for allergens in baby cereal was organized by RIKILT, Wageningen UR. This PT-test enabled laboratories to evaluate their competence for the analysis of allergens in baby cereal. Both quantitative and qualitati ...
help
Overwinterende Klapeksters in Nederland: telperikelen, aantallen en verspreiding \ Limosa [Artikel]
Schekkerman, H. \ Hustings, F. \ Bremer, L. van den \ Kampichler, C. \ Winden, E. van \ Broere, M. \ Vries, H. de \ 2015
Overwinterende Klapeksters, vaak prominent zittend in een boomtop in halfopen landschap, lijken eenvoudig in kaart te brengen. In de praktijk blijkt het lastiger dan verwacht. Dit aspect kreeg speciale aandacht bij het uitwerken van landelijke tellin ...
help
Populatieontwikkeling Wilde Eend, Krakeend, Kuifeend en Tafeleend in Nederland: wat weten we over de achtergronden [Boek]
Bremer, Loes van den \ Schekkerman, Hans \ Jeugd, Henk van der \ Roomen, Marc van \ Winden, Erik van \ Turnhout, Chris van \ 2015
Dit rapport is een bundeling van bestaande kennis betreffende Wilde Eend, Krakeend, Kuifeend en Tafeleend. Op grond van beschikbare literatuur wordt per soort een ecologisch profiel geschetst en wordt ingegaan op de populatieontwikkeling in Nederland ...
help
Standard Data Form Natura 2000 : bepaling van de belangrijkste drukfactoren in Natura 2000-gebieden [Boek]
Schippers, P. \ Schmidt, A.M. \ Kleunen, A. van \ Bremer, L. van den \ 2015
Dit rapport betreft de documentatie van de gevolgde werkwijze van hoofdstuk 4.3 van het Standard Data Form. Het rapport beschrijft de methodiek die gevolgd is om per Natura 2000-gebied de belangrijkste drukfactoren uit de voorgeschreven lijst van de ...
help
Organisation of a proficiency test for food allergens [Studentenverslag]
Alamenou, P. \ 2015
Food related allergies comprise a significant public health issue nowadays. Avoidance of food that contains allergen(s) is the only preventive measure for sensitive individuals, and therefore food labelling is of great significance. Food allergen lab ...
help
Ecologische gegevens van vogels voor Standaard Gegevensformulieren Vogelrichtlijngebieden [Boek]
Kleunen, A. van \ Roomen, M. van \ Bremer, L. van den \ Lemaire, A.J.J. \ Vergeer, J.-W. \ Winden, E. van \ 2014
In dit rapport wordt verslag gedaan van de ecologische beoordeling van Vogelrichtlijngebieden voor de vogels voor de Standaard Gegevensformulieren. Het Standaard Gegevensformulier (=Standard Data Form = SDF) is een formulier dat dient om richting de ...
help
Aantalsontwikkeling en nestplaatskeuze van Nederlandse Boerenzwaluwen \ Limosa [Artikel]
Bremer, L. van den \ Schekkerman, H. \ Roodbergen, M. \ Turnhout, C. van \ 2014
Na een geschatte afname van 50-75% sinds de jaren zestig nemen de aantallen Boerenzwaluwen geteld in het BMP sinds halverwege jaren negentig weer toe. Er bestond twijfel over de juistheid van deze trend, maar twee onafhankelijke bronnen bevestigen di ...
help
Trendanalyses van vogels in de Waddenzee in het kader van de nieuwe gaswinningen over de periode 1990-2012 [Boek]
Ens, B.J. \ Hornman, M. \ Hustings, F. \ Koffijberg, K. \ Marx, L. \ Bremer, L. van den \ Kleunen, A. van \ Roomen, M. van \ Winden, E.A.J. van \ 2014
Vijfde voortgangsrapportage van de monitoring van mogelijke effecten van bodemdaling op de vogels in de Waddenzee als gevolg van de nieuwe gaswinningen uit de velden Moddergat, Vierhuizen en Lauwersoog. De rapportage omvat een analyse van de trends i ...
help
De ecologie en populatiestructuur van Stijve naaldvaren in het Savelsbos en het Kuindersbos \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Bremer, P. \ Harle, N. \ 2014
In de eerste helft van de twintigste eeuw was de Stijve naaldvaren enkel in Zuid-Linburg bekend. Sindsdien heeft de soort zich op diverse plaatsen boven de grote rivieren gevestigd. In de laatste jaren specifiek in de Noordoostpolder, in het nog rela ...
help
Een bijzondere vegetatie-waarneming: het Lycopodio-Rhynchosporetum op Holoceen laagveen \ Stratiotes [Artikel]
Bremer, P. \ 2013
In 1996/1997 sod cutting took place at a peat soil in the Staphorsterveld. Within 15 years the vegetation developed into a Pallavicinio-Sphagnetum, Cirsio-Molinietum and Carici curtea-Agrostietum caninae depending on depth of sod cutting and water re ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.