help
CoCoS : Containerisatie en Conditionering in Sierteeltketens : samenvatting & aanbevelingen [Presentatie]
Kramer, J. de \ Westra, E. \ Harkema, H. \ Mensink, M. \ Boerrigter, H. \ Barendse, H. \ Goedendorp, W. \ Vermeulen, C. \ Schenkveld, L. \ Ruiter, M. de \ Bril, A. \ Badoux, L. \ [2010]
Powerpointpresentatie over de doelstelingen van geconditioneerd containervervoer van bloemen en planten. Met behulp van de conclusies in de samenvatting kan de sector het transport van sierteeltproducten verder optimaliseren.
help
Zomers in Buitenpost \ Noorderbreedte : tijdschrift over natuur, milieu en landschap van Friesland, Groningen en Drente [Artikel]
Bril, M. \ 2008
Een kort verhaal over het geidealiseerde zomerleven in een Fries dorp
help
Beilen : witte plekken \ Noorderbreedte : tijdschrift over natuur, milieu en landschap van Friesland, Groningen en Drente [Artikel]
Bril, M. \ 2007
De claim to fame van Beilen is de zuivelfabriek van Domo, inmiddels overgegaan in de handen van Friesland Food. Toch raar om in het hart van Drenthe, zoals Beilen zich graag mag profileren, de naam Friesland zo prominent aan het prominentste gebouw v ...
help
Zurich \ Noorderbreedte : tijdschrift over natuur, milieu en landschap van Friesland, Groningen en Drente [Artikel]
Bril, M. \ 2007
Impressie van Zurich
help
Het Bildt : witte plekken \ Noorderbreedte : tijdschrift over natuur, milieu en landschap van Friesland, Groningen en Drente [Artikel]
Bril, M. \ 2007
Lang geleden had ik een vriend die zich dichter noemde. Hij woonde aanvankelijk in Amsterdam, maar verhuisde op een dag naar Friesland. Daar betrok hij in de buurt van Nij Altoenae een arbeiderswoninkje aan de Oude Bildtdijk. Een herinnering aan een ...
help
Onderbouwing kwaliteitsborging HYDROSTAB : aanvullend veld-, laboratorium- en modelonderzoek [Boek]
Boels, D. \ Bril, J. \ 2006
Hydrostab bestaat uit reststoffen en waterglas voor de afdichting van stortplaatsen. Vrije CaO uit bijgemengde vliegassen reageren met puzzolane stoffen tot CSH-gel. Hydrostab gaat minstens 100 jaar mee als initieel minstens 20 g CSH per kg ds ontsta ...
help
Duurzaamheid Hydrostab: een veldonderzoek en een prognose [Boek]
Boels, D. \ Bril, J. \ Hummelink, E. \ Boersma, O. \ 2005
De afdichtende werking van Hydrostab, 8 jaar na aanleg op een proefveld blijkt nog onverminderd aanwezig en voldoet ruim aan de eisen van het Stortbesluit. Ook van enige verandering van de vochtinhoud is geen sprake. Uit een analyse van processen en ...
help
Durability of Hydrostab : a field investigation and prognosis [Boek]
Boels, D. \ Bril, J. \ Hummelink, E. \ Boersma, O. \ 2005
Eight years after installation on a test site, the enclosing properties of Hydrostab are undiminished and satisfy the requirements of the Dutch Decree on Soil Protection for Disposal to Landfill (“Stortbesluit” 1993). Also no change was found in the ...
help
Derivation of partition relationships to calculate Cd, Cu, Ni, Pb and Zn solubility and activity in soil solutions [Boek]
Römkens, P.F.A.M. \ Groenenberg, J.E. \ Bonten, L.T.C. \ Vries, W. de \ Bril, J. \ 2004
The distribution of heavy metals (Cd, Cu, Ni, Pb and Zn) between soil and soil solution was measured in more than 1400 soil - solution samples. These samples reflect the variability that occurs within the Netherlands and covers all major soil types. ...
help
Relaties tussen nutriënten en zware metalen in bovengrond en grondwater : resultaten Gelders meetnet bodem- en grondwaterkwaliteit [Boek]
Rietra, R.P.J.J. \ Bril, J. \ Japenga, J. \ Schuurmans, W. \ Boersma, O.H. \ Bolhuis, P.R. \ 2003
De bodemkwaliteit van Gelderland wordt via systematische waarnemingen geanalyseerd. De metingen in de eerste meetronden (1997-1999) zijn al eerder gerapporteerd en worden in dit rapport aangevuld met de metingen van 2000. Voor de interpretatie van de ...
help
Uitspoeling van zware metalen uit landbouwgronden : schatting van de bijdrage van uitspoeling uit landbouwgronden aan de belasting van het oppervlaktewater: modelaanpak en resultaten [Boek]
Römkens, P.F.A.M. \ Bonten, L.T.C. \ Rietra, R.P.J.J. \ Groenenberg, J.E. \ Plette, A.C.C. \ Bril, J. \ 2003
Uitspoeling vanuit de bodem vormt mogelijk een belangrijke bijdrage aan de totale belasting van het oppervlaktewater met metalen. In een modelstudie is de uitspoeling op landelijke schaal gekwantificeerd middels een combinatie van een hydrologisch mo ...
help
Long-term risks of inadequate management practices on the sustainability of agricultural soils [Boek]
Vries, W. de \ Groenenberg, J.E. \ Murány, A. \ Curlík, J. \ Sefcík, P. \ Römkens, P.F.A.M. \ Reinds, G.J. \ Bril, J. \ Modin, A.K. \ Sverdrup, H.U. \ Alloway, B.J. \ 2003
This report describes the major result of a research project funded by the INCO-Copernicus programma of European Commission under Contract number ERB-IC15-CT98-0133. The study focused on the long-term environmental risk of soil acidification on: (i) ...
help
Natuurlijke immobilisatie van zware metalen in de bodem [Boek]
Harmsen, J. \ Toorn, A. van den \ Bril, J. \ 2001
In Nederland zijn grote hoeveelheden licht, met zware metalen, verontreinigde grond en baggerspecie aanwezig. Een eenvoudig methode om hier mee om te gaan is immobilisatie van de zware metalen in de vorm van sulfiden. Hiervoor is het noodzakelijk dat ...
help
Het meetnet bodemkwaliteit van de provincie Gelderland : opzet en resultaten 1997-1999 [Boek]
Japenga, J. \ Bril, J. \ Schuurmans, W. \ 2000
Om na te kunnen gaan of de bodem in de Gelderse buitengebieden ook op termijn geschikt blijft voor verschillende gebruiksfuncties, is het noodzakelijk systematisch waarnemingen te verrichten. Om dit te realiseren werd in 1995 besloten tot het opzette ...
help
Risico-analyse van met chroom, arseen en zware metalen verontreinigde vloeivelden 'Zandleij' Tilburg - 1: Literatuur- en verkennend onderzoek [Boek]
Groenenberg, J.E. \ Bril, J. \ Ma, W.C. \ 1999
Literatuuronderzoek
help
Risico-analyse van met chroom, arseen en zware metalen verontreinigde vloeivelden 'Zandleij' Tilburg - 2: Ecotoxicologisch en bodemchemisch onderzoek [Boek]
Groenenberg, J.E. \ Bril, J. \ Ma, W.C. \ 1999
help
Applicability of immobilizing agents for the remediation of heavy metal polluted soils in The Netherlands [Boek]
Koopmans, G.F. \ Chardon, W.J. \ Bril, J. \ 1998
help
Nutrienten uit de landbouw, een probleem voor natuurontwikkeling? : concept-eindrapport [Boek]
Zwart, K.B. \ Bril, J. \ Steenhuizen, J.W. \ [1997]
help
Programmeringsstudie veranderend landgebruik : gedrag van geaccumuleerde stoffen in verband met veranderingen in landgebruik en herstelbaarheid van ecosystemen [Boek]
Meulen - Smidt, G.R.B. ter \ Vries, W. de \ Bril, J. \ 1996
help
Resultaten van de programmeringsstudie naar gedrag en effect van geaccumuleerde stoffen bij veranderend landgebruik \ Samenvatting van de voordrachten en posters bodem breed '95 : aktief bodembeheer : noodzaak voor beleid, uitdaging voor de wetenschap : nationaal symposium bodemonderzoek, 18 en 19 december 1995, De Blije Werelt, Lunteren [Hoofdstuk uit boek]
Vries, W. de \ Bril, J. \ Ma, W. \ 1995
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.