help
‘Wij willen de geur en smaak van wijn meetbaar maken’ : Vinoscent analyseert met elektronische neuzen geuren van wijnen en kruiden \ LABinsights.nl [Artikel]
Brink, E. van den \ 2020
Met twee varianten van de elektronische neus kan Vinoscent nauwkeurig de geur van wijn, kruiden en specerijen analyseren voor een smaakomschrijving die steeds dichter bij die van mensen komt.
help
Biologische actiefkoolfiltratie met zuurstofdosering: veelbelovende techniek voor verwijdering geneesmiddelen? \ H2O online [Artikel]
Maas, P. van der \ Veenendaal, G. \ Nonnekens, J. \ Brink, H. \ Vogel, D. de \ 2020
Sinds 2010 produceert NieuWater ultrapuur water uit effluent van de RWZI Emmen. Dit water wordt als proceswater geleverd aan de NAM in Schoonebeek. De biologische actieve koolfiltratie met zuurstofdosering (BODAC), die als voorzuivering gebruikt word ...
help
Scenario's voor klimaatneutraal energiesysteem : Slimme combinaties van energie-opties leiden tot duurzame en betaalbare energiehuishouding [Boek]
Scheepers, M. \ Faaij, A. \ Brink, R. van den \ 2020
Door TNO zijn twee scenario’s opgesteld (ADAPT en TRANSFORM) waarmee met name de grote veranderingen in het Nederlandse energiesysteem zijn verkend die kunnen (moeten) plaatsvinden in de periode na 2030.
help
Bodac : veelbelovende techniek voor verwijdering geneesmiddelen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Maas, P. van der \ Veenendaal, G. \ Nonnekens, J. \ Brink, H. \ Vogel, D. de \ 2020
Biologische actiefkoolfiltratie met zuurstofdosering (BODAC) blijkt medicijnen effectief te verwijderen uit rwzi-effluent. Het werkingsmechanisme en de praktische toepassingsmogelijkheden (processtappen, rendement, schaalgrootte en financiële en mili ...
help
Waterkwaliteit zonder toxiciteit \ H2O online [Artikel]
Posthuma, L. \ Grinten, E. van der \ Verweij, W. \ Dingemans, M. \ Brink, P. van der \ 2019
Schoon oppervlaktewater zonder microverontreinigingen – wie wil dat niet? Maar we gebruiken meer dan 100.000 chemische stoffen! Maatregelen zijn nodig, maar welke? Hoe ver kom je door individuele stoffen te onderzoeken? En hoe kijk je naar realistisc ...
help
Shellfish bed restoration pilots Voordelta, Netherlands : annual report 2018 [Boek]
Didderen, K. \ Have, T.M. van der \ Bergsma, J.H. \ Jagt, H. van der \ Lengkeek, W. \ Kamermans, P. \ Brink, A. van den \ Maathuis, M. \ Sas, H. \ 2019
The general objectives of the shellfish bed restoration pilots in the Voordelta are: to select suitable locations for shellfish bed restoration, identify critical factors for shellfish bed development, develop methods for shellfish bed restoration an ...
help
Effecten ontwerp Klimaatakkoord [Boek]
Hekkenberg, Michiel \ Koelemeijer, Robert \ Born, Gert Jan van den \ Brink, Corjan \ Hilbers, Hans \ Hoogervorst, Nico \ Koutstaal, Paul \ Ros, Jan \ Notenboom, Jos \ Vrijburg, Hendrik \ Dam, Jan van \ Daniëls, Bert \ Geilenkirchen, Gerben \ Hinsberg, Arjen van \ Hout, Marit van \ Kruitwagen, Sonja \ Matthijsen, Jan \ Nijland, Hans \ Meerkerk, Jordy van \ Muilwijk, Hanneke \ Ozdemir, Ozge \ Polen, Steven van \ Schijndel, Marian van \ Sluis, Sietske van der \ Traa, Michel \ Westhoek, Henk \ Weterings, Anet \ Dril, Ton van \ Menkveld, Marijke \ Smekens, Koen \ Stralen, Joost van \ Tigchelaar, Casper \ Wetzels, Wouter \ 2019
help
'Schimmels zijn super-eiwitproducenten' : BioscienZ ontwikkelt productieproces voor vleesvervangers \ Fluids processing Benelux [Artikel]
Brink, E. van den \ 2019
Schimmels zijn efficiënte eiwitproducenten en prima toepasbaar voor microbiële productieprocessen. Het Bredase bedrijf BioscienZ ontwikkelt zo’n productieproces voor eiwitrijke vleesvervangers en het kippeneiwit ovalbumine en gebruikt hiervoor schimm ...
help
‘FAME-apparatuur turn-key geleverd’ \ LABinsights.nl [Artikel]
Brink, E. van den \ 2019
Met een groeiende focus op biodiesel wordt ook de analyse van de vetzuurmethylesters (FAME) in biodiesel steeds belangrijker. Het lab van Bureau Veritas in Amsterdam beschikt sinds een jaar over speciale apparatuur om FAME-monsters uit scheepsladinge ...
help
Klimaat- en Energieverkenning 2019 [Boek]
Abels-van Overveld, Marian \ Bleeker, Albert \ Boot, Pieter \ Born, Gert Jan van den \ Brink, Corjan \ Daniëls, Bert \ Drissen, Eric \ Eerdt, Martha van \ Geilenkirchen, Gerben \ Hammingh, Pieter \ Harmsen, Matthijs \ Hekkenberg, Michiel \ Hilbers, Hans \ Hinsberg, Arjen van \ Hoogervorst, Nico \ Hout, Marit van \ Koutstaal, Paul \ Kunseler, Eva \ Lensink, Sander \ Meerkerk, Jordy van \ Minnen, Jelle van \ Nijdam, Durk \ Noorman, Nienke \ Notenboom, Jos \ Özdemir, Özge \ Peters, Jeroen \ Polen, Steven van \ Rijn, Tristan van \ Schijndel, Marian van \ Schoots, Koen \ Schure, Klara \ Sluis, Sietske van der \ Smeets, Wijnand \ Stutvoet-Mulder, Kim \ Traa, Michel \ Vethman, Paul \ Volkers, Cees \ Brummelkamp, Sander \ Denneman, Arthur \ Doove, Sophie \ IJmker, Sander \ Keller, Krista \ Kremer, Anne Mieke \ Middelkoop, Manon van \ Schenau, Sjoerd \ Schoenaker, Niels \ Hage, Julius \ Segers, Reinaud \ Vrooom, Jurriën \ Vrenken, Robbie \ Wezel, Bart van \ Wijk, Karolien van \ Winden, Paul de \ 2019
Deze eerste Klimaat- en Energieverkenning (KEV) geeft de politiek, beleidsmakers en andere geïnteresseerden twee hoofdboodschappen. De eerste is dat er nog veel moet gebeuren om het kabinetsdoel van 49 procent reductie van broeikasgasemissies in 2030 ...
help
Runderen aanvoeren? Denk aan uw status : Insleep van Dierziekten voorkomen \ GD herkauwer / Gezondheidsdienst voor Dieren [Artikel]
Brink, K. van den \ 2019
Steeds meer melkveebedrijven zijn zich bewust van de risico’s van ziekte-insleep; dit uit zich in hygiënesluizen met bedrijfskleding, maar ook in weideschema’s in afstemming met buren en gescheiden opfok van aan te houden kalveren en kalveren voor de ...
help
Tussenevaluatie Grondig boeren voor Water : fase 2: 2017 - 2018 [Boek] - 0.1/Finale versie
Korevaar, Hein \ Gielen, Jaap \ Bos, Albert-Jan \ Domhof, Bianca \ Essen, Everhard van \ Brink, Cors van den \ 2019
Door intensieve begeleiding van deelnemers wordt gestreefd naar schoner grondwater als bron voor drinkwater. Hierbij staan centraal: doelbereik met betrekking tot nutriënten in het bovenste freatische grondwater in de intrekgebieden van de Drentse gr ...
help
CRISPR-Cas kansrijke veredelingstool : bacterieel immuunsysteem als biotechnologisch gereedschap \ LABinsights.nl [Artikel]
Brink, E. van den \ 2019
De toevoeging van CRISPR-Cas aan de biotechnologische gereedschapskist heeft het wetenschappelijk en toegepast onderzoek de afgelopen jaren enorm versneld en gezorgd voor tal van nieuwe mogelijkheden. De Wageningse hoogleraar John van den Oost, een v ...
help
Digital Sequence Information (DSI) : options and impact of regulating access and benefit sharing - stakeholder perspectives [Boek]
Hiemstra, Sipke Joost \ Brink, Martin \ Hintum, Theo van \ 2019
With the ‘genomic revolution’ a continuously increasing amount of data is being generated. The Convention on Biological Diversity refers to this type of data as “Digital Sequence Information (DSI)”. Innovation in different domains and subsectors, ran ...
help
Veelgestelde vragen over BVD-statussen : GD ontvangt regelmatig telefoontjes over BVD-onderwerpen \ GD herkauwer / Gezondheidsdienst voor Dieren [Artikel]
Brink, K. van den \ 2019
Trojaanse kalveren, statuswijzigingen, steekproeftermijnen en vaccinaties hebben één ding gemeen: ze hebben allemaal te maken met de landelijke aanpak van BVD. Veehouders hebben hierover nog geregeld vragen, blijkt uit de telefoontjes die GD ontvangt ...
help
Waterkwaliteit zonder toxiciteit \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Posthuma, L. \ Grinten, E. van der \ Verweij, W. \ Dingemans, M. \ Brink, P. van den \ 2019
Waterkwaliteit zonder toxiciteit – wie wil dat niet? Voor de microverontreinigingen die we nu kennen zijn we daar nog niet aanbeland. Verdere maatregelen zijn nodig, maar welke? En hoe kijk je naar realistische mengsels, wetend dat we meer dan 100.00 ...
help
OWASIS: Actuele bodemvocht-informatie helpt de operationeel waterbeheerder \ Water matters : kenniskatern voor waterprofessionals [Artikel]
Brink, M. van den \ Heijkers, J. \ Leeuwen, H. van \ 2019
OWASIS beoogt de operationeel waterbeheerder inzicht te verschaffen in de vochttoestand van de bodem, maar ook in de beschikbare bodemberging en de ondiepe (freatische) grondwaterstand. Testgebruikers oordelen dat het concept bruikbaar is in de prakt ...
help
Eindrapportage Grondig boeren voor Water [Boek]
Korevaar, H. \ Gielen, J. \ Bos, A.-J. \ Domhof, B. \ Essen, E. van \ Brink, C. van den \ 2019
Door intensieve begeleiding van deelnemers wordt gestreefd naar schoner grondwater als bron voor drinkwater. Hierbij staan centraal: doelbereik met betrekking tot nutriënten in het bovenste freatische grondwater in de intrekgebieden van de Drentse gr ...
help
De juiste techniek op de juiste plaats: waterleiding saneren met pipe cracking \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Vossen, J. van \ Brink, E. van den \ Dijkstra, R. \ 2018
Traditioneel worden drinkwaterleidingen in Nederland vervangen met een open ontgraving. Dit geeft vaak hinder voor de omgeving en het is duur. Inmiddels zijn verschillende sleufloze technieken ontwikkeld. Daarbij worden de meeste werkzaamheden onderg ...
help
Schimmels zijn super-eiwitproducenten \ LABinsights.nl [Artikel]
Brink, E. van den \ 2018
Schimmels zijn efficiënte eiwitproducenten en prima toepasbaar voor microbiële productieprocessen. Het Bredase bedrijf BioscienZ ontwikkelt zo’n productieproces voor eiwitrijke vleesvervangers en het kippeneiwit ovalbumine en gebruikt hiervoor schimm ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.