help
Synthese Rivers2Morrow [Boek]
Brinke, W. ten \ 2020
Het rapport gaat in op de beheer en beleids van de grote rivieren in Nederland en beschrijft de rol die het onderzoek in Rivers2Morrow (een onderzoeksprogramma gefinancierd door RWS en DGWB, met universiteiten en Deltares als partners). Als bijlage z ...
help
Sediment management in the Rhine catchment: Research inventory for the Dutch Rhine and an advice at the catchment scale [Boek]
Brinke, W. ten \ 2019
This report presents an inventory on current and planned research activities on sediment (and morpho-) dynamics of the Dutch part of the Rhine River system. Scientific research on sediment dynamics in the Rhine River system is being carried out at 4 ...
help
Evaluatie PKB Ruimte voor de Rivier : achtergronddocument deel veiligheid [Boek]
Brinke, W. ten \ Silva, W. \ Velzen, E. van \ 2018
Het vertrekpunt van deze evaluatie is deel 4 van de Planologische Kernbeslissing (PKB) Ruimte voor de Rivier (vastgesteld in 2007). Dit ‘PKB deel 4’ beschrijft het beleid om uiterlijk in 2015 het vereiste veiligheidsniveau langs de Rijntakken en het ...
help
Het verhaal van de rivier : een eerste versie [Boek]
Klijn, F. \ Brinke, W. ten \ Asselman, N. \ Mosselman, E. \ [ca. 2018]
In deze eerste versie van het ‘Verhaal van de Rivier’ staat de kernboodschap aan de rivierbeheerder Rijkswaterstaat en aan de partijen die een rol spelen bij de inrichting van de rivier (rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en private partijen) ...
help
Zijn we klaar voor de toekomst? \ Water governance [Artikel]
Brinke, W. ten \ 2017
Op een warme zomermiddag, met letterlijk geen vuiltje aan de lucht, stond op een symposium bij Deltares een heel andere wereld centraal. Andere sociaaleconomische omstandigheden, een extremer klimaat en een sterk gestegen zeespiegel. Omstandigheden d ...
help
Verbeterstrategie crisisbeheersing bij overstroming regio Rotterdam \ Ruimtelijke veiligheid & risicobeleid [Artikel]
Kolen, B. \ Barneveld, N. van \ Vreugdenhil, H. \ Brinke, W. ten \ 2017
Aan de hand van een verhaallijn over het verloop van een dreiging, die overgaat in een overstroming, is voor Rotterdam-Noord een verbeterstrategie opgesteld voor overstromingen en evacuatie. Deze strategie is zo opgezet dat die toepasbaar is voor de ...
help
Dalende bodems, stijgende kosten : mogelijke maatregelen tegen veenbodemdaling in het landelijk en stedelijk gebied : beleidsstudie [Boek]
Born, G.J. van den \ Kragt, F. \ Henkens, D. \ Rijken, B. \ Bemmel, B. van \ Sluis, S. van der \ Polman, N. \ Bos, E. \ Kuhlman, T. \ Kwakernaak, C. \ Akker, J. van den \ Diogo, V. \ Koomen, E. \ Lange, G. de \ Bakel, J. van \ Brinke, W.B.M. ten \ 2016
Het doel van deze studie is om bodemdaling, de gevolgen van bodemdaling en het effect van mogelijke maatregelen in de Nederlandse laagveengebieden op een transparante manier in beeld te brengen. Dat doen we voor zowel het landelijk als stedelijk gebi ...
help
Keeping track of adaptation in the Dutch Delta : design of a reflexive monitoring and evaluation framework for the Delta Programme : policy study [Boek]
Ligtvoet, Willem \ Kunseler, Eva \ Franken, Ron \ Loeber, Anne \ Laws, David \ Hermans, Leon \ Naber, Arienne \ Ruijgh-van der Ploeg, Tineke \ Brinke, Wilfried ten \ 2016
The Delta Commissioner’s Office requested PBL Netherlands Environmental Assessment Agency to formulate a proposal for a monitoring and evaluation framework for the Delta Programme. PBL was asked, in collaboration with the University of Amsterdam and ...
help
Koers houden in de delta : ontwerp van een monitorings- en evaluatiekader voor het Deltaprogramma [Boek]
Ligtvoet, Willem \ Kunseler, Eva \ Franken, Ron \ Loeber, Anne \ Laws, David \ Hermans, Leon \ Naber, Arienne \ Ruijgh-van der Ploeg, Tineke \ Brinke, Wilfried ten \ 2016
De volgende twee vragen dienden als vertrekpunt voor deze studie: 1. Hoe kan een monitorings- en evaluatiekader voor het Deltaprogramma er uitzien, waarmee de betrokken partijen in de toekomst de vinger aan de pols kunnen houden om te weten of ze met ...
help
Klimaatverandering : samenvatting van het vijfde IPCC-assessment en een vertaling naar Nederland [Boek]
Ligtvoet, W. \ Bregman, B. \ Dorland, R. van \ Brinke, W. ten \ Vos, R. de \ Petersen, A. \ Visser, H. \ 2015
In 2013 en 2014 heeft het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) vier rapporten gepubliceerd over klimaatverandering. De vier rapporten zijn opgesteld door 235 auteurs en 900 reviewers. De diverse commentaarrondes leverden bijna 40.000 comm ...
help
Social disruption by flooding, a European perspective [Presentatie]
Brinke, W. ten \ 2014
Deltas in Depth Theme 2: Analyses and mitigation of social Disruption, Session DD 2.1: Social disruption by flooding, a European perspective, PhD Wilfried ten Brinke, Blueland Consultancy, the Netherlands (2014). Presented at the international confer ...
help
Adaptatie aan klimaatverandering in de Zuidwestelijke Delta : een langetermijnvisie (2050-2100) [Boek]
Brinke, W. ten \ 2014
Op basis van de inventarisatie van kwetsbaarheden en adaptatiekansen, en een aantal uitgangpunten ten aanzien van sociaaleconomische ontwikkelingen, het functioneren van de delta en grenzen die de inrichting van het gebied aan mogelijke maatregelen s ...
help
Spraakwater: grondwater governance: ook voor onze veiligheid \ Water governance [Artikel]
Brinke, W. ten \ 2013
Een stijgende zeespiegel en hogere rivierafvoeren, veel bewoners van laaggelegen gebieden zien daarin het gevaar van grotere overstromingsrisico’s in de toekomst. Logisch, al hoewel … Volgens deskundigen zal het met de stijging van de zeespiegel en h ...
help
Minder kwetsbaar, minder rampen : hoe Nederlandse kennis de governance van overstromingen in andere landen kan helpen versterken \ Water governance [Artikel]
Reitsma, R. \ Smit, R. \ Kolen, B. \ Brinke, W. ten \ 2012
"Steeds weer lees je uitlatingen in de pers als ‘plotseling na een heel lange tijd’, ‘de ernstigste sinds 100 jaar’, etc. Nu is het niet mijn vak om vast te stellen of dit incidenten zijn of dat er sprake is van een trend, maar het is wel opvallend d ...
help
Adviseren bij evacueren: een wetenschappelijke methode voor een bestuurlijk besluit \ International Journal of Water Governance (IJWG) [Artikel]
Kuijper, B. \ Kolen, B. \ Geerse, C. \ Ridder, E. de \ Houwing, E.J. \ Brinke, W. ten \ 2011
Voor de Noordwaard, een gebied in de Biesbosch dat in het kader van het Programma Ruimte voor de Rivier zal worden ontpolderd, presenteert dit artikel een methode om scenario’s voor evacuatie bij dreigende overstroming vast te stellen. Kennis van wat ...
help
Contingency planning for large-scale floods in the Netherlands \ Journal of contingencies and crisis management [Artikel]
Brinke, W.B.M. ten \ Kolen, B. \ Dollee, A. \ Waveren, H. van \ Wouters, K. \ 2010
This paper focuses on the operational usefulness of contingency planning for worst case flood disasters in the Netherlands. The questions to be answered are: what do extreme flood scenarios for the Netherlands look like, how can authorities and relie ...
help
10 stappen naar meer winst met betere prijzen [Brochure]
Brinke, J. ten \ Pullen, D. \ 2010
Tien tips om ondernemers een stap verder te helpen naar meer winst met betere prijzen.
help
Monitoring waterplanten vooroeverproject Lek 2008 [Boek]
Brinke, A. ten \ Leeman, J. \ Schie, J. van \ 2009
Het project "Monitoring natuurvriendelijke oevers Everdingen" is in 2006 opgestart. Het project heeft tot doel inzicht te krijgen op de ontwikkeling van watervegetatie (zowel oever- als waterplanten) na aanleg van vooroevers. De effecten van de aanle ...
help
HLOL : aanleg nieuwe spoorlijn tussen Lelystad en Zwolle \ Geo-info : tijdschrift voor geo-informatie Nederland [Artikel]
Glazenburg, J. \ Brinke, C. ten \ 2009
De HanzeLijn Oude Land wordt de verbinding tussen de Randstad en het noorden en noordoosten en andersom. Dit artikel beschrijft wat nodig is en wat gedaan moet worden om de spoorlijn te realiseren
help
Innoveren in de delta - Leren van innoveren in de delta : traject [Boek]
Brinke, W. ten \ Casteren van Cattenburgh, I. \ Wolf, F. \ Karstens, S. \ 2009
In het eerste boekje 'Leren van innoveren in de delta' van de trilogie staan de lessen en succesfactoren van innovatieprojecten-in-de-praktijk centraal. Over acht initiatieven komen betrokkenen aan het woord. De initiatieven zijn zo gekozen dat zij v ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.