help
Addressing combined effects of chemicals in environmental safety assessment under REACH : a thought starter [Boek]
Broekhuizen, F.A. van \ Posthuma, L. \ Traas, T.P. \ 2016
help
Volksdijk: adaptieve dijken, studielocatie Grebbedijk \ Volksdijk; de adaptieve dijk, studielocatie Grebbedijk BNA Onderzoek Amsterdam [Hoofdstuk uit boek]
Blokland, J. \ Ziegler, P. \ Aben, R. \ Vries, R. de \ Broekhuizen, R.E. van \ Agricola, H. \ Kuiper, E. \ 2016
Hoe kan de dijk weer volwaardig onderdeel worden van de maatschappij, zonder daarbij de veiligheid aan te tasten? Kunnen we onze democratie –die een oorsprong heeft in de waterschappen- herijken en waarde geven? Hoe maken van de dijk als technisch ku ...
help
Agrarische ondernemers over de mestwetgeving : beleving van het mestbeleid: draagvlak, knelpunten en oplossingen [Boek]
Lauwere, Caroline de \ Bock, Bettina \ Broekhuizen, Rudolf van \ Candel, Jeroen \ Geerling-Eiff, Floor \ Koeijer, Tanja de \ Rougoor, Carin \ Termeer, Katrien \ 2016
Akkerbouwers, melkveehouders en varkenshouders vinden het goed dat er een mestbeleid is en hebben de intentie om hier nauwkeurig aan te blijven voldoen, ook als het verder wordt aangescherpt. Het draagvlak voor het huidige mestbeleid, ofwel de mate w ...
help
GLAMUR case-study report: the comparison of three Dutch pork cases (tasks 3.5) [Boek]
Oostindie, H. \ Horlings, I. \ Broekhuizen, R. van \ Hees, E. \ [2015]
This report presents the case study results of local-global pork chain performances in The Netherlands. As part of Work Package 3, this case study was carried out in cooperation with our Italian GLAMUR partner. In this study three chains are compared ...
help
Buffercapaciteit : bedrijfsstijlen in de melkveehouderij, volatiele markten en kengetallen [Boek]
Oostindie, H. \ Ploeg, J.D. van der \ Broekhuizen, R. van \ 2013
Dit rapport doet verslag van een statistische analyse uitgevoerd op een bestand van Nederlandse melkveehouderijbedrijven. Het doel van deze analyse was na te gaan wat de effecten waren van de melkprijsdaling, die zich voordeed in de tweede helft van ...
help
Water bij Hockeyclub Zwolle ondergronds ontijzerd en opgeslagen : betaalbare innovatie voorziet kunstgras van voldoende water \ Fieldmanager : vakblad voor sportveldbeheer [Artikel]
Mölder, M. \ Broekhuizen, R. \ 2012
Zwolle heeft top-hockey voor ogen. Op het nieuwe sportcomplex liggen daarom twee-en-een-halve waterkunstgrasvelden. Voor het beregenen ervan wordt gebruik gemaakt van een even betaalbare als innovatieve oplossing.
help
Dynamiek en robuustheid van multifunctionele landbouw : rapport onderzoeksfase 2: empirisch onderzoek onder 120 multifunctionele landbouwbedrijven [Boek]
Oostindie, H. \ Seuneke, P. \ Broekhuizen, R. van \ Hegger, E. \ Wiskerke, H. \ 2011
In deze rapportage de uitkomsten van de kwantitatieve en kwalitatieve analyse van het verzamelde praktijkmateriaal op de volgende niveaus; De multifunctionele activiteit (zorg, educatie, toerisme etc.), het multifunctionele landbouwbedrijf en de mult ...
help
De steenmarter [Boek] - 1e dr
Broekhuizen, S. \ Klees, D. \ Müskens, G. \ cop. 2010
Nog niet zo lang geleden waren steenmarters in de Lage Landen bijna uitgestorven, vanwege actieve bestrijding en aantasting van hun leefgebied. Dankzij bescherming en hun aanpassing aan het stedelijke milieu zijn steenmarters nu weer algemeen in het ...
help
Palet van boer-burger ontmoetingen [Boek]
Roep, D. \ Horlings, L.G. \ Boogaard, B.K. \ Oostindie, H.A. \ Broekhuizen, R.E. van \ 2010
Boeren en burgers zijn op allerlei manieren met elkaar verbonden in een web van relaties. Als producent en consument aan het begin en eind van een voedselketen, als medebewoners of mede-gebruikers van het platteland of als collega-ondernemers die won ...
help
Dynamiek en robuustheid van multifunctionele landbouw : rapportage fase 1: stand van zaken [Boek]
Oostindie, H. \ Broekhuizen, R. van \ Seuneke, P. \ Wiskerke, H. \ 2009
Op 1 maart 2009 is het project ‘Dynamiek en Robuustheid van Multifunctionele Landbouw’ van start gegaan. Het project heeft een looptijd van twee jaar en wordt gefinancierd door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Inhoudelijk is h ...
help
Stroomwijzer Rijn-Maasmonding watersysteemdeel de Biesbosch (Brabantse, Dordtse en Sliedrechtse) [Boek]
Broekhuizen, A. \ Kamsteeg, A. \ Spijk, A. van \ 2008
In het kader van het waterbeleid voor de 21e eeuw (WB21) zijn onder de regie van de provincies zogenaamde deelstroomgebiedsvisies opgesteld door de waterbeheerders van rijk, provincies, waterschappen en gemeenten. In deze visies is aangegeven hoe de ...
help
Wasberen (Procyon lotor L. 1758) in Nederland : verspreiding, ecologie en mogelijke gevolgen voor Nederland [Boek]
Lammertsma, D.R. \ Groot Bruinderink, G.W.T.A. \ Broekhuizen, S. \ 2008
Momenteel komt de Wasbeer incidenteel voor in België en Nederland. Veel media-aandacht krijgt hij, vanwege de (vermeende) aantaltoename en de grote impact op weidevogels en volksgezondheid. Wanneer de Wasbeer zich permanent vestigt in Nederland zijn, ...
help
Niveau bodemkunde onderwijs in het MBO afhankelijk van interesse leraar [thema bodem en onderwijs] \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Broekhuizen, J. \ 2007
Het vak bodemkunde bestaat tegenwoordig niet meer (apart) in het middelbaar agrarisch onderwijs (M.A.O.), maar is geïntegreerd in teeltvakken. In toenemende mate bepaalt de beroepspraktijk het curriculum van het beroepsonderwijs, waarbij het aan de s ...
help
The least weasel (Mustela nivalis nivalis) in north-western Taimyr, Siberia, during a lemming cycle \ Lutra : orgaan van de Vereniging voor zoogdierkunde en zoogdierbescherming = Bulletin de la Societe pour l' etude et la protection des mammiferes [Artikel]
Broekhuizen, S. \ Mulder, J. L. \ Müskens, G.J.D.M. \ Popov, I.Y. \ 2007
Gedurende de zomers van 2005 t/m 2007 werd op het Siberische schiereiland Taimyr de aanwezigheid van de dwergwezel onderzocht. De belangrijkste prooisoort van de dwergwezel is hier de Siberische lemming (Lemmus sibiricus).
help
Re-mating in otter (Lutra lutra) = Dubbele bevruchting bij een otter (Lutra lutra) \ Lutra : orgaan van de Vereniging voor zoogdierkunde en zoogdierbescherming = Bulletin de la Societe pour l' etude et la protection des mammiferes [Artikel]
Broekhuizen, S. \ Lammertsma, D.R. \ Müskens, G.J.D.M. \ 2007
De mogelijkheid van dubbele bevruchting bij de otter wordt nader beschouwd nadat bij een in mei 2005 doodgereden otter ook 3 blastocysten naast 3 morula's in de baarmoeder werden aangetroffen. Dit gelijktijdig voorkomen van verschillende ontwikkeling ...
help
1. Kiezen tussen online of offline shoppen, en de rol van online koopervaring \ Ontwikkelingen in het marktonderzoek : jaarboek... / MarktOnderzoekAssociatie [Artikel]
Broekhuizen, T.L.J. \ Hoekstra, J.C. \ Jager, W. \ 2007
Welke factoren nemen consumenten in overweging bij het bepalen van de keuze voor een kanaal en wat is de invloed van online koopervaring op online aankoopintenties? In dit artikel analyseren de auteurs welke factoren de intenties bepalen om een boek ...
help
Forum : Wordt de wasbeerhond een nieuwe muskusrat? \ Zoogdier [Artikel]
Broekhuizen, S. \ 2007
Hoewel voortplanting van in het wild levende wasbeerhonden in Nederland nog niet is vastgesteld, lijkt dat nog maar een kwestie van tijd. Definitieve vestiging van de wasbeerhond lijkt een feit, maar hoe willen we met deze nieuweling omgaan?
help
Om trots op te zijn ; het Old Burger Weeshuis Sneek en haar pachters \ De landeigenaar : maandblad ter behartiging van de belangen van de landelijke eigendom [Artikel]
Broekhuizen, R. van \ Ploeg, J.D. van der \ 2006
Het Old Burger Weeshuis Sneek (OBW) bestaat 425 jaar. Het OBW is een stichting die 325 ha landbouwgrond verpacht aan negen bedrijven (die zelf ook 160 ha inbrengen). De pachtopbrengsten van de grond worden gebruikt voor maatschappelijke en culturele ...
help
Een andere kijk op de Vennekampen & Holle Beetse : inrichtingsplan Vennekampen & Holle Beetse [Studentenverslag]
Broekhuizen, C.K.F. \ Vos, R. \ 2006
help
Om trots op te zijn : het Old Burgerweeshuis Sneek en haar pachters [Boek]
Ploeg, J.D. vander \ Broekhuizen, R. van \ 2006
Het Old Burger Weeshuis Sneek (OBW) bestaat 425 jaar. Het OBW is een stichting die 325 ha landbouwgrond verpacht aan negen bedrijven (die zelf ook 160 ha inbrengen). De pachtopbrengsten van de grond worden gebruikt voor maatschappelijke en culturele ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.