help
Pyrolyse ter bepaling van de kwaliteit van organische stof in mest [Boek]
Boer, Herman de \ Brolsma, Karst \ Fleurkens, Bas \ Schoonbergen, Anneke \ Vliet, Petra van \ 2020
help
Nieuwe tools voor inschatten klimaatschade en selecteren van adaptatiemaatregelen \ H2O online [Artikel]
Ven, F. van de \ Goosen, H. \ Hofland, S. \ Gehrels, H. \ Brolsma, R. \ 2020
De onderzoekslijn Klimaatbestendige Stad van het Nationaal Kennis- en Innovatieprogramma Water en Klimaat heeft twee tools gelanceerd om decentrale overheden te ondersteunen in hun opgave klimaatbestendig te worden. De Klimaatschadeschatter geeft per ...
help
Praktijkopdrachten ondernemerschap melkveehouderij [Boek]
Zijlstra, J. \ Brolsma, J. \ Hoven-Huijskes, M. van den \ Mulder, S. \ 2019
Voor het groene MBO-onderwijs zijn een aantal opdrachten gemaakt die bruikbaar zijn als lesmateriaal voor het vak ondernemerschap binnen veehouderijsectoren. De opdrachten zijn met name gericht op de melkveehouderijsector, maar kunnen desgewenst ook ...
help
NKWK Klimaatbestendige Stad : Rapportage Onderzoeksprogramma 2018 [Boek]
Gehrels, H. \ Goosen, H. \ Ven, F. van de \ Brolsma, R. \ Hofland, S. \ Snep, R. \ Bosch, P. \ Pötz,, H. \ Kluck, J. \ Bel, M. de \ Koekoek, A. \ [2018]
Dit rapport van de onderzoekslijn Klimaatbestendige Stad van het Nationaal Kennis- en innovatieprogramma Water en Klimaat (NKWK-KBS) beschrijft twee tools die zijn ontwikkeld ter ondersteuning van gemeenten en andere overheden bij het doorlopen van v ...
help
Designing green and blue infrastructure to support healthy urban living [Boek]
Gehrels, Hans \ Meulen, Suzanne van der \ Schasfoort, Femke \ Bosch, Peter \ Brolsma, Reinder \ Dinther, Daniëlle van \ Geerling, Gertjan \ Goossens, Martin \ Jacobs, Cor \ Jong, Merijn de \ Kok, Sien \ Massop, Harry \ Osté, Leon \ Pérez-Soba, Marta \ Rovers, Vera \ Smit, Annemieke \ Verweij, Peter \ Vries, Barry de \ Weijers, Ernie \ 2016
This report focuses on developing concepts and design principles for blue and green infrastructure that not only support climate resilience but also contribute to a healthy and liveable urban environment. We will first assess the effectiveness of blu ...
help
Tools voor klimaatbestendig inrichten van stedelijk gebied \ H2O online [Artikel]
Ven, F. van de \ Brolsma, R. \ Snep, R. \ Koole, S. \ 2016
Er zijn tools ontwikkeld waarmee ontwerpers, deskundigen en belanghebbenden samen conceptuele ontwerpen kunnen opstellen om te helpen de gebouwde omgeving waterrobuust en klimaatbestendig te maken. De Climate Adaptation App helpt deelnemers een long ...
help
Ecosystem services provision : dependence of water quality and quantity [Boek]
Meulen, Suzanne van der \ Brolsma, Reinder \ Moinier, Sophie \ 2016
The aim of this assessment is to explore water dependence of ecosystem services in urban green infrastructure and to assess potential bottlenecks for a district in Utrecht. A method is proposed for analysis of water availability and water demand for ...
help
Groene daken in Tilburg : operationele handvatten voor ontwikkeling van gemeentelijk beleid [Boek]
Hendriks, Kees \ Snep, Robbert \ Vries, Barry de \ Brolsma, Reinder \ 2016
In opdracht van Rijkswaterstaat is voor de gemeente Tilburg nagegaan welke meerwaarde groene daken kunnen leveren aan het gemeentelijk beleid. De omgevingsvisie 2040 van Tilburg is doorgenomen op relevante ambities waaraan groene daken kunnen worden ...
help
Green, comfortable, attractive andclimate resilient Utrecht Centre-West area : SSD - Deep Dive Utrecht Opportunity 3 [Boek]
Ven, Frans van de \ Bosch, Peter \ Brolsma, Reinder \ Keijzer, Elisabeth \ Kok, Sien \ Meulen, Suzanne van der \ Schasfoort, Femke \ Velden, Corine ten \ Vergroesen, Toine \ 2016
To assist Utrecht Municipality and Jaarbeurs fair and exhibition centre in developing plans for a green, comfortable, attractive and climate resilient Utrecht Centre-West area the SSDDDU Opportunity 3 team1 assessed projected developments of the urba ...
help
Assessment of evaporative water loss from Dutch cities \ Building and environment : the international journal of building science and its applications [Wetenschappelijk artikel]
Jacobs, C.M.J. \ Elbers, J.A. \ Brolsma, R. \ Hartogensis, O.K. \ Moors, E.J. \ Rodriguez-Carretero Marquez, M.T. \ Hove, B. van \ 2015
Reliable estimates of evaporative water loss are required to assess the urban water budget in support of division of water resources among various needs, including heat mitigation measures in cities relying on evaporative cooling. We report on urban ...
help
Vroege rosaria in Nederland \ Tuinjournaal : een periodieke uitgave van de Nederlandse Tuinenstichting over de historie van de tuinkunst [Artikel]
Brolsma, t. \ 2014
Rosaria komen al sinds de Klassieke Oudheid voor in Europa. Begin negentiende eeuw raakt de gemengde tuinstijl in zwang en vindt een opleving plaats in de aanleg van rozentuinen. Binnen de overwegend groene landschapstuin, keren kleurrijke formele bl ...
help
Assessment of evaporative water loss from Dutch cities [Presentatie]
Jacobs, C. \ Elbers, J. \ Brolsma, R. \ Hartogensis, O. \ Moors, E. \ Hove, B. van \ 2014
Deltas in Depth Theme 3: Surface water quantity and quality, Session DD 3.1: Assessment of evaporative water loss from Dutch cities, Cor Jacobs, Jan Elbers, Reinder Brolsma, Oscar Hartogensis, Eddy Moors and Bert van Hove, Wageningen UR (2014). Prese ...
help
Combining water and energy supply [Boek]
Brolsma, R. \ Boderie, P. \ Graaff, M. de \ Bonte, M. \ Brand, R. \ Wit, J. de \ Hofman, J. \ 2013
A conceptual framework is provided to determine 1) the heat demand of an urban area, 2) the heat yield of the urban water system, and 3) the heat storage capacity of the urban aquifer system. This framework is applied to a 19th century mainly residen ...
help
Verwerking van extreme neerslag in stedelijk gebied [Boek]
Vergroesen, T. \ Brolsma, R. \ Tollenaar, D. \ 2013
De afvoer van stedelijk water bestaat in grote lijnen uit drie componenten, die meestal onderling in verbinding staan. Het grondwater is de langzaam reagerende, de riolering en oppervlaktewater daarentegen een snel reagerende component. Dit rapport b ...
help
Effect van droogte op stedelijk gebied : kennisinventarisatie [Boek]
Brolsma, R. \ Buma, J. \ Meerten, H. van \ Dionisio, M. \ Elbers, J. \ cop. 2012
Deze kennisinventarisatie beschrijft de resultaten van een literatuurstudie naar de beschikbare kennis over de kwetsbaarheid van stedelijk gebieden voor droogte en de relevante processen, die optreden bij droogte in de stad. Hiernaast zijn voor deze ...
help
Assessment of a GM-crop impact on soil systems using the DNA barcode-based tool for nematode community analysis [Boek]
Vonk, J.A. \ Mulder, C. \ Vervoort, M.T. \ Brolsma, K.M. \ Posthuma, L. \ Goede, R.G.M. de \ cop. 2012
The RIVM has developed with the Wageningen University (WUR) a new technique by which the soil quality can be determined accurately, the so-called nematode DNA barcode tool. This molecular method provides faster and more detailed information about dis ...
help
Schades door watertekorten en -overschotten in stedelijk gebied : quick scan van beschikbaarheid schadegetallen en mogelijkheden om schades te bepalen [Boek]
Hoogvliet, M. \ Ven, F. van de \ Buma, J. \ Oostrom, N. van \ Brolsma, R. \ Filatova, T. \ Verheijen, J. \ Bosch, P. \ 2012
Dit rapport beschrijft de werking van het stedelijk watersysteem, en welke typerende systemen kunnen worden onderscheiden uitgaande van de schademechanismen die in de bebouwde omgeving kunnen optreden. Gaat in op het effect van klimaatverandering op ...
help
Brede, gebiedsspecifieke verkenning van effecten van klimaatverandering, in samenhang met toekomstscenario’s en trendmatige ontwikkelingen : managementsamenvatting [Boek]
Hoogvliet, M. \ Brolsma, R. \ Hendriks, D. \ Kuijper, M. \ Visser, A. \ Appelman, W. \ Harmelen, T. van \ Eupen, M. van \ Goosen, H. \ Groot, M. de \ Smidt, R. \ Koekoek, A. \ Koomen, E. \ Versteeg, R. \ Roelevink, A. \ cop. 2011
Klimaatverandering veroorzaakt in Haaglanden tal van effecten. Hoewel het tempo en de omvang van de veranderingen nog onzeker zijn, mag worden aangenomen dat we ons kunnen aanpassen. Echter, op een aantal punten is dat aanpassingsvermogen beperkt of ...
help
Fysieke bouwstenen voor de knelpuntanalyse nieuwbouw en herstructurering [Boek]
Bosch, P.R. \ Hoogvliet, M. \ Goosen, H. \ Hoeven, F. van der \ Pas, B. van der \ Bruin, K. de \ Slager, K. \ Weert, F. van \ Oude Essink, G. \ Gerritsen, A. \ Ven, F. van de \ Brolsma, R. \ Buma, J. \ Tjon Sie Fat, B.M. \ 2011
Klimaatverandering met al z'n neveneffecten via bodem en (grond)water is één van de factoren die mogelijk een rol gaan spelen bij de keuzes over toekomstige nieuwbouw en herstructurering. Dit rapport heeft als doel inzicht te geven in de stand van ke ...
help
Omgaan met extreme neerslag in de stad [Presentatie]
Brolsma, R. \ Vergroesen, T. \ 2011
Reinder Brolsma en Toine Vergroesen, Deltares (2011). Omgaan met extreme neerslag in de stad, gepresenteerd tijdens de Kennis- en Netwerkdag Klimaatbestendige Gemeente, 14 april, Arnhem. Handvatten creëren voor de waterbeheerder om te kunnen: 1. insc ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.