help
Een nieuw seizoen met uitdagingen \ Cosun magazine / uitg.: Cooperatie Cosun [Artikel]
Brooijmans, P. \ 2020
Ondanks alle beperkingen vanwege het Coronavirus verloopt het teeltseizoen tot op heden nog zonder grote problemen. Het nieuwe teeltjaar biedt weer de nodige uitdagingen op het gebied van insectenbestrijding en de bladschimmelbeheersing. De nieuwe BA ...
help
Droogte zorgt voor lagere raming \ Cosun magazine / uitg.: Cooperatie Cosun [Artikel]
Brooijmans, P. \ 2019
De opbrengstverwachting van 14 ton suiker per hectare is sterk beïnvloed door de droogte. Veel aandacht heeft nu de beheersing van bladschimmels. De gewasmonitoring in BAS biedt daarin ondersteuning. Een ander punt waar Suiker Unie aan werkt, is het ...
help
Unitip cruciaal voor teeltadvisering \ Cosun magazine / uitg.: Cooperatie Cosun [Artikel]
Brooijmans, P. \ 2019
Eind maart is de uitzaai goed losgebarsten. De agrarische dienst schenkt dit jaar veel aandacht aan de advisering over plaagbestrijding. Teeltadvisering is cruciaal om topopbrengsten te blijven behalen. De teeltinformatie die telers delen via Unitip ...
help
Een teelt vol uitdagingen \ Cosun magazine / uitg.: Cooperatie Cosun [Artikel]
Brooijmans, P. \ 2019
Het neonics-verbod heeft lokaal geleid tot een flinke uitdunning van het plantenbestand. De toegenomen insectendruk vraagt om extra waakzaamheid en vraagt een goede timing voor een bespuiting. Inmiddels vraagt ook de bladschimmelbestrijding weer de a ...
help
Untip cruciaal voor bieten advies systeem \ Cosun magazine / uitg.: Cooperatie Cosun [Artikel]
Brooijmans, P. \ 2019
Met Unitip kijken we terug op een bijzonder teeltjaar. De Unitip-registratie bevat cruciale informatie voor het Bieten Advies Systeem. Wie zijn teeltgegevens vóór 15 februari niet volledig heeft ingevuld, kan dat nog tot uiterlijk 1 juni doen. Anders ...
help
Grote opbrengstverschillen \ Cosun magazine / uitg.: Cooperatie Cosun [Artikel]
Brooijmans, P. \ 2018
De groei van de suikerbieten dit jaar is flink beïnvloed door de extreem droge zomer. Dachten wij in juni af te stevenen op een nieuw record van ruim 15,5 ton suiker per hectare, de laatste opbrengstprognose is 13,5 ton. De verschillen in opbrengst e ...
help
Suikergehalte hoog, win matig \ Cosun magazine / uitg.: Cooperatie Cosun [Artikel]
Brooijmans, P. \ 2018
De suikeropbrengst is dit jaar laag. Ondanks het hoge suikergehalte is de winbaarheid relatief matig. Op de bestellijst voor 2019 staat geen bietenzaad meer met neonicotinoïden. De toepassing daarvan is verboden. Deze campagne is teeltregistratie in ...
help
10% oogstverlies door droogte \ Cosun magazine / uitg.: Cooperatie Cosun [Artikel]
Brooijmans, P. \ 2018
De extreem droge periode van juni en juli heeft ook een zware wissel getrokken op de bieten. Het groeimodel voorziet niet in dergelijke extreme omstandigheden. De verwachte suikeropbrengst van 14,3 ton per hectare is daarom mede gebaseerd op satellie ...
help
Meer schieters \ Cosun magazine / uitg.: Cooperatie Cosun [Artikel]
Brooijmans, P. \ 2015
De opbrengstprognose is 13,7 ton suiker per hectare. De bladschimmelontwikkeling lijkt goed onder controle. Opvallend is dat er dit jaar meer schieters zijn.
help
Trage start \ Cosun magazine / uitg.: Cooperatie Cosun [Artikel]
Brooijmans, P. \ 2015
De telers ontvangen binenkort de voorlopige indeling voor de nieuwe campagne. Het areaal komt dit jaar uit op 59.000 hectare. De tijdelijke zaaionderbreking van twee weken heeft gezorgd voor flinke groeiverschillen. De gemiddelde zaaidatum van 3 apri ...
help
Lering uit Unitip \ Cosun magazine / uitg.: Cooperatie Cosun [Artikel]
Brooijmans, P. \ 2015
Om de doelstelling 1890 waar te maken is het nodig tijdig ziekten en plagen te signaleren, te weten welke maatregel moet worden uitgevoerd en dat te doen op het juiste moment. In de Unitip-bijeenkomsten van de afgelopen maanden zijn lessen getrokken ...
help
Vliegende start belooft recordopbrengst \ Cosun magazine / uitg.: Cooperatie Cosun [Artikel]
Brooijmans, P. \ Sikken, G. \ 2014
De bieten doen het dit jaar erg goed. Een recordopbrengst van 15 ton suiker per hectare behoort tot de mogelijkheden. De suikerprijs zal zeer waarschijnlijk lager zijn.
help
Teeltmaatregelen bepalen het resultaat \ Cosun magazine / uitg.: Cooperatie Cosun [Artikel]
Brooijmans, P. \ 2013
De opbrengsten van de eerste bietenpercelen in 2013 laten een sterk wisselend beeld zien. Er zijn goede resultaten, tot wel 90 ton per hectare, maar ook tegenvallende van 50 ton. Zoals het er nu uitziet, komt het landelijk gemiddelde uit op zo’n 75 t ...
help
Opbrengstprognose per perceel beschikbaar \ Cosun magazine / uitg.: Cooperatie Cosun [Artikel]
Brooijmans, P. \ 2013
De opbrengstprognose is begin september 2013 bijgesteld. De gemiddelde suikeropbrengst wordt ingeschat op 12,6 ton per hectare. Op zich een goede opbrengst, maar minder dan het gemiddelde van de laatste vijf jaar. Via Unitip is te zien wat de opbreng ...
help
Afvoer en vergisting van bietenloof : burostudie naar de effecten op nutriënten, emissies en energie [Boek]
Ruijter, F.J. de \ Brooijmans, P.W.A.M. \ Wilting, P. \ Huijbregts, A.W.M. \ Raap, J.F.M. \ Corré, W.J. \ 2009
Bietenloof en hele bieten kunnen gebruikt worden als invoer in een vergister en daarmee bijdragen aan de energievoorziening. In deze studie wordt een overzicht gegeven van de hoeveelheid en samenstelling van bietenloof, en wordt een vergelijking gema ...
help
Kleine toepassingen: problemen en oplossingen \ Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO [Artikel]
Brooijmans, C.C.J.M. \ Meijer, A.C. \ 2004
Bij kleine teelten, waarvan het areaal in Nederland beperkt is, moeten ook ziekten, plagen of onkruiden bij voorkeur worden voorkomen door preventieve maatregelen of bestreden met niet-chemische methoden. Als dit echter niet lukt en er een chemische ...
help
Optimalisatie N-bemesting wintertarwe m.b.v. chlorophylmeting [Boek]
Timmer, R.D. \ Brooijmans, W.A.M. \ 2002
In 2001 is het N-adviessysteem voor wintertarwe op basis van chlorophylmeting op een 50-tal praktijkpercelen geïntroduceerd. Tarwepercelen in het Noordoosten (Oldambt), midden (Oostelijk en Zuidelijk Flevoland) en Zuidwesten (Hoekse Waard en Noord Be ...
help
Bloementeelt van lelies : Pythium - bestrijding na opkomst blijkt moeilijk op zandgrond \ Vakwerk [Artikel]
Brooijmans, E.A.C.M. \ Koster, A.Th.J. \ Kok, B.J. \ 1995
help
Pythium - bestrijding na opkomst valt op zandgrond tegen \ Vakblad voor de bloemisterij [Artikel]
Brooijmans, E.A.C.M. \ Koster, A.T.J. \ Kok, B.J. \ 1995
help
Proefverslagen LELIE TEELT & BROEIERIJ 1994 [Boek]
Schouten, E.T.J. \ Brooijmans, E.A.C.M. \ Vlaming-Kroon, E.A.C. \ Buurman, F.P.M. \ Schouten, C.A.M. \ Conijn, G.C.M. \ Koster, A.T.J. \ 1995
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.