help
Evaluatie trekvisonderzoeken Noordzeekanaal en ommelanden : onderzoek in het kader van samenwerkingsverband Ecologische Verbindingszone Noordzeekanaal en Ommelanden Fase 1 [Boek]
Winter, H.V. \ Griffioen, A.B. \ Bruijn, P. de \ 2020
De doelstelling van deze rapportage is het integreren en evalueren van de onderzoeken die zijn uitgevoerd in de jaren 2016-2018 naar de migratie van de trekvissen aal en driedoornige stekelbaars. In de rapportage worden de diverse deelgebieden met ke ...
help
Vismonitoring Zoete Rijkswateren en Overgangswateren t/m 2019. Deel II, Toegepaste methoden [Boek]
Keeken, O.A. van \ Bruijn, P.J.A. de \ Griffioen, A.B. \ Os-Koomen, E. van \ Wiegerinck, J.A.M. \ 2020
Om een inschatting te krijgen van de toestand van de zoete rijkwateren en overgangswateren worden diverse vismonitoringsprogramma’s uitgevoerd. Deze programma’s maken deel uit van het Wettelijke Onderzoekstaken (WOT) programma in opdracht van het min ...
help
Recreatieve staandwantsurvey 2018 -2019 [Boek]
Hammen, T. van der \ Bruijn, P. de \ 2020
De Europese Data Collectie Verordening (Data Collection Framework, DCF) verplicht lidstaten tot het verzamelen van data met betrekking tot de omvang van de recreatieve visserij op aal, kabeljauw, zeebaars, zalm, pollak, haaien en roggen in het zoute ...
help
Hepatitis bij vleeskuikens : Onderzoeksresultaten \ GD pluimvee / Gezondheidsdienst voor Dieren [Artikel]
Bruijn, N. de \ Rond, J. de \ 2020
Elke vleeskuikenhouder heeft er wel eens mee te maken: afkeur aan de slachtlijn. Een deel van deze afkeur wordt ingedeeld als hepatitis (leverontsteking). Wereldwijd staat hepatitis in de top-10 van meest voorkomende oorzaken voor afkeur aan de slach ...
help
Systemic flood risk management planning : a decision-support framework for large-scale flood risk management accounting for risk-distribution across flood-protected areas and deeply uncertain hydraulic interactions [Proefschrift]
Ciullo, Alessio \ Klijn, F \ Kwakkel, J.H. \ Bruijn, K.M. de \ 2020
Overstromingen zijn een natuurverschijnsel met potentieel catastrofale gevolgen voor samenlevingen en hun economie. De gevolgen van overstromingen nemen toe en zullen naar verwachting in de toekomst verder toenemen als gevolg van klimaatverandering e ...
help
Borging vitale infrastructuur bij overstroming [Boek]
Linden, L. van der \ Franssen, R. \ Stone, K. \ Bruijn, K. de \ Hounjet, M.W.A. \ Burzel, A. \ 2019
Vitale Infrastructuur zijn producten, diensten en de onderliggende processen die, als zij uitvallen, maatschappelijke ontwrichting kunnen veroorzaken. De vitale infrastructuren kunnen robuust gemaakt worden voor overstromingen door deze objecten te b ...
help
Jaarrapport 2018 : Milieumetingen baggerspeciedepot IJsseloog - Ketelmeer [Boek]
Bruijn, R.G.M. de \ 2019
In 2018 zijn in opdracht van Rijkswaterstaat Midden-Nederland District Noord milieumetingen uitgevoerd op het baggerspeciedepot IJsseloog. De milieumetingen maken deel uit van een monitoringplan. De monitoring wordt verricht ten behoeve van naleving ...
help
De toekomst van het stedelijk watersysteem : Opereren in een stad vol transities \ Water governance [Artikel]
Nieuwenhuis, E. \ Cuppen, E. \ Langeveld, J. \ Bruijn, H. de \ 2019
Gedreven door ontwikkelingen zoals klimaatverandering, verstedelijking en digitalisering zien we in het stedelijk watersysteem steeds vaker oplossingen ‘buiten de buis’. Oplossingen zoals publieke pleinen met een waterbergende functie, polderdaken me ...
help
Bijen op Stand \ Bijenhouden : maandblad voor bijenhouders / Nederlandse Bijenhoudersvereniging [Artikel]
Bruijn, R. de \ Heemert, K. van \ 2019
help
Spotty liver disease: samen werken voor meer kennis \ GD pluimvee / Gezondheidsdienst voor Dieren [Artikel]
Bruijn, N. de \ Molenaar, R.J. \ 2019
Spotty liver disease (SLD) is een ziekte waarbij hennen, vaak rond de periode van piekproductie, doodgaan. Het meest opvallende letsel is een ‘spotty liver’, oftewel gevlekte lever. Zo’n lever heeft een heleboel kleine witte puntjes, die onder de mic ...
help
Bijen op stand \ Bijenhouden : maandblad voor bijenhouders / Nederlandse Bijenhoudersvereniging [Artikel]
Bruijn, R. de \ 2019
help
Vismonitoring Zoete Rijkswateren en Overgangswateren t/m 2018 : Deel II: Toegepaste methoden [Boek]
Sluis, M.T. van der \ Cremer, J.M.S. \ Griffioen, A.B. \ Keeken, O.A. van \ Os-Koomen, E. van \ Wiegerinck, J.A.M. \ Bruijn, P.J.A. de \ 2019
Om een inschatting te krijgen van de kwaliteit van de zoete rijkwateren en overgangswateren, wordt het vismonitoringprogramma uitgevoerd. Dit programma maakt deel uit van het Programmaplan Vis-en Biotamonitoring 2018-2023 van Rijkswaterstaat en het W ...
help
Invloed Hoge Scenario's voor Zeespiegelstijging voor Rijn-Maas Delta : Herijking VKS DPRD en DB RMD, onderdelen 1 en 2 [Boek]
Kind, J. \ Bruijn, K. de \ Diermanse, F. \ Wojchiechowska, K. \ Klijn, F. \ Meij, R. van der \ Nolte, A. \ Sloff, K. \ 2019
Dit rapport geeft antwoord op de vraag van het Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden (DPRD) wat de effecten zijn van hogere scenario's voor zeespiegelstijging op de voorkeursstrategie (VKS) DPRD en op de Deltabeslissing Rijn-Maasdelta. Deze vragen zij ...
help
Waterveiligheidsnormen : achterliggende factoren en relatie met nieuwbouw en vitale infrastructuur [Boek]
Bruijn, K. de \ Kind, J. \ Grave, P. de \ 2019
In DPRD gebied wordt veel bijgebouwd en zijn ook plannen voor de aanleg van nieuwe vitale infrastructuur. Deze plannen kunnen leiden tot een verhoging van het overstromingsrisico. DPRD heeft gevraagd hoe deze plannen zich verhouden met de aannames di ...
help
Bevruchtingsstation Buckfast op Marken \ Bijenhouden : maandblad voor bijenhouders / Nederlandse Bijenhoudersvereniging [Artikel]
Bruijn, R. de \ 2018
Op zondag 3 juni bezocht ik het bevruchtingsstation van de stichting Buckfast Marken waar Buckfastkoninginnen worden bevrucht. Herman Groen en Pierre Koning ontvingen mij al vroeg op de boerderij van de familie Terlouw. Vandaar uit was het een stukje ...
help
Cool heritage : guidelines for combining bio-climatic design and built cultural heritage [Studentenverslag]
Bruijn, Freek de \ 2018
The objective of this thesis is to develop design guidelines assisting urban designers and landscape architects with designing cooler urban water environments in a built cultural heritage valued landscape. The design guidelines will not only fit into ...
help
The introduction of a water filter in rural Malawi: an analysis of changing drinking water practices [Studentenverslag]
Bruijn, Christel de \ 2018
help
Ontwikkeling suppletie Heemskerk 2011-2016 [Boek]
Vermaas, Tommer \ Bruijn, Renée de \ Vonhögen-Peeters, Laura \ 2017
In 2011 en 2012 is voor de kust van Heemskerk een gedifferentieerde vooroeversuppletie aangelegd. Het ontwerp hiervan is combinatie tussen een diep gelegen suppletie en een suppletie in twee delen. Hierbij zijn gefaseerd twee zandlichamen neergelegd, ...
help
Economically optimal safety targets for riverine flood defence systems \ E3S web of conferences [Artikel]
Dupuits, E.J.C. \ Bruijn, K.M. de \ Diermanse, F.L.M. \ Kok, M. \ 2016
A breach in a flood defence will affect the downstream water levels in a riverine system, and therefore the flood risk of the system. The effect of this changed flood risk is used in an economical optimization to assess if this significantly changes ...
help
Darmgezondheid van kuiken tot kip : darmontwikkeling in jonge kuikens \ GD pluimvee / Gezondheidsdienst voor Dieren [Artikel]
Bruijn, N. de \ 2016
Alle onderdelen van de darm zijn bij uitkomst uit het ei in aanleg aanwezig bij een kuiken, maar hebben nog niet de volledig ontwikkelde vorm en functie. Uit onderzoek van GD blijkt dat de darmontwikkeling sneller verloopt als dieren kort na uitkomst ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.