Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 582

 • help
 • uw selectie
 • export
  U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Bruin
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Climate risk assessment services for agri-food sector [Boek]
Groot, A. \ Bruin, K. de \ Bolt, J.. \ Verwey, P. \ Daniels, E. \ Hutjes, R. \ 2019
Dit rapport beschrijft een aanpak en services die geleverd kunnen worden door medewerkers van Wageningen Environmental Research om partijen binnen agrifood ketens te helpen inzicht te krijgen in risico’s die hun business loopt als gevolg van klimaatv ...
help
Kleinschalige drinkwaterproductie: wanneer is dat haalbaar? \ H2O online [Artikel]
Hofman-Caris, R. \ Cirkel, G. \ Waal, L. de \ Huiting, H. \ Bruin, E. de \ 2019
De laatste jaren ontstaat er steeds meer aandacht voor decentrale, kleinschalige drinkwaterproductie. Om te kunnen beoordelen of decentrale winning en zuivering praktisch haalbaar is, moet een aantal factoren worden meegewogen: de beschikbaarheid van ...
help
Haalbaarheid kleinschalige drinkwaterproductie \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Hofman-Caris, R. \ Cirkel, G. \ Waal, L. de \ Huiting, H. \ Bruin, E. de \ 2019
KWR heeft voor drie Limburgse casussen onderzocht of stand-alone zuiveringsinstallaties een interessant alternatief zijn voor centrale drinkwatervoorziening. Vanaf ongeveer 600 huishoudens wordt de productieprijs vergelijkbaar met de gemiddelde prijs ...
help
Betekenis van zorgboerderijen voor verschillende doelgroepen [Factsheet]
Hassink, J. \ Bruin, S. de \ Verbeek, H. \ Buist, Y. \ 2018
Zowel het aantal zorgboerderijen als het aantal mensen dat er gebruik van maakt, is de afgelopen decennia sterk toegenomen. Er is steeds meer kennis beschikbaar over de waarde van dagbesteding en 24-uurs zorg op zorgboerderijen. Uit de verschillende ...
help
'De wereldwijde watercrisis is complex, en raakt en verbindt iedereen' : toenemende waterschaarste in een veranderende wereld \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Ovink, H. \ Ligtvoet, W. \ Bruin, S. de \ Meijer, K. \ 2018
In 2050 zal het mondiale watergebruik naar verwachting met 25 procent zijn toegenomen ten opzichte van 2010, door bevolkingsgroei, economische en industriële groei, veranderende consumptiepatronen en uitbreiding en intensivering van de landbouw. Daar ...
help
Natuurbod regio Hart van Brabant : te land, ter beek & in de lucht [Boek]
Bruin, N. de \ 2018
Het bod van de regio is opgenomen in hoofdstuk 2 van dit bidboek. In hoofdstuk 3 is uitgewerkt wat gevraagd wordt van de provincie en het GOB om het bod te realiseren. In hoofdstuk 4 is toegelicht op welke manier de regio aan de slag gaat met de uitv ...
help
Slootbeheer, lessen uit de praktijk \ Nature Today [Artikel]
Bruin, A. de \ Kranenberg, J. \ Kolenbrander, G. \ 2018
In Nederland ligt ruim 300.000 kilometer sloot. Vegetatierijke, ondiepe wateren zijn van groot belang voor de voortplanting en opgroei van vis- en amfibiesoorten. Het slootmilieu staat echter onder druk door het jaarlijks maaien van waterplanten om d ...
help
Onderzoek rivierprik Oude Grift [Boek]
Bruin, A. de \ Kranenbarg, J. \ Spikmans, F. \ 2018
In het kader van waterbodemonderzoek werd door een medewerker van Witteveen+Bos begin 2015 de aanwezigheid van een grote groep (30-50 stuks) rivierprikken vastgesteld. Twee maanden later (april) werd een rivierprik aangetroffen bij inspecteren van de ...
help
Aan de slag met groene dagbesteding in de stad voor mensen met dementie : handreiking voor aanbieders en beleidsmakers [Boek]
Hassink, J. \ Vaandrager, L. \ Bruin, S. de \ Buist, Y. \ 2018
De afgelopen jaren is er veel ervaring opgedaan met dagbesteding op zorgboerderijen voor mensen met dementie. Zorgboerderijen worden gewaardeerd door mensen met dementie en hun mantelzorgers. Ook zijn er aanwijzingen dat dagbesteding op zorgboerderij ...
help
Groene dagbesteding in de stad: een levendige plek voor mensen met dementie [Factsheet]
Buis, Y. \ Bruin, S. de \ Vaandrager, L. \ Hassink, J. \ 2018
De afgelopen jaren is er veel ervaring opgedaan met dagbesteding op zorgboerderijen voor mensen met dementie. Zorgboerderijen worden gewaardeerd door mensen met dementie en hun mantelzorgers. Ook zijn er aanwijzingen dat dagbesteding op zorgboerderij ...
help
Rampscenario beekvissen voltrekt zich \ Nature Today [Artikel]
Schiphouwer, M. \ Bruin, A. de \ 2018
Uit verschillende delen van Nederland komen meldingen binnen van droogvallende wateren en vissterfte. Op de hogere zandgronden van onder andere de Veluwe, Achterhoek en Noord-Brabant dreigen steeds meer beken droog te vallen, waardoor populaties van ...
help
Groene dagbesteding in de stad: een levendige plek voor mensen met dementie [Boek]
Buist, Y. \ Vaandrager, L. \ Bruin, S. de \ Hassink, J. \ 2018
Dagbesteding is belangrijk voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Voor mensen met dementie is het fijn om een leuke dag te hebben, betekenisvolle activiteiten te kunnen doen en andere mensen te kunnen ontmoeten. Voor mantelzorgers is het moge ...
help
The most attractive practice for (University) incubation facilitators to improve performance of academic startups [Studentenverslag]
Bruin, Maurits \ 2018
help
Noodzaak van schadebeperkende maatregelen voor vissen bij schonen en baggeren \ RAVON : reptielen amfibieën vissen / Stichting RAVON [Artikel]
Bruin, A. de \ Patberg, W. \ Berg, G. \ Kranenbarg, J. \ 2017
Jaarlijks worden door de waterschappen duizenden kilometers sloten geschoond en gebaggerd om de watertransportfunctie te waarborgen. Hierbij bestaat het risico dat beschermde planten of dieren worden verstoord, verwond en/of gedood. Om dit te voorkom ...
help
The Green Circles Initiatives [Poster]
Bruin, K. de \ Goossen, H. \ Rooij, B. de \ [ca. 2017]
Heineken Brewery has joined forces with Wageningen Environmental Research (Alterra), the drinking water company, the water board, and the Provincial government of South Holland in their ambition for a green and sustainable environment. The initiative ...
help
Spraakwater: energietransitie: twee keuzen voor waterbestuurders \ Water governance [Artikel]
Idema, R. \ Bruin, L. \ 2017
“De juiste hoeveelheid water voor alle watergebruikers, op het juiste moment, op de juiste plaats en tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten”. Dat is de opdracht van de waterbeheerders in Nederland. Bij die kosten gaat het steeds vaker ook over de ...
help
Effectiviteit van schadebeperkende maatregelen bij schonen en baggeren \ H2O online [Artikel]
Patberg, W. \ Berg, G. \ Bruin, A. de \ Kranenbarg, J. \ 2017
Dat bij het schonen en baggeren van sloten veel vissen op de kant belanden staat buiten kijf. In dit onderzoek is gekeken naar het aandeel vissen dat met baggeren en schonen op de kant terecht komt. Dit blijkt zeer variabel te zijn. In een aantal gev ...
help
Bodemenergiesystemen : een duur(zaam) alternatief? \ H2O online [Artikel]
Tibben, F. \ Bruin, S. de \ Kort, A. \ Nifterik, M. van \ Spoor, A. \ 2017
De exploitatie van bodemenergiesystemen zal in de toekomst naar verwachting blijven toenemen. Bij de constructie en in mindere mate bij het onderhoud van open warmte-koude-opslagsystemen wordt veel water gebruikt. Het beleid rondom de vergunningverle ...
help
Werkelijke verdamping : naar een integrale benadering vanuit hydrologisch en meteorologisch oogpunt \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Eertwegh, G.A.P.H. van den \ Bruin, H.A.R. de \ 2017
Werkelijke verdamping is een cruciale grootheid binnen de hydrologie en meteorologie, van belang voor onder andere de productie van landbouwgewassen en van drinkwater uit grondwater. Meteorologische en hydrologische modellen hebben informatie nodig o ...
help
Natuurgebied De Onlanden, vijf jaar na de vloed \ De levende natuur [Artikel]
Boekel, W. van \ Blaauw, R. \ Bruin, J. de \ Oosterhuis, R. \ Zoer, B. \ 2017
Op 4 januari 2012 werden in de Kop van Drenthe de dijken van het Peizerdiep en Eelderdiep doorgraven en stroomde het water vanuit deze beken natuurgebied De Onlanden binnen. In één dag tijd veranderde het veenweidegebied voorgoed in een moeraslandsch ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.