help
Hoe krijg je een vezelachtige structuur? : technologie bij het maken van eiwitrijke producten \ Voedingsindustrie : vakblad [Artikel]
Verkleij, T. \ Bruins, M. \ 2019
Voor producenten is het een uitdaging om voedingsmiddelen met een hoog eiwitgehalte, zoals vegetarische producten, een vezelachtige structuur te geven. De gebruikte technologie heeft (naast de gebruikte eiwitten en andere ingrediënten) een bepalende ...
help
Afronding incident Listeria in vleesproducten [Brief]
Bruins, B. \ 2019
Minister Bruins informeert de Tweede Kamer over de afronding incident Listeria in vleesproducten.
help
Rectificatie incident Listeria in vleesproducten : kamerbrief [Brief]
Bruins, B. \ 2019
Minister Bruins stuurt een rectificatie over het Listeria incident in vleesproducten aan de Tweede Kamer.
help
Incident Listeria in vleesproducten : kamerbrief [Brief]
Bruins, B. \ 2019
Minister Bruins stuurt de Tweede Kamer een brief over het voedselveiligheidsincident waarbij listeria is aangetroffen in vleesproducten.
help
Voortgang aanpak antibioticaresistentie [Brief]
Bruins, B. \ 2018
help
Reactie Advies Commissie Sorgdrager 'Onderzoek naar fipronil' [Brief]
Bruins, B. \ Schouten, C. \ 2018
Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) en minister Schouten (LNV) sturen de Tweede Kamer het rapport ‘Onderzoek fipronil in eieren’ van de commissie Sorgdrager.
help
Aanbieding van en reactie op RIVM Letter report “Mineral oils in food” [Boek]
Bruins, B. \ 2018
Uit een nadere analyse door het RIVM van de wetenschappelijke kennis over minerale oliën blijkt dat de blootstelling voor het minerale olietype MOSH minder schadelijk lijkt. Voor het andere type MOAH is geen nieuwe informatie gevonden en is meer kenn ...
help
Verzoek uit regeling van werkzaamheden inzake het bericht ‘Q-koorts wordt erger, ondanks intensieve behandeling’ [Brief]
Bruins, B. \ 2018
help
Integrale Risicoanalyse pluimveevleesketen [Brief]
Bruins, B. \ 2018
Kamerbrief behorende bij de integrale risicoanalyse (IRA) voor de pluimveevleesketen die gepubliceerd is op de website van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).
help
Deskundigenberaad Zoönosen adviezen brucellose en seoul [Brief]
Bruins, B. \ 2018
Het Deskundigenberaad Zoönosen (DB - Z) heeft over zoönosen bij honden ( Brucella suis en canis ) en ratten (seoulvirus) twee adviezen opgesteld. In het DB - Z is de huidige stand van zaken op het gebied van deze zoönosen op humaan en veterinair geb ...
help
Aanbieding Staat van Voedselveiligheid [Brief]
Bruins, B. \ 2018
Begeleidende Kamerbrief bij het rapport "De staat van voedselveiligheid."
help
Beleidsregel over de onverplichte financiële tegemoetkoming voor Q-koortspatiënten [Brief]
Bruins, B. \ 2018
Beleidsregel ter erkenning voor Q-koortspatiënten en uitvoering aan die toezegging. De beleidsregel treedt in werking per 1 oktober 2018, vanaf die datum kunnen aanvragen worden ingediend. Aanvragen moeten uiterlijk 31 januari 2019 zijn ontvangen.
help
Commissiebrief Tweede Kamer inzake de financiële compensatie voor Q-koortspatiënten [Brief]
Bruins, B. \ 2018
Vragen over de hoogte van het bedrag van de onverplichte tegemoetkoming voor patiënten met Q-koorts koorts en nabestaanden van patiënten die zijn overleden aan Q-koorts.
help
Beleidsregel van de Minister voor Medische zorg over regels voor de verstrekking van een tegemoetkoming in verband met de grote gevolgen van de Q - koortsuitbraak (Beleidsregel tegemoetkoming Q - koorts) [Brief]
Bruins, B.J. \ 2018
Kamerbrief met beleidsregel van de Minister voor Medische zorg over regels voor de verstrekking van een tegemoetkoming in verband met de grote gevolgen van de Q - koortsuitbraak (Beleidsregel tegemoetkoming Q - koorts)
help
Verslag Schriftelijk Overleg (VSO) inzake VSO Uitvoering motie Ouwehand over een verbod op BPA in voedselcontactmaterialen [Brief]
Bruins, B. \ 2017
help
Iron and manganese removal: recent advances in modelling treatment efficiency by rapid sand filtration \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Vries, D. \ Bertelkamp, C. \ Schoonenberg Kegel, F. \ Hofs, B. \ Dusseldorp, J. \ Bruins, J.H. \ Vet, W. de \ Akker, B. van den \ 2017
A model has been developed that takes into account the main characteristics of (submerged) rapid filtration: the water quality parameters of the influent water, notably pH, iron(II) and manganese(II) concentrations, homogeneous oxidation in the super ...
help
Samenwerking internationale referentiemeren IJsselmeergebied : focus ecologie [Boek]
Bruins, R.J. \ 2017
Dit rapport bevat een advies voor samenwerking met internationale referentiemeren voor het IJsselmeergebied op gebied van ecologie.
help
Inspiratiesessie Irene Bruins : Is er toekomst voor zuivelmeisjes? [Video]
Bruins, I. \ 2017
Irene Bruins vertelt over de ontwikkelingen van het traditioneel melkveebedrijf tot zuivelboerderij. Maar ook over haar zoektocht naar de werking van het voedselsysteem, de toekomst als bedrijfsopvolger en hoe er meer waardering moet komen voor de pr ...
help
Projectplan Waterwet Reggedal Enter [Boek]
Klompenburg, J. van \ Bruins, G. \ Koop, F. \ Werfhorst, H. van de \ Broeze, E. \ Harmsel, A. ter \ Groendijk, M. \ 2017
Dit rapport bevat het projectplan in het kader van de Waterwet. Het project “Reggedal Enter” heeft betrekking op het realiseren van 160 hectare nieuwe natuur en circa 12 km beekherstel in het Reggedal rondom bij Enter.
help
Sustainable protein technology : an evaluation on the STW Protein programme and an outlook for the future [Boek]
Voudouris, Panagiotis \ Tamayo Tenorio, Angelica \ Lesschen, Jan Peter \ Kyriakopoulou, Konstantina \ Sanders, Johan P.M. \ Goot, Atze Jan van der \ Bruins, Marieke E. \ 2017
In 2013 a new STW research programme was started on sustainable protein recovery. This STW Protein Programme consisted of five sustainable protein technology projects, which aimed at developing innovative methods to extract proteins from plant leaves ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.