help
iSQAPER task WP 3.3 soil quality indicators : influence of soil type and land management on chemical, physical and biological soil parameters assessed visually and analytically [Boek]
Hoek, J. \ Berg, W. van den \ Wesselink, M. \ Sukkel, W. \ Mäder, P. \ Bünemann, E. \ Bongiorno, G. \ Goede, R. de \ Brussaard, L. \ Bai, Z. \ Haagsma, W. \ Verstegen, H. \ Glavan, M. \ Ferreira, C.S. \ Garcia Orenes, F. \ Toth, Z. \ Zhang, W. \ Fan, H. \ Fu, H. \ Gao, H. \ Xu, M. \ 2019
help
Themadag beter bodembeheer : de diepte in : presentaties [Presentatie]
Brussaard, L. \ Roefs, J. \ Sukkel, W. \ 2017
Presentaties van de Themadag Beter Bodembeheer, 6 april 2017. Bodembeheer, bodemverbetering, bodemgezondheid, bodemverdichting, bodemdiversiteit, plant-bodem interactie.
help
Framework to assess investments in agriculture : in response to FAO-OECD Guidance for Responsible Supply Chains [Boek]
Adelhart Toorop, Roos de \ Groot, Jeroen \ Brussaard, Lijbert \ 2016
help
Aandacht voor de regenworm \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Pulleman, M.M. \ Frazão, J.F.T.A. \ Faber, J.H. \ Goede, R.G.M. de \ Groot, J.C.J. \ Brussaard, L. \ 2016
Regenwormen leveren een belangrijke bijdrage aan de omzetting van bodemorganische stof en nutriënten en zorgen voor een goede bodemstructuur, maar ze zijn gevoelig voor verstoringen die de moderne landbouw met zich meebrengt (onder meer Pelosi et al. ...
help
Recovery of nutrients from biogas digestate with biochar and clinoptilolite [Proefschrift]
Kocatürk, Nazli Pelin \ 2016
help
De bodem onder ons Bestaan [Boek]
Brussaard, Lijbert \ 2016
help
Leve(n)de bodem! : de basis onder ons bestaan [Boek]
Brussaard, L. \ Govers, F.P.M. \ Buiter, R.M. \ Stichting Bio-Wetenschappen en Maatschappij, \ 2016
Populair-wetenschappelijke informatie over bodemonderzoek en de onderlinge afhankelijkheid van mens en bodem. De bodem is niet alleen letterlijk de grond onder ons bestaan, ze is dat ook figuurlijk. Vruchtbare bodems leveren ons bijvoorbeeld voedsel, ...
help
Biophysical soil quality of tillage systems in conventional and organic farming [Proefschrift]
Crittenden, Stephen J. \ 2015
help
Can arable field margins and non-inversion tillage stimulate earthworm diversity? [Poster]
Huerta, E. \ Crittenden, S. \ Goede, R. de \ Brussaard, L. \ Pulleman, M. \ [2013]
The objective of this study was to determine the effects of field margins and reduced tillage (NIT) on abundance, biomass and diversity of earthworms.
help
Effect of tillage on earthworms over short- and medium-term in conventional and organic farming [Presentatie]
Crittenden, S.J. \ Eswaramurthy, T. \ Goede, R.G.M. de \ Brussaard, L. \ Pulleman, M.M. \ 2012
Powerpointpresentatie over de effecten van grondbewerking op aardwormen in de (biologische) landbouw.
help
Effect of grass-clover on the ecosystem services soil structure maintenance and water regulation \ Organic is life - knowledge for tomorrow. Proceedings of the third scientific conference of the International Society of Organic Agriculture Research (ISOFAR) 28 September - 1 October 2011. Volume 1: Organic crop production [Hoofdstuk uit boek]
Eekeren, N. van \ Bokhorst, J. \ Brussaard, L. \ Koopmans, C. \ 2011
White clover has a lower root biomass and a higher abundance of earthworms than grass. This might have an impact on the ecosystem services soil structure maintenance and water regulation when white clover is introduced in the grassland on organic dai ...
help
Bodemleven koesteren loont \ Syscope : kwartaalblad van systeeminnovatieprogramma's / Wageningen UR [Artikel]
Brussaard, L. \ 2011
Het bodemleven is cruciaal voor de voedselproductie, reiniging van grond en afvlakking van de gevolgen van klimaatverandering. Maar de meeste mensen kennen het belang van de bodem niet, ook onderzoekers hebben nog veel vragen over de invloed van bode ...
help
Biodiversiteit van de bodem: wat hebben we eraan? : een schets van de mogelijkheden voor Functionele Agrobiodiversiteit in de bodem [Presentatie]
Boots, B. \ Brussaard, L. \ [ca. 2011]
Powerpointpresentatie over het nut van biodiversiteit in de bodem en de mogelijkheden om daar gebruik van te maken.
help
Soil phosphorus application can reduce N fertilizer- induced nitrous oxide emissions [Studentenverslag]
Baral, B.R. \ 2011
help
Grassland management, soil biota and ecosystem services in sandy soils [Proefschrift]
Eekeren, N. van \ 2010
Aan dit proefschrift lagen twee hoofddoelstellingen ten grondslag: 1) inzicht krijgen in het effect van graslandmanagementmaatregelen op de aantallen, activiteit en soortenrijkdom van bodemleven in zandgrond; en 2) het verkennen van het effect van gr ...
help
Diepgang \ Nederlandse Bodemkundige Vereniging [Artikel]
Brussaard, L. \ 2010
Hoe staan de ecologie en de bodemkunde in het maatschappelijk debat? Drie voorbeelden, alle in een landschappelijke context, leveren een verhelderend beeld op. Het eerste voorbeeld betreft het beheer van natuurterreinen. Daarvoor zijn natuurdoeltypen ...
help
Roots and earthworms under grass, clover and a grass-clover mixture \ Soil solutions for a changing world: proceedings 19th world congress of soil science [Hoofdstuk uit boek]
Eekeren, N. van \ Bokhorst, J. \ Brussaard, L. \ 2010
Witte klaver heeft een lagere wortelbiomassa, maar een grotere hoeveelheid regenwormen dan gras. Dit heeft waarschijnlijk invloed op de ecosysteemdiensten bodemstructuur en waterregulatie. De bodemeigenschappen tijdens de teelt van witte klaver, gras ...
help
Anecic earthworms and associated ecosystem services in a ley-arable crop rotation \ Soil solutions for a changing world: proceedings 19th world congress of soil science [Hoofdstuk uit boek]
Eekeren, N. van \ Bommele, L. \ Bokhorst, J. \ Schouten, T. \ Reheul, D. \ Brussaard, L. \ 2010
Een vruchtwisseling van gras en maïs zou duurzaam kunnen zijn in termen van nutriëntengebruik, maar het effect op regenwormen is nog onvoldoende bekend. Regenwormen zijn verzameld in permanent akkerland, permanent grasland en grond waarop een vruchtw ...
help
Soil ecology for agricultural production and ecosystem services \ Exploring the potential of high technological and eco-efficient agriculture [Hoofdstuk uit boek]
Brussaard, L. \ 2010
This chapter contains an argument that public investment in soil ecology research is needed and more so in the "environment" apporoach, because it lacks substantial private funding.
help
Earthworm - denitrifier interactions determine increased nitrous oxide emissions from soil mesocosms amended with crop residue [Studentenverslag]
Nebert, L.D. \ 2010
Earthworm activity is known to increase emissions of nitrous oxide (N2O) from arable soils. Earthworm casts and burrows have exhibited higher denitrification activity, implicating priming of denitrifying organisms as a possible mechanism for this eff ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.